Etnische zuiveringen in Israel

Jeruzalem (hoofdstad van Palestina) moet in 2015 “Arabiervrij” zijn

Global Research, 7 september 2012
Een Palestijn ligt naast de nationale vlag en blokkeert de weg tijdens een protest tegen de bezetting van Palestijnse gebieden door joodse kolonisten in het dorpje Nabi op de Westelijke Jordaanoever op 31 augustus 2012 (foto AFP Abbas Momani)

De Israëlische regering is bezig met een race tegen de klok om Oost Jeruzalem 10% meer joods te maken. Op dit moment is 58% van de mensen in Oost Jeruzalem Palestijns.

Israël bezette na de Zesdaagse Oorlog in 1967 de Sinaï, de Westbank, Gaza, de Golanhoogte en Jeruzalem. Het was de bedoeling direct na de oorlog de veroverde gebieden te gebruiken in onderhandelingen voor de vrede. Het herenigde Oost en West Jeruzalem moest dan wel de hoofdstad van Israel worden. 

De Palestijnen weigerden. Oost-Jeruzalem wordt door de Palestijnse autoriteiten gezien als hoofdstad van de te stichten Palestijnse staat. Oost-Jeruzalem vormt tot op de dag van vandaag een heet hangijzer binnen de internationale politiek en het conflict van Israel en Palestina.

Israel zorgt tijdens de Zesdaagse Oorlog voor onherstelbare verwoestingen. Op 10 juni 1967 wordt de Marokkaanse wijk aan gort geschoten (link demolished), waaronder 135 historische gebouwen, zodat joden de Westmuur konden bezoeken. In 1980 verklaart (link declared) de Knesset, het parlement van de staat Israel, heel Jeruzalem, inclusief Oost-Jeruzalem, tot hoofdstad van Israël. De Verenigde Naties stellen als reactie daarop “Resolutie 478” op; de wet die Jeruzalem tot hoofdstad maakte wordt door de VN "in de krachtigste bewoordingen veroordeeld", noemt het “een schending van het volkenrecht, die onmiddellijk herroepen moet worden”. Alle landen (14) ondertekenen deze resolutie, behalve de VS, die zich van stemming onthoud. Dat heeft Israel nooit tegengehouden. Inmiddels is 86% van het gebied in Oost Jeruzalem bezet.

Achter de Israëlische plannen voor Jeruzalem schuilt Teddy Kollek, de vroegere burgemeester van Jeruzalem. Eerst moest de Palestijnen het land worden ontnomen, daarna moesten ze worden weggejaagd. 

Het land wordt vanaf 1950 al via de “Law of Absentees” afgepakt: land en eigendommen van Palestijnse afwezigen (die in 1947 en 1948 waren gevlucht voor de oorlog of waren verdreven) mogen door Israëli’s in bezit worden genomen. 

 
Palestijse vrouw voor haar huis dat is overgenomen door Israelische 'settlers'

Joodse nederzettingen worden op Palestijns land gebouwd en een afscheidingsmuur wordt opgetrokken, om een aantal nederzettingen heen, waardoor de muur voor een groot deel over bezet gebied en soms dwars door Palestijnse dorpen loopt.

Het Palestijnse Bureau voor Statistiek schat dat in 2011 in Oost Jeruzalem meer dan 267.000 Israëlische kolonisten zijn gevestigd.  86% van Oost Jeruzalem is in joodse handen. 

Jan de Jong, geologisch planner van het “Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA) zegt in een interview dat de Israëlische regering bezig is de bezetting in Oost Jeruzalem drastisch te verhogen. De afscheidingsmuur is zo goed als klaar. 

Demografische Controle

Volgens het onderzoek van PASSIA verminderde het aantal Palestijnen binnen de eerste weken na de bezetting met 18 %. Na twee jaar was de populatie gezakt van 100% naar 67%. In 2011 zijn er nog maar 58% Palestijnen over. 

Na de annexatie van Oost Jerusalem moeten Palestijnen volgens Israëlische wetten een blauw identiteitsbewijs krijgen. Als gevolg van het “blauwe ID” mag een Palestijn de entree in Oost Jeruzalem worden ontzegd als hij of zij langer dan 7 jaar is weggeweest, elders huisvesting heeft aangevraagd, of een andere nationaliteit heeft aangevraagd. 

Tussen 1967 en 2011 zijn op deze manier meer dan 14.500 Palestijnen uitgeschreven.  Volgens mensenrechtenorganisaties hebben in 2010 10.000 Palestijnse kinderen geen Jeruzalem registratie gekregen, omdat een van hun ouders geen bewijs van permanente residentie bezat.

Volgens ambtenaar Yakir Segev zijn in 2010 verschillende Palestijnse wijken (Abu Deis, Shuafat, Qalandia en anderen) die achter de afscheidingsmuur zijn verdwenen, ineens geen wijken behorende bij Oost-Jeruzalem meer. 

In december 2011 verkondigt burgemeester Nir Barakat  dat 70.000 Palestijnen achter de muur in Oost Jeruzalem worden geclassificeerd als burgers van West Jeruzalem. 

 De zes meter hoge muur

Op dit moment hebben 290.000 Palestijnen een Jeruzalems identiteitsbewijs. Ongeveer 100.000 tot 120.000 hiervan wonen achter de gebouwde afscheidingsmuur.  De plannen voor de toekomst behelzen het wegschrijven van de wijken met een hoge concentratie aan Palestijnen, die op dit moment nog binnen de muur liggen, zoals Essawiyeh, Sur Baher, Im Tuba en Anata.

Volgens de Law of Absentees zullen de bezittingen van tienduizenden Palestijnen worden ingenomen door de staat Israel. In 1995 wordt een nieuwe wet ingevoerd, de “Center of Life” wet, Palestijnen moeten kunnen bewijzen dat zij tenminste 2 jaar zonder onderbreking in Jeruzalem hebben gewoond en “daar het zwaartepunt van hun leven doorbrengen”. Het is een vaag begrip en kan door autoriteiten op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. 

Palestijnen die door de muur in wijken buiten Oost Jeruzalem zijn beland en naar school gaan of werken “in de stad” hebben nu geen “center of life” bewijs meer. Ze slapen immers buiten Oost Jeruzalem. 

Politiek actieve Palestijnen kunnen door de Loyalty Law worden verbannen. Men verwacht namelijk dat Palestijnen loyaal zullen zijn aan hun bezetters. 

  ID controle

Palestijnen die in het bezit zijn van Jeruzalem ID moeten alle belastingen betalen, maar krijgen daarvoor medische zorg en verzekeringen door de staat Israel terug. De transacties worden in speciale bureaus bijgehouden. Begin 2011 hoeven diverse groepen mensen ineens de Arnona belasting niet meer te betalen. De Arnona belasting is een voorwaarde om te kunnen bewijzen dat de Center of Life in Jeruzalem is. Zo zijn weer grote groepen Palestijnen Oost Jeruzalem uitgeschreven. 

Begin 2012 brengt de staat nieuwe ID’s uit, met magnetische strips. Deze vervangen de blauwe papieren Jeruzalem ID’s. De magnetische ID’s zijn op dit moment nog niet verplicht, maar over 2 jaar moet iedere bewoner van Israel en in Jeruzalem zo een ID hebben. De magnetische kaart bevat biometrische gegevens, belastinggegevens, houdt bij hoe vaak je de grens tussen Oost en West Jeruzalem hebt gepasseerd en wanneer etc. 

Vanaf november 2011 mogen inwoners van West Jeruzalem hun ID’s meenemen naar het buitenland, maar de inwoners van Oost Jeruzalem niet. Zij moeten hun blauwe ID’s achterlaten. Deze zullen bij terugkomst waarschijnlijk een waardeloos stukje papier blijken. 

Het spook van Jeruzalem

Oost Jeruzalem wordt op bovengenoemde wijze langzaam maar zeker van haar Palestijnse inwoners ontdaan. De autoriteiten nemen kleine stapjes.  

In 2010 zorgt de regering voor een precedent door vier politiek actieve Hamas leden te verbannen. Hamas Member of Parliament (te vergelijken met een tweede kamerlid) Mohammed Abu Teir voorspelt dat het de eerste uit een lange rij zal worden. Hij heeft gelijk gekregen. Op dit moment zijn 315 politiek actieve Palestijnen weggestuurd uit Jeruzalem. 

Het blauwe ID papiertje helpt Palestijnen een geaccepteerd gevoel te krijgen. Het zorgt ervoor dat Palestijnen “in slaap vallen”. Het lijkt alsof ze worden geaccepteerd als een burger uit Jeruzalem, maar het heeft geen waarde, want je bent geen Israëlisch burger.

Sinds de Tweede Intifada in 2000 worden gedurende de Ramadan meer Palestijnen toegelaten in Jeruzalem, zelfs Palestijnen bestempeld met een veiligheidsrisico. Mahdi, oprichter van de Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, denkt dat Israel een experimentele fase is ingegaan. Palestijnen wennen aan de Israëlische wetten en de Israelische realiteit. 

De infrastructuur is zo gebouwd dat de Israëlieten nooit Oost Jeruzalem zullen verlaten. In 2011 wordt een fonkelnieuwe lichtgewichttrein in gebruik genomen tussen Oost en West Jeruzalem.  Het is o zo duidelijk weer een manoeuvre om nog meer greep op Jeruzalem te krijgen.

Uit de Guardian van maart 2009 (link published) blijkt dat naar verhouding steeds meer Israëlische inwoners in Oost Jeruzalem gaan wonen. Door de nieuwe joodse nederzettingen op Palestijnse grond, door de bouw van de muur en andere barrières, door de discriminatie bij het geven van vergunningen en door het sluiten van Palestijnse organisaties. De Palestijnse gemeenschap wordt steeds kleiner. Palestijnse ontwikkelingen wordt geremd. 

Statistieken (link says) laten zien dat 78% van de Palestijnen onder de armoedegrens leven. 20.000 Palestijnse woningen en gebouwen staan op de lijst om afgebroken te worden. 

 Palestijnse man op de resten van zijn huis.

Op deze manier zullen er over 2 jaar weinig Palestijnen over zijn in Oost Jeruzalem. Het zal een problem geven voor de politieke onderhandelaars. De Israëlische regering blijft tijd rekken, terwijl de internationale gemeenschap niets doet dan protesten schrijven.By Maath Musleh
Copyright © 2012 Global Research
Bron: http://www.globalresearch.ca/israels-ethnic-cleansing-jerusalem-to-be-arab-free-by-2015/ 

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief