Totaalplaatje Nine eleven
Een paar minuten frisse aandacht voor de feiten

Omdat nine eleven zo belangrijk is, wil ik de voornaamste onwaarschijnlijkheden overlopen, waarbij ik mij hier dan nog beperk tot de gebeurtenissen in New-York. Het lijstje van eigenaardigheden ivm het Pentagon en het neervallen van het vierde vliegtuig in Shanksville is even lang en verdacht.

De officiële verklaring in verband met de Twin Towers is dat door de brand het staal is beginnen smelten en dat daardoor de verdiepingen in een kettingreactie op elkaar zijn beginnen vallen : de  pannenkoekentheorie.

Wat zijn nu de voornaamste verdachte vaststellingen, die deze stelling op de helling zetten ?

het instorten van drie wolkenkrabbers

Het gaat hier om supersolide constructies, die bestand zijn tegen hevige brand, windstoten van 200 km/u, aardbevingen en zelfs de impact van vliegtuigen !
Er zijn wereldwijd nog maar drie wolkenkrabbers ingestort, nl die dag in New-York.

1° dat het gebeurde: het smeltpunt van staal is 1500 ° C. De maximumtemperatuur die door een volle kerosinetank kan ontwikkeld worden bedraagt 700 ° C.

2° dat het zo snel gebeurde : de zuidelijke toren zelfs al na nog geen uur brand en WTC 7 was zelfs niet geraakt en had enkel een paar lokale brandhaardjes !

3° het instorten zelf gebeurde aan de snelheid van de zwaartekracht : 10 seconden. Volgens de pannenkoektheorie moet dit minstens een kleine minuut duren.

4° het instorten gebeurde perfect en ter plaatse en zéér grondig : 200.000 ton staal en 500.000 ton beton werden gewoonweg verpulverd : 145 verdiepingen werden herleid tot een drietal !

Dit alles lijkt toch wel héél erg op een controlled demolition, een bestaande techniek om grote gebouwen ter plaatse tegen de grond te krijgen. Heel veel getuigen bevestigen bv. dat er kort voor het invliegen een enorme ontploffing was in de kelder. Seismologische metingen hebben dit bevestigd.

In het geval van de Twin Towers moet dit heel wat studiewerk gevraagd hebben en het aanbrengen van TONNEN explosieven ( waaronder nucleaire thermiet, dat staal in fracties van seconden tot smelten brengt en dat massaal in het puin aangetroffen is ) moeten weken geduurd hebben.

Pittig detail hierbij : Marvin Bush, broer van de toenmalige president, was hoofd van de security van de Twin Towers ...

Een studie van meer dan duizend Amerikaanse architecten en ingenieurs ( geen complot-fantasten ! ) heeft onlangs haarfijn aangetoond dat om bouwfysische redenen de officiële versie absoluut niet mogelijk is. Meer info kan je vinden op deze site: http://www.ae911truth.org/.

En dat is gebeurd vanuit de grotten van Afghanistan ?

het falen van het luchtverdedigingssysteem

Het Amerikaanse luchtruim is het best bewaakte ter wereld ! Als het contact met de radio of de transponder enige minuten uitvalt, dan vertrekken onmiddellijk twee F16-straaljagers, die ten laatste na 10 minuten ter plaatse zijn.

Dit gebeurt routineus jaarlijks gemiddeld 100 keer!

NU stegen de eerst F16-toestellen pas op nadat de Twin Towers én het Pentagon reeds geraakt waren ! Na ongeveer twee uur !

* het fenomeen van de put-options

Put-option is een soort verzekering, die je kan nemen als je vreest dat een aandeel zou kunnen zakken.

In de drie dagen voor 9/11 stelde men een stijging vast van 1200 % voor de twee betrokken vliegtuigmaatschappijen en enkele firma’s, gevestigd in de Twin Towers.

Gevolg een winst van vele miljoenen dollars!

Is toch een beetje eigenaardig?

Een gigantische goudvoorraad lag in de kelderverdiepingen en bleek spoorloos verdwenen te zijn.

Larry Silverstein was enkele maanden voordien de nieuwe eigenaar geworden van de drie WTC-torens en had in het verzekeringscontract expliciet als te verzekeren gevaar laten opnemen: impact van vliegtuigen in het kader van een terroristische aanslag. Hoogst ongewoon …

Verschil tussen aankoopbedrag en uitgekeerd bedrag : half miljard dollar winst !

Is toch een beetje opmerkelijk?

De gebouwen zaten vol met asbest en sanering zou miljoenen dollars kosten. In enkel uren werd dit probleem opgelost ! Korte tijd na het instorten deelden de autoriteiten overigens mee dat het veilig was om de opzoekings- en opruimingswerkzaamheden te beginnen.

Duizenden helpers en inwoners van New-York, die de lucht hebben ingeademd, sterven nu aan snel tempo aan longkanker ! De snuffelhonden waren al na een paar weken dood !

De president van het machtigste land zit in een kleuterklasje als hij verneemt dat twee vliegtuigen gecrashed zijn in de Twin Towers en dat twee andere gekaapte vliegtuigen op weg zijn naar het Pentagon en het Witte Huis. En wat doet hij ?

Hij blijft rustig nog vijftien minuten zitten luisteren naar de kindjes met een sprookjesboek op zijn schoot, dat nog omgekeerd ligt ook !

Enkele maanden later vertelt hij dat hij net voor het binnenkomen in het schooltje op een scherm ( vermoedelijk van zijn inlichtingendienst ) het eerste vliegtuig zich zag boren in de noordelijke toren …

Hoe zou u reageren als president van het machtigste land ter wereld dat voor het eerst in haar geschiedenis op eigen grondgebied aangevallen wordt ?

Dit is een aanvulling van zowat 250 bladzijden op de grondwet en werd kort na 9/11 unaniem goedgekeurd met één onthouding. Is toch verdacht snel ? Zoiets moeten al jaren voordien voorbereid zijn.

Toch met voorbedachten rade ?

En dit is de essentie : iedereen die verdacht wordt van terrorisme ( = die kritisch is tegenover het beleid van de regering ) kan worden opgepakt

* zonder proces
* zonder advocaat
* zonder dat familieleden ingelicht worden

en verdwijnt in een van de meer dan 800 Fema-concentratiekampen, die ondertussen reeds gebouwd zijn en die op youtube te zien zijn!

Is toch een beetje onrustwekkend ?

De aanslagen zouden het werk zijn van Al Quaeda, een terroristische bende onder leiding van Osama Bin Laden.

Heel wat van de vermeende vliegtuigkapers werden kort nadien levend en wel gesignaleerd in hun thuisland.

Het is bovendien een te controleren feit dat de families Bush en Bin Laden al meer dan twintig jaar stevige partners zijn, vooral in de oliebusiness.

Osama werd op 24 juli – dus amper anderhalve maand voor nine eleven - geopereerd in een Amerikaanse kliniek in Dubai door een Amerikaanse specialist en ontving er het bezoek van een zeer hoge CIA-piet.

Dit strategisch document werd geschreven werd door ‘neocons’ Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz en C° en bekend gemaakt in september 2000 . Hierin wordt nagegaan wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de USA ook in de 21° eeuw de leidinggevende natie blijft.

Er worddt vooral gepleit voor meer militaire bases op belangrijke, olierijke plaatsen, voor regime-veranderingen in Amerika-onvriendelijke landen en een forse toename van defensie-budget, vooral voor raketverdeding, dus voor aanvallen VANUIT DE LUCHT !

Dit zou lang duren en politiek moeilijk zijn, TENZIJ “ er zich een catastrofale en katalyserende gebeurtenis zou voordoen zoals een nieuw Pearl Harbour “. (staat letterlijk zo in de tekst !)

Dit is de – eveneens geënsceneerde ! - japanse aanval op een Amerikaanse haven, waardoor USA toch in de tweede wereldoorlog stapte tegen de verkiezingsbelofte van president Roosevelt in !

Nine eleven wordt door Bush onmiddellijk na 9/11 beschreven als ‘ our Pearl Harbour ‘ en herhaalt dit als hij enkele dagen later de oorlogsverklaring uitspreekt vanuit een kathedraal !

Kort na nine eleven konden alle doelstellingen van het PNAC geïmplementeerd worden : oorlogen in Irak ( de weapons of mass destruction bleken een regelrechte leugen ) en Afghanistan, het budget van ‘defensie’ slorpt meer dan de helft van de overheidsuitgaven op, …

Is toch een beetje verdacht : één jaar na de publicatie gebeurt wat men graag zou hebben dat er mogelijk wordt maar waarvoor er zich eerst een (wereld) schokkend feit moet voordoen.

Kan dit het fameuze toeval zijn ?

Er is zelfs geen PV opgemaakt en het puin ( = het bewijsmateriaal ! ) werd zo vlug mogelijk weggevoerd. Er is evenmin een tuchtrechterlijk onderzoek gebeurd. Integendeel de topfunctionarissen van de falende diensten kregen allemaal een mooie promotie.

Het nine eleven-rapport zelf is een lachertje, opgemaakt door Bush-getrouwen en waarbij alleen de officiële versie wordt ‘bestudeerd’. Er wordt geen enkele melding gemaakt van getuigenissen, van kritische rapporten van piloten, architecten, ingenieurs …

* Na negen jaar is Osama nog altijd spoorloos!

FBI, CIA en NSA , waarin honderdduizenden mensen werken met alle middelen en de meest gesofisticeerde apparatuur, slagen er maar niet in hem te vinden ondanks een prijs op zijn hoofd van 10 miljard dollar ? Erger nog : hij staat zelf  niet op de opsporingslijst van de FBI !

Maar we zien hem wel af en toe ( met steeds wisselend uiterlijk … ) op Al Jazheera-tv thee uitschenken met zijn rechter hand, terwijl hij algemeen geweten linkshandig is.

Is toch ook een beetje verdacht ?

Dit zijn dus allemaal FEITEN, die tot op heden nog niet weerlegd of verklaard zijn!

Is het met al dit feiten-materiaal dan zo verwonderlijk dat een groeiend aantal mensen beginnen te vermoeden dat dé waarheid misschien wel eens anders zou kunnen zijn dan die uncle Georges ons wil doen geloven? Meer dan de helft van de Amerikanen gelooft de officiële versie al lang niet meer.

De conclusie is voor mij dan ook sine dubio de volgende :

nine eleven is een gebeurtenis die doel-bewust is geënsceneerd door de top van de Amerikaanse regering en de belangengroepen erachter !

Dit is geen complot-theorie omdat het feitenmateriaal zo duidelijk wijst in de andere richting, nl. deze van SAMENZWERINGSREALITEIT !

Als ik hierover met mensen praat, ervaar ik een soort weigerachtigheid bij velen om deze conclusie te aanvaarden. En ik begrijp dit omdat ik in het begin het er ook zelf zo moeilijk mee had!

Waarom is het zo moeilijk om dit als waarheid te aanvaarden ?

Er is in feite één grote verklaring: we willen of kunnen of durven het niet geloven, omdat dit geloven betekent dat heel ons denkbeeld, dat gebaseerd is op gehoorzamen aan en vertrouwen hebben in het gezag, ineenstort. En dat hebben wij mensen niet graag. We blijven liefst geloven in Sinterklaas.

Maar de waarheid is wat ze is. En wij mensen hebben daar recht op.

Wat heeft het onderzoek naar de waarheid achter nine eleven uiteindelijk geleerd ?

We zijn zonder meer bedrogen en opzettelijk meegesleurd in een war on terror.

En dit is niet de eerste maal : alle grote oorlogen en revoluties zijn op voorhand beraamd en via een gecreëerd incident uitgelokt !

Dit ontnuchterende inzicht ondermijnde volledig en fundamenteel het vertrouwen dat ook ik lang meende te mogen hebben in hét systeem!

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wakker worden en die inconvenient truth onder ogen zien.

Dit is toch niet een wereld waarin we verder willen leven en die we willen achterlaten voor onze (klein)kinderen ?


PS Voor wie zich wil verdiepen in het feitenmateriaal is dit een heel goede site : http://www.waarheid911.nl/911links.html

 

Kleine geheimen dienen beschermd te worden.
Grote geheimen worden beschermd door publiek ongeloof.