Verborgen agenda in Afrika


Global Research, 29 januari 2013

De militaire interventie van Frankrijk in Mali heeft op het eerste gezicht weinig te maken met het belemmeren van de economische groei van China.

Maar als een Franse missie zogenaamd is bedoeld om de resoluties en sancties van de VN-Veiligheidsraad herstellen en de door AFRICOM (Amerikaanse Militaire Commando in Afrika) geleide interventie uitgroeit van "een kwestie van weken" tot "de totale herovering van Mali" kan, wat is gestart als een Franse aangelegenheid, nu rustig een interventie door de Westerse wereld genoemd worden.

Dat bredere geostrategische overwegingen en grondstoffen een rol spelen wordt steeds duidelijker.

Britse premier David Cameron heeft verklaard dat de strijd in Mali waarschijnlijk decennia zal duren () en heeft speciale commandos en surveillance drones gestuurd.

In Washington spreekt men alover een lange oorlog in de gehéle Sahel . Het Pentagon dreigt dat Mali een toevluchtsoord voor aan Al-Qaida gelieerde groep rebellen zal worden. Terwijl het Amerikaanse publiek gewend raakt aan het idee van een nieuw oorlogsfront in de oneindige grenzeloze "oorlog tegen het terrorisme" wordt ook het aandeel van Amerika in de strijd in Mali opgeschroefd (reports). Amerika is van plan een permanente basis te maken in Niger, van waaruit drones naar Mali kunnen worden gestuurd.

Het is niet duidelijk waarom de Malinese afsplitsing van Al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM), de Beweging voor de Eensgezindheid de islamitische Maghreb beweging, een bedreiging vormt voor Amerika of Frankrijk .

Interventies van het Westen lijken voor steeds meer problemen te zorgen, problemen die vervolgens gebruikt geworden om de interventie te rechtvaardigen. De interventie in Libië werd ook als een geslaagde operatie gepresenteerd, terwijl de hele regio erdoor werd gedestabiliseerd.

In de New York Times wordt geklaagd over de professionaliteit van het leger van Mali , ondanks de training door de VS. AFRICOM generaal Carter Ham gelooft dat met Westerse hulp grondgebied dat door rebellen is ingenomen kan worden terugveroverd, meer niet. Voor de rest moeten zoveel mogelijk rebellen worden vermoord, volgens de Economist.

Al Qaida zal natuurlijk nooit echt overwonnen worden, het wordt gebruikt als rechtvaardiging voor een mondiaal garnizoen en is de motor van het militair-industriële complex.

De economische groei van China belemmeren
De strijd in het noorden van Mali is de perfecte dekmantel voor de VS en haar Westerse partners in het strategische schaakspel tegen China. Volgens Razia Khan, van de Standard Chartered Bank in Afrika,  handelen China en Afrika jaarlijks voor $200 miljard dollar. China is de grootste handelspartner van Afrika geworden en heeft daarmee Europa and de U.S.A. ingehaald.

Het is de Amerikanen een doorn in het oog dat China de landbouwproducten, olie en erts van Afrika dreigde in te nemen. China investeerde in Afrika in ruil voor licenties in de infrastructuur van Afrika, verstrekte giften en leningen, beloofde een dam te bouwen in het noorden van Mali.

Volgens diplomatieke post uit 2010, uitgelekt via WikiLeaks, classificeerde de Amerikaanse secretaris voor Afrikaanse aangelegenheden China als een zeer agressieve en vasthoudende economische concurrent zonder enige moraal.

Dergelijke sneren over de groeiende Chinese investeringen in Afrika werden in het openbaar uitgezonden tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton in augustus 2012: "In tegenstelling tot andere landen, zal Amerika opkomen voor de democratie en de universele rechten van de mens, zelfs als het misschien gemakkelijker is om de andere kant op te kijken en de grondstoffenhandel te laten stromen. "

De schendingen van de rechten van de mens door de door de VS getrainde Malinese leger is een bewijs van die leugen.

In antwoord op de bewering van Clinton reageerde Xinhua, het Chinese persbureau, dat Clintons reis door Afrika gedeeltelijk gericht was op het in diskrediet brengen van China's invloed daar.

Peking interpreteerde de interventie van Frankrijk als toegangspoort voor verdere westerse interventies. He Wenping van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen waarschuwt: "De Franse troepen in Mali zullen het begin zijn voor legalisatie van nieuw interventionisme in Afrika."

inderdaad zal het China, net als indertijd in Libië, $20 miljard aan investeringen kosten, die de weg hadden geëffend voor de huidige interventie in Mali. Want om  America’s Pacific Century voor elkaar te krijgen heeft Amerika zelf de grondstoffen van Afrika nodig.


Door Ben Schreiner,  copyright © 2013 Global Research
Bron: http://www.globalresearch.ca/hidden-agenda-behind-americas-war-on-africa-containing-china-by-fighting-al-qaeda/5320939

Samenvatting en vertaling ’t Vertalerscollectief