Buitenlandse troepen in Syrië
Mislukt  vredesplan opstap voor oorlog?


In de stad Homs worden op 22 februari j.l. 13 Franse legerofficieren gearresteerd.
Franse legerofficieren?
Dit is het bewijs dat buitenlandse troepen op Syrische grond de internationale wetgeving aan hun laars lappen. In ‘The Daily Star’ (link The Daily Star 5 maart 2012) wordt gesuggereerd dat de Franse officieren onderdeel zijn van "een grotere Franse troepenmacht" binnen de rebellengroep van het Free Syria Army (FSA):

Het is niet duidelijk waarom deze officieren in Syrië zijn, laat staan wanneer of waarom ze in Homs zijn gearriveerd. De stad Homs is 26 dagenlang beschoten door het Syrische Leger. 

De Franse regering ontkent aanvankelijk: “Er is geen enkele Franse soldaat op het grondgebied van Syrië.” Toch bevestigen bronnen dat onderhandelingen tussen Parijs en Damascus gaande zijn, in alle waarschijnlijkheid over de repatriëring van deze Franse officieren. 

Volgens een defensiewoordvoerder: "We hebben hierover geen informatie, we bevestigen noch ontkennen.” Verschillende artikelen in de Britse media verklaren dat de Franse officieren in een veldziekenhuis in Homs (Report: 13 French officers captured in Syria - Israel News, Ynetnews) worden vastgehouden.”

Het lijkt er op dat veel meer buitenlandse troepen zich met de strijd in Syrië bemoeien: Britten, Turken, speciale troepen uit Katar, de Britse MI6, CIA en huurlingen uit Arabische landen. De ‘Elites Forces UK website’ geeft toe dat: 

"De Engelse ‘Special Forces’  hebben de rebellen van het Free Syrian Army (Syria will be bloodiest yet) opgezocht om de kracht van het FSA te toetsen en de weg vrij te maken voor speciale trainingoperaties. Ook hebben zij gevraagd welke wapens de gedeserteerde soldaten van Syrië ‘nodig’ hebben. Britse en Franse Special Forces hebben actief leden van de FSA hebben getraind in Turkije, Libië en Noord Libanon. De CIA leverde wapens en communicatiesystemen.  

NAVO rekruteert Mujahideen

Saoedi-Arabië en Katar financieren huurlingen die onderdeel uitmaken van zeer professioneel getrainde terroristische brigades. Israëlische bronnen noemen de betrokkenheid van de NAVO. Jihadisten en moslim vrijwilligers worden geworven met behulp van het Turkse leger. De Al Qaida Faruq Brigade kent Libische en Irakese huurlingen. In Homs terroriseren ze burgers, gooien Christenen uit hun huis, liggen als sluipschutters verborgen, mikken op voorbijgangers en auto’s, moorden, beroven en kidnappen. 

Het vredesplan van Kofi Annan

De arrestatie van de Franse legerofficieren viel min of meer samen met het begin van Kofi Annan’s vredespogingen. Het vredesplan kan niet uitgevoerd worden als niet duidelijk is wie welke partijen vertegenwoordigen. De internationale gemeenschap is het onderling niet eens. Het Westen is voor interventie, steunt de rebellen van het FSA met wapens en knowhow en wil dat president Bashar Al-Assad aftreedt. De Atlantische alliantie traint daarvoor bij Al Qaida aangesloten milities.

Het vredesplan van Kofi Annan roept op tot een staakt-het-vuren aan beide zijden. Op 27 maart werd bekend dat Syrië in een brief aan Kofi Annan gezegd akkoord te gaan met het vredesplan van Annan.    

Maar, een Responsibility to Protect (de verantwoordelijkheid om te beschermen) of R2R interventie door de NAVO ligt al op tafel.  De vicepremier van Rusland, Dimitry Rogozin wist vorig jaar september al te vertellen dat specifieke aanvalsscenario’s klaar waren. Twee maanden geleden wist de minister van Defensie van Engeland nog te melden dat geheime plannen voor een no-fly-zone boven Syrië waren opgesteld. Alleen goedkeuring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was nog nodig (Syria will be bloodiest yet, Daily Star). De oorlog in Syrië zal wel eens de meest bloedige kunnen worden. 

Wat is de rol van Kofi Annan? Heeft hij een vredesagenda? Of is zijn plan een lege huls die wordt aangeboden terwijl een ‘R2P’ "humanitaire interventie" door de NAVO klaarstaat? 

Voordat Kofi Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties werd, diende hij als ondersecretaris van de VN de belangen van Washington. De VS gebruikten een veto voor zijn tweede termijn van vijf jaar, daarmee de weg versperrend voor zijn minder inschikkelijke voorganger Boutros-Ghali.  

Als ondersecretaris van de vredesmacht van de VN in Joegoslavië, steunde Kofi Annan ´Operation Deliberate Force´, (Operatie Weloverwogen Geweld) de codenaam van de NAVO-bombardementen in Bosnië en Herzegovina tijdens de Bosnische Oorlog in 1995. De steun van Annan voor oorlog was beduidend. 

Hij spoorde twee maanden voor het begin van de oorlog de leden van de NAVO aan te reageren, "om de lessen van Bosnië te herinneren en ervan te leren". De oorlog in Bosnië in 1999 was een vroeg en helder voorbeeld van R2P, lang voordat de woorden "verantwoordelijkheid om te beschermen" gemeenschappelijk gebruik werden (Edward S. Herman and David Peterson , The Responsibility to Protect, the International Criminal Court, and Foreign Policy in Focus, Subverting the UN Charter in the Name of Human Rights’).

Wij moeten niet vergeten dat Kofi Annan één van hoofdarchitecten van de "Verantwoordelijkheid om te Beschermen" doctrine was. Onder zijn bestuur als Secretaris-Generaal, werd R2P eenstemmig goedgekeurd in de U.N. World Summit in 2005.  

De beslissing, die de weg vrijmaakte voor de "humanitaire interventie" van de NAVO in Libië, riep de internationale gemeenschap op om alle diplomatieke, humanitaire en andere vreedzame middelen te gebruiken om mensen te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische reinigingen en misdaden tegen mensheid". See Carrie Crawford, The ‘Responsibility to Protect’ and the Democratic Republic of the Congo, Global Research, November 24, 2011) Door Michel Chossudovsky, Global Research, 29 maart 2012 
Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30031