Westerse democratie: een klucht

        

 

Iedere dag worden frauduleuze toestanden toegevoegd aan wat men Westerse democratie noemt. 

Bedenk, de volledige Westerse wereld viel over de Griekse eerste minister heen, toen hij aankondigde dat de Grieken zelf mochten beslissen over hun eigen lot, in plaats van hun lot te laten bepalen door een handvol banksters, politici en bureaucraten. De banksters en politici hadden "gesprekken" over Griekenland in een Frans resort in Cannes aan de Middellandse Zee op kosten van de belastingbetalers.  

De Griekse economie heeft voor een vierde jaar op rij te maken met teruglopende resultaten en het ontbreekt hen aan inkomsten om de staatsschuld terug te betalen aan private Europese banken. De banken willen geen geld verliezen. Daarom hebben een handvol manipulatoren met macht een overeenkomst met vertegenwoordigers van de Griekse regering gemaakt. 

In ruil voor het afschrijven van een deel van de schulden wordt van het Griekse volk strenge soberheid verlangd. In lonen, pensioenen en medische zorgverlening wordt flink gesneden, terwijl het aantal werklozen het niveau heeft bereikt van een ware depressie. Waardevolle openbare eigendommen worden voor zeer weinig geld verkocht aan privépartijen. Kortom, Griekenland dient geplunderd te worden. 

Een groot aantal Grieken hebben op straat het geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen. Ze hebben het punt bereikt waarop ze bereid zijn om met Molotovcocktails naar de politie te gooien. Griekenland is politiek gezien aan het desintegreren. De Grieken hebben het gevoel dat de EU Griekenland "opkoopt" en dat dit niet de Grieken ten goede komt, maar de Franse, Nederlandse en Duitse banken. 

De Griekse eerste minister zag zijn aanhang ineenschrompelen en besloot een referendum uit te roepen. Dat is toch wat democratieën doen? Blijkbaar zijn vrijheid en democratie begrippen, die we niet letterlijk moeten nemen. Blijkbaar zijn de begrippen vrijheid en democratie onderdeel van een propagandistische slogan, waarachter mensen in achterkamertjes steken die onderling deals sluiten.

De EU hiërarchie, de VS en de investeerders reageerden geschokt. Wie dacht deze Griekse vent dat hij was? Woedend waren ze, dat de premier van Griekenland de normale procedure naast zich neerlegde. De premier echter, had de verwachting dat het Griekse volk vóór het Europese plan zou stemmen.

Het Griekse volk werd al decennia lang gehersenspoeld, dat het belangrijk was om onderdeel van Europa te zijn. Wanneer het tegen de deal zou stemmen, zou het gevolg zijn dat Griekenland uit de EU zou worden gegooid. Peilingen in de kranten gaven aan dat 46% van de Grieken tegen de deal wilden stemmen, maar 70% wilden onderdeel blijven uitmaken van de EU. 

Als deze peiling serieus moet worden genomen had de Griekse premier een briljante beslissing genomen. Het volk zou dan vóór stemmen, waartégen ze hadden gevochten op straat. Het volk zou zelf kiezen, dus de politici zouden schonen handen houden. 

We moeten onthouden dat wat de uitkomst ook geworden zou zijn, de hele Westerse wereld geschokt reageerde, toen deze premier zich niet hield aan besluiten die waren genomen in achterkamertjes. Het volk laten beslissen is blijkbaar ondenkbaar in een Westerse democratie. 

Westerse democratie lijkt een mythisch wezen te zijn. Westerse regeringen staan boven de wet.
 
Seks is het enige waardoor in Amerika kandidaten kunnen worden geruïneerd. Herman Cain, die meedoet aan de republikeinse presidentskandidatuur voor de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen, wordt beschuldigd van seksuele intimidatie.  Maar George W. Bush, Dick Cheney en B. Omama kunnen niet ter verantwoording worden geroepen voor de schending van internationale wetten of de Grondwet.

Bush en Cheney kunnen Amerika op basis van leugens naar oorlog voeren. Ze kunnen schuldig zijn aan oorlogsmisdaden en een groot aantal burgers vermoorden in hun gefabriceerde “oorlog tegen terreur". Ze kunnen “habeas corpus” negeren: de grondwettelijke vereiste dat een persoon zonder bewijs kan niet worden gevangen gezet.  Ze kunnen het recht op een advocaat afnemen.  Ze kunnen de wet schenden en hun burgers bespioneren zonder machtiging. Ze kunnen inderdaad doen alles wat ze willen, net zoals de Gestapo van Hitler. Maar wanneer ze bovenmatige interesse tonen in een vrouw kunnen ze het vergeten. 

Er wordt in Amerika weinig gesproken over deze zaken. President Clinton kreeg bijna een ”impeachment”, een door het Huis van Afgevaardigden gedwongen afzetting,  aan zijn broek. Niet omdat hij verantwoordelijk was voor oorlogsmisdaden in Servië, maar omdat hij had gelogen over zijn seksuele escapades met een stagiaire. 

Dat is er in het huidige Amerika aan de hand. Een Amerikaanse president kan Amerikaanse staatsburgers laten vermoorden, alleen omdat ze waarschijnlijk een bedreiging kunnen vormen. Bewijs is niet nodig en een rechtszaak is niet nodig. Maar laat de president niet in bed duiken met iemand die zijn vrouw niet is. 

In Amerika bestaat het begrip martelen niet langer. Het heet tegenwoordig verhevigde ondervraging. Een loutere woordverandering heeft de misdaad geëlimineerd. Voortaan is foltering dus geoorloofd. 

In Amerika en de EU vormt iemand die de waarheid vertelt nu een "bedreiging". Julian Assange van Wikileaks bijvoorbeeld, die informatie openbaar maakte over misdadige acties van de Verenigde Staten. De druk van de VS heeft ervoor gezorgd dat Engeland hem naar Zweden zal uitleveren.  

De Westerse “civilisatie” is totaal gecorrumpeerd door het Amerikaanse kapitaal. Er bestaat geen integriteit. Amerika heeft een oorlog tegen terreur ten tonele gevoerd. Maar wat kan men werkelijk zien in de wereld? 

Israel terroriseert de Palestijnen. Israel wordt gesteund door Washington. Amerika brengt terreur toe in Servië,  Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalië, Libië, Latijns Amerika en nu Afrika, in Syrië, Libanon en straks waarschijnlijk Iran.  De oorlog tegen terreur is een georkestreerde manier om de hegemonie van Amerika-Israel te bewerkstelligen, onderwijl de eigen wapenhandel verrijkend. 

In Griekenland probeerde de premier het volk een stem te geven. In Amerika heeft het volk geen stem. De “sheeple” (samenvoeging van people en sheep, mensen en schapen) zijn al blij dat ze beveiligd worden door camera’s, röntgenapparaten, afluistertechnieken, mogelijkheden voor het oneindig gevangenzetten van mensen die wel eens een bedreiging zouden kunnen gaan vormen en eindeloos fouilleren en visiteren. De Amerikaanse regering heeft zichzelf boven elke wet verheven door middel van de invoering van een nepoorlog tegen terreur.  

De Amerikanen proberen nu via de Occupy Wall Street beweging mensen die verantwoordelijk zijn, maar boven de wet staan, aan te pakken. De kans is groot dat de beweging door politiegeweld wordt tegengehouden, als het koude weer het niet doet. Er hoeft maar een rel voor nodig te zijn, die door provocateurs wordt begonnen en de demonstranten zijn "binnenlandse extremisten" geworden. 

De politie is door Washington gemilitariseerd. De politiemacht wordt niet langer gezien als een vertegenwoordiging van het plaatselijke publiek dat hun salarissen betaalt. Plaatselijke politie vertegenwoordigt tegenwoordig de oorlog van Washington tegen het Amerikaanse volk. 

Alle Amerikaanse burgers zijn mogelijke verdachte. Iedereen die een luchthaven bezoekt weet dit. Maar de enige terroristen waar de Amerikanen werkelijk bang voor zouden moeten zijn, zijn de terroristen die in de eigen regering zitten. Een volk dat het echte gevaar niet ziet heeft geen kans om te overleven. Amerika kan een militaire grootmacht zijn, maar het is geen vrij land meer met een regering die door de wet ter verantwoording kan worden geroepen.

 

Addendum: De Griekse eerste minister is gedwongen het referendum in te trekken, is afgetreden en opgevolgd door een man die sterke banden heeft met Goldman Sachs, hij heet Papademos.  

 

Door Paul Craig Roberts, Global Research, 3 november 2011
Bron: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27447

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief