‘Simulatie derde wereldoorlog’,
voorbereiding om Iran aan te vallen is in volle gang


 

Van de redactie:
Zoals u misschien al vernomen hebt gaat de grote militaire oefening VS Israel niet door
Lees ook: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1379353/2012/01/15/Gezamenlijke-militaire-oefening-van-Israel-en-VS-is-voorlopig-te-duur.dhtml
Dit achtergrondartikel gaat verder dan deze oefeningen:

Met de aanhoudende oorlogswedstrijden aan beide zijden komen, volgens Israëlische militaire analysten, gewapende conflicten tussen de VS-Israël geleide coalitie en Iran 'gevaarlijk dicht'. Er is een enorme troepeninzet verzonden naar het Midden-Oosten, om nog maar te zwijgen van de herschikking van de Amerikaanse en geallieerde troepen die eerder gestationeerd waren in Afghanistan en Irak. Negenduizend Amerikaanse troepen zijn verzonden naar Israël om deel te nemen aan, wat door de Israëlische pers wordt beschreven als, de grootste gezamenlijke luchtverdedigingsoorlog in de Israëlische geschiedenis. De exercitie, genaamd "Austere Challenge 12”, is gepland in de komende paar weken. Het gestelde doel "is om meerdere Israëlische en Amerikaanse luchtverdedigingssystemen te testen, met name het "Arrow"-systeem, dat het land specifiek, met hulp van de VS, ontwikkelde om Iraanse raketten te onderscheppen." In de loop van december voerde Iran zijn eigen oorlogswedstrijden uit met een grote tiendaagse marine-oefening in de Straat van Hormuz, (24 december 2011 tot 2 januari 2012). Raketverdedigingswedstrijden en zeeoorlogswedstrijden worden simultaan uitgevoerd. Terwijl Israël en de Verenigde Staten zich voorbereiden op de lancering van de belangrijke marine-oefeningen in de Perzische Golf, heeft Teheran aangekondigd dat het van plan is om in februari grote marine-oefeningen uit te voeren. Er is zich een indrukwekkende inzet van troepen en geavanceerde militaire hardware aan het ontvouwen. Ondertussen is Israël een de facto Amerikaanse militaire buitenpost geworden. Amerikaanse en Israëlische commandostructuren worden geïntegreerd met nauw overleg tussen het Pentagon en het Israëlische Ministerie van Defensie. Een groot aantal Amerikaanse troepen zullen na de afronding van de oorlogswedstrijden gestationeerd worden in Israël. De aanname van deze militaire inzet is de enscenering van een gezamenlijke Amerikaans-Israëlische luchtaanval op Iran. Militaire escalatie in de richting van een regionale oorlog maakt deel uit van het militaire scenario. Uiteindelijk is Israël een Amerikaanse pion. Het volk van Israël zijn de onuitgesproken slachtoffers van de Amerikaanse militaire ambities, die bestaan uit de verovering en de "herkolonisatie", onder een Amerikaans mandaat, van het Anglo-Perzische Olierijk.

De geschiedenis van Oorlogsplanning: "Theater Iran Near Term" (TIRANNT)

Een overzicht van de geschiedenis van oorlogsplanning tegen Iran, inclusief de oorlogswedstrijden en simulaties, is essentieel voor een goed begrip van de recente ontwikkelingen in de Perzische Golf. Actieve oorlogsvoorbereidingen tegen Iran (met de betrokkenheid van Israël en de NAVO) werden gestart in mei 2003, een maand na de invasie en bezetting van Irak. Het moet duidelijk zijn dat vanaf het begin van deze oorlogsvoorbereidingen een Wereld Oorlog III scenario was voorzien door de Amerikaanse oorlogsplanners. De onderstelling van escalatie was ingecalculeerd in de simulaties en de oorlogswedstrijden. Bovendien werd de oorlog tegen Iran geformuleerd als een "Wereldwijd Aanslag"-plan met centrale militaire besluitvorming en de coördinatie van het Amerikaanse Strategische Commando (USSTRATCOM). In 2003 werd een "Conceptplan" genaamd CONPLAN 8022 opgericht. Het operationele CONCEPTPLAN (CONPLAN) 8022 wordt omschreven als "een wezenlijk plan dat de marine en de luchtmacht vertalen in aanvalspakketten voor hun onderzeeërs en bommenwerpers." In mei 2003 werd een gesimuleerd scenario van een algehele bombardementcampagne tegen Iran ingevoerd, getiteld "Theater Iran Near Term”. (Merk op dat er tal van simulaties en oorlogswedstrijden zijn geweest die geclassificeerd zijn gebleven). Door Amerikaanse militaire planners de code meegekregen TIRANNT, had “Theater Iran Near Term” duizenden doelwitten in Iran geïdentificeerd als onderdeel van een "Imponerende" Blitzkrieg. (De analyse in dit hoofdstuk is gebaseerd op mijn eerdere artikel uit 2007 met de titel Theater Iran Near Term, Global Research, 21 februari 2007) "In het begin van 2003, toen zelfs de Amerikaanse troepen op de rand van oorlog waren met Irak, was het leger al begonnen met het uitvoeren van een analyse voor een grootschalige oorlog met Iran. De analyse genaamd TIRANNT, dat staat voor "theater Iran Near Term," ging gepaard met een schijnscenario voor een Marinekorps invasie en een simulatie van de Iraanse raketstrijdkracht. Amerikaanse en Britse planners voerden rond dezelfde tijd een Kaspische Zee-Oorlogswedstrijd. En Bush leidde het Amerikaanse Strategische Commando voor het opstellen van een wereldwijd aanvalsplan voor een aanval tegen Iraanse massavernietigingswapens. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een nieuw oorlogsplan voor "grote gevechtsoperaties" tegen Iran, waarvan militaire bronnen nu bevestigen dat het bestaat in concept vorm.

"... Onder TIRANNT hebben het leger en de Amerikaanse Centrale Commando planners zowel korte-termijn als jarenlange scenario’s onderzocht voor oorlog met Iran, met inbegrip van alle aspecten van een grote gevechtsoperatie, van mobilisatie en inzet van strijdkrachten tot naoorlogse stabiliteitsoperaties na de regimeverandering." (William Arkin, The Pentagon Preps for Iran, Washington Post, 16 april 2006, nadruk toegevoegd) Wat de TIRANNT simulaties onderscheidt ten opzichte van voorgaande (pre-2003) oorlogswedstrijdsscenario's, is dat a) ze werden uitgevoerd in de nasleep van de Irak oorlog en b) dat de Blitzkrieg onderstellingen achter TIRANNT vergelijkbaar zijn met die van de intense maart 2003 bombardementen gericht tegen Irak. Met andere woorden, de bombardementenscenario's van TIRANNT zijn niet beperkt tot chirurgische aanvallen die gericht zijn tegen de nucleaire installaties van Iran. Ze omvatten ook een "invasie-scenario", de inzet van marinekorpsen, evenals "de mobilisatie en inzet van strijdkrachten door naoorlogse stabiliteitsoperaties na de regimeverandering." De beoordeling van deze oorlogswedstrijden is van cruciaal belang bij de evaluatie van de recente ontwikkelingen in de Perzische Golf, omdat het suggereert dat als een aanval op Iran wordt ingezet het onvermijdelijk zal evolueren naar een algehele bombardementscampagne evenals een grondoorlog. Bevestigd door Arkin, werd de actieve component van de Iraanse militaire agenda gelanceerd in mei 2003 "toen de modelleurs en inlichtingenspecialisten de gegevens bij elkaar haalden die nodig waren voor de theater-niveau (dat wil zeggen op grote schaal)-scenario-analyse voor Iran." (Arkin, oc) In oktober 2003 werden verschillende theaterscenario's voor een Iran oorlog overwogen: "Het Amerikaanse leger, de zeemacht, de luchtmacht en mariniers hebben allemaal gevechtsplannen voorbereid en besteedde vier jaar aan het bouwen van basissen en de opleiding van "Operation Iranian Freedom". Admiraal Fallon, het nieuwe hoofd van het Amerikaanse Centrale Commando, heeft geautomatiseerde plannen geërfd onder de naam TIRANNT (Theater Iran Near Term). (New Statesman, 19 februari 2007) Het is de moeite waard op te merken dat na de tenuitvoerlegging van TIRANNT, te beginnen in 2004, er een opgevoerde levering van wapensystemen naar Israël was.

Militaire allianties. Simuleren van de Derde Wereldoorlog

Een Derde Wereldoorlogscenario is het onderwerp geweest van talrijke simulaties en oorlogswedstrijden die terug gaan tot de Koude Oorlog. Wij hebben geen bijzonderheden over de geopolitieke uitgangspunten van de TIRANNT-oorlogsscenario's, dat wil zeggen met betrekking tot de analyse van de belangrijkste militaire spelers, allianties, etc. Uit de beschikbare informatie maakte de simulaties deel uit van een algehele oorlog (bombardementen en grondoorlog) gericht tegen Iran, zonder rekening te houden met mogelijke reacties van Iran's bondgenoten, met name China en Rusland. In 2006 lanceerde het Pentagon een andere set van oorlogssimulaties genaamd Vigilant Shield 07 (uitgevoerd van september tot december 2006). Deze oorlogssimulaties waren niet beperkt tot één enkele Midden-Oosten oorlogstheater zoals in geval van TIRANNT (bijv. Iran), maar omvatte ze ook Rusland, China en Noord-Korea. De kernonderstelling achter Vigilant Shield 07 is "Wereldwijde Oorlogsvoering". In het licht van de recente oorlogsvoorbereidingen tegen Iran, moet de Weg naar Conflict in de Vigilant Shield 07 oorlogswedstrijden zeer zorgvuldig worden onderzocht. Ze anticiperen op de "Nieuwe Koude Oorlog". Zij weerspiegelen de Amerikaanse buitenlandse politiek en militaire doctrine zowel tijdens de Bush als de Obama-regeringen. De vastgestelde vijanden van Amerika onder Vigilant Shield zijn Irmingham [Iran], Nemazee [Noord-Korea], Ruebek [Rusland], Churya [China].

Vigilant Shield 07 is een Derde Wereldoorlog Scenario waarin ook een actieve en agressieve rol voor Noord-Korea wordt weggelegd. De simulaties zijn gebaseerd op de onderstelling dat Iran een nucleaire dreiging vormt en dat Rusland en Noord-Korea, die bondgenoten van Iran zijn, Amerika zullen aanvallen en dat Amerika en zijn bondgenoten een pre-emptieve (defensieve) oorlog zullen voeren. Terwijl China is opgenomen in de simulaties als een bedreiging maar ook als een vijand van Amerika, is het niet direct betrokken in de simulaties in de aanval op Amerika. De oorlogssimulaties beginnen met Iran en Rusland die gezamelijke luchtverdedigingsoefeningen uitvoeren, gevolgd door kernproeven van Noord-Korea. In Vigilant Shield 07 wordt ook een terroristische aanval op Amerika overwogen, gebaseerd op de veronderstelling dat de "as van het kwaad", "schurkenstaten” “niet-staat"-terroristische organisaties steunen. De diplomatieke agenda en een mediacampagne om Rusland en Iran in diskrediet te brengen, werd ook overwogen. Het moet duidelijk zijn dat het beleid van deze oorlogsscenario's met Amerika onder vuur ook bedoeld is als een instrument van interne propaganda in de bovenste regionen van het leger, de inlichtingendiensten en de deelnemende overheidsinstanties, met het oog op het ontwikkelen van een onbuigzame consensus die behoort tot de preventieve oorlog doctrine, dat wil zeggen dat de dreiging tegen het "Amerikaanse Vaderland écht" is en dat een preventieve aanval, inclusief het gebruik van Amerikaanse nucleaire wapens tegen malafide vijanden, gerechtvaardigd is. En dat preventieve oorlogvoering een instrument van vrede is dat bijdraagt aan de mondiale veiligheid.

Zelfgenoegzaamheid van de westerse publieke opinie

De zelfgenoegzaamheid van de westerse publieke opinie (met inbegrip van segmenten van de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging) is verontrustend. Er is geen bezorgdheid geuit op het politieke niveau over de te verwachten gevolgen van een VS-NAVO-Israël aanval op Iran met gebruik van Amerikaanse en/of Israëlische kernwapens tegen een niet-nucleaire staat. Bovendien wordt de publieke opinie geleid om te geloven dat de oorlog zal worden beperkt tot chirurgische aanvallen die gericht zijn tegen nucleaire installaties van Iran en dat noch Rusland, noch China zal ingrijpen. De oorlog tegen Iran en de gevaren van escalatie worden niet beschouwd als "voorpaginanieuws”. De mainstream media heeft een diepgaande analyse en debat over de gevolgen van deze oorlogsplannen uitgesloten. De afwezigheid van publiek besef, de zelfgenoegzaamheid van de anti-oorlogsbeweging en de zwakte van de georganiseerde sociale bewegingen hebben onuitwisbaar bijdragen aan de reële mogelijkheid dat deze oorlog kon worden uitgevoerd, wat leidt tot het ondenkbare: een nucleaire holocaust over een groot deel van het Midden-Oosten en Centraal-Azië met miljoenen burgerslachtoffers. Er moet worden opgemerkt dat een nucleaire nachtmerrie zou optreden, zelf in het geval er geen nucleaire wapens worden gebruikt. Het bombarderen van de nucleaire installaties van Iran met behulp van conventionele wapens zou bijdragen tot het ontketenen een Tsjernobyl-Fukushima type ramp met uitgebreide radioactieve neerslag.

 

Bron: Michel Chossudovsky voor Global Research – 8 januari 2012 -
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28542

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief