Amerikaanse wereldterreur, hoezo humanitair ingrijpen?
Achtergronden van Syrië en Irak belicht


Global Research, januari 2013
Mondiaal doodseskaders werven en trainen maakt sinds lange tijd deel uit van de agenda van de CIA en het Pentagon. In de geschiedenis van de VS kan de heimelijke creatie van terreurbrigades worden teruggevoerd tot op de Vietnamoorlog (http://www.serendipity.li/cia/death_squads1.htm).

Het wordt ook wel “de Salvador optie” genoemd, maar is in feite afgekeken van de nazi’s. In de nazitijd werden Einsatzgruppen ingezet, om “dissidenten” snel en doeltreffend te elimineren. De Einsatzgruppen doodden "ongewenste elementen", voornamelijk burgers, die zonder enige vorm van proces uit de weg werden geruimd. Deze manier van werken heeft model gestaan voor Latijns Amerika, Irak en nu Syrië.

  De El Salvador Doodseskaders

Irak

Negroponte in Midden Amerika en Irak
Doodseskaders waren een luguber kenmerk van de politiek in jaren 1970 en 80 in Latijns Amerika. Overdag droegen soldaten uniformen, maar in de donkere nacht reden ze rond in onherkenbare auto’s om diegenen die kritisch waren tegenover het regime te ontvoeren en te doden. Zij voerden uit wat hogerop in de hiërarchie was voorbereid. Daar zijn lijsten opgesteld met namen van dissidenten die verwijderd moesten worden. Men heeft in de praktijk geleerd dat wanneer in een land het kritische kader wordt uitgeschakeld  (meestal zo'n 10.000 tot 20.000 burgers) het land een stuk volgzamer wordt.

In de vroege jaren 1980 financierde en hielp de Amerikaanse regering van president Reagan de Nicaraguaanse contra’s, die gelegerd waren in Honduras, met als doel het verdringen van het Sandinistische regime in Nicaragua. De contra’s werden uitgerust met geld van de Amerikaanse illegale verkoop van wapens aan Iran. In El Salvador trainden geheime de Amerikanen eenheden van lokale strijdkrachten om rebellen uit de weg te helpen. De grensoverschrijdende contra-aanvallen in Nicaragua hebben op deze manier ongeveer 50.000 burgerlevens gekost.

In de Westerse pers horen we weinig over deze doodseskaders. Ook niet wanneer Amerika de Salvador Optie doorzet in Irak en Syrië. 

  John D. Negroponte

George Bush stelde in 2004 John D. Negroponte aan als eerste ambassadeur in het post-Irak era. Negroponte was expert in bloedige repressie, met ervaring die vier decennia terugging. Tijdens de VS-oorlog in Vietnam (1964 -1968), was hij in de ambassade in Saigon de verantwoordelijke voor politieke zaken. Deze positie hield in dat er verantwoordelijkheid was voor CIA-operaties en politieke moorden.

Van 1969 tot 1971 was hij een medewerker van Henry Kissinger en mede verantwoordelijk voor de bloedige bombardementen van Vietnam, Cambodja en Laos. Negroponte was ambassadeur geweest in Honduras van 1981 tot 1985 tijdens de vuile oorlog van president Reagan in Midden Amerika, toen het aantal schendingen van de mensenrechten enorm toenam en de ambassade de basis werd voor de door de CIA georganiseerde contra-oorlog tegen de Sandinisten in Nicaragua.

Ook in Irak dacht Negroponte het verzet tegen de bezetting van de Amerikanen zou kunnen elimineren. In januari 2005 bevestigt het Pentagon het verhaal dat uitgelekt was in Newsweek, dat het “overwoog om doodseskaders van Koerdische en Sjiitische strijders te vormen om leiders van de Iraakse opstand te treffen in een strategische verschuiving die geleend was van de Amerikaanse strijd tegen linkse guerrilla’s in Latijns Amerika 20 jaar geleden. 

"Optie El Salvador"
Amerika zorgt er voor dat naast het Iraakse leger en politie zo'n 25.000 à 30.000 buitenlandse huurlingen worden geworven, naast vele tienduizenden in Koerdische paramilitaire groepen en radicale religieuze groepen zoals de shiietische Badr-brigades.

Eén ding hebben al deze paramilitaire groepen gemeen: ze hebben de opdracht nauw samen te werken met de bezettingsmacht, de Amerikanen. Hun leden komen niet exclusief uit een bepaalde religieuze gemeenschap. Specialisten van de CIA, oudgedienden uit Vietnam (jaren '70) en Centraal-Amerika (jaren '80), hebben een belangrijke rol gespeeld bij hun opleiding in terreurmethodes en het uit de weg helpen van wat men “antidemocraten” noemt.

In Irak blijken de bezetters zélf ook bij de terreur betrokken te zijn. Op 16 maart schrijft Reuters over de arrestatie van een Amerikaanse veiligheidsagent, die wapens en explosieven vervoerde in zijn auto en Britten die vermomd als Arabieren werden opgepakt voor dezelfde feiten.

 Steele

Negroponte bracht in Irak een van zijn voormalige medewerkers uit de hoogtijdagen van  Honduras, kolonel James Steele, in het team. Steele, wiens titel in Bagdad ‘Adviseur voor de Iraakse Veiligheidstroepen’ werd, hield toezicht op de selectie en opleiding van de leden van de Badr Organisatie en het Mehdi Leger, de twee grootste Sjiitische milities in Irak, om de leiding en hulpnetwerken van een voornamelijk Soennitisch verzet te treffen. De speciale politiecommando’s in Irak werden van begin af aan getraind door veteranen van de Amerikaanse geheime dienst en kolonel James Steele. (Reuters, National Review Online).

Gepland of niet, deze doodseskaders bleken snel onbeheersbaar, om zo de belangrijkste doodsoorzaak in Irak te worden. De scores van gemartelde en verminkte lichamen die elke dag opduiken in de straten van Bagdad kunnen op het conto van de doodseskaders van John Negroponte geschreven worden. Het is dit, door de VS gesteunde geweld, dat grotendeels geleid heeft tot de hel-ramp die Irak werd.

 Robert Stephen Ford

Negroponte koos Robert Stephen Ford om de strategische contacten te onderhouden: het Pentagon wilde commando’s te sturen om met de hand geplukte Koerdische Peshmerga strijders en Sjiitische militieleden te trainen. Deze moesten Soennitische opstandelingen en hun sympathisanten treffen, volgens een insider ook over de grens met Syrië. Een “contra-opstand” van “eigen” bodem volgens beproefd recept van de nazi’s en de CIA.

De missies in Syrië zijn waarschijnlijk uitgevoerd door Amerikaanse speciale commando’s. Dergelijke geheime operaties worden gerund door de CIA, op armlengte van het bestuur dat aan de macht is, waardoor de Amerikaanse functionarissen de mogelijkheid krijgen om alle kennis erover te ontkennen.

Onder het roer van Negroponte in de Amerikaanse ambassade in Bagdad werd een golf van geheime burgermoorden en gerichte moordaanslagen ontketend. Ingenieurs, artsen, wetenschappers en intellectuelen werden ook getroffen. Een van de doelen was om fractionele verdeeldheid te creëren tussen Soennieten, Sjiieten, Koerden en Christenen, alsook het uitwiedden van burgersteun aan het Iraakse verzet.

De Christelijke gemeenschap was een van de belangrijkste doelen van het moordprogramma. Terwijl Negroponte coördineerde vanuit zijn kantoor op de Amerikaanse ambassade, werd Robert S. Ford belast met de de oprichting van strategische contacten met sjiitische en Koerdische milities buiten de "Groene Zone".

De keuze van Ford als Amerikaans ambassadeur in Syrië kan in directe relatie gezien worden met het ontstaan ​​van de protestbeweging medio maart tegen de regering van Bashar al-Assad. Robert S. Ford was de juiste man voor deze taak.

De Westerse media hebben de publieke opinie misleid over de aard van de Arabische protestbeweging door de steun van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en van Amerikaanse stichtingen aan de geselecteerde pro-Amerikaanse oppositiegroepen niet te vermelden. 

Het is bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS zich sinds 2006 bezighoudt met de financiering van de  tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad (“U.S. admits funding Syrian opposition – World CBC News, 18 april 2011”).

Auteur en geopolitiek analist Max Fuller heeft begane wreedheden in detail gedocumenteerd (Author and geopolitical analyst Max Fuller has documented in detail ).

Het bestaan van doodseskaders werd voor het eerst belicht in mei van 2005, ... tientallen lichamen werden terloops weggegooid aangetroffen... in leegstaande gebieden rond Bagdad. Alle slachtoffers waren geboeid, geblinddoekt en door het hoofd geschoten en velen van hen vertoonden ook tekenen van brute martelingen...

Het bewijs was overtuigend genoeg voor de Association of Muslim Scholars (AMS), een toonaangevende soennitische organisatie. Ze beschuldigden de veiligheidstroepen van de minister van Binnenlandse Zaken en de Badr Brigade, de voormalige gewapende vleugel van de Supreme Council for Islamic Revolution in Irak (SCIRI), van de moorden. Ook beschuldigden ze het ministerie van Binnenlandse Zaken van staatsterrorisme (Financial Times).

Operatie Syrische Contra's: "Leren van de ervaring in Irak"
De gruwelijke Iraakse versie van de "Salvador Optie" onder ambassadeur John Negroponte heeft gediend als een rolmodel voor het instellen van het Vrije Syrische leger, de Contra’s van Syrië. Robert Stephen Ford was zonder twijfel betrokken bij de uitvoering van het Syrische Contra-project, na zijn overplaatsing in 2008 naar Bagdad.

Het doel in Syrië was om verdeeldheid te zaaien tussen de soennieten, Alawieten, sjiieten, Koerden, Druzen en Christenen. Terwijl de Syrische context heel anders is dan die van Irak, zijn er opvallende overeenkomsten tussen de moorden en wreedheden.

Een rapport door het Duitse blad Der Spiegel over de wreedheden in de Syrische stad Homs, bevestigt de georganiseerde massamoord en buitengerechtelijke executies die vergelijkbaar zijn met de onder leiding van de VS getrainde doodseskaders in Irak.

Mensen in Homs werden routinematig gecategoriseerd als "gevangenen" (Shia, Alawieten) en "verraders". De "verraders" zijn soennitische burgers binnen de door rebellen bezette stedelijk gebieden, die kritisch zijn of zich verzetten tegen de terreur van de Vrije Syrische Leger (FSA):

Sinds afgelopen zomer (2011) hebben we iets minder dan 150 mannen geëxecuteerd, ongeveer 20 procent van onze gevangenen, zegt Abu Rami. Maar de beulen van Homs zijn drukker met verraders binnen hun eigen gelederen dan met krijgsgevangenen. Als we een soennitische spion vangen of een burger die de revolutie verraadt, dan maken we daar snel een einde aan (deleten), zegt de “vrijheidsvechter”. (Der Spiegel)

Doodseskaders met Libanese en Jordaanse salafistische troepen betraden de zuidelijke grens tussen Syrië en Jordanië medio maart 2011.

 Ambassadeur Robert S. Ford in Hama - juli 2011
\
De benoeming van Ford tot ambassadeur in Syrië werd begin 2010 aangekondigd. Diplomatieke betrekkingen waren sinds 2005 gestopt, vanwege de moord op Rafick Harir, die Washington toeschreef aan Syrië. Ford kwam twee maanden voor het begin van de opstand in Damascus aan.

Het Vrije Syrische Leger (FSA)
Washington en haar bondgenoten volgden in Syrië alweer het rolmodel van "de Salvador Optie". Het leidde tot de oprichting van het Vrije Syrische Leger (FSA) en verschillende terroristische groeperingen waaronder de aan Al-Qaida gelieerde Al Nusra brigades.Terwijl de creatie van het Vrije Syrische Leger (FSA) werd aangekondigd in juni 2011, was de selectie en opleiding van de buitenlandse huurlingen al veel eerder begonnen.

In veel opzichten is het Vrije Syrische Leger slechts een rookgordijn. Het wordt door de Westerse media als een bonafide militaire entiteit gezien, bestaande uit afvallige regeringstroepen. Het aantal overlopers was echter niet significant, noch toereikend, om een samenhangende structuur met militaire commando’s te creëren.

Het FSA is helemaal geen professionele militaire eenheid, maar het is een los netwerk van afzonderlijke terroristische brigades, die op hun beurt bestaan ​​uit talrijke paramilitaire cellen die allemaal opereren in verschillende delen van het land.

Elk van deze terroristische organisaties opereert zelfstandig. De FSA wordt gecontroleerd door de VS en de door de NAVO gesponsorde speciale commando’s die zijn ingebed in de gelederen van geselecteerde terroristische groepen.

Hoog opgeleide commando’s, van wie velen medewerkers zijn van particuliere beveiligingsbedrijven, onderhouden voortdurend het contact met de VS en de NAVO. Ze zijn zonder twijfel ook betrokken bij zorgvuldig geplande bomaanslagen, gericht tegen overheidsgebouwen, het Syrische Leger enz.

De doodseskaders bestaan uit huurlingen die zijn opgeleid en gerekruteerd door de VS, de NAVO en de Perzische Golf GCC bondgenoten. Ze worden begeleid door geallieerde speciale commando’s (Britse SAS en Franse Parachutisten) en particuliere beveiligingsbedrijven die een contract hebben met de NAVO en het Pentagon. Rapporten bevestigen de arrestatie van 200 tot 300 particuliere beveiliging employees die in het FSA meevochten. the arrest by the Syrian government of some 200-300 private security company employees  

Het Jabhat Al Nusra Front
Van het Jabhat Al Nusra Front wordt gezegd dat het gelieerd is aan Al Qaida en de meest effectieve “oppositiegroep” is. De daden van deze groep dragen de vingerafdrukken van de Amerikaanse paramilitaire training en terreur. De wreedheden van Al Nusra tegen de burgerbevolking zijn een op een vergelijkbaar met de door de VS gesponsorde doodseskaders in Irak.

In de woorden van Al Nusra leider Abu Adnan  Al Nusra leader Abu Adnan in Aleppo in Aleppo: "wij hebben Irak veteranen onder ons, mannen met expertise”.

Net als in Irak wordt etnische zuivering gepropageerd. In Syrië zijn de Alawieten, de Sjiieten en de Christelijke gemeenschappen het doel van de door de VS en NAVO geholpen doodseskaders.  (Agenzia Fides. Vatican News, October 19, 2012) (Agenzia Fides 04/06/2012)

Er zijn rapporten opgesteld waaruit blijkt dat ook Salafisten en aan Al Qaida en Moslim Broederschap gelieerde groeperingen en resten van de door Amerika opgeleide Muhajahideen uit de hoogtijdagen van de Rusland-Afghanistan oorlog zijn toegetreden. Turkije heeft hen getraind, antitankwapens gegeven en een gezorgd voor de doortocht naar Syrië. (DEBKAfile, NATO to give rebels anti-tank weapons, August 14, 2011).

Particuliere beveiligingsbedrijven
Volgens rapporten zijn particuliere beveiligingsbedrijven die opereren vanuit de Golfstaten actief betrokken bij de werving en opleiding van huurlingen. Er zijn trainingskampen in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

In Zayed Military City (Verenigde Arabische Emiraten) is "een geheim leger in de maak" dat beleid wordt door Xe Services, voorheen Blackwater. De deal om een militair kamp voor de opleiding van huurlingen te bouwen werd al in juli 2010 beklonken, negen maanden voor de aanval in Libië.

Diverse beveiligingsbedrijven hebben een contract met de NAVO en het Pentagon om doodseskaders als “oppositietroepen” op te leiden en het gebruik van chemische wapens aan te leren. (CNN Report  CNN Report, 9 december 2012). De namen van de betrokken bedrijven worden niet onthuld.

Achter gesloten deuren regisseren Robert Stephen Ford, Derek Chollet en Frederic C. Hof de vorming en opleiding van de doodseskaders in het Midden Oosten. Chollet is pas benoemd tot ‘Assistent Minister van Defensie voor Internationale Veiligheid Zaken’.

Dit team wordt aangestuurd door ‘Assistent Minister van Buitenlandse Zaken voor het Midden Oosten’ Jeffrey Feltman. Ze werken aan het bijeenbrengen van huurlingen uit Turkije, Qatar, Saoedi Arabië en Libië (met dank aan het post-Kadhaffi tijdperk, 600 Libische Islamieten zijn naar Syrië gestuurd six hundred Libya Islamic Fighting Group (LIFG) troops to Syria) om te vechten.

Feltman had hierover contact met Saud al-Faisal, de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi Arabië en Hamad bin Jassim, de minister van BZ van Qatar (See Press Tv, May 12, 2012).

  Jeffrey Feltman

Terwijl openlijk wordt gesproken over een VN vredesinitiatief, hebben de VS en de NAVO het proces van werving en opleiding van huurlingen versneld, als reactie op de zware verliezen.

De VS stelt dat de "end game" in Syrië niet verandering van het regime is, maar de vernietiging van Syrië als een staat. De inzet van “oppositie” doodseskaders met een mandaat om burgers te doden maakt deel uit van deze criminele onderneming. De wreedheden die worden begaan door de VS-NAVO-doodseskaders worden terloops toegeschreven aan de overheid van Syrië.

Washingtons doel is de vernietiging van Syrië als soevereine natie. Verschillen tussen etnische en religieuze afzonderlijke groepen moeten worden versterkt en “onafhankelijke” politieke entiteiten moeten ontstaan.
 

Door Michel Chossudovsky, Global Research, 4 januari 2013
Bron:http://www.globalresearch.ca/terrorism-with-a-human-face-the-history-of-americas-death-squads/5317564

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief