Wie is Jorge Mario Bergoglio ofwel Paus Franciscus I?
Wat is zijn relatie met Washington?

In 1973 werd Bergoglio de hoogste in rang in Argentinië in de orde van de Jezuïten. Dat was tijdens de regering van dictator Videla (1976-1983) Daarna werd hij eerst bisschop, later aatsbisschop van Buenos Aires. In 2001 werd hij door de paus tot kardinaal verheven.

In 1983, na de val van het regime Videla, werd door president Raúl Alfonsín een waarheidscommisie ingesteld die de misdaden moest onderzoeken die gepleegd waren. De militaire Junta werd op verborgen wijze gesteund door Washington. Daarin speelde Kissinger een grote rol, hij steunde de coup door Videla in 1976.

Twee dagen na de coup meldde Kissingers topfunctionaris hem dat “er een flinke tegenstand als ook bloedvergieten te verwachten viel in Argentinië.” … (National Security Archive, March 23, 2006)

  Henry Kissinger and General Jorge Videla

“Operatie Condor”

Ironisch is dat er een groot proces gestart is in Buenos Aires op 5 maart 2013 een week voor de verkiezing van kardinaal Bergoglio tot paus. Dit proces onderzoekt de misdaden die begaan zijn tijdens ‘Operatie Condor’ de door de VS gesteunde campagnes om een aantal totalitaire regimes in Zuid- Amerika te vestigen in de jaren 70 en 80 waarbij tienduizenden mensen die tegen het regime waren werden opgejaagd, gevangen, gemarteld en vermoord. 
Details zijn te lezen in:Operation Condor: Trial On Latin American Rendition And Assassination Program door Carlos Osorio en Peter Kornbluh, maart 10, 2013

De junta van Videla was verantwoordelijk voor de dood van ook priesters en nonnen die tegen de coup waren die de Perron regering omver wierp.

Videla was een van de generaals die veroordeeld werd voor het schenden van mensenrechten waaronder ‘verdwijningen, moord kidnapping en marteling. In 1985 werd Videla tot levenslang veroordeeld  in de militaire Magdalena gevangenis.

De rol van Wall street

Een van de aanstellingen door Videla (op aandringen van Wall street) was de minister van economie, Jose Alfredo Martinez de Hoz, lid van het Argentijns zaken establishment en een vriend van David Rockefeller.

De Argentijnse bevolking leed zwaar onder zijn maatregelen, armoede nam hand over hand toe. De lonen werden bevroren en het geld werd 30 procent minder waard  in 3 maanden na de coup. Onder deze minister werd de centrale bank onder bewind van Wall street en het IMF gesteld. De toenmalige Peso munt werd overschat en dat leidde tot een torenhoge schuldenlast. De gehele nationale economie stond op de rand van de afgrond.


Vlnr Jose Alfredo Martinez de Hoz, David Rockefeller en Generaal Jorge Videla

Wall street en de katholieke kerk

Waar Wall street de militaire Junta in het zadel hielp, was het de kerk die het regime mee in stand hield. De orde der Jezuïten, die de conservatieve maar wel meest invloedrijke tak was binnen de kerk, ging nauwe banden aan met de nieuwe ‘economische elite’, de zg ‘linksen’ in het nieuwe kamp.

Wat zijn nu de aantijgingen tegen kardinaal Jorge Mario Bergoglio in de ‘vieze oorlog’ uit die tijd

Het nieuwe militaire regime veroordelen (inclusief de mensenrechten schendingen) was taboe binnen de kerk. De kerkelijke top steunde de Junta terwijl de gelovigen gezien hun situatie tegen de militaire dictatuur waren.

In 2005 opende mensenrechten advocaat Myriam Bregman een rechtszaak tegen kardinaal Jorge Bergoglio en beschuldigde hem ervan te hebben samengewerkt met het regime en in 1976 de oorzaak te zijn geweest van de kidnapping van twee Jezuïten priesters. Enkele jaren later hebben overlevenden van de ‘vuile oorlog’ een rechtszaak aangespannen tegen de kardinaal en hem beschuldigd van medeplichtigheid in het ontvoeren van de priesters Francisco Jalics en Orlando Yorio samen met zes leden van hun gemeenten, (El Mundo, 8 November 2010) Zij werden meegenomen door de doodseskaders in mei 1976, werden gemarteld en zes maanden later vrijgelaten. De gemeenteleden zijn ‘verdwenen’ (desaparecidos), van hen is nooit meer iets vernomen. Dat waren 4 onderwijzeressen en twee van hun echtgenoten.

Bergoglio, die op dat moment de beslissende persoon was heeft de twee ‘linkse’ priesters uit hun pastorale werk gezet (ontslagen) in overeenstemming met de houding van de Jezuïten ten opzichte van de militaire Junta.

Orlando Yorio heeft na vrijlating Bergoglio openlijk beschuldigd dat hij hen uitgeleverd heeft aan de doodseskaders. Jalics weigerde openlijk erover te spreken en is in afzondering gaan leven in een Duits klooster (Associated Press, 13 maart 2013 en Los Angeles Times, April 1, 2005)

Tijdens de eerste hoorzittingen over de Junta verklaarde Yorio: ‘Ik ben er van overtuigd dat hij de lijst met onze namen erop doorgegeven heeft aan de mariniers’.

De mannen werden meegenomen naar de beruchte Navy School of Mechanics (ESMA), een beruchte plaats waar martelingen plaats vonden. Vijf maanden zaten ze daar voordat ze gedrogeerd gedumpt werden in een plaats buiten de stad.
 (Lees Bill van Auken, “The Dirty War” Pope, Global Research, March 14, 2013)

Onder degenen die verdwenen zijn  waren Mónica Candelaria Mignone en María Marta Vázquez Ocampo, de dochter van de oprichter CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Emilio Mignone en de dochter van de voorzitter van de Moeders van het Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez. (El Periodista Online, Maart 2013).

María Marta Vásquezen haar man César Lugones (foto) en Mónica Candelaria Mignone warden overgedragen aan de doodseskaders door de Jezuït ‘Provincial’ Jorge Mario Bergoglio. Zij behoren tot de duizenden ‘verdwenen’ mensen. (Lees:memorialmagro.com.ar)

Uit de rechtzitting van 2005:

“Bergoglio (Paus Franciscus I) heeft tot twee maal toe van zijn Argentijns recht gebruik gemaakt om niet in de rechtszaal te hoeven verschijnen en toen hij een verklaring aflegde in 2010 waren zijn antwoorden ontwijkend. In zeker twee zaken is er een direct verband en betrokkkenheid met Bergoglio. Eén zaak behandelde de gemartelde priesters — Orlando Yorio en Francisco Jalics — die vanwege hun vrijheidsgezinde mening opgepakt zijn uit de achterbuurten waar zij werkten in 1976.

De heilige communie geven aan dictators

 
Videla gaat ter communie, priester niet bekend

Bergoglio stond niet alleen in zijn steun aan de militaire Junta. Dat is slechts het topje van de ijsberg. Advocate Myriam Bregman zegt dat: “Bergoglio’s eigen verklaringen duidelijk maken dat de kerk zeer goed op de hoogte was van de moorden en martelingen van burgers. Dat had nooit kunnen gebeuren zonder hun medeweten en steun” (Los Angeles Times, April 1, 2005 emphasis added)

Dat de kerk de door de VS gesponsorde coup steunde blijkt uit:

De avond van de coup, 23 maart 1976, ontvingen Videla en zijn handlangers de zegen van de Aartsbisschop van Paraná, Adolfo Tortolo, die ook werkzaam was als aalmoezenier in het leger. De dag van de coup was er lang overleg tussen de militaire leiders en leiding in het bisschoppelijk paleis.

Na die bijeenkomst gaf Aartsbisschop Tortolo als commentaar: ‘De kerk heeft een eigen missie… er zijn omstandigheden waarbij men er niet omheen kan te participeren in gebeurtenissen die de staat aangaan’. Hij drong er bij de Argentijnen op aan op positieve wijze mee te werken met het nieuwe regime. (The Humanist.org, Januari 2011)

In een interview met El Sur, gaf Videla die zijn levenslange gevangenisstraf uitzit toe dat: ‘Hij de katholieke kerk van het land geïnformeerd hield over de politieke beslissingen van het regime en van de verdwijningen van tegenstanders’ en dat ‘De katholieke leiding van het land adviezen gaf aangaande het uitzetten van de politieke agenda’.

Jorge Videla zei date r vaak overleg was met De Argentijnse kardinaal Raúl Francisco Primatesta, over de vuile oorlog tegen de  linkse activisten. Zo waren er ook gesprekken met andere leidende bisschoppen uit die tijd en met de pauselijke nuncius van toen, Pio Laghi.

‘Zij gaven adviezen over hoe te handelen in diverse situaties’, zei Videla. (Tom Henningan, Former Argentinian dictator says he told Catholic Church of disappeared, Irish Times, 24 juli 2012)

Verder is op te merken dat er altijd overleg was als er een priester opgepakt zou worden volgens aartsbisschop Tortolo. Dit commentaar betrof de zaak rond de twee opgepakte priesters wiens werk viel onder het gezag van Jezuït Jorge Mario Bergoglio. (El Periodista Online, Maart 2013).

In hun steun aan de militaire Junta is de kerk mede schuldig aan 22,000 doden en verdwenen mensen als ook aan martelingen en dergelijke van 1976 tot 1978 … Duizenden anderen werden slachtoffