Wall Street protesten
Uit de frontlinie van de 99% BewegingUiteenzetting over het protest van anonieme burgers in het financiële hart van New York.

In Amerika gaat het burgerprotest tegen de bankiers en handelaars van Wall Street de vierde week in. De ‘Occupy Wall Street’ of de ‘99 procent Beweging’ heeft Liberty Park bezet in het financiële hart van New York. Waar komt deze beweging vandaan en wie zijn deze beweging begonnen? Als supporter van het eerste uur zal ik proberen hier een antwoord op te geven. 

Ik kan me geen lobbyist veroorloven, ik ben een van de 99% armen

De demonstranten noemen zich de Occupy Wall Street Beweging. Deze beweging kent geen leiders. De beweging propagandeert geweldloze rebellie tegen de macht van banken en bedrijven en de falende volksvertegenwoordiging die tot een tirannieke economie heeft geleid. De beweging is opgestart door tienduizenden individuen, vaak hoog opgeleide jonge mensen, die wel willen werken maar geen baan kunnen vinden. Ze vertegenwoordigen de 99 procent van de Amerikanen tegenover de kwalijke macht van 1 procent schatrijken. Ze vechten tegen de armoede, de economische ellende en de schulden. Ze vechten voor hun familie en vrienden die banen hebben, maar die daarvan niet kunnen rondkomen.

Liberty Park is ingenomen door een zeer diverse groep mensen. Iedereen heeft in deze volksbeweging zijn eigen verhaal, een persoonlijke reden waarom ze zich bij de demonstranten hebben aangesloten. Ik spoor de leden van de pers aan om een dialoog aan te gaan met wie dan ook in Liberty Park. Het zijn fascinerende verhalen die het waard zijn om gehoord te worden. De persoonlijke verhalen helpen om een dieper begrip te krijgen waarom dit gebeurt.

Ik wil beginnen met het schetsen van een tijdlijn. Deze begon 19 maanden geleden.

De geboorte van de 99% Beweging

Op 15 februari 2010 publiceert journalist David de Graw op AmpedStatus.com het eerste deel van het 6-delige rapport “The Economic Elite Vs. The People of the United States (De economische elite versus de burgers van de VS).

Hierin wordt een schokkend beeld geschetst van de huidige Amerikaanse samenleving. Amerika is een derdewereldland geworden. 50 miljoen mensen leven er onder de armoedegrens, één op de vijf huishoudens heeft niet genoeg geld om fatsoenlijk te eten, vijf miljoen gezinnen zijn dakloos geworden en tot 2014 zullen daar waarschijnlijk nog eens 14 miljoen gezinnen bijkomen. De financiële elite is bezig de middenklasse tot slavernij te degraderen.

De eerste zin van het rapport luidt als volgt: Het wordt tijd dat 99% van de Amerikanen wakker worden en opstaan. Dat zij politieke hervormingen eisen. Het is duidelijk dat de Republikeinse en Democratische partij, samen met de drie takken van de regering, door een goed georganiseerde economische elite zijn omgekocht. De harde waarheid is dat 99% van de bevolking niet langer door de politieke partijen wordt vertegenwoordigd. De economie, de regering en het belastingssysteem werken tegen de mensen en dat is geen toeval.

Sociale indicators laten zien dat een strategische aanval heeft plaatsgevonden. Een analyse van het huidige regeringsbeleid bewijst dat voor 99% van de Amerikanen het leven nog verder zal verslechteren. De economische elite heeft een financiële staatsgreep geconstrueerd. Vergis je niet, het is een oorlog tegen de Amerikaanse middenklasse. Om deze te elimineren.

Het rapport wordt op veel websites gepubliceerd en/of gedeeltelijk overgenomen. Nadat AlterNet.org een samenvatting brengt onder de titel “The Economic Elite Have Engineered an Extraordinary Coup, Threatening the Very Existence of the Middle Class” (de economische elite heeft een bijzondere staatsgreep georkestreerd, die het  bestaan van de middenklasse bedreigd). Het aantal reacties op websites is de 5 miljoen hits snel gepasseerd. 

AmpedStatus vormt kort hierna de 99% Beweging op een platform (link  general platform). Het zesde deel van het rapport wordt gepubliceerd onder de titel “Hoe terug te vechten en te winnen: zaken die eerst moeten worden aangepakt (Link How to Fight Back and Win: Common Ground Issues That Must Be Won.”

De beweging groet in de tien erop volgende maanden. Na een aantal televisie optredens met David DeGraw, die de 99% Beweging openlijk steunt, wordt de website AmpedStatus op internet aangevallen en offline gegooid.

Het is duidelijk dat de onderzoeksrapporten die de frauduleuze activiteiten van Wall Street openbaar maken niet worden gewaardeerd door sommige machtige mensen.

AmpedStatus stelt een gedecentraliseerd wereldwijd protest tegen Wall Street voor. Terwijl de website de Egyptische revolutie steunt tegen de invloeden van het IMF en Federal Reserve, nemen de aanvallen steeds meer toe. Tot het complete ISP netwerk, de host van AmpedStatus, offline wordt gegooid. De provider van de website eist hierna veel meer geld voor dezelfde service. AmpedStatus heeft een bescheiden budget en laat een noodvraag uitgaan.

Anonymous redder in nood

Anonymous speelt in die tijd een rol in het steunen van de opstandelingen in Egypte en Tunesië. Enkele leden van Anonymous bieden aan te helpen. Ze zetten een nieuwe hostingaccount op voor de website en helpen met het opzetten van een nieuw onafhankelijk sociaal netwerk voor de 99% Beweging. Hierna wordt AmpedStatus.com niet eenmaal meer offline gegooid.

In februari 2011 wordt het zesde deel van rapport getiteld “Analysis of the Global Insurrection Against Neo-Liberal Economic Domination and the Coming American Rebellion – We Are Egypt”  gepubliceerd: analyse van de wereldwijde opstand tegen de neoliberale economische overheersing en de op handen zijnde Amerikaanse rebellie – wij zijn Egypte.
 
Uit de introductie: “Als u van mening bent, dat wat er in Egypte gebeurt niet kan gebeuren in de VS, dan hebt u teveel naar de televisie gekeken. De statistieken spreken voor zich.”

In eerdere oproepen tot protest (link: Revolution Roundups) krijgt de wensite AmpedStatus al bijval van veel mensen uit Ierland, Italië, Engeland, Oostenrijk, Griekenland, Frankrijk en Portugal. Het ‘opstandelingen virus’ verspreidt zich door heel Europa. 

Het verband tussen de eerdere opstanden in Noord Afrika en het Midden Oosten en de protesten in Europa en Amerika wordt gemist. Het verband is een gedecentraliseerde globale opstand tegen het neoliberaal economische imperialisme. Terwijl elke nationale opstand zijn eigen kenmerken heeft, zijn de gemene delers de stijgende kosten van het levensonderhoud en het tekort aan financiële middelen en veiligheid. De toestand is overal op de wereld hetzelfde: meer werkloosheid en armoede, terwijl door  prijsinflatie de kosten van voedsel en basale levensbehoeften de pan uitrijzen.

Of nationale bevolkingen het beseffen of niet, deze opstanden druisen in tegen het systemisch globale economisch beleid, dat is ontworpen om de werkende klasse te exploiteren, de levensstandaard te verlagen en individuele schuld aan de banken te laten toenemen. De verschillen tussen de 99,9 % armere mensen en de rijke 0,1 % worden steeds groter.

De opstanden zijn de eerste golf van een onvermijdelijke reactie op de uitvoering van een gecentraliseerde wereldwijde neofeodale economische orde. Het wereldwijde bankkartel, gekoppeld aan het IMF, de Wereldbank en de Federal Reserve, heeft politici en dictators uit de hele wereld omgekocht — van Washington tot Griekenland en Egypte. Ze hebben in ieder land de nationale economie geplunderd ten koste van de plaatselijke bevolking. Daarmee een eigen rijkdom consoliderend die ongekend groot is.

In het zesde deel heeft een van de hoofdstukken de titel: oproep tot bezetting van Wall Street (link “The Empire State Rebellion).

Een deel van de groep Anonymous sluit zich aan bij de 99% Beweging. Samen starten ze de beweging die bekend is geworden als de A99. Een breed opgezet A99 platform wordt gepresenteerd op het sociale netwerk AmpedStatus. (Link: View original platform here)

Op 12 maart 2011 kondigt Anonymous A99 hun eerste actie aan door een video te posten op de AmpedStatus YouTube pagina. De actie wordt “Operation Empire State Rebellion” genoemd. Uit deze video “OpESR Communication #1” :

We zijn een gedecentraliseerde geweldloze protestbeweging die uit is op rechtsherstel voor het volk en die vecht tegen de georganiseerde criminele klasse.

Een tiende van 1 procent van de bevolking kent een onnoemelijke grote rijkdom en  is een economische oorlog begonnen tegen de overige 99,99 procent. 

We zijn niet aangesloten bij de Democraten of de Republikeinen. We willen een einde maken aan het ontaarde tweepartijensysteem, door het beëindigen van de corrupte fenomenen ‘campagnefinanciering’ en ‘lobbyen’.

Ons doel is het globale bankwezenkartel af te breken dat aan de Federal Reserve, Internationaal Monetair Fonds, Bank of International Settlement en de Wereld Bank is gekoppeld. We eisen dat de verantwoordelijke hoogsten in rang uit de Federal Reserve gestraft zullen worden, ze zijn schuld aan de ineenstorting van de wereldwijde economie. We eisen dat de Federal Reserve wordt afgebroken.

Een teken van goede wil zal zijn dat Ben Bernanke alvast ontslag neemt als voorzitter van de raad van bestuur van het ‘Federal Reserve System’ (Federal Reserve).

We zullen doorgaan met onze campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid tot aan al onze eisen is voldaan.  

De economische nieuws website ZeroHedge neemt onze video over met de aankondiging: “Hacker Group Anonymous Brings Peaceful Revolution To America: Will Engage In Civil Disobedience Until Bernanke Steps Down.” (groep hackers Anonymous brengt geweldloos verzet in Amerika: zal burgerlijke ongehoorzaamheid prediken totdat Bernanke is afgetreden).

De video wordt binnen korte tijd door 225.000 mensen bekeken.

De groep Anonymous roept op tot Dag van Woede

Op 23 maart 2011 brengt Anonymous een persbericht uit over de "Dag van Woede". Een dag van woede is een kreet die in veel opstanden in het Midden-Oosten is gebruikt. Een nieuwe USDayofRage.org website wordt gelanceerd en het eerste persbericht stelt een dag van massale acties voor. De steun aan het originele A99 platform is groot. [Full release here.]

Gedurende april en mei 2011 wordt door de leden van A99 gepraat over mogelijke acties die ze kunnen ondernemen. Men besluit dat 14 juni ‘Flag Day’ (een nationale feestdag, de dag waarop de Stars and Stripes is aangenomen) een geschikte dag is om met acties te beginnen. Ook worden diverse Facebook pagina’s aangemaakt, zoals “#OpESR – Operation Empire State Rebellion Amped.”

Op 1 juni 2011 roept Anonymous op tot actie (call to action)  op AmpedStatus:

Verzetsdaden: wat doet u tegen de economische tirannie?

De banken hebben ons opgelicht. De democraten en de Republikeinen hebben ons in de steek gelaten. Niemand komt op voor onze rechten. Onze toekomst gaat in vlammen op.  Het is tijd dat we voor onze eigen rechten opkomen.

De banken van Wall Street hebben met miljarden dollars aan frauduleuze handel de huidige economische malaise hebben veroorzaakt. Door corrupte politici van beide partijen en geheime deals met de Federal Reserve zijn miljarden dollars betaald van de belastingbetalers aan juist diegenen die de crisis hebben veroorzaakt. Nadat zij het geld van het volk hebben geïnd, spekken zij doodleuk hun eigen kas met bonussen.

Een record aantal Amerikanen leeft in armoede en overleeft door middel van voedselbonnen. Terwijl miljoenen Amerikanen failliet zijn verklaard. Terwijl de ziektekosten, voeding, energie- en benzineprijzen omhoog schieten Terwijl 200 miljoen Amerikanen zwoegen om met hun loon het einde van de maand te halen, hebben de fantastisch rijken het beter dan ooit. De ongelijkheid tussen de rijken en de armen is nog nooit zo groot geweest. De verdorvenheid van de “Dieven Baronnen” is onovertroffen.

De tirannie en kortzichtigheid van de centrale economische planners is groot, als zij denken dat wij als bevolking onwetend en apathisch zullen blijven en niet zullen rebelleren.  We verklaren dat we er genoeg van hebben. We zullen niet langer passief blijven toezien hoe de banken onze toekomst verpletteren. We begrijpen waardoor deze crisis is ontstaan en we gaan dit bij de wortel aanpakken. 

Op 14 juni 2011, Vlag Dag 2011, zullen we ‘Operatie Empire State Rebellion’ starten. Een geweldloze daad van burgerverzet, om een einde te maken aan de politieke omkoperij (financiering van campagnes en lobbyen) en de Federal reserve en de grote banken af te breken.

Op dezelfde dag zullen mensen in andere steden in de VS daden van burgerverzet beginnen. We roepen iedereen op eigen acties te starten. Of het een individuele protestactie, het opnemen van je geld van een van de grote banken, of het flyeren van eigengemaakte protestfolders betreft, alles helpt. Alles wat als een actie van rebellie tegen het huidige tirannieke economische systeem gezien kan worden is goed.

Sluit je aan bij acties tegen de banken in een van de steden hier (link cities shown here) of gebruik een schema voor actie (link ‘schedule an action’) om een eigen actie te beginnen (link create your own).

De online oproep krijgt veel attentie:

> Economic Rebellion Update – This Is What Decentralized Resistance Looks Like

> Prepare For Revolution: The Empire State Rebellion Begins on June 14th

Op 11 juni publiceert Anonymous A99 communicatie nummer 2: “Op ESR Communication #2: Ctrl+Alt+Bernanke.”

“Een oproep tot massaal protest. Verzoek tot het aftreden van voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke. Een lijst van schandalige acties door de Federal Reserve wordt bijgevoegd.”

De video wordt weer via de AmpedStatus YouTube account verspreid en ZeroHedge neemt deze video over (link featured it) Een grote hit. Zelfs gewone mediazenders als MSNBC, Time, Bloomberg en Forbes maken melding ervan (link many news outlets to cover it).

Op 13 juni 2011 wordt aangekondigd dat Liberty Park zal worden bezet, een strategische openbare plaats vlakbij Wall Street en de New York Federal Reserve. Anonymous publiceert het volgende statement (link: statement was released):

Activisten bezetten in het financiële district Liberty Park totdat hun eisen zijn ingewilligd – Operation Empire State Rebellion begint

Op 14 juni om 13.00 uur zal een groep activisten Liberty Park in Manhattan bezetten, een paar straten van Wall Street (14971 Broadway, 10007) vandaan.Organisator Gary Roland laat weten dat de bezetting voor onbepaalde tijd zal aanblijven, om geweldloos het ongenoegen te uiten over de rijkdom in de handen van enkele internationale corporaties, de ‘Dieven Baronnen’. De actie moet het bewustzijn vergroten zodat de huidige corrupte politieke koers wordt verlaten.

Als er maar 16 mensen in Liberty Park komen opdagen, waarvan slechts 4 bereid zijn om er te blijven lijkt dit deel van de actie mislukt. Andere acties blijken die dag direct een groot succes. 

Anonymous A99 heeft over alle acties van 14 juni, Verzetsdag 1,  uitgebreid verslag gedaan: “OpESR Status Update: Empire State Rebellion Dag 1.( link http://ampedstatus.org/opesr-status-update-empire-state-rebellion-day-1/)” 

Op dezelfde dag verzamelt zich een groep opstandelingen niet ver van Liberty Park. De groep krijgt bekendheid als Bloombergville. Zij willen een statement maken tegen de geplande bezuinigingen van burgemeester  Michael Bloomberg. Gary Roland, verlaat enigszins gefrustreerd Liberty Park en besluit zich aan te sluiten bij de Bloomberg groep.

De New York City General Assembly (bijeenkomst)

Gedurende de protesten tegen Bloomberg, wordt de New York City General Assembly (NYCGA) gevormd. Na twee weken protesteren blijft de NYCGA discussiëren en vergaderen. Deze groep zal de grootste rol gaan spelen in het toekomstige succes.

Anonymous A99 debatteert ondertussen over een nieuwe datum, een nieuwe poging om naar Liberty Park terug te keren en Wall Street te bezetten. De eerste communicatie was naar buiten gebracht op 12 maart, de tweede op 11 juni. Men besluit de derde weer drie maanden later te plannen: 10 september.

Adbusters roept op…

Ondertussen komt Adbusters magazine met een publieke oproep (link call for an occupation of Wall Street) op 17 september.  De andere groeperingen: Anonymous, A99, Operation Empire State Rebellion, US Day of Rage en NYCGA sluiten zich direct aan.

Vele websites publiceren de boodschap: o.a. WeAreThe99Percent.com en OccupyWallSt.org. Global Revolution verzorgt de live uitzending op internet (livestream video feed). Dit zorgt ervoor dat nog meer mensen raken geïnspireerd om de activisten te steunen.

Het is deze gelukkige samenvloeiing van onafhankelijke groeperingen en duizenden individuen die iets willen doen, dat de bezetting van Liberty Park tot een succes heeft gemaakt.  

De toekomst

Uiteindelijk zijn alle genoemde groepen in dit artikel zaadjes geweest van wat de “Occupy Wall Street” of “99% Beweging” is gaan heten. Hoewel de bezetting de derde week is ingegaan zijn de mensen niet van plan te wijken. Men wil zich committeren aan een gedecentraliseerde beweging zonder leider.

Beslissingen worden democratisch genomen, afhankelijk van wat op dat moment nodig lijkt en met consensus van alle betrokkenen. In meer dan 1000 andere steden van Amerika is men geïnspireerd geraakt (link:throughout the country).

De enige gemeenschappelijke deler die alle groepen  lijken te hebben is:

“Doe alles wat mogelijk is in protest tegen het systeem van de economische tirannie, als het maar geweldloos is!”

Door David deGraw http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26864
Updates artikel onder de video:

VIDEO: "De revolutie industrie" en OTPOR. Het symbool van de vuist. Otpor blijkt een organisatie in Belgrado te zijn die jongelingen workshops geeft in het omvergooien van regeringen. Otpor volgt de agenda van Washington, door Amerika uitgekozen regeringen omverwerpen. De indruk wordt gewekt dat het idealistische jongeren zijn die de tirannie beu zijn in hun land. Popovic informeert studenten in Amerika over de achtergronden van ‘opstanden’ in Servië, Egypte en andere zogenaamde geweldloze revoluties in het Midden Oosten.    Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26995 of
http://www.youtube.com/embed/mBqBSrrTyzo     

De "Bezet de Federal Reserve" Beweging, die de aandacht naar de echte schuldigen achter de benarde economische situatie van Amerika wil verleggen, breidt zich uit in Amerika en zelfs naar andere delen van de wereld.

De financiële elite die de Westelijke media domineert probeert tevergeefs de groeiende woede van de Amerikanen naar de middenklasse te verleggen. De wereld trapt er niet in. "Conveniently ignoring the truth," schrijft The Nation's Thanong Khanthong in Thailand. De media hoort bij het establishment. "De Amerikaanse media deed in het begin of Occupy Wall Street niet bestond. Ze moesten het verhaal wel publiceren toen de politie in New York 700 opstandelingen arresteerde.”
Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26990

De politie gebruikt pepperspray tegen demonstranten in Wall Street. Wiens orders volgen zij?
Iedereen die onetische en immorele orders opvolgt moet bedenken dat de wielen van rechtvaardigheid soms langzaam werken maar dat elke daad bij ons terugkeert.
Bron: http://americansjourney.blogspot.com/2011/09/who-are-police-pepper-spraying-and.html     

Op 2 oktober arresteert de politie zo'n zevenhonderd demonstranten
Bron: http://tv.globalresearch.ca/2011/10/brooklyn-bridge-police-arrest-700-occupy-wall-street-protesters


De protesten tegen Wall Street zullen overslaan naar Australië. Occupy Melbourne's Facebook pagina heeft 3000 volgers. Op zaterdag 15 oktober moet het plein in het centrum van Melbourne worden ingenomen en wekenlang bezet worden gehouden. Organisator Nick Carson spreekt voor de '99 procent van de Australiërs tegenover de kwalijke macht van 1 procent schatrijken’.

Read more: http://www.theage.com.au/victoria/wall-st-protests-spread-south-20111009-1lfuh.html#ixzz1aPPrGvvF


 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief