Waarom jij (nog) staatseigendom bent

Addertjes onder het gras.

“Bent U Pietje Puk, burgerservicenummer 06757493? Mag ik Uw identiteitsbewijs even zien?” Hoe vaak heb ik niet instemmend geknikt op “bent U…?” en gehoorzaam het identiteitsbewijs getoond als daarom door een gezagdrager gevraagd werd?  Net als 16 miljoen Nederlanders  heb ik jarenlang  in de matrix geleefd, dat ik mijn naam ben en dat ik een staatsburger ben , omdat ik  op Nederlands grondgebied geboren ben.

In 1958 heeft mijn vader mij(n geboorte) aangegeven bij de gemeente Gennep en is daar van een juridisch document, de Geboorteakte, opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De Nederlandse Staat heeft de (voor)namen ,die ik van mijn ouders gekregen heb, ongevraagd gebruikt voor een juridisch etiketje (de Natuurlijk Persoon). Aan dit etiket is het staatsburgerschap gekoppeld. Het etiket heeft ook een Burger Service Nummer (BSN) en sinds kort eist de Staat ook vingerafdrukken voor het verplichte identiteitsbewijs. 

Het staatsburgerschap is verplicht. Volgens de Nederlandse Wet kun je slechts door overlijden of emigreren naar een ander land onder het staatsburgerschap uit. En daar zitten 3  addertjes onder het gras die ik 50 jaar over het hoofd gezien heb.  Want waar is de overeenkomst met de Nederlandse Staat dat ik toestemming gegeven heb voor het gebruik van mijn namen om een juridisch etiketje aan te plakken? Waardoor ik staatsburger, belastingplichtig ben,  ondergeschikt aan ambtenaren van de Nederlandse Staat en financieel garant sta voor de miljardenschulden van die Staat?

Art. 6 van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zegt dat ik het recht heb op een Persoon. Dus niet de plicht! Internationale verdragen gaan boven Nederlandse wetgeving (art. 94 van onze Grondwet). Het tweede addertje onder het gras is dus dat wij “verplicht” worden tot het hebben van een Natuurlijk Persoon en voor lief te nemen dat de Staat ons behandeld alsof we die Natuurlijk Persoon zijn.  Wat in strijd is met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  (EVRM)  zegt dat niemand in slavernij of horigheid gehouden mag worden. 

Ieder van ons is een bezielde spirituele entiteit met een universeel bewustzijn. Gedurende enkele tientallen jaren verblijft de ziel in dit stoffelijk lichaam als onderdeel van een cycli van incarnaties. Alle wereldreligies leren ons al duizenden jarendat wij geschapen zijn naar God’s evenbeeld. Pas veel later zijn er wetten gekomen, ons opgelegd door veroveraars en heersers. Wetten zijn papier, een fictie bedacht door mensen om macht over onderdanen en staatsburgers uit te oefenen. Oftewel addertje nummer 3, want geen enkele mens heeft het recht zich boven een ander mens te stellen. We zijn allen gelijkwaardig, aldus art 2 in  de Universele Mensenrechtenverklaring en art 26 van het  Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Dus als mevrouw Beatrix van Amtsberg – zur Lippe Biesterfeld beweert “bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn, dan vraag ik: “waar staat dat?”.

De eenvoudige oplossing.

Op de websites www.ikclaimmijnnaam.nl (voor Nederland) en www.ikclaimmijnnaam.be (voor België) staat uitgebreid het stappenplan beschreven om op een vreedzame en harmonieuze wijze het eigendom over jouw juridisch etiketje terug te claimen. In respect voor je medemens, moeder Aarde en onze Schepper. Na het doorlopen van dit stappenplan ben je weer een soeverein Mens van vlees en bloed, die door middel van zijn Natuurlijk Persoon naar eer en geweten deel neemt aan het maatschappelijk verkeer.  Want er wachten ons serieuze uitdagingen als gevolg van een staatssysteem dat tot grote ontwrichtingen in milieu, welzijn, gezondheidszorg, economie en het sociale domein geleid heeft.

21 december 2012
In de bioscoopfilm The Matrix krijgt de hoofdpersoon Neo de keuze om door het slikken van een rode of een blauwe pil zijn bestaansrealiteit te kiezen.  Voor die keuze staan wij in 2012 allemaal. Kiezen we de blauwe pil en blijven we eigendom van de Staat in een systeem van vaccinaties, satanisch kindermisbruik, 9/11, de transhumane mens, elektromagnetische straling, Nieuwe Wereldorde, girale geldschepping, Codex Alimentatius en tal van andere “verworvenheden”?
Of kiezen we voor de rode pil en claimen we onze grondrechten terug, met de bijbehorende verantwoordelijkheden naar onze medemens, de planten- en dierenwereld en de planeet, welke ons huisvesting en een bestaan biedt?  We weten inmiddels dat niet kiezen ook een keuze geworden is. Het is nu voorbij 21 december; de unieke dag dat de Aarde astrologisch gezien deel uit maakt van de Galactische Uitlijning met tal van planeten richting het middelpunt van het Universum en dat een reeks natuurvolkeren met hun kalenders aangeduid hebben als een bijzondere dag.  Het is tijd.
Rood of Blauw: wat kies jij……?
 

Ik, gekend als Luca, Mens van vlees en bloed en geboren uit de familie Van Dinter.

Aanbevolen bronnen:

You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=DQkUw7sSDQk
Websites:
www.ikclaimmijnnaam.nl 
www.projectwonderland.nl/maarten
www.ikmaakbezwaar.net