Onwettige liquidaties van burgers door AmerikaMark Hosenball schreef op 5 oktober 2011 voor Reuters een artikel (link: http://www.reuters.com/article/2011/10/05/us-cia-killlist-idUSTRE79475C20111005) over een geheime groep regeringsambtenaren. 

Hoge ambtenaren in de Verenigde Staten hebben onlangs het bestaan bevestigd van deze "geheime groep", een “panel” dat de opdracht kan geven tot liquidatie, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. De aanbevelingen van deze geheime groep gaan via de Nationale Veiligheidsraad naar de president van de VS, die de uiteindelijke beslissing moet nemen.

De operaties of beslissingen die door deze groep mensen worden gemaakt zijn nergens in het openbaar vermeld en er zijn geen regels of wetten waaraan zij zich dienen te houden. Een voorbeeld hiervan is de liquidatie van de in Amerika geboren en opgegroeide spiritueel leider Anwar Al-Awlaki. Hij zou onlangs in Jemen zijn gedood door een Amerikaanse drone (onbemand vliegtuig).

Tommy Vietor, woordvoerder van het Witte Huis, heeft geweigerd iets te zeggen over de rol van president Barack Obama in deze. Ondertussen heeft Ron Paul, Republikeins afgevaardigde voor het 14e district van Texas en voormalig presidentskandidaat voor de Amerikaanse Republikeinse Partij (2008) de beslissing van Obama scherp bekritiseerd. 


President van Amerika, Barack Obama

"Kunt u zich voorstellen, dat u op een lijst wordt gezet, omdat u op de een of andere manier een bedreiging voor Amerika zou vormen? Wat gebeurt er wanneer bepaalde kritische journalisten een bedreiging gaan vormen? Het is puur incrementalisme,"
zei Ron Paul. 

Incrementalisme is het besluitvormingsproces, door een serie kleine, veelal intuïtieve veranderingen in plaats van enkele grote, zorgvuldig geplande revolutie. Het wordt ook wel de praktijk van het ‘doormodderen’ of ‘brandjes blussen’ genoemd.

Zelfs de Conservatieven in het Amerikaanse Congres hebben Obama van hypocrisie beticht. Obama had immers zelf veel kritiek op zijn voorganger George W. Bush, die foltering van gevangenen goedkeurde. 

Dr. Paul Craig Roberts gaat dieper in op deze kwestie in zijn artikel van 2 oktober jongstleden: onwettige moorden op Amerikaanse staatsburgers (link: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26896

In het boek ‘The Tyranny of Good Intentions’ tonen Roberts en Lawrence Stratton aan dat ook voor 9/11 de wet de mensen geen bescherming bood, om gerechtigheid te vestigen, de binnenlandse rust te verzekeren, in de gemeenschappelijke verdediging te voorzien, het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van de vrijheid en het nageslacht te beveiligen. De wet is een wapen tegen de mensheid geworden in de handen van de regering. 

9/11 is gebruikt om een uitvoerende laag boven de wet te plaatsen. Elke wettige of onwettige daad die is goedgekeurd door de President geeft de uitvoerders immuniteit.

Veel mensen hadden gehoopt en verwacht dat Obama de aansprakelijkheid van de regering zou herstellen. Obama is verder gegaan dan Bush en Cheney. 

Een Amerikaans staatsburger die op de ‘bedreigingen’ lijst komt heeft geen rechten meer en het leven kan hem of haar worden benomen. Op 30 september gebruikte Obama zijn macht en liet onder andere Anwar Awlaki en Samir Khan liquideren. Khan voerde de redactie van het Engelstalige Al Qaida internetmagazine Inspire Magazine.

Awlaki was een gematigde Amerikaanse moslim die een tijd lang adviseur was voor de Amerikaanse regering na 9/11. Awlaki werd steeds extremer toen hij van dichtbij de leugens van Washington zag, gebezigd om aanvallen op islamitische landen te rechtvaardigen. 

Hij werd een criticus van de Amerikaanse regering. Al-Awlaki zei tegen moslims dat zij niet passief hoefden toe te zien hoe Amerika geweld tegen hen gebruikte. Awlaki werd vervolgens gedemoniseerd en aan de lijst ‘bedreigingen’ toegevoegd. 

Volgens Jason Ditz, de editor van www.antiwar.com, werd Awlaki geliquideerd omdat de aanname dat Awlaki een belangrijke leider van Al Qaida was op leugens berustte. 

Maar wat Awlaki was of deed is niet het belangrijkste. De grondwet vereist dat zelfs de ergste moordenaar niet gestraft kan worden voordat hij door een rechtbank is veroordeeld. 

Toen de Amerikaanse Unie voor Burgerlijke Vrijheden de federale rechtbank aansprak op de liquidaties van Amerikaanse burgers, werd naar voren gebracht dat het besluit van Obama het rechtswezen te boven ging.

In de Grondwet van Amerika staat in artikel 1 dat alle toegekende wetgevende machten zullen berusten bij een Congres van de Verenigde Staten, dat zal bestaan uit een Senaat en een Huis van Afgevaardigden.

Advocaten Glenn Greenwald en Jonathan Turley wijzen erop dat de bedoeling van de Grondwet, om de macht van de regering te beteugelen, nu ten einde is. De regering kan een burger op straat of uit zijn huis laten oppakken, voor de rest van zijn leven in de gevangenis laten rotten, zonder proces of veroordeling opsluiten. De regering kan iemand op straat laten neerschieten, liquideren, zonder proces of veroordeling.

Natuurlijk heeft de CIA altijd al buitenlandse tegenstanders vermoord of laten vermoorden, zonder hiervoor de aansprakelijkheid op te eisen, laat staan door een president die boven de wet zou staan. 

In de laatste 20 jaar heeft Amerika zijn eigen ‘Mein Kampf’ transformatie doorgemaakt. Het boek ‘Energy in the Executive’ van Terry Eastland pleit voor een sterk presidentschap en een federalistische maatschappij; een organisatie van Republikeinse advocaten die de belemmeringen door wetgevende en gerechtelijke macht moeten opheffen. 

Onder het voorwendsel van oorlogstijd en de noodsituatie (de oorlog tegen terreur) gebruikte het Bush en Cheney regime deze argumenten om de president boven de wet te stellen en de Amerikanen hun burgerlijke vrijheden te benemen. Oorlog en staatsveiligheid zorgden voor een nieuwe opening waardoor nieuwe machten hun plek konden innemen. 

Onwettige en ongrondwettige acties vereisen ook het stilzwijgen van critici en het straffen van hen die de misdaden van de regering hebben geopenbaard. Bradley Manning is voor een jaar in een cel gezet, in eenzame opsluiting, zonder dat hem een proces werd gegund. Tegen Wikileaks' oprichter Julian Assange wordt nu een zaak opgebouwd. 

Het begrip “terrorist” en “terroristen helpen” zijn elastische benamingen geworden. Homeland Security heeft aangegeven dat het de aandacht heeft verlegd van terroristen naar extremisten, die vanuit hun huis ook gevaarlijke plannen kunnen beramen.   

Is Awlaki geliquideerd omdat hij een criticus was van het beleid van de VS? Politiestaten ontstaan door tegenstanders eerst te demoniseren en daarna uit de weg te ruimen. Daardoor zijn precedenten ontstaan die de regering grenzeloze macht verlenen. 

Als de regering van Amerika critici van Amerika gelijkstelt aan terroristen of helpers van terroristen, is het een kleine stap om bijvoorbeeld Glenn Greenwald (een Amerikaanse criticus, blogger en jurist) of de ACLU (American Civil Liberties Union, de niet-gouvernementele organisatie die in 1920 werd opgericht en voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers opkomt) aan te klagen. 

De Amerikanen hebben niet door hoezeer hun eigen vrijheid op het spel staat. Ze juichen wanneer hun president vol trots vertelt dat de “tweede vijand” van de staat is vermoord. Bin Laden was de eerste. Dat de constitutie inmiddels ook is vermoord, dat wordt niet begrepen. 

Toen Obama zonder het Congres te raadplegen Libië binnenviel, zei hij dat het ‘geen oorlog’ was, daarom kon hij de War Powers Resolution uit 1973 negeren en zonder overleg met het Congres Libië binnenvallen.

Sommige Amerikanen worden wakker. Ze begrijpen dat ze erin zijn geluisd, dat ze Afghanistan zijn ingeleid als wraak op 9/11. Daarna werden ze met leugens Irak ingestuurd. Toen volgden de militaire interventies in Libië, Jemen, Somalië en Pakistan. Nu worden de messen geslepen om Pakistan binnen te vallen en eventueel ook Syrië, Libanon en Iran. 

We  kunnen hierover helder zijn: de natie die verdachten oppikt zonder een gang naar de rechter, respecteert de mensenrechten niet. Het tegendeel is waar. Die natie overtreedt daarbij de internationale mensenrechten. 

Volgens Francis Boyle, autoriteit op het gebied van internationale wetgeving van de Universiteit van Illinois, is “De liquidatie van Al-Awlaki door de VS een overtreding tegen de Grondwet door de regering van Obama, de moord op een Amerikaans burger is een grove overtreding op het Vijfde Amendement". Deze luidt:

“Geen persoon zal vastgehouden worden ter verantwoording van een halsmisdrijf of andere schanddaad dan na aanklacht of dagvaarding door een Grand Jury, tenzij in kwesties die zich in de land of zeemacht, of in de strijdkrachten tijdens de dienst zelf, in tijden van oorlog of openbaar gevaar voordoen; evenmin zal iemand gedwongen worden om in strafzaken tegen zichzelf te getuigen, noch beroofd worden van leven, vrijheid of eigendom zonder een rechtmatig proces volgens de wet; noch zal privé-bezit opgeëist worden voor openbaar gebruik zonder rechtmatige vergoeding.” 

Boyle noemt de moord op Al-Awlaki een maffia-achtige hit. Obama, zelf een afgestudeerde Harvard rechtenstudent en leraar aan Harvard, bewijst hiermee hoe corrupt het Amerikaanse rechtssysteem is geworden. 

Met het liquideren van Al-Awlaki (en Osama bin Laden) heeft de VS zich schuldig gemaakt aan een standrechtelijke executie. Het recht op een eerlijk proces is fundamenteel voor ieder mens, ongeacht het soort gepleegde en strafbare feit. Met de moord is het Amerikaanse publiek de kans ontnomen om te horen wat Al-Awlaki te zeggen had. 

Een van de zegeningen van juryrechtspraak schijnt het lerende aspect te zijn. Betrokken partijen zijn onder ede en worden allemaal gehoord. Er is gelegenheid om de getuigen te ondervragen, hun motieven te horen en de waarheid vast te stellen door al het gehoorde af te wegen.
 
De CIA heeft Al Qaida zelf in het leven geroepen, zegt Boyle, om de Russen te bevechten in Afghanistan. "Al-Awlaki was goed op de hoogte van alle smerige karweien die Amerika vanaf 1980 orkestreerde in de wereld, het meest recent in Libië.” 

Daarom worden overal showprocessen opgevoerd, waarbij de uitkomst al bij voorbaat vaststaat. Doel van het showproces is om tegenover derden zoals de eigen bevolking of het buitenland een schijn van legitimiteit op te wekken. Maar ze staan volledig onder controle van het Pentagon.

De aanval van Bush op Afghanistan en Irak creëerde precedenten voor het voeren van bedrieglijke en onwettige "preventieve oorlogen". De liquidatie van Al-Awlaki door Obama vestigt een precedent voor de moord van Amerikanen door het Witte Huis, zonder jury, zonder rechtspraak. Dit opent de deur om iedere politieke tegenstander of andersdenkende te vermoorden.

Waar Hitler en Mussolini faalden, hebben Bush en Obama geschitterd. Amerika is een totalitaire staat geworden die de grillen van een president kan uitvoeren. Hopelijk zullen andere naties de verspreiding van dit Amerikaanse Rijk tegenhouden door het gebruik van creatieve geweldloosheid in plaats van het gebruik van macht. Vuur bevecht je het beste met water.

US Could Target Journalists for Assassination
Bron video: http://youtu.be/1J59UwegzSE 

Bronnen:      
http://www.presstv.ir/detail/203133.html
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26896  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26889
http://www.reuters.com/article/2011/10/05/us-cia-killlist-idUSTRE79475C20111005)


Samengevat door: ‘t Vertalerscollectief