Voedselproblemen Somalië deel van NWO agenda
 Deel 3

Door middel van vaccinaties en genetisch gemodificeerd voedsel (GM)  de wereldbevolking terugdringen naar 500 miljoen.
Citaat van John P. Holdren - Pagina 942 van ‘‘ECOSCIENCE’’, de directeur van het ‘Office of Science and Technology’ in het Witte Huis: Wellicht kunnen het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties, de VN Vredesmacht en het Milieu Programma samen een nieuwe alliantie vormen en zich bezighouden met bevolkingsaantallen, hulpbronnen, grondstoffen en het milieu. Een dergelijk planetair regime zou de ontwikkeling, behoud en distributie van alle natuurlijke hulpbronnen kunnen controleren.

De onvoorstelbaar rijke bankiers, de grootindustriëlen en de elite, kortom de hoogste beleidsmakers van de internationale gemeenschap creëren de huidige problemen in Afrika. Het is een kwestie van beleid. Door mensen die geloven dat een gedecimeerde wereldbevolking een gezondere ecologische en milieuvriendelijkere wereld zal opleveren.

De afgelopen jaren is veel geld en aandacht besteed aan public relations om het publiek te conditioneren en hardnekkige klimaatmythes in stand te houden. De effecten van menselijke consumptie op het milieu worden met een vergrootglas beschenen.

Het is natuurlijk een goede zaak om zuinig om te springen met water en grondstoffen, maar de ‘groene’ propaganda wordt ingezet om totale controle te verkrijgen. De massa moet ‘carbon taks’ gaan betalen, terwijl de feiten leren, dat de CO2-uitstoot die door de mens wordt veroorzaakt te klein is om van invloed te zijn op de opwarming van de aarde.

Het United Nations Population Division, publiceert in 2009 een veelzeggend memo, dat met de volgende zin begint, Wat zou er nodig zijn, om op een snelle manier de vruchtbaarheid in de minst ontwikkelde landen te verminderen?

In  2009 zegt het United Nations Population Fund in een rapport over de wereldpopulatie met de titel, Facing a Changing World: Women, Population and Climate, Elke nieuwe geboorte van een kind heeft meer koolstofemissie tot gevolg, niet alleen van de persoon zelf, maar ook van al diens afstammelingen. Strenge geboortecontrole programma’s in het belang van ons allemaal. Het zijn in feite ecoextremisten die het reduceren van de wereldbevolking wegrationaliseren.

Op dit moment woedt een voedseloorlog in de Hoorn van Afrika en Somalië. De VS probeert voedselhulp in gebieden die door Al-Shabaab (de islamitische verzetsorganisatie) worden beheerst tegen te houden. Somalië heeft een transitieregering die aan de touwtjes hangt van Amerika. De Amerikanen staan voedselhulp alleen toe in gebieden waar de leiders doen wat Amerika zegt. Dat betekent dat 3.000.000 mensen de hongersdood zullen sterven.

Het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties verzamelt fondsen en neemt graag donaties aan. Daarvan gaat $ 160 miljoen naar werknemers van de VN. Geld gaat ook op aan wapendeals en het opdrijven van de vervoersprijzen. Slechts 12% van al het geld wordt besteed aan voedselhulp in Ethiopië.

De Amerikaanse regering heeft in Somalië gezorgd voor totale chaos en instabiliteit. Het Wereld Voedsel Programma (WFP) van de VN zorgt dat Somaliërs tot de hongerdood worden gedreven, terwijl graanpakhuizen die net over de grens in Kenia staan niet worden aangesproken.

De raciale pseudowetenschap van de twintigste eeuw heeft er voor gezorgd dat miljoenen mensen zijn uitgemoord, mensen die als onwenselijke sujetten worden beschouwd binnen het totaal van de wereldbevolking.

Het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van het (mensen)ras, eugenetica, is in strijd met de in de tweede helft van de 20ste eeuw ontwikkelde mensenrechten en antidiscriminatiewetwetgeving. Selectief ‘fokken’  lijkt echter te worden uitgedacht en uitgevoerd door invloedrijke organisaties binnen de VN.

In Somalië is door Westerse voedselhulp de lokale economie van een zelfvoorzienend land vernietigd. De werkwijze die is toegepast in Somalië zal zeker herhaald worden in andere landen.

Regeringen worden daarna gedwongen om GM voedingsmiddelen te verbouwen en massale vaccinaties toe te staan, anders wordt verdere hulp uit het buitenland stopgezet.

Monsanto verkoopt GM technologie met het ‘Let The Harvest Begin', waaruit zou moeten blijken dat het verbouwen van GM voedsel de enige manier is om honger uit de wereld te krijgen. Er is nergens onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht naar de langetermijn effecten van GM voedingsmiddelen op de mens, of zelfs op ratten.

"De Amerikaanse FDA, Food and Drug Administration, heeft de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van alle mensen in de handen gelegd van een paar grote biotech bedrijven. Door geen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van GM voedsel op lange termijn te eisen en door het verplicht labelen van GM voeding achterwege te laten, is het publiek proefkonijn geworden voor potentieel schadelijke en ongereguleerde voedingsmiddelen.” - Andrew Kimbrell, Executive Director of the International Center for
Technology Assessment.

Vertegenwoordigers van bijna alle Afrikaanse naties (behalve Zuid Afrika) hebben collectief geprotesteerd tegen deze gang van zaken. "Wij tekenen bezwaar aan tegen het feit dat de arme bevolking van Afrika  door multinationals wordt gebruikt om onveilige technologie te testen. Wij denken dat genetisch gemodificeerde gewassen de natuurlijke verscheidenheid van het ecosysteem en de lokale kennis van duurzame landbouwsystemen zal vernietigen."

In landen als Hongarije en Peru wordt inmiddels alles gedaan om het land GMO vrij te maken. Monsanto werkt hard door om een wereld te creëren waarin 100% van de zaden genetisch gemodificeerd en gepatenteerd zal zijn door Monsanto.

David Rockefeller prijst Mao, wiens politieke keuzes de dood hebben veroorzaakt van 35 miljoen mensen, De prijs van de Chinese revolutie was hoog, maar niet zonder succes. China is qua bestuur meer efficiënt geworden, ook qua moraal en gemeenschapsgevoel. Het sociale experiment in China onder Mao is een van de meest interessante en belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid. - David Rockefeller, bankier, honorary director van de Council on Foreign Relations, honorary chairman van de Bilderbergers & oprichter van de Trilaterale Commissie.

David Rockefeller heeft de beweging van het GM voedsel van begin af aan actief gesteund, vooral in Afrika. Adesina spreekt namens de Rockefeller Foundation wanneer hij zegt dat de traditionele landbouwmethodes van Afrika teveel CO2 uitstoot zouden veroorzaken.

Monsanto steunt het Wereld Voedsel Programma en de Planning van de Wereldbevolking van de VN. Het zullen belangrijke instrumenten zijn voor gezinsplanning en contraceptie.

De Rockefeller Foundation wil een belangrijke rol spelen in educatie, symposia en debatten over de wereldbevolking en economische en sociale gevolgen.

 “De eugenetica van Hitler werd gefinancierd door dezelfde Rockefeller Foundation die nu op Spitsbergen de ‘Doomsday Seed Bank’ heeft gebouwd ter preservatie van de natuurlijke zaden van onze planeet. Opvallend dat Rockefeller, die zich op wereldschaal inspant om de biodiversiteit te vernietigen ten gunste van GM gewassen, zichzelf nu aanstelt als behoeder van de gewasdiversiteit voor de toekomst.

Henry Kissinger verklaart in de jaren 70, Wie de olievoorziening beheerst, beheerst de naties, wie het voedselvoorziening beheerst, beheerst de mensen.

Grote stukken land in Afrika worden nu gebruikt voor gewassen die tot biobrandstof kunnen worden omgevormd. Studies in de EU hebben bewezen dat deze gewassen 400% meer CO2 opleveren. Men vertelt ons verhaaltjes over traditionele landbouw, dat zou zorgen voor milieuvervuiling en ontbossing; vervolgens verbouwt men er maïs, waarvan wereldwijd biobrandstof ethanol wordt gemaakt. Hoezo CO2 remissie? Hoezo, de honger oplossen? De groene discussie spreekt zichzelf tegen.

"We zijn op weg naar een wereldbevolking van 9 biljoen. Als we goed ons best doen met nieuwe vaccinaties en reproductieve gezondheidszorg kunnen we dit met 10 of 15% verminderen. “ - Bill Gates, oprichter van The Bill & Melinda Gates Foundation en Microsoft

Over de schadelijke gevolgen van vaccinaties: autisme, neurologische afwijkingen, chronische vermoeidheid en de dood wordt zelden openlijk gesproken. In 1979 werd op de BBC eenmaal een episode of 60 Minutes uitgezonden, daarna werd het onderwerp vermeden.

Openlijk kritische artsen op de vaccinatie-industrie worden op een zwarte lijst gezet, net als de wetenschappers en andere professionals die vraagtekens zetten tegen de officiële story over 9/11.

Het Australian Vaccination Network werd onlangs met een nieuwe wet verboden om openlijk aan fondsenwerving te doen. De griepspuit met het vaccine Fluvax, dat in Australië als eerste wordt gegeven aan Aboriginals en zwangere vrouwen, zorgt voor convulsies bij 99 kinderen. Archie Kalokerinos vertelt dat in sommige Aboriginal gemeenschappen ieder tweede kind na een vaccinatie sterft aan wiegedood (wanneer echter daarvoor eerst een hoge dosis vitamine C wordt gegeven kan dit worden voorkomen!).

In 2009 roept de WHO (World Health Organization) tot de Mexicaanse griepepidemie op. Loos alarm, er gebeurt niets, net als in 1976. Maar miljoenen mensen nemen de vaccinatie met daarin het gevaarlijke kwikderivaat thimerosal en squalene.  

Ondanks de negatieve bevindingen van talloze medische professionals en onderzoekers, wordt massavaccinatie aanbevolen. Bill Gates heeft met een paar ander miljardairs drie miljard euro beloofd, voor vaccins tegen diarree en longontsteking in de Derde Wereld. Hij wil ieder kind op de planeet vaccineren.

De propagandastunts worden steeds doorzichtiger. Grote sommen geld van miljardairs en de campagne om de hele wereld te vaccineren worden in één adem genoemd. Terwijl de toxiciteit van vaccins steeds bekender wordt. Bill Gates lijkt goed werk te doen, zijn fortuin weg te geven om in vaccins te investeren. Wie gelooft er nog in?

De Bill en Melinda Gates Foundation heeft ook $ 12.5 miljoen gestoken in Planned Parenthood. Planned Parentood werd opgericht in 1921 door Margaret Sanger. Bekende uitspraken van haar zijn, We willen niet dat bekend wordt dat we negers willen uitroeien, Het juiste gebruik van conceptiemiddelen moet zorgen voor een meer zuiver ras, Eugenetica is de weg naar de oplossing van sociale en raciale problemen.

 "Ik heb met grote interesse de wetten van Amerikaanse staten bestudeerd, die de preventie van reproductie van die mensen voorkomt, die geen aanwinst zijn in de zuiverheid van het ras”.- Adolf Hitler, Mein Kampf

De VN verkondigt in 2011 (United Nation’s news service) 1,8 miljoen kinderen in Somalië te willen vaccineren tegen polio, vier jaar nadat het land poliovrij is verklaard!

Internationale studies hebben bewezen dat vaccinaties zorgen voor tienduizenden gevallen van SIDS (Sudden Infant Death Syndrome, of wiegendood) per jaar. Omdat de kinderen in Somalië ook lijden aan ondervoeding zal niet te achterhalen zijn waaraan kinderen werkelijk zijn gestorven.

Er zijn inmiddels ook rapporten over nucleair afval (nuclear waste dumped) in de Golf van Aden bij Somalié. Ahmedou Ould-Abdallah zegt (claims), “Het is erg goedkoop om hier nucleair materiaal te dumpen. Europese bedrijven betalen $2.50 per ton, in plaats van de $1000 per ton in andere landen. Ze dumpen radioactief uranium, lood, cadmium, kwik en ziekenhuisafval. Sinds containers hier aan land spoelden hebben plaatselijke inwoners last van bloedingen, huidinfecties en andere klachten."

De verhalen over piraten die vrachtschepen kapen in ruil voor geld krijgen ruimschoots aandacht in de media. Men hoort nooit van de piraten die hebben gezworen het geld te zullen besteden aan het opruimen van het radioactieve afvalmateriaal aan hun kustlijn.

Daarbij komt dat Europese schepen illegaal de Somalische zee hebben leeggevist. Vissen die zwemmen in radioactief water en vervolgens voor veel geld aan nietsvermoedende consumenten worden verkocht in Europa.

De Somaliërs hebben niets meer te verliezen.

De media hebben dit perspectief totaal verwaarloosd en concentreren zich op de paramilitaire krachten die de Somalische wateren komen versterken.

De plaatselijke vissers zijn hun levensonderhoud kwijt. De natie verhongert.

Mohammed Hussein, een plaatselijke visser in de stad Marka vertelt aan de reporters, "Als er niets wordt gedaan, zal er spoedig niet veel vis over zijn in onze kustwateren". Een groep, die zich oorspronkelijk de Vrijwillige Kustwacht van Somalië noemde, bestond uit gewone Somalische vissers. Ze namen hun toevlucht tot speedboten, om de Europese schepen te pakken te nemen en een visbelasting te willen instellen.

In deze artikelen over Somalië hoop ik u de complexe reeks van misdadige acties begaan tegen de Somaliërs te hebben duidelijk gemaakt.

Alsof het nog niet erg genoeg was hebben de Washington post, de New York Times en andere Amerikaanse kranten onlangs bericht dat de VS zijn ‘Oorlog tegen Terreur’ zal uitbreiden met drones richting Somalië. Het Pentagon zal ongeveer drieduizend troepen, de ‘Combined Joint Task Force’ sturen naar Camp Lemonnier in Djibouti, ten noorden van Somalië.

Onder het mom van vechten tegen islamitische extremisten en gedegenereerde piraten, maakt het Amerikaanse leger zich op om Oost Afrika en de maritieme waterweg, de Golf van Aden in bezit te nemen.

Somalië wordt leeggeroofd van zijn grondstoffen, onder anders door Amerikaanse oliegiganten als Conoco, Amoco, Chevron en Phillips. Deze corporaties houden zich stil op de achtergrond, sinds bijna tweederde van het land aan hen werd toegewezen in het laatste jaar voordat President Mohamed Siad Barre werd weggestuurd. Ze hebben de exclusieve concessies in handen om in de toekomst in het Somalische platteland naar olievelden te mogen zoeken.

Zodra de Somalische bevolking door de Verenigde Staten is bevrijd en gedemocratiseerd natuurlijk.

 “Macht is het grootse afrodisiacum” - Henry Kissinger

Door Nile Bowie