VS: Congress geeft groen licht voor oorlog met Iran

National Defense Authorization Act 2013: de facto oorlogsverklaring

Door Stephen Lendman
Global Research, 22 mei 2012

Het strijdlustige Congress wil oorlog. Beide partijen zijn voor. Gematigden talrijker dan heethoofden. Maar hoe lang nog?

Sabelgekletter, angst zaaien en valse beschuldigingen zijn al jaren aan de orde van de dag. Nu is het deel van de wetgeving. Meer hierover hieronder.

Mogelijk zal een false flag de aanzet zijn voor een nieuwe Authorization for Use of Military Force (AUMF) voor ‘de inzet van de Amerikaanse strijdkrachten tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de recente aanvallen op de Verenigde Staten.’ 

In tijden van grote angst krimpende opties meestal tot oorlog. Voorspelbare steun van het Congress staat dat toe zonder formele verklaring. Artikel 1, sectie 8 van de Amerikaanse Constitution staat dat toe.

Dat is niet gebeurd sinds 8 december 1941. Waarom moeilijk doen als door de president opgelegde regels Amerikanen de oorlog in kunnen sturen zonder oppositie van het Congress.

Er zijn geen dreigingen dus worden ze verzonnen. False flag aanvallen worden opgevoerd als echte. Slachtoffertellingen stijgen exponentieel. Gebouwen en andere facilities vallen als kegels.

Als de mensen merken dat ze voor de gek zijn gehouden is het te laat. Ze leren het nooit. Hoe vaak ze ook worden bedot, ze trappen er altijd weer in. Eens een sufferd, altijd een sufferd. Je voor nieuws en informatie verlaten op schurkerige media maakt het makkelijk.

Televisie is het ergste van allemaal. Kranten en tijdschriften laten ook weg wat de mensen juist moeten weten en verdraaien de rest.

Voor de G8 vergadering en de NATO Chicago top van 18 en 19 mei kopte de New York Times ‘NATO en Afghanistan’:

Washington claimt ‘echte vooruitgang' tegen de Taliban. In feiten lopen de zaken uit de hand. Pentagon-mensen geven stilletjes toe dat de oorlog al jaren geleden verloren is.

Zelfs The Times was sceptisch: ‘de Taliban blijft ongestraft toeslaan. Corruptie viert hoogtij bij centrale en lokale overheden.’ 

En geweld ook. Afghaanse strijdkrachten zijn misschien wel meer vijand dan vriend. De grote meerderheid van de bevolking wil Amerika en coalitiepartners daar weg.


The Times zegt dat ze moeten doorgaan:

‘De NATO moet de Taliban blijven toetakelen....Er bestaat weinig kans dat de nieuwe Franse president, François Hollande, zijn slecht overwogen belofte om alle Franse troepen tegen het einde van het jaar terug te trekken zal terugdraaien.’ 

Hoofdartikelen en commentaren in The Times moedigen imperialistische oorlogen van Amerika en andere geplande oorlogen aan. Ze steunen de verandering van regering in Syrië en Iran. Ze sluiten hun ogen voor democratische waarden en toepassing van de wettelijke principes.

Ze zwijgen over de steun van Amerika aan despoten. Ze zijn tegen onafhankelijke overheden die niet door Washington gecontroleerd zijn. Ze steunen het idee om de wereld veiliger te maken voor kapitaal. Ze sporen geen slachtofferaantallen en enorme vernietigingen op.

Het is oorlog in Afghanistan. Onbeheersbaar geweld, instabiliteit en menselijke ellende richten Irak and Libië te gronde. Conflicten duren voort in Jemen, Somalië, en elders. Amerika is hier overal direct of indirect bij betrokken. 

Hoofdartikelen en commentaren in The Times steunen nog meer. Ze willen de regeringen van Syrië en Iran hoe dan ook laten vallen. Het internationaal recht verbiedt inmenging in binnenlandse zaken van andere landen behalve uit zelfverdediging bij aanvallen.

Vitale punten worden niet uitgelegd. Wat Washington ook maar wil, krijgt steun, vooral als het om oorlog gaat. Commentaren lijken wel berichten van het Pentagon. Valse bedreigingen worden opgeklopt. Vaak volgen er oorlogen. Zijn Syrië en Iran de volgende?

Op 18 mei kwam HR 4310 door het Huis: National Defense Authorization Act voor het fiscaal jaar 2013. De senaat volgt. Dennis Kucinich drong er bij zijn collega’s op aan tegen te stemmen.

Hij waarschuwde voor de Secties 1221 en 1222. Ze gaan over Iran. Ze gaan over aanval, niet over verdediging.

Sectie 1221: Verklaring van beleid

‘(1) Iran, dat lang heeft getracht instabiliteit en extremisme in het Midden-Oosten te bevorderen, tracht nu de dramatische politieke veranderingen die in de regio gaande zijn om regeringen die traditioneel één lijn trekken met de Verenigde Staten te ondermijnen en extremistische politieke bewegingen in deze landen te steunen.

(2) Tegelijkertijd kan Iran misschien spoedig over kernwapens beschikken, een ontwikkeling die een bedreiging zou vormen voor de Verenigde Staten, de regio zou destabiliseren, de uitbreiding van kernwapens in de regio bevorderen, Iran, 's werelds grootste sponsor van terrorisme, machtiger en brutaler maken, en het de middelen geven om de buurlanden inclusief Israël te bedreigen

(3) Met hulp van Iran hebben Syrië, Hezbollah en Hamas in de afgelopen jaren hun raketvoorraad uitgebreid met meer dan 60,000 stuks die nu klaar staan om afgevuurd te worden op Israël. Iran blijft zijn arsenaal ballistische raketten en kruisraketten uitbreiden, hetgeen een bedreiging vormt voor de buurlanden, Israël, en de Amerikaanse strijdkrachten in de regio.

(4) Voorkomen dat Iran kernwapens krijgt is het meest urgent voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

(5) Achtereenvolgende Amerikaanse regeringen hebben verklaard dat een Iran met kernwapens onaanvaardbaar is.

(6) President Obama verklaarde op 24 januari 2012, ‘Laat er geen twijfel bestaan: Amerika is vastberaden te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt, en ik zal geen enkele optie van tafel vegen om dat doel te bereiken.'

(7) Om te zorgen dat Iran geen kernwapens ontwikkelt, moeten de Verenigde Staten samen met de bondgenoten alle elementen van nationaal machtsvertoon inclusief diplomatie, strenge economische sancties en geloofwaardige, zichtbare oorlogsvoorbereidingen gebruiken.

(8) Dat neemt niet weg dat, tot op heden, diplomatieke benaderingen, sancties en andere niet-kinetische handelingen naar Iran er niet toe hebben geleid dat de regering van Iran afziet van het kernwapenprogramma.

(9) Met de onzekere impact van aanvullende sancties zou aanvullende druk op de regering van Iran kunnen komen van geloofwaardige dreigingen van een militaire interventie tegen het kernwapenprogramma.

(b) Verklaring van beleid – Het moet tot het beleid van de Verenigde Staten zijn om alle noodzakelijke maatregelen, inclusief militaire interventies zo nodig, te nemen om Iran te beletten de Verenigde Staten, de bondgenoten of buurlanden te bedreigen met kernwapens.’ 

Sectie 1222: Militaire voorbereidingen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten

‘ (1) militaire oefeningen in de Perzische Golf en de Golf van Oman onderstrepen Amerika’s resolutie en beleid zoals beschreven in sectie 1221(b) door het verhogen van de paraatheid van het leger van de Verenigde Staten en bondgenoten, en kenbaar maken aan de regering van Iran dat de Verenigde Staten bereid is de vitale belangen van de nationale veiligheid te verdedigen;’ en

‘(2) de President, als opperbevelhebber, moet de aanwezigheid van de Vijfde Vloot van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten versterken en militaire troepen verzamelen, oefeningen doen of andere zichtbare, concrete militaire paraatheid vertonen om het Amerikaanse beleid beschreven in sectie 1221(b) te onderstrepen.’ 

‘(b) Plan-

(1) ALGEMEEN – De minister van Defensie moet een plan maken om de Vijfde Vloot van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten te versterken en militaire troepen te verzamelen, oefeningen te doen of andere zichtbare, concrete militaire paraatheid te tonen om het Amerikaanse beleid beschreven in sectie 1221(b) te onderstrepen.’ 

(2) TE INCLUDEREN ZAKEN- Het plan in paragraaf (1) dient minimaal te omvatten de stappen noodzakelijk voor het leger om het beleid van the Verenigde Staten beschreven in sectie 1221(b) te steunen, inclusief--

(A) voldoende vliegtuigen, munitie, brandstof en andere materiaal ter plaatse brengen voor missies door de lucht en via de zee op sleutellocaties in het Midden-Oosten en de Indische Oceaan;

(B) voldoende marine macht te behouden in de regio noodzakelijk om de Amerikaanse besluiten te tonen en de Amerikaanse capaciteit te onderstrepen om een aanval via de lucht of de zee te lanceren tegen een groot aantal Iranese kernenergie- of militaire doelen, de scheepvaart te beschermen en de Iranese vergelding tegen de Amerikaanse belangen in de regio;

(C) de haalbaarheid bespreken van ten minste twee Amerikaanse vliegdekschepen, een extra amfibievoertuig met groot dek, een permanent Mine Countermeasures Squadron in de regio, ter ondersteuning van de handelingen beschreven in subparagraaf (B); en

(D) marine oefeningen vergelijkbaar met de grote oefeningen van de Amerikaanse Vijfde Vloot in de regio in maart 2007 om het vermogen te demonstreren de Straat van Hormuz open te houden en het gebruik van antischeepsraketten en hogesnelheidsschepen tegen te gaan. 

 Dennis Kucinich

Kucinich zei in het Huis:

‘Als je vrede wilt, bereid je je voor op vrede. Als je oorlog wilt, bereid je je voor op oorlog. De NDAA bereidt zich voor op oorlog tegen Iran.’ 

’Dit vraagt om vliegtuigen, bommen, schepen, munitie en marine manoeuvres in de Straat van Hormuz. Dit is geen verdedigen. Dit is aanvallen.’
 

‘Ik was een derderangs quarterback in een niet zo best football team en ik ken het verschil tussen verdedigen en aanvallen. We zijn een aanval aan het voorbereiden op Iran dat geen kernwapens heeft en niet van plan is of feitelijk in staat de Verenigde Staten aan te vallen.’ 

‘We staan op het punt om dezelfde desastreuze fout te maken als tegen Irak. Dit wetsontwerp staat niet expliciet oorlog toe maar dat doet er niet toe. Het opent wel de deur naar oorlog in een verkiezingsjaar.’ 

‘Wakker worden, Congress.’ 

Op 1 maart werd HR 568 voorgesteld. Het geeft uitdrukking aan het besef van het Huis van Afgevaardigden over het belang om’ te voorkomen dat de regering van Iran over kernwapens kan beschikken. 

Het kwam er op 17 maart door. Op 16 februari ging een vergelijkbaar wetsvoorstel naar de Senaat. Tot nu toe is nog niets ondernomen. Dat komt er makkelijk door.

 Ron Paul

Ron Paul zei dat sommige afgevaardigden menen dat de wet neerkomt op ‘Goedkeuring door het Congress van de inzet van het leger tegen Iran.’ 

In HR 568 staat:

‘Besloten dat het Huis van Afgevaardigden--

(1) waarschuwt dat de tijd beperkt is om de regering van Iran te beletten kernwapens te krijgen;

(2) dringt aan op voortdurende en toenemende economische en diplomatieke druk op Iran om te komen tot een overeenkomst met de Iranese regering over.

(A) het volledig stopzetten van alle uraniumverrijking en opwerkactiviteiten;

(B) volledige samenwerking met de IAEA over alle lopende kwesties inzake de kernenergieactiviteiten van Iran--

(i) de implementatie van het aanvullende protocol aan het Nonproliferatieverdrag; en

(ii) het geverifieerde einde van Iranese ballistische raketprogramma's; en

(C) een permanente overeenkomst voor verificatie dat het Iranese kernwapenprogramma volkomen vreedzaam is;

(3) van steun blijkt geeft voor de universele rechten en democratische aspiraties van het Iranese volk;

(4) bevestigt dat het een vitaal nationaal belang van de Verenigde Staten is de Iranese overheid te beletten over kernwapens te beschikken;

(5) nadrukkelijk het beleid van de Verenigde Staten ondersteunt om de Iranese overheid te beletten over kernwapens te beschikken;

(6) enig beleid verwerpt dat kernwapenbezit van Iran tracht te verwezenlijken; en

(7) aandringt bij de President om de onaanvaardbaarheid van een Iran met kernwapens te herbevestigen en oppositie tegen enig beleid dat berust op machtsindamming als optie in antwoord op de Iranese kernwapendreiging.’ 

Op 14 en 15 april vonden Iranese kernwapengesprekken plaats; Istanbul ontving zogeheten P5+1 landen plus Teheran. Dat zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad - Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk plus Duitsland.

Op 23 mei vindt in Baghdad een tweede ronde plaats. Iran’s minister van Buitenlandse Zaken, Ali Akbar Salehi gaf uitdrukking aan de hoop de geschillen op te lossen. Zijn optimisme lijkt ongegrond.

Washington’s Israëlische afgezant, Dan Shapiro, zei dat de Amerikaanse plannen om Iran aan te vallen ‘helemaal klaar' zijn, alleen of samen met Israël.

Amerika ‘garandeert dat de militaire optie klaar is en beschikbaar voor de president op het moment dat hij besluit hem te gebruiken.’ 

Shapiro’s commentaar weerspiegelt wat Iran in Baghdad gaat doen en later. Het programma is vreedzaam. Washington en Israël beweren wat anders. Geloofwaardig bewijs spreekt ze tegen.

Iran zou het recht op het Nonproliferatieverdrag niet prijsgeven en dat moet ook niet. Het lijkt op patstelling, niet op resolutie. HR 568 en de Senaatversie brengen de zaken dichter bij een oorlog. In plaats van de spanning te verminderen, wordt die verhoogd.

Volgens een Iraniër gaat kernwapenbezit als voorwendsel voor oorlog alle redelijkheid te boven. Alle naties met een vreedzaam kernenergieprogramma hebben de ‘capaciteit’ om wapens te produceren.

Nucleair expert Helen Caldicott noemt kerncentrales atoombomfabrieken. Een 1000 megawatt reactor produceert jaarlijks 500 pond plutonium. Er zijn er slechts 10 nodig voor een bom om een grote stad in puin te leggen en permanente straling te verspreiden.

De vroegere Secretary of State Colin Powell zei dat HR 568 ‘leest als de tekst die ons naar de oorlog in Irak leidde’. Hij sprak niet over zijn sleutelrol in de lancering en vroegere betrokkenheid bij de Golfoorlog als Joint Chiefs chairman onder GHW Bush.

HR 568 en HR 4310 ondermijnen de diplomatie. Ze brengen ons dichter bij oorlog. Paraatheid en dreigingen maken bommen veel waarschijnlijker. Een false flag aanval waarvoor Iran als schuldige wordt aangewezen kan de oorlog ontketenen.Stephen Lendman woont in Chicago en kan worden bereikt op lendmanstephen@sbcglobal.net.
Zijn nieuwe boek is getiteld: How Wall Street Fleeces America: Privatized Banking, Government Collusion and Class War 

http://www.claritypress.com/Lendman.html 

Ga naar zijn blog site op sjlendman.blogspot.com en luister naar scherpe discussies met belangrijke gasten op Progressive Radio News Hour op Progressive Radio Network op donderdag om 10 uur US central time en zaterdag en zondag om 12 uur ‘s middags. Alle programma's zijn gearchiveerd om te beluisteren.
http://www.progressiveradionetwork.com/the-progressive-news-hour .