AFRICOM, militaire macht van de VS in Afrika

 

Opboksen tegen China

Het Africa Command (AFRICOM) is een van de 9 hoofdkwartieren van het Amerikaanse departement van defensie die wereldwijd zijn verspreid. AFRICOM richt zich op de 54 landen van het Afrikaanse continent. Het moet Amerika beter in staat stellen om te werken aan een ‘stabiele omgeving waarin politieke en economische groei’ kan plaatsvinden. Africa Command moet de veiligheidsbelangen van Amerika in Afrika beschermen en verdedigen door versterking van militaire aanwezigheid en regionale organisaties. Eventueel leidt AFRICOM militaire operaties, die transnationale bedreigingen moeten ontmoedigen en teniet doen.”
Global Research, 23 maart 2012
Terwijl de regering van Obama beweert de opkomst van China op het wereldtoneel te verwelkomen, wordt de militaire aanwezigheid van de VS in Centraal Afrika vergroot. De commerciële activiteiten van China in de Democratische Republiek Kongo, het land met de meeste hulpbronnen ter wereld, worden hierdoor belet. 

De Democratische Republiek Kongo is een van de rijkste landen van Afrika als het om natuurlijke hulpbronnen gaat. De belangrijkste grondstoffen zijn kobalt, koper en diamant. Andere interessante delfstoffen zijn o.a. goud, tin, zink, mangaan, zilver, uranium en cadmium.

Sinds de tijd van het kolonialisme, het Britse Rijk en Cecil Rhodes wordt gejaagd op de schatten uit Afrika, waarbij een menselijk leven niets waard bleek. Decennia lang zijn de Westerse consumenten apathisch gebleken. Nu wordt met behulp van toegenomen propaganda via sociale media (increasing reach of social media propaganda) de aandacht gewekt voor lang over het hoofd geziene sociale kwesties. In het kielwater van beroemdheden (celebrity endorsed pro-intervention publicity stunts) wordt de publieke opinie wakker gemaakt voor interventie. In 2011 werden in Oeganda al 100 Amerikaanse soldaten gestationeerd en een nieuwe wet (new bill has been introduced to the Congress) zorgt ervoor dat nog meer Amerikaanse strijdkrachten in de regio kunnen worden gelegerd. Er moet worden gevochten tegen de militie ‘Lord’s Resistance Army’ (LRA) van de Oegandese rebellenleider Kony.

Amerika wil haar mondiale militaire capaciteit veiligstellen tegenover China. Naast de permanente militaire aanwezigheid in Noord Australië wordt op het Jeju Eiland in Zuid-Korea een grote militaire basis gebouwd. De basis zal in 2014 twintig Amerikaanse en Zuid Koreaanse oorlogsschepen, duikboten, vliegdekschepen en torpedojagers (twenty American and South Korean warships, including submarines, aircraft carriers and destroyers) kunnen huisvesten. Ook zal het antiballistisch systeem Aegis (Aegis anti-ballistic systems) werkzaam zijn. Chinese leiders noemen de toenemende militarisering in het gebied een openlijke provocatie.

Op het economische front wordt China uitgesloten van Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), een handelsovereenkomst waarbij Amerikaanse bedrijven zullen profiteren van contracten over heel Azië. Rusland en China hebben pas hun veto uitgesproken tegen interventie in Syrië. Nu zoekt Amerika naar alternatieven om Beijing economisch onder druk te zetten.  De Verenigde Staten, EU en Japan hebben de Wereld Handelsorganisatie (WTO) opgeroepen om door China gefinancierde mijnbouwprojecten in de VS te belemmeren. Ook eisen ze dat de Wereldbank financiering van grote Chinese mijnbouwprojecten over de hele wereld intrekt.

Om het economische overwicht van China tegen te gaan, voert Washington een kruistocht om de export te beperken van mineralen die cruciale componenten zijn in de productie van consumentenelektronica zoals flatscreen televisies, smarttelefoons, laptopbatterijen en vele andere producten. In 2010 verscheen het rapport “Critical Raw Materials for the EU”. De EU besluit dat het hoog tijd is om reserves aan te leggen van onder andere tantalium en kobalt. Het rapport “Critical Mineral Strategy” noemt het belang van deze minerale grondstoffen ook. Tegelijkertijd voert Amerika haar militaire aanwezigheid op in het gebied, dat wereldwijd wordt beschouwd als het rijkste land ter wereld aan natuurlijke hulpbronnen, de Democratische Republiek Kongo (DRK). Zou dat toeval zijn? 

 Paul Kagame

Geschiedenis

De DRK heeft veel geleden onder plunderingen van buitenlandse mogendheden. Het land heeft het op een na laagste Bruto Nationaal Inkomen ter wereld, terwijl het land $24 miljard in ruwe hulpstoffen ($24 trillion in untapped raw minerals deposits) heeft.

Tijdens de Kongo-oorlogen van 1996 tot 2003 verzorgde de VS training en wapens aan milities in Rwanda en Oeganda, die later de oostgrens van Kongo zouden binnenvallen. De regimes van Paul Kagame in Rwanda en Yoweri Museveni in Oeganda hebben  enorm geprofiteerd (profited immensely from the plunder of Congolese conflict minerals) van mineralen uit de DRK. Meer dan 30% van alle diamant komt uit Kongo en 80% van coltan, een erts dat de mineralen columbiet en tantaliet bevat. Het meeste hiervan wordt geëxporteerd naar China (exported to China for processing).

China

China’s economische transformatie steunde niet alleen op consumenten van het Westen, maar ook op Afrika, als bron van grondstoffen. De constructie van het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie (kosten 200 miljoen dollar) werd betaald door Beijing. Amerika begint zich ongemakkelijk te voelen. Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton beschuldigd China van nieuw kolonialisme (US Secretary of State Hilary Clinton herself has irresponsibly insinuated).

China is het land met de grootste reserves in buitenlandse valuta. Terwijl het Britse Rijk in het verleden Afrika door militaire capaciteit tot submissie dwong, kunnen Afrikaanse landen nu kiezen met wie ze zaken willen doen. China investeert jaarlijks 5,5 miljard dollars (an estimated $5.5 billion in Africa) in Afrika, 29 % daarvan aan hulpstoffenmijnen, de helft aan industrieën, financiën en constructiewerken. Hier profiteren de Afrikanen ook enorm van.

Verder heeft China veel geld geleend aan Afrika, 10 miljard tussen 2009 en 2012. China is Afrika’s grootste handelspartner. In de afgelopen 10 jaar zijn 750.000 Chinezen geëmigreerd (750,000 Chinese nationals have settled in Africa) naar Afrika. Culturele centra worden opgezet in agrarische gebieden, daar wordt les gegeven in het Mandarijn. Van China wordt verwacht dat zij in 2016 de grootste economie zullen zijn (formally emerge as the world’s largest economy in 2016, the recent materialization of plans for a BRICS Bank). Ze hebben de potentie om met de macht van het IMF te wedijveren.

De aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in Afrika wordt getolereerd om “protectie” redenen. De interventie door Amerika in Kongo, Zuid Soedan en Oeganda met als smoes het ontwapenen van de rebellengroep Lords Resistance Army is ongeloofwaardig.

Deze rebellen zijn al meer dan 20 jaar bezig en er zijn nog maar een geschatte 400 rebellen over (presently remains at an extremely weakened state, with approximately 400 soldiers). Het noordelijke gebied in Kongo is te verwoest, er is geen infrastructuur over om een goede inschatting te maken van wat dan ook. Kony, de Oegandese rebellenleider van LRA, wordt verdiend als een boeman bestempeld, maar wordt ook misbruikt om pro interventie wetten (pro-intervention US legislation) in Amerika door het Congres goedgekeurd te krijgen.

Het Verzetsleger van de Heer (Lord's Resistance Army) is in 1987 in Noord Oeganda ontstaan. Joseph Kony riep zichzelf uit tot leider en profeet. Een staat gebaseerd op een eigen interpretatie van de Bijbelse tien geboden is zijn doel. Kony behoort tot de Acholi etniciteit.

In Noord Oeganda vormen de Acholi de belangrijkste etnische groep. Door de Britse kolonialisten zijn de Acholi jarenlang als slaaf gebruikt en uitgebuit. De Bantoes beschouwen hen als  minderwaardig.

Het Verzetsleger vocht oorspronkelijk tegen de zittende regering van Yoweri Museveni, die verantwoordelijk was voor genocide tegen de Acholi. In 1971 organiseerden de geheime dienst van Israel en Groot Brittannië een coupe tegen de socialistische regering van  president Milton Obote, hieruit ontstond het desastreuze regime van Idi Amin.

Amin was lid van het Britse Koloniale Regiment en had in die functie in Kenia vanaf 1952 concentratiekampen beheerd (concentration camps in Kenya during the Mau Mau rebellion) Amin leidde de genocide tegen de Acholi, daar zij werden verdacht van steun aan de oude president Obote. Museveni, de huidige president van Oeganda, bracht het Front of National Salvation (Nationale Verzetsleger (NRA)) tot leven en voerde vijf jaar lang een jungleoorlog tegen Milton Obote, met behulp van Amerika. Het NRA bestond hoofdzakelijk uit Bantoes uit het zuiden.

Museveni gebruikte als één van de eersten op grootschalige basis kindsoldaten (his army exploited the use of child soldiers). Museveni voerde een harde strijd tegen het Verzetsleger van de Heer van Joseph Kony. In 1986 aan de macht gekomen, vestigde Museveni een systeem waarin geen andere politieke partijen werden geaccepteerd. Museveni werd het troetelkind van het Westen. Hulpfondsen stroomden binnen.

 Bush Jr. en Museveni

Het regime van Museveni heeft 1,5 miljoen Acholi verplaatst en tenminste 300.000 mensen vermoord bij de machtsovername in 1986 (three hundred thousand people when taking power in 1986 according to the Red Cross). Hij gebruikte verkrachting als wapen, het volk stierf in vluchtelingenkampen en volgens een rapport van het Internationale Rode Kruis (1992 Amnesty International report) is de terreur tegen de Acholi bewezen.

Het regeringsleger van Museveni schakelde in 1987 ook 5000 rebellen uit van het ‘Bataljon van de Heilige Geest’ van de 27-jarige Alice Lakwena, een medicijnvrouw van de Acholi-stam, die naar Kenia vluchtte. Een groep volgelingen zette onder leiding van Joseph Kony de strijd voort. 

Volgens een schrijver uit Oeganda heeft het leger van Museveni (Ugandan writer Herrn Edward Mulindwa offers) in de 22 jaren de schuld gegeven aan rebellen van acties die zijn eigen leger uitvoerde. Ze vermomden zich als rebellen en keerden later terug als redders.

Museveni werd door Reagan gesteund en ontving militaire wapens en geld (received $45 million dollars in military aid). Obama steunt hem in het gevecht tegen de al Shahaab in Somalië. Sinds de mislukte interventie van de VS in 1993 in Somalië moet Amerika terugvallen op milities uit Rwanda, Oeganda en Ethiopië om de Amerikaanse belangen veilig te stellen.

Sinds de koloniale tijden hebben Westerse landen etnische verschillen uitgebuit voor politiek gewin in Afrika. In Rwanda hebben de Belgen als kolonisator de spanningen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s opgedreven en gebruikt. Vanaf het begin van de Rwandese Burgeroorlog in 1990, heeft Amerika de 20 jaar regerende Hutu president Habyarimana willen vervangen door een Tutsi regering. Het Tutsi Rwandan Patriotic Army (RPA) werd geleid door de huidige president van Rwanda Paul Kagame, hij was lid van Museveni’s United People’s Defense Forces (UPDF).

Oegandese krachten intervenieerden Rwanda in 1990 onder het mom van bevrijding. Kagame was geschoold in ‘Army Command and Staff College’ (CGSC) in Leavenworth Amerika, voordat hij als leider van de RPA Rwanda binnenviel. Deze invasie had de steun van Amerika en Groot Brittannië (full support of the US and Britain, who provided training). Zij verzorgden training door elite-eenheden.

 Army Command and Staff College

Uit dit rapport (http://www.globalresearch.ca/articles/CHO305A.html) uit 2000 wordt duidelijk dat de IMF en Wereldbank beide kanten van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Rwanda financierden. 

De Wereldbank zag toe hoe reusachtige wapenaankopen werden gedaan onder het mom van Rwandese regeringskosten. Het regime van Habyarimana kocht een miljoen machetes onder het voorwendsel burgerartikelen te importeren. Om de terugbetaling te garanderen werd aan de Wereldbank een fonds van $55,2 miljoen dollars ingesteld. Kagame moest bij aanstelling als nieuwe leider dit fonds als schuld van het regime van  Habyarimana erkennen. Zo werden oude leningen nieuwe schulden.

Nu de huidige wetgevers in Amerika de militaire aanwezigheid in Kongo vergroten onder het voorwendsel van humanitaire hulp, laat het onwettige doch goedgedocumenteerde gedrag van Westerse geheime diensten en defensieaannemers zien waar het de exploiterende Westerse mogendheden werkelijk om gaat. 

In 1961 werd in Kongo de eerste democratisch gekozen president Patrice Lumumba vermoord met hulp van de Belgische geheime dienst en de CIA, de weg vrijmakend voor het 32-jarige leiderschap van Mobutu Sese Seko. Hij hernoemde het land Zaïre en werd een trouwe bondgenoot van de VS.  Relaties tussen de VS en Zaïre ontdooiden aan het einde van de Koude Oorlog, toen Mobutu als bondgenoot niet langer nodig was.

Washington gebruikte Rwandese en Oegandese troepen om Kongo binnen te vallen. Mobutu moest plaats maken voor een nieuw volmachtregime. Volgend op het conflict in Rwanda, staken 1,2 miljoen Hutu’s (waarvan velen deelnamen aan de genocide) de grens in de Kivu provincie van oostelijk Zaïre over, uit vrees voor ‘Tutsi’ Kagame van de Rwandan Patriotic Army (RPA). 

Speciale elitetroepen trainden Rwandese en Oegandese troepen in Fort  Bragg (US Special Forces trained Rwandan and Ugandan troops at Fort Bragg) in de Verenigde Staten en steunden Kongolese rebellen geleid door de  toekomstige president, Laurent-Désiré Kabila. Onder het voorwendsel van Rwandese nationale veiligheid, uit protectie tegen de Hutu’s, vielen troepen van Rwanda, Oeganda en Burundi Kongo binnen. Duizenden Hutu’s werden vermoord, waaronder veel vrouwen en kinderen.

De bruutheid in Kongo werd onaangesproken gelaten in het Westen, omdat de internationale gemeenschap meevoelde met Kagame en de Rwandese Tutsi genocide slachtoffers. Zowel Halliburton als Bechtel (militaire aannemers uit de VS die oneindig hebben geprofiteerd van de Irakoorlog) werden betrokken bij de legertraining en verkenningsoperaties (involved in military training and reconnaissance operations) in een poging om Mobutu omver te werpen en Kabila aan de macht te brengen. 

Nadat Kabila in Kinshasa zat werd hij al snel een heerszuchtige leider. Hij wendde zich van zijn Rwandese helpers af en riep de burgers van Kongo op de natie van Rwandese mensen te reinigen. Dit spoorde Rwandese troepen weer aan om zich in Goma te hergroeperen. Ze probeerden het gebied in oostelijk Kongo in te nemen.  

 Kabila

Voordat Kabila president werd in 1997, stuurde hij afgezanten naar Toronto om afspraken te maken met American Mineral Fields (AMF) en Canada’s Barrick Gold Corporation; AMF had banden met Bill Clinton en kreeg exclusieve rechten op zink, koper en kobaltmijnen. 

De Kongolese oorlogen met Rwanda en Oeganda hebben tenminste zes miljoen slachtoffers (Congolese Wars perpetrated by Rwanda and Uganda killed at least six million people) gemaakt.  Door de hulp vanuit het Westen en de belofte mijnen te mogen exploiteren werd het conflict succesvol beëindigd. Amerika heeft hoge kwaliteit legeringen nodig voor zijn wapenindustrie en straalvliegtuigen. 

In 1980 erkent het Pentagon de tekorten aan kobalt, titanium, chroom, tantalium, beryllium en nikkel. Het enige stuk wetgeving dat Obama gedurende zijn senatorschap heeft getekend is de ‘Democracy Promotion Act of 2006’ (Democratic Republic of the Congo Relief, Security, and Democracy Promotion Act of 2006), waarin hij Kongo aanwijst als interessegebied en het conflict tussen de bedreiging van Hutu’s aanwijst als mogelijk voorwendsel om te interveniëren. 

In het rapport ‘Congressional Budget Office’s 1982’ (Cobalt: Policy Options for a Strategic Mineral) wordt vermeld dat kobalt nodig is voor de ruimtevaart en wapenindustrie. Tweederde van de wereldvoorraad is te vinden Zuidoostelijk Kongo. Wanneer in 2001 Laurent Kabila wordt vermoord neemt zijn zoon Joseph Kabila het stokje over. De internationale zakenwereld en staatshoofden steunen hem, want Joseph legt de plundering van zijn land door buitenlandse mogendheden niets in de weg. 

Bij de verkiezingen in november 2011 blijft de internationale gemeenschap stil, ondanks  (the mass irregularities observed by the electoral committee) malversaties. De ‘United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo’ (MONUSCO) is vaker beticht van corruptie. Dit heeft oppositieleider Etienne Tshisikedi ertoe aangezet om bij de VN te pleiten voor een nieuwe aanstelling van iemand die minder corrupt en geloofwaardiger is en het internationale plunderen een halt toeroept. MONUSCO wordt geteisterd door wapensmokkelaars (smuggling minerals such as cassiterite and dealing weapons to militia groups).   

Onder de leiding van zoon Joseph Kabila zijn de activiteiten van China toegenomen. Niet alleen in de mijnsector, maar ook in de telecommunicatie. De Chinese ZTE Corporatie heeft een deal gemaakt, waarde: 12,6 miljoen ($12.6 million deal with the Congolese government) dollars. 

De Republiek Kongo heeft in 2007 en 2008 voor 1,4 miljard dollars (exported $1.4 billion worth of cobalt between 2007 and 2008) aan kobalt geëxporteerd. Negentig procent van de fabrieken in de Katanga provincie in het zuidoosten van Kongo zijn inmiddels in Chinese handen. In 2008 krijgt China de rechten om te mijnen in Katanga op voorwaarde dat zij voor 6 miljard dollars (the rights to mining operations in Katanga in exchange for US$6 billion in infrastructure investments) aan infrastructuur bouwen. Hieronder zijn ziekenhuizen en waterdammen.    

Deze deal wordt later betwist door de IMF en de Wereldbank. De overeenkomst tussen China en Kongo zit een eerdere afspraak: de zogenaamde HIPC, Highly Indebted Poor Countries, in de weg. Het grootste gedeelte van de schulden aan het buitenland werd verdonkeremaand door het vorige regime gedurende Mobuto. Het IMF en de Wereldbank hebben de deal met succes kunnen blokkeren (IMF successfully blocked the deal in May 2009). 

