De beste protestteksten van Wall Street

Wekenlang wordt er al geprotesteerd op en bij Wall Street en sinds afgelopen week is het protest in de Nederlandse media zichtbaar. Nu duidelijk wordt dat de protesten zich verspreiden over alle landen, van Tokyo tot Madrid tot zelfs in Den Haag is het niet meer te negeren.
De protesten in de VS beperken zich niet tot Wall Street maar vinden plaats in alle grote steden van het land. Daar krijgt de gewone kijker hier in Nederland niets van te horen of te zien.

Op dit moment is de protestbeweging niet meer te ontkennen dus brengt men het als item in het nieuws.
Maar hoe. Er wordt gesproken over aantallen en uitbreidng ervan maar de beelden laten vrijwel alleen de relschoppers zien en de plaatsen waar het uit de hand gelopen is.
En dat terwijl dit een actie is van vreedzame mensen die door hebben hoe we bespeeld worden en de dupe zijn van het grote geld dat deze wereld beheerst.
Het gaat niet om een bepaalde groepering, een nieuwe partij of het kiezen van een kant. Nee, hier komen mensen bijeen van alle leeftijden, vanuit allerlei achtergronden, culturen en denkrichtingen.
Er is geen leider, er is geen voorgeschreven nieuwe richting die men in wil slaan, geen nieuw dogma of manifest dat gevolgd wordt. De mensen komen de straat op omdat zij zien dat het niet klopt wat er gebeurt. Ze zijn zich bewust van het spel wat er met de gewone mens gespeeld wordt en dat willen ze laten zien. Dat wordt o.a. duidelijk via de teksten (zie foto's hieronder) die zij met zich meedragen en die voor zichzelf spreken. 

Laat niemand zich overhalen tot het gebruik van geweld en dan is dit een fantastische, niet te stuiten beweging die zich als een warm licht over de wereld zal verspreiden.
 

Twee kinderen in den Haag.

Foto's Wall Street:'t Schrijverscollectief