Als de pinautomaten leeg blijvenDe nieuwe economie
(Hoofdstuk 8 uit het boek van Meindert Reus)

“Stadsmensen weten niet meer hoe ze een varken moeten slachten, of graan moeten malen. Als wij straks opnieuw moeten beginnen, zijn dat essentiële dingen. Wij moeten ons voorbereiden op het ergste, voor het te laat is.”
German Sterligov – Russisch zakenman

Bovenstaande woorden van een bekend Russisch zakenman zijn maar al te waar. De mens is over het algemeen zover van de bron afgeraakt, dat ze in feite hulpeloos zou zijn op het moment “dat wij straks opnieuw moeten beginnen.” Ik moet eerlijk bekennen dat het voor mij in principe niet veel anders is hoewel ik met een inhaalslag bezig ben. Vandaar ook dit boek. Het is ook voor mezelf een handleiding met informatie die van levensbelang is om mezelf straks te kunnen bedruipen. Al schrijvende en zoekende (internet is daar een uitgelezen hulpmiddel bij) kom ik tot een opeenvolging van stappen en dat moet ten slotte eindigen met de afronding van dit boek. Het belangrijkste hebben we nu wel gehad maar ik wil in dit hoofdstuk een beeld schetsen van de nieuwe economie die al op ons aan het wachten is.

Deze nieuwe economie gloort aan de horizon en wat ziet ze er goed uit. De nieuwe economie wordt een economie van hoop en nieuwe kansen, uitdagingen en successen (niet alles zal een succes worden maar u kunt werken aan uw eigen slagen). Het zal het einde betekenen van veel ellende op onze planeet. Van luchtvervuiling en corruptie, jaloezie en afgunst (als we elkaar helpen). Het einde van nog meer snelwegen en lelijke fabrieken, weer een nieuw wasmiddel of mobiele telefoon. Het einde van het lozen van giftige stoffen in onze rivieren en oceanen en het einde van de leugens door de massamedia.

Economie van minder

De nieuwe economie zal een economie zijn van minder. Minder productie, minder consumptie, minder vervuiling, minder hebzucht, minder manipulatie, minder ellende, minder soorten pindakaas en jam. Maar het zal wel een economie worden van meer vrijheid, meer saamhorigheid, meer geluk, meer gelijkheid. Meer liefde en geluk, meer tijd voor elkaar. Ik ga nu even wat sombere taal gebruiken maar het moet me even van het hart. Ik ben blij dat wat ik nu ga vertellen binnenkort ook voorbij is. De waarheid zal klinken, tot in de diepste uiteinden van onze planeet.

Jarenlang zijn wij mensen voorgelogen door de massamedia en door onze regeringen. De meest stompzinnige onzin is de huiskamers van u en mij ingeslingerd. We zijn monddood gemaakt door soapseries en reclames, spelletjesprogramma’s en nieuwszenders. We dachten heel lang met zijn allen dat wat je hoorde op de televisie en wat je las in de krant, dat dat waar was. Gelukkig is er een groep mensen opgestaan die deze leugens aan de kaak hebben gesteld, dankzij het medium internet. Steeds meer mensen geven belangrijke informatie door over wat er werkelijk speelt op het politieke toneel. Het internet is helaas ook een broeinest van nog meer onzin maar als je de juiste sites ontdekt en de juiste artikelen leest heb je al gauw door dat de leugen regeert.

Het onderwijsniveau is de laatste decennia, wereldwijd, bedroevend omlaag gegaan met maar één doel: de grote massa dom houden zodat ze geen vragen gaan stellen over wat er werkelijk aan de hand is met onze planeet. Een wereld die geregeerd wordt door slechts een handjevol mensen. Het lot van ons mensen hangt af van mensen die deel uitmaken van de Bilderberg groep¹ en de multinationals op deze planeet. Dit gegeven begint eindelijk door te dringen tot de grote massa en de roep om de waarheid wordt steeds luider. En de waarheid staat op het punt om onthuld te worden.

Opwarming Aarde

Binnen nu en niet al te lange tijd zal eindelijk duidelijk gaan worden dat bijvoorbeeld de hele klimaatdiscussie aan elkaar hangt van leugens. Het is volstrekt onduidelijk wie je op dit moment al moet geloven. Er zijn zoveel wetenschappers en ook zoveel meningen. De aarde zou opwarmen en dat zou door de mens veroorzaakt worden. Wat een arrogantie en hoogmoedswaanzin. De mens stelt in vergelijking met de zon helemaal niets voor waar het de opwarming van de Aarde betreft. Wij spelen een verwaarloosbare rol in het geheel.
Natuurlijk dragen wij ook bij aan het broeikaseffect maar in verhouding met de zon is dat nihil. Door de millennia heen zijn er ijstijden geweest en warmere perioden. Dit alles hangt samen met de intensiteit van de zonnevlekken. Het gaat te ver om daar in dit boek al te veel over te vertellen maar er zijn inmiddels meerdere wetenschappers die dit verband onderschrijven en die van mening zijn dat de hele klimaatdiscussie gestopt kan worden. Er verschijnen de laatste tijd zelfs meer en meer verhalen over het internet en in wetenschapsbladen dat de Aarde helemaal niet aan het omwarmen is maar dat ze zelfs aan het afkoelen is. Dat we het over zoiets simpels als de opwarming of afkoeling van onze planeet al niet eens kunnen worden vind ik een verontrustende gedachte.

Warmt onze planeet nu op of niet?

Geldsysteem

Dan is er de leugen van het geldsysteem wat op onze planeet een zeer prominente rol speelt. Ik heb het daar al eerder over gehad in dit boek. Dit geldsysteem is op sterven na dood maar geen regeringsleider die dit bekend wenst te maken. Tientallen, zo niet honderden vooraanstaande financiële experts waarschuwen voor een enorme omwenteling en ontwaarding van al het geld op Aarde maar daar wordt niet naar geluisterd. Het motto is: kijken hoe lang we het spel nog kunnen spelen. Maar het is overduidelijk, het spel is uit. GAME OVER.

Consumptiemaatschappij

Op het geldsysteem voortbordurend kom ik automatisch bij de gehele consumptiemaatschappij waarin we vooral in het westen van de wereld verwikkeld zijn geraakt. Niets, maar dan ook helemaal niets is in meer nevelen gehuld dan de verhouding kostprijs – werkelijke prijs voor bijna elk denkbaar product. Hebt u enig idee hoeveel de kostprijs van bijvoorbeeld een eenvoudig cd’tje is? Wel, u moet denken aan een bedrag van ergens tussen de een en twee euro. Maar datzelfde schijfje ligt wel voor tussen de 15 en de 20 euro in de winkels. En wat denkt u wat gemiddeld de kostprijs van een stel nike schoenen is? Vooral als zo’n paar schoenen in een van de bekende lage loonlanden geproduceerd is door een peuter die daar amper voor betaald krijgt? Nog geen vijf euro. Diezelfde schoenen worden in uw plaatselijke sportzaak lachend verkocht voor 129 euro. Te schandalig voor woorden. We worden massaal opgelicht en voorgelogen en vaak worden de vervaardigers van de producten die hier in Nederland verkocht worden uitgebuit tot en met. Ze moeten soms wel 19 uur per dag werken en krijgen amper voldoende geld om te kunnen overleven. Dat zijn de excessen van de huidige consumptiemaatschappij en het zijn helaas geen uitzonderingen. Het is gemeengoed geworden in een wereld waarin alles slechts draait om cijfers. Wat ook vaak een groot geheim is binnen veel bedrijven wereldwijd, is de salariëring. Hebt u zelf enig idee hoeveel uw naaste collega verdient, die precies hetzelfde werk als u verricht? Waarschijnlijk niet. Uw baas probeert u meestal voor zo weinig mogelijk geld binnen te halen en om de een of andere reden zwijgt het meeste personeel tegenover elkaar in alle talen als het op het salaris aankomt. Ik blijf het vreemd vinden maar ben zelf ook niet anders gewend. We vinden het overigens ook heel normaal dat onze baas een paar miljoen per jaar verdient, terwijl de meeste hardwerkende loonslaven daar in hun hele werkzame leven bij lange na niet aan toekomen. Ik vind dat trouwens alles behalve normaal en ben ook hard op zoek naar een weg uit het loonslavensysteem.

Media

Als het spel eenmaal uitgespeeld is, betekent dat gelukkig ook dat de rol van de media (in ieder geval zoals wij die kennen) uitgespeeld zal zijn. Wat een ongelofelijke boevenbende is dat bij elkaar. Iemand van willekeurig welke media schrijft iets op en dat wordt vervolgens klakkeloos door tientallen andere media overgenomen, zonder dat er iets gecontroleerd, zonder naar de bron van het bericht te kijken. Hoe vaak vinden er geen gerechtelijke processen plaats van bekende Nederlanders tegen een blad als Privé of Story? Hoe vaak blijkt achteraf een bepaald bericht wat in vele kranten uitgebreid is belicht, helemaal niet te kloppen? Ik kan u zeggen, regelmatig. U hoort daar overigens zelden iets over want kranten hebben het veel te druk met het volgende broodje aapverhaal. Kranten voelen zich oppermachtig en denken aan geen mens verantwoording af te hoeven leggen. De mensen blijven de krant toch wel kopen en lezen. De meeste mensen willen graag voorgelogen worden, bang als ze zijn voor de echte waarheid. Dankzij het internet gaan de laatste tijd gelukkig meer en meer ogen.

Oorlogen en olie

De wapenindustrie is ook al een dergelijk machtig instituut in onze samenleving. Er gaan werkelijk ongehoorde sommen geld in om. Ik verbaas mij al jaren over het feit dat een dergelijke industrie, die feitelijk alleen maar vernietiging beoogt, zo heeft kunnen groeien. Er zijn zoveel wapens in omloop op onze prachtige planeet dat de totale wereldbevolking daarmee meerdere malen compleet uitgeroeid kan worden. Deze beangstigende gedachte houdt meer mensen bezig. Hoe heeft het zover kunnen komen? Geld, olie en religie zijn de redenen die het meest genoemd worden. We leven in het tijdperk van het geld en geld is de grootste boosdoener van alle gewapende conflicten in onze wereld. Geld betekent immers macht en met macht kun je steden, landen en zelfs werelddelen (Afrika) onderdrukken. Olie speelt daarin ook een zeer grote rol. We zijn allemaal zo afhankelijk van dit zwarte goud en er gaat zo ontzettend veel geld in om, dat ook daar talloze oorlogen om uitgevochten werden en worden. De meeste oorlogen worden aldus verklaard om andere redenen dan de werkelijke. Men geeft aan een dictator af te willen zetten omdat deze zijn volk zou onderdrukken maar het is de agressor (de oorlog verklarende partij) eigenlijk alleen maar te doen om olie.
En dat gebeurt allemaal terwijl er zoveel alternatieve energiebronnen zijn. We hebben die stinkende olie helemaal niet nodig om te overleven en gelukkig hebben we er straks ook niet zo heel veel meer aan. Over het dwarsbomen door de machtselite van de vele plannen die er in de loop van de tijd zijn gemaakt om de mensheid van alternatieve, schonere energie te voorzien kan ik ook nog een heel boek besteden. Wellicht komt dat nog.

Religie

Over religie heb ik een theorie. Zelf ben ik niet gelovig opgevoed. Mijn moeder was en is nogal anti God. Ik heb zelf ook heel lang niet geloofd maar hoe meer levenservaring ik opdoe en hoe meer ik lees, hoe geloviger ik word. Ik ben van mening dat het niet zo kan zijn dat alles zomaar toeval is. Er moet een plan zijn. Hoe God er volgens mij uit moet zien is niet relevant. Wat wel relevant is, is dat er een enorme verscheidenheid aan religies is ontstaan inde loop van millennia. Wereldwijd hebben we inmiddels meer dan 3000 religies. De meeste van deze religies zijn natuurlijk afsplitsingen van andere, oudere religies. Centraal staat een zekere God en elke religie heeft haar eigen tradities en rituelen. Maar als er zoveel religies zijn dan is het merendeel van deze religies dus vals. Heel veel religies hangen nauw samen met andere religies maar door de kleine verschillen is geen geloof precies hetzelfde. Dit betekent dus dat het grootste deel van de mensheid een religie aanhangt die onder valse voorwendselen is gesticht. Menig nieuwe religie is ontstaan doordat de een of andere sekteleider volgelingen heeft weten te maken die zijn of haar denkbeelden gelooft. Als er al een God bestaat is dat mijn inziens geen God die allerlei regels en wetten heeft bedacht een ook geen God die wij zouden moeten vrezen, zoals vele godsdiensten bepleiten. Dat is natuurlijk slechts mijn onderbuikgevoel en de waarheid hieromtrent zullen we pas vinden als we het tijdige met het eeuwige verwisselen. Feit is dat menig religie op list en bedrog is gebaseerd en dat miljoenen mensen voorgelogen worden.

Farmaceutische industrie

Geen onder werp is de laatste jaren meer besproken dan die van de farmaceutische industrie, of moet ik zeggen farmaceutische maffia? Ik heb het in hoofdstuk vijf al even aangehaald. Er gaan zulke ontzagwekkende sommen geld om in de pillenindustrie dat er geen weg terug meer lijkt. De mens moet permanent zwak gehouden worden en dat kan alleen maar door pillen, pillen en nog meer pillen. Pillen die alleen maar bedoeld zijn om de zieke tijdelijk te verlichten maar nooit om de patiënt volledig te genezen.
Het klinkt misschien wat ongeloofwaardig en complotachtig maar het is helaas een van de ultieme leugens die over onze planeet uitgestrooid is. Natuurlijk heeft de geneeskunde ook wel eens iets goeds gedaan voor de maatschappij, anders was het nooit een dergelijk machtig instrument geworden. Het is gewoon een goed geoliede machine en artsen en apothekers worden op handen gedragen. Maar de misstanden zijn enorm, de leugens worden steeds erger. Er zijn tegenwoordig medicijnen op de markt met zulke erge bijwerkingen dat ze mensenlevens kunnen kosten in plaats van redden (bijvoorbeeld de bijwerkingen van bepaalde cholesterolverlagende middelen). En dan zijn er de mensen die miljarden verdienen aan zogenaamd nieuwe medicijnen (bijvoorbeeld Tamiflu) terwijl deze medicijnen echter allang bestonden. En wat zijn we vorig jaar met zijn allen ontzettend bang gemaakt voor de Mexicaanse griep. Er zouden wel eens miljoenen doden hebben kunnen vallen als we niet vlug allemaal ingeënt zouden worden tegen deze vreselijke besmettelijke ziekte. Het bleek als zo vaak weer eens een storm in een glas water. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan maar ik denk dat ik mijn punt gemaakt heb.

Straling

Een van meest onderschatte risico’s waar we op dit moment bijna allemaal dagelijks mee te maken hebben is die van straling. Straling van draadloos internet, straling van mobiele telefoons, straling van zendmasten. Er is ontzettend veel onderzoek naar de risico’s op de korte en lange termijn gedaan maar de “experts” komen er gezamenlijk niet uit. Het feit dat de positieve rapporten uit de hoek komen van instituten die nota bene gesponsord worden door de telefoonindustrie is mijns inziens beangstigend. We hebben er ruim 20 jaar over gedaan om naar een miljard mobiele telefoons wereldwijd te gaan en sinds 2008 worden er per jaar een miljard nieuwe mobiele telefoons verkocht. En dat terwijl de risico’s van straling nog lang niet goed onderzocht zijn en er veel ellende aan toegeschreven wordt. Zo schijnt er een belangrijk verband te zijn tussen het massaal verdwijnen van onze o zo belangrijke bijen en de opkomst van de draadloze wereld waar we nu in verkeren.
En zonder bijen kan de mens niet eens overleven omdat bijen essentieel zijn voor de bestuiving van onze gewassen.

Een nieuwe economie

Het einde van al deze zaken (behalve de zaak God) en misvattingen zal een nieuw tijdperk inluiden. Een nieuw, eerlijk, fris, gezond tijdperk en een daarbij behorende nieuwe economie. Ruilhandel. Het klinkt nog steeds heel vreemd, ook als ik het zelf verkondig, maar het is onvermijdelijk. Mensen zullen het persoonlijke contact weer terug moeten vinden met elkaar. Samen zal er gebouwd gaan worden aan ecodorpen en ecosteden. Samen zullen er oplossingen gevonden moeten worden om alle monden te vullen en om iedereen van onderdak te kunnen voorzien. Samen zullen de zieken, de gehandicapten, kinderen en ouderen verzorgd moeten worden. Samen zullen we onze kinderen moeten leren leven. Inderdaad: leren leven. Kinderen hoeven niet naar een school en uren achter elkaar in een schoolbank zitten en luisteren naar de vaak slaapverwekkende verhalen van leraren en leraressen. Het leven op zich is al een leerschool en daar hebben we geen boeken voor nodig maar elkaar. Weg met de 24-uurseconomie. We gaan ons opmaken van een levensstijl die gericht is op de seizoenen en de opkomst- en ondergang van zon en maan. Er zijn tegenwoordig mensen die niet eens weten waar de maan opkomt en waar de maan weer ondergaat. Er zijn mensen die denken dat melk uit een fabriek komt. Dit soort misvattingen behoort straks gelukkig allemaal tot het verleden tijd. We kunnen straks de sterren weer zien en bewonderen. Door al die lichtvervuiling hebben vooral stadsmensen geen idee hoe schitterend onze Melkweg er bijvoorbeeld uitziet. Onvoorstelbaar maar waar. Nee, we zullen er in alle opzichten op vooruit gaan.

Gezonder leven

Ik schreef zojuist al over het feit dat we een nieuw, eerlijk, fris en gezond tijdperk zullen betreden. Ik wil hier nog even de zekerheid van uw gezondere leefstijl naar voren brengen. Natuurlijk zult u in een overlevingssituatie niet direct bezig zijn met gezond voedsel maar meer met of u wel voldoende voedsel kunt verzamelen. Dat is begrijpelijk. Wat ik maar wil zeggen is dat het leven van iedereen er hoe dan ook gezonder op zal worden. Door de totale ineenstorting van zo goed als alles zal de lucht schoner worden, de oceanen zullen schoner worden, er zal geen kunstmatige troep (voedsel, drinken, speelgoed, electronica) meer geproduceerd worden in stinkende fabrieken. Het stralingsniveau op Aarde zal zich herstellen omdat draadloos internet en telefoneren niet meer zal bestaan. Ook over hoe slecht straling wel niet is voor de meeste mensen, zijn ook al honderden boeken geschreven. Doordat ook het voedsel dus wel gezonder zal moeten worden (door de volstrekte afwezigheid van kunstmatige conserveermiddelen, kleurstoffen, verdikkingsmiddelen en noem verder maar op) zal de mens vanzelf gezonder worden. Daarnaast zullen veel minder mensen last van stress hebben, wat ook zeer positief is voor de volksgezondheid.

Onthaasten

We zullen in rustiger vaarwater terecht komen. Al lijkt het leven na de crash hier en daar wat moeilijk omdat u zelfvoorzienend moet worden maar dat is dan ook meteen het enige waar u zich druk om hoeft te maken.
U hebt straks veel minder afleiding. U hoeft niet meer 10 keer per dag uw email te checken, u hoeft niet meer elk jaar uw belastingpapieren in te vullen, u hoeft niet meer eindeloos voor de televisie te gaan zitten (hoeft nu ook niet maar gemiddeld genomen doet u het wel). Ook zult u het minder druk krijgen met uw kinderen van- en naar school brengen om ze vervolgens, direct na het eten weer naar tennisles te brengen. Acht uur per dag op een fantasieloos kantoor doorbrengen, waar u zich eigenlijk stierlijk verveelt, behoort straks ook tot de verleden tijd. U zult geen uren meer kwijt zijn aan het doelloos surfen over het internet, sms’en hoeft niet meer. De apk-keuring? Niet meer nodig. U hebt straks zoveel tijd over dat u zelfs niet meer zult weten wat u er mee kunt doen. De onthaasting ten top. Onthaasten is ook een woord wat de laatste jaren steeds meer gebezigd wordt. Er zijn zoveel mensen die bezwijken onder de stress van het altijd maar moeten, moeten en nog eens moeten. We leven in een overgeorganiseerde samenleving waarin de meerderheid van de mensen te kampen heeft met een overbelast zenuwstelsel. Stress is een groot gevaar voor de volksgezondheid. Er komen onnoemelijk veel ziekten en andere negatieve verschijnselen uit voort als een verhoogde bloeddruk, slapeloosheid en een verhoogd cholesterolgehalte. Stress is volksvijand nummer een. Bij sommige mensen zit stress ook een beetje in de genen. Dat zijn de mensen die ook in een volledig onthaaste samenleving nog overspannen kunnen raken, bijvoorbeeld door het feit dat ze geen idee hebben hoe ze zelfvoorzienend kunnen zijn. Ook deze mensen moeten geholpen worden door de mensen die dat wel kunnen.

Dieren

Ten slotte moeten we ook de dieren en onze eigen huisdieren niet vergeten als onze nieuwe economie gestalte gaat krijgen. Dieren zijn vaak bijzonder kwetsbaar. Veel dieren zijn voor hun overleving geheel afhankelijk geworden van de mens. Laten we dat niet vergeten. Het eerste wat ik zal doen op het moment dat de grote crash heeft plaatsgevonden is ervoor zorgen dat de dieren die op dat moment nog gebruikt worden voor dierproeven (ja, dat gebeurt nog steeds), onmiddellijk uit hun hopeloze situatie bevrijd worden. Ik kan er met mijn pet niet bij dat de mens heden ten dage nog altijd dieren gebruikt voor het testen van weer een nieuwe cosmetisch middel. Wanneer is het nu eindelijk een keer genoeg? Het duurt gelukkig niet lang meer. De consumptiemaatschappij loopt op haar laatste benen.

Nog even enige kernwoorden van de nieuwe economie op een rijtje.

Onafhankelijkheid (zelfvoorzienend)
Onthaasting
Behulpzaamheid
Saamhorigheid
Vrede
Creativiteit
Inspiratie
Vrijheid
Gezond leven

Wie moeten extra aandacht krijgen?

Geestelijk gehandicapten
Lichamelijk gehandicapten
Kinderen
Bejaarden
Mensen die om wat voor reden dan ook zichzelf niet kunnen redden (stress, ziekte, onhandig)
(Huis)dieren

Waar heeft u straks geen last meer van?

Maandelijkse hypotheekbetalingen (en andere schulden)
Autokeuring
Belastingaangifte
Zeurende baas
Files
E-nummers in uw voedsel
Lucht, grond en watervervuiling
Gemiste telefoonoproepen
Reclame (op televisie, radio, internet)
Stress
Kapotte cv-ketel
In de rij staan bij de kassa
Onderwijsplicht
Mondhygiëniste (tandarts, orthodontist)
Legitimatieplicht
Dienstplicht (geldt nog voor sommige landen)

Samengevat komt het erop neer dat we over niet al te lange tijd voor onszelf en onze medemens moeten gaan zorgen. We kunnen niet meer afwachten en of ons handje ophouden. We moeten het zelf doen en hoeven niets meer van overheden te verwachten. Ik zie de toekomst zonnig tegemoet. Die toekomst maken we zelf.

Ik sprak in hoofdstuk vijf de vrees uit dat veel mensen de economische neergang niet lang zullen overleven omdat bijvoorbeeld heel veel mensen afhankelijk zijn van medische zorg. Dat blijft een scenario dat niet onderschat moet worden. Ik ben wel van mening dat de mens sterk en vindingrijk genoeg is om te voorkomen dat er veel kwetsbaren in onze samenleving zullen overlijden. Daarom wil ik hier de woorden van een grote inspirator nog in herinnering roepen:

“Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt.”
Nelson Mandela

Dit zijn ware woorden van een van de grote meesters van onze tijd. De volledige tekst staat achterin dit boek vermeld en is uitgesproken door Mandela tijdens zijn inaugurele rede als president van Zuid-Afrika in 1994. Het zijn woorden waar we ons allemaal aan vast kunnen houden. We zijn inderdaad oneindig krachtige wezens en we kunnen veel doorstaan. Als iemand dit kan weten is het deze onverstoorbare en onverwoestbare man wel. 27 jaar lang heeft hij onterecht vastgezeten in verschillende gevangenissen in Zuid-Afrika. Hij werd jarenlang geïntimideerd, mishandeld en gediscrimineerd. Dit alles heeft hem slechts sterker gemaakt en ongebroken van lichaam en geest kwam hij uiteindelijk in 1990 vrij.


© Meindert Reus
Informatie: www.meindertreus.nl 

Noot:
¹ Bilderberg groep – groep mensen die samen komen bij politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek en wetenschap