De VS zijn bezig de publieke opinie te mobiliseren ten faveure van een grotere militaire aanwezigheid in Afrika. Ze gebruiken Oegandese rebellenleider Joseph Kony van het Verzetsleger van de Heer slechts als voorwendsel. Kony zou verantwoordelijk zijn voor islamitisch terrorisme. Dat zijn leger van ontvoerde kinderen inmiddels is gedecimeerd en nauwelijks nog een bedreiging vormt, wordt niet verteld. 

Een veelbekeken internetfilm over rebellenleider Joseph Kony die als een virus wordt verspreid via de sociale media heeft in Afrika geleid tot militaire actie. In Zuid Soedan wordt nu een missie opgericht van 5000 Afrikaanse militairen, die de opdracht hebben Kony uit te schakelen. De missie is het gevolg van de wereldwijde aandacht voor Kony. 

Weinig mensen zijn zich bewust van de rol van de VS en financiële instituten bij het  ontstaan van deze tragedies in Afrika, dezelfde tragedies die ze nu moeten helpen ‘oplossen’. Afrika heeft een rechtvaardig middenveld nodig, democratie en een eerlijk rechtssysteem. Van daaruit kan gewerkt worden aan infrastructuur, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs. Geen internationale mobilisatie van grondtroepen, drones en raketaanvallen!

Meer troepen in de binnenlanden van Afrika is onderdeel van het plan om AFRICOM uit te breiden. In 2007 zei adviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS Peter Pham, dat om de toegang tot strategische grondstoffen te ‘beschermen’ , derde partijen (zoals China) op een afstand moesten worden gehouden (US State Department advisor Dr. J. Peter Pham offered the following on AFRICOM). 

Gedurende de conferentie in Fort McNair op 18 februari 2008 kondigde viceadmiraal Moeller AFRICOM’s leidende principe aan (Robert T. Moeller openly declared AFRICOM’s guiding principle): beschermen van Afrika’s  vrije stroom van belangrijke grondstoffen en hulpbronnen naar de ‘vrije markt’. 

Amerika wil niet alleen de recentelijk in Centraal Afrika (Uganda’s recently discovered oil reserves) ontdekte oliereserves veilig te stellen; Museveni’s legitimiteit als leider van Oeganda hangt op de financiële steun van buitenlandse bronnen en hun militaire en hulpcontributies. De Republiek Kongo destabiliseren is van groot belang voor de VS om de reserves in kobalt, goud en diamant veilig te stellen.     

De VS zal een ‘verbrande aarde’ tactiek gebruiken om de Chinese investeerders uit Kongo weg te jagen met oorlogen. Toen in Libië de rust neerdaalde ontdekte China dat de nieuwe regering alleen zaken wilde doen met het Westen, die hen in het zadel had geholpen.     

Amerika gebruikt haar invloed om de tegenstellingen in een land als Soedan te voeden (nurture the emergence of breakaway states like South Sudan) en daardoor een breuk te bespoedigen. Zo gebruikt Amerika al Shabaab, de terroristische beweging in Somalië, Boko Haram in Nigerië en grote fracties van AQIM in Noord Afrika om een grotere rol te kunnen spelen in de regio.  

O ironie. De rol van de eerste zwarte president is de valse oorlog tegen terreur uit te breiden naar het Afrikaanse continent. In de campagne worden spanningen tussen stammen en etnische en godsdienstige verschillen uitgebuit.

Het is zoals beleidstheoreticus Henry Kissinger meedeelde: “Grote gebieden in Noord en Centraal Afrika, de woestijnen en de wouden, zullen dienen als grootste bronnen van grondstoffen en oorzaak zijn van de komende grondstoffenoorlogen.”   Door Nile Bowie
Bron: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29919  

't Vertalerscollectief