Waarom vernietigt deze wereldregering zijn eigen leefwereld?

Waarom vernietigt de wereldmacht willens en wetens zijn eigen huis (planeet)?
Wonen deze mensen niet op dezelfde planeet, werken ze niet in dezelfde wereld, en spelen hun kinderen niet op hetzelfde gras als wij?
Ze drinken hetzelfde water, eten hetzelfde voedsel en ademen dezelfde lucht in.
De leiders van de Wereld Schaduw Regering (WSG) hebben nu echt hun eigen nest vervuild op voor altijd onherstelbare en onomkeerbare wijze. Dat klinkt toch totaal belachelijk? Het is ook belachelijk! Maar de vraag blijft waarom? Waarom? Waarom?

Dit is nou een echte 64.000 dollar vraag.
Waarom zouden de Powers That Were hun eigen huis vernietigen … hun eigen leefmilieu verwoesten … hun eigen schitterende uitgestrekte stranden vervuilen en hun bergtopenclaves bederven. Gaat zure regen soms hun verborgen chalets voorbij? Besluit gelekte olie gewoon niet op hun privé kustgebieden aan te spoelen? Maken de diverse vectoren voor de verspreiding van radioactiviteit onderscheid in hun voordeel?
Als er een vraag is die in 2012 overal in de alternatieve internetcultuur opduikt en meer dan alle andere gesteld wordt, dan is dat deze. Waarom houden de mensen aan de top van de hiërarchie van de Nieuwe Wereldorde zich aan een agenda van meedogenloze destructie van de planeet?

Leten we kijken naar de drie hoofdredenen waarom de Wereld Schaduw Regering de regelrechte, voortdurende destructie van de planeet mogelijk maakt … op elk niveau … in elke levenssfeer … op elk continent … in elke oceaan. Er zijn er feitelijk meer, maar dit zijn de belangrijkste beweegredenen. Het zijn onderliggende of overkoepelende verklaringen die niet te weerleggen zijn.

Drie redenen:

 • I. End-of-Time Madness heerst over de hele wereld aan het einde van de Kali Yuga[1]
 • II. De Kali Yuga staat bekend om verspreiding van hallucinogene middelen en chemicaliën gekoppeld aan genetische mutatie en jaren van inteelt onder de heersende families.
 • III. De laatste dagen van Kali Yuga worden altijd gekenmerkt door technosferische breakdown, milieudestructie en maatschappelijke degeneratie

Hoe vormen deze drie beweringen de harde werkelijkheid van het leven op de planeet Aarde in 2012? Dat zij die aan de top van de wereldlijke macht staan de systematische destructie van het hele aardse rijk hebben toegestaan, ja zelfs aangemoedigd.

I. De eindtijdsgekte heerst over de hele wereld aan het einde van de Kali Yuga
De mensen aan de top van de Global Control Matrix zijn net zo goed als jij en ik onderworpen aan dezelfde dagelijkse invloeden. Ze hebben dezelfde ziekten, eten hetzelfde voedsel en worden op dezelfde manier oud. Daar ze kwetsbaar zijn voor dezelfde milieurisico's en gevaren, gezondheidondermijnende cofactoren en variabelen van het leven in de derde dichtheid als wij allemaal, worden ze net zo ziek als iedereen. Ze kunnen de vele levensbedreigende ziekten en chronische ziekten die overal op de wereld overvloedig voorkomen, niet ontwijken.
De stress op hun niveau van planetaire regering is veelvuldig en divers. De druk is behoorlijk hoog … de hele tijd. Als je geestelijk, emotioneel, psychologisch en spiritueel gehandicapt bent, en je zit in het zadel van de wereldmacht, kun je je de mate van stress indenken. We hebben het hier over HEEL VEEL stress, die altijd dient als eerste trigger voor alles wat hier fout gaat op aarde.
Waar gaat dat over? Als deze mensen eenmaal in handen van hun fancy versie van de zorg zijn gevallen, gaan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid achteruit. Net zoals de rest van de maatschappij lichamelijke aftakeling ervaart na regelmatige blootstelling aan gezondheidsbedreigende toxiciteit gelieerd aan het medisch-farmaceutisch complex.
Omdat ze bevoorrecht toegang hebben tot het beste en meest briljante van de wetenschap en de geneeskunde, staan ze voorop bij alle misstappen die de ‘beste’ wetenschap/geneeskunde te bieden heeft. Hetzelfde medische complex, waarin ze voor altijd gevangen zitten, zorgt er ook voor dat niemand ooit meer uit het reservaat komt, vooral op hun niveau van betrokkenheid. Je kunt je daarom voorstellen hoe verstikkend levenslange opsluiting kan werken, vooral voor hen die een meer verfijnde ethiekcode hebben en onafhankelijk denker zijn.
Als je geboren wordt in de bovenste lagen van de wereldmacht of wereld schaduw regering, en niets dan je achternaam je gevangen houdt in zo’n systeem van leiderschap over universeel management en controle, wordt de ervaring zonder meer benauwend. Zo erg zelfs dat elk individu gevangen is in een smeltkroes met zijn eigen set zorgen en problemen. Natuurlijk horen bij deze posities ook enorme voordelen die op zijn best illusoir zijn en persoonlijk destructief op zijn slechts.

Het einde van Kali Yuga
Hoe diep moeten we op dit onderwerp ingaan om een goed antwoord op de vraag in de titel te geven?
Als we terugkijken in de geschiedenis van de afgelopen 100, 1000 of 5000 jaar, zien we een landschap vervuild met de ravages van oorlog, conflicten en vreselijke onderdrukking. Er zijn zoveel voorbeelden van massamoorden, diefstal van middelen op zo’n grote schaal dat je je soms afvraagt of dit de hel is. Natuurlijk is het alleen een hel voor degenen die die hel gecreëerd hebben en degenen die de zaak leiden hebben altijd een grote rol gespeeld in de tragische kant van het leven. Maar niet zonder de bewuste of onbewuste medeplichtigheid van velen onder ons.
In elk geval hoeven we maar een vaak herhaalde definitie van krankzinnigheid te noemen om werkelijk te begrijpen wie er al die jaren de leiding had.

‘Krankzinnig gedrag leidt telkens weer tot hetzelfde maar verwacht andere resultaten.’

Dat klinkt ons vertrouwd in de oren, en het ziet er zeer vertrouwd uit in dit nieuwe millennium, overal waar je kijkt. 

Kijk de wereld in en zie:

Milieuchaos:
BP Gulf olieramp 2010, Chinese olieramp 2010 & 2011, Nigeria olieramp 2011, Noordzee olieramp 2011, Nieuw Zeeland olieramp 2012, Brazilië olieramp 2012, Fukushima kernramp, Chernobyl, Three Mile Island, Alberta teerzanden, VS nationale fracking ( Aanvulling red.: fracking, nu ook in Nederland een item om schaliegas met chemische middelen te gaan winnen, tegen welke prijs....)

Agressie-oorlogen:
oorlog Irak, oorlog Afghanistan, Syrische burgeroorlog, oorlog Libië, oorlog Libanon, Palestijnse gevechten, onverklaarde oorlog tegen Pakistan, Colombiaanse drugsoorlogen, bedreigingen tegen Iran, Mexicaanse drugsoorlogen, oorlog in Darfur, aanval op Somalië, onbemande bombardementen op Jemen

Overheidsgesponsord terrorisme:
9/11 bombardement van NYC, DC & PA; Moskou theaterblokkade-2002; Beslan school aanval 2004; 3/11 Madrid treinbommen; 7/7 Londen bommen, 2005 Bali bommen, 2008 Mumbai aanvallen; 2009 Jakarta bommen; 2011 Noorwegen aanvallen; 2012 Syrië opmaat tot oorlog.

Deze drie lijsten zijn lang niet compleet maar illustreren goed hoeveel idioot kattenkwaad TPTW kan uithalen in een vrij korte periode. Dit gedrag is echter precies waar we het over hebben als we zeggen dat krankzinnigheid telkens weer hetzelfde doet. Wanneer krijgen deze controltypes nu eens een ander programma? Misschien niet tijdens ons leven, ze zijn al zo lang aan de macht.

We nemen aan dat je nu een idee hebt van de eindtijdsgekte. Hoewel het in vele vormen en maten bestaat, vertoont de machtstructuur meestal tamelijke vergelijkbare symptomen die kunnen worden geobserveerd in wat ze flikken zoals op de lijsten hierboven. Hopelijk zijn we het erover eens dat het hierboven beschreven gedrag als volslagen gekte, volslagen krankzinnigheid en gewoon geschiftheid kan worden bestempeld.II. Kali Yuga staat altijd bekend om een verspreiding van hallucinogene en chemische middelen
Omgevingsradioactiviteit en elektrovervuiling verspreiden zich ook in de universele leefomgeving. Deze status quo is gekoppeld aan een epidemie van genetische mutatie en inteelt onder de heersende klasse.
In zijn boek ‘When the Gods Play’ beschrijft Alain Danielou de volgende dynamiek die gedurende de hele Kali Yuga periode voorkomt en vooral aan het einde ervan:

‘ Als de goden een slechte tiran willen vernietigen, dan blazen ze hem gekte in om zichzelf te verliezen. Drugs behoren tot hun wapenrusting. Hun irrationele en onmatige inmenging luidt het imminente einde van de soort in aan het einde van Kali Yuga.’ 

Met een steeds groeiende blootstelling aan talloze manmade chemicaliën, vooral via het slikken van talrijke farmaceutische middelen en synthetische voedingssupplementen, zien we een verstoring van lichaam, geest en ziel die een bedreiging vormt voor de hele beschaving. Recreatiedrugs, zoals cafeïne, nicotine, alcohol, marihuana, LSD, amfetamine, en de vele nieuwe synthetische versies, nemen een blijvende plaats in in onze maatschappij. Alles bij elkaar vormt het verzameld gebruik een groot risico voor de hele orde.
Ongebreidelde verspreiding en gebruik van chemische middelen door de hele beschaving heeft de gezondheid en het leven van de wereldbevolking in groot gevaar gebracht. Het menselijk lichaam is gewoon niet bestaand tegen een gestage aanval van chemicaliën. Nu deze chemicaliën en verbindingen, vervuilende en besmettende midden en giffen over de generaties beginnen te bio-accumuleren, verslechtert de genenpool daar de kwaliteit van leven razendsnel afneemt.
Uiteindelijk worden de mensen (vooral de leiders) zo overstelpt met chemische blootstelling dat hun vermogen om het leven en de uitdaging aan te kunnen wordt kortgesloten. Er doen zich drie zeer significante, diepgaande ontwikkelingen voor in het proces van maatschappelijke devolutie. Elk van deze onvermijdelijke resultaten zijn vooral van toepassing op de leden van de Wereld Schaduw Regering.

• De mensheid begint de redelijkheidszin te verliezen

• Gezond verstand wordt zeldzaam en als iets uit het verleden

• Onredelijkheid en extreem gedrag zijn overal en altijd aan de orde van de dag 

Als deze drie maatschappelijke verschijnselen worden uitvergroot kunnen de uitingen van hun aanwezigheid nauwelijks s over het hoofd worden gezien. Vooral wanneer de massa zo gemakkelijk te beïnvloeden is dat:

 • ze de oorlog in gejaagd kunnen worden,
 • ze gedwongen kunnen worden tot drugproductie,
 • ze gedwongen kunnen worden hun lichaam te tatoeëren,
 • ze overtuigd kunnen worden van de juistheid van seksuele perversie,
 • ze ingesloten kunnen worden in een volledig corrupt politiek tweepartijenstelsel,
 • ze overtuigd kunnen worden om tegen hun eigen belang in te stemmen,
 • ze overgehaald kunnen worden hun kinderen regelmatig te laten inenten,
 • ze gedwongen kunnen worden gefluorideerd water te drinken,
 • ze verlamd kunnen worden door de TV — de ultieme tool voor massa-misleiding,
 • ze gedwongen kunnen worden belasting te betalen aan misdadige schurkenregeringen,
 • ze hun spaargeld en pensioenfondsen afhandig gemaakt kunnen worden,
 • ze misleid kunnen worden om de Almachtige Dollar te aanbidden 

De wereldverbreide macht van de Farmaceutische cultuur heeft veel bijgedragen aan de verslaving en schending van elk aspect van lichaam en geest. Dit proces van volledige overname van iedereen is een vrij ingewikkelde plot en wordt behandeld in een toekomstig artikel getiteld:

Eerst nemen ze je lichaam, dan je geest en ten slotte proberen ze je ziel te stelen
Er is een langlopend plan dat gemaakt is om om een medicijn- en drugscultuur te creëren die zo is ingesleten dat zodanig functioneert dat de orders van de Wereld Schaduw Regering altijd worden uitgevoerd. Gewillig en zonder klagen is hoe de overgrote meerderheid van de mensen de dag doorbrengt, omdat ze voldoende zijn verdoofd en gevoelloos gemaakt en chemisch gelobotomiseerd.

Voor aanvullende informatie : Global Population Explosion Marks The End Of The Iron Age

III. De laatste dagen van Kali Yuga worden altijd gekenmerkt door technosferische breakdown, milieudestructie en maatschappelijke degeneratie
Dit derde en laatste antwoord op de vraag in de titel is causaal van aard en een effect van de feitelijke aard van de Kali Yuga. Kali Yuga is de laatste periode van een tijdperk onderbroken door dit huidige Ruzietijdperk (aka Kali Yuga).

Het grote tijdvak bestaat uit vier yuga's en omvat de drie yuga’s voorafgaand aan de Kali Yuga.
Elk van deze steeds korter wordende yuga’s loopt uit in tijden van grotere chaos en wanorde.
Uiteindelijk eindigt het tijdvak met het einde van de Kali Yuga, culminatie met de verschijning van Lord Kali.

De duidelijke politieke anarchie, het sociaal pandemonium en de economisch-financiële rotzooi over de hele wereld zijn een weerspiegeling van het Tijdperk van Conflict. Hoe langer de status quo blijft voortduren en hoe meer de wereldbevolking toeneemt, hoe groter de problemen op alle fronten. Wedijveren voor schaarsere middelen met ongeëvenaarde veranderingen op aarde dienen alleen om de ongelooflijke uitdagingen duidelijk te maken die we als wereldgemeenschap het hoofd moeten bieden.

Meer dan ooit wordt de mens gedwongen om in harmonie en vrede samen te leven om deze obstakels te overwinnen. In plaats daarvan gaan velen de tegengestelde kant op. Dit is het gevolg van de onmenselijking van de mens zoals te zien is in vele aspecten van de hedendaagse ‘beschaving’. Als de mens het vermogen om na te denken en ethisch te handelen verliest, wat kun je dan verwachten. De onverbiddelijke verdichting van geest en stoffelijkheid in de loop van de Kali Yuga leidt tot de ongelukkige resultaten die we om ons heen zien.

Gezien de verdichtende aard van deze Kali yuga of IJzertijd (ijzer is dichter goud, en dan zilver en brons) zijn de enig mogelijke scenario’s de scenario’s die we hebben ervaren sinds we geboren werden op deze blauwe planeet. Net als de Gouden Tijd van Satya Yuga bekend stond om de culturele verfijning en sublieme spiritualiteit, is onze huidige IJzertijd bekend om de popularisering van wat grof, ruw en onbehouwen is. Hoe langer deze maatschappelijke kenmerken blijven voortduren, hoe meer de beschaving degenereert tot uitgesproken wreedheid ontdaan van alle compassie. En dat klopt!

Wat is het verband met ‘technosferische breakdown en milieudestructie’? Sociale degeneratie maakt onvermijdelijk de weg vrij naar de aantasting van het leefmilieu op aarde. Gewetenloosheid en ondeugdelijke wetenschap staan garant voor een technosferische breakdown. Het alom tegenwoordige gebrek aan respect voor het leven en de planeet ontaardt altijd in wanstaltige milieudestructie en de ecologische Apocalyps die daaruit voortvloeit. Technosferische breakdown is natuurlijk ook het gevolg van de existentiële dreiging die de mens omringt en de vele tekortschietende wetenschappelijke pogingen en technologische innovaties om ze het hoofd te bieden.

Wanhopig in leven willen blijven koste wat het kost, tegenover onoverkomelijke uitdagingen, zetten de lineair-geöriënteerde, egocentrische linkerhersenhelft-geest aan om al het mogelijke te proberen en te doen om te overleven. Deze houding heeft talloze technologische ontwikkelingen en industriële ondernemingen geproduceerd die het diepgaand en fundamenteel laten afweten. De meeste fundamentele paradigma’s in de moderne beschaving zijn een inleiding tot de ondergang en elk bevat de zaden van de eigen vernietiging. Je hoeft alleen maar de rampen te beoordelen die direct voortkomen uit het Kernenergieparadigma om dit kritische punt te begrijpen.  

Ja, maar wat heeft dat allemaal te maken met de Wereld schaduw regering? Zij hebben toegang tot alle informatie die voor VEEL geld te koop is. Ze beheersen de observatoria en ook laboratoria. Vrijwel elke universiteit en elk researchinstituut opereert onder hun bescherming. Daarom hebben ze toegang tot een enorme hoeveelheid empirische gegevens en betrouwbare informatie over de ware toestand van deze planeet en het zonnestelsel.
Ze weten bijvoorbeeld precies waar de planeet Aarde staat in de snel escalerende Universele Klimaatverandering. Ze weten alles over de nooit eerder vertoonde veranderingen in de aardkorst. De machtigen weten van de vele verstrekkende astrologische groeperingen die zich hebben opgestapeld, en wat voor soort maatschappelijke rampen er te verwachten zijn. Ze zijn volledig op de hoogte van de macht van alles op het internet en hoe dat in staat wat gigantische veranderingen in korte tijd aan te brengen in hun multimillenium agenda.

Iets om over na te denken
Als je in hun schoenen stond, wat zou jij dan doen? Wat zou je kunnen doen?
Alle financiële schema´s en politieke plots zijn in volledig in zicht in cyberspace.
Veel van wat iedereen wil weten over hoe we in deze situatie zijn beland staat allang overal op internet. Het geheim is algemeen bekend geworden en dat draai je niet meer terug.

Wat kunnen we verwachten in het licht van de voorgeschiedenis van deze machtige schaduwregering en wat zijn de toekomstverwachtingen voor massieve planetaire veranderingen?

Hun voortgaande handelwijze draait om het gewoon praktische gezien de zaak te ‘runnen’ die aarde heet. Ze trachten hun eigen versie van orde uit chaos te creëren, en dat is alles wat ze duizenden jaren lang gedaan hebben. Ook zijn ze, zoals we al eerder zeiden, zeer bekwaam in het herhalen met steeds dezelfde rampzalige resultaten (aka waanzin).
Verder is er iets wat ze niet kunnen zien, namelijk wat er zou gebeuren als iedereen wist wat zij weten. Ze hebben nooit de waarheid willen delen of de werkelijke feiten over wat dan ook willen verspreiden. Dat zit gewoon niet in hun genen. Maar veel significanter is dat ze bang zijn voor de wereldwijde bekendheid van hun oorsprong en plannen. 
Vergeet niet dat hun opperste doel heersen is, voor altijd. Daarom noemen we het hier de Global Control Matrix. Ergo, het laatste wat de machten willen, vooral in een voorspelbaar woelig einde-der-tijden scenario, is een onbeheersbare chaos. Met alle macht proberen ze een allesomvattende paniek te voorkomen, de mensen moeten voorspelbaar blijven handelen om hen de kans te geven hun spel uit te kunnen blijven voeren. Als de dingen niet langer beheersbaar zijn worden ze onrustig en gaan gekke dingen doen.

Vraag aan u
Als u de topman of – vrouw was en alles wist wat zij weten, zou je dan de wereldwijde media gebruiken om de massa te informeren over de ware stand van zaken?
Dat is natuurlijk een unfaire vraag omdat je geen flauw idee hebt van sommige en van de meest ernstige en obstakels die de mens het hoofd moet gaan bieden. Werkelijk ernstige zaken blijven altijd verborgen onder al dat schijnbaar ‘slechte’ nieuws dat je op voorpagina’s en in het journaal ziet.
Nu, tegen het einde van Kali Yuga zitten ook zij in het parket dat er veel te gebeuren staat dat ze niet kunnen overzien of beheersen.

Het is belangrijk dat wij als mensen ons realiseren dat ook zij niet om de hoorgste spirituele macht heen kunnen die alles perfect in evenwicht houdt.

Macrokosmische vooruitzichten
Het goede nieuws is namelijk dat Kali Yuga zich altijd openbaart volgens de bestemming van elk individu … en de bestemming van elke natie en alle andere aardse collectieven. Hier kan in de kern niets misgaan, nooit. Wat wij hier voortdurend ervaren is slechts een trede van Bewustheid zonder einde. De afronding, in sommige gevallen instant karma, komt razendsnel tot ons in dit einde der tijden. En uiteindelijk ontkomt ook de Wereld schaduw macht er ook niet aan dat zij slechts een instrument zijn van de uitwerking van de grote kosmische wetten. Al wat zich openbaar heeft zijn bestemming en dat geldt ook voor deze periode van Kali *, de eindtijd van een grote cyclus die zijn afronding vindt.   

Soms zijn we onderdeel van wat een tragedie lijkt en soms zich als komedie voor kan doen; dat neemt echter niet weg dat elke akte, elke voorstelling zijn eigen perfectie bevat. De lessen die kunnen worden geleerd in Kali Yuga kunnen alleen nu worden geleerd. Zoals het leven in de Gouden Eeuw het perfecte kader vormde voor zielen die de ervaring van een gouden tijdperk nodig hadden. De Bronstijd die vooraf ging aan onze huidige tijd werd ook gekenmerkt door een geleidelijke degeneratie van de natuurlijke orde en afnemend respect voor de grote waarheden. En dat is precies wat elke zielenincarnatie heeft ervaren tijdens de Dwapara Yuga (aka de Bronstijd).

Elke beschaving is gebaseerd op een soort onderliggende filosofische fundering. Dat uit zich in de vorm die zich weerspiegelt in onze filosofische denkpatronen, religieuze paradigma’s en spirituele inzichten en van daaruit zijn invloed heeft op alle instellingen en structuren die de maatschappij bevat. Het functioneren of, zoals we nu zien, het disfunctioneren van de maatschappelijke systemen laat uiterlijk zien hoe het er voor staat.  

Als de fundering is gelegd door mensen die denken vanuit eigenbelang of angst, dan zien we de gevolgen daarvan overal. Systemen en instellingen die gefundeerd zijn op egocentrisme in plaats van respect hebben reusachtige gevolgen, daar valt niet aan te ontkomen. We zien de gevolgen daarvan nu om ons heen.   

De Wereld schaduw regering houdt krampachtig vast aan de door hen opgezette machtsstructuren. Ze zetten in op de mindcontrole die de mens al sinds lange tijd gevangen houdt en bewaken die angstvallig. Daar hebben ze hun moderne middelen en technologie voor nodig. TV en medische omstandigheden spelen daarbij een grote rol.
Toch komt de verandering en kunnen zij nu wel ingespeeld hebben op onze lichamelijke behoeften, onze geest bespelen met hun spelletjes maar de strijd om de ziel is nog niet beslecht.
Daar komen ze niet aan zo lang wij wakker proberen te blijven, hun structuren voor onszelf en zo mogelijk ook voor anderen zichtbaar maken en in de openbaarheid brengen.........

 

Cosmic Convergence Research Group, 28 mei 2012
©2012 Cosmic Convergence 2012.
Toestemming dit artikel te posten met een link naar de volgende url:  http://cosmicconvergence.org/?p=900

Opmerkingen:
[1] De beschrijving van de Kali Yuga (aka van het Ruzietijd, de IJzertijd, en de Tijd van Kali) is verzameld uit diverse Hindoe en Vedische geschriften. Daarom zijn de vele kenmerkende eigenschappen, culturele verschijnselen en aspecten van menselijk gedrag beschreven in de oude context van de diverse auteurs. Dat neemt niet weg dat deze kenschets van de Kali Yuga vrij accuraat en relevant is.

*Kali, de God van Hindoe spiritualiteit is ook bekend als de Vernietiger van valse bewustheid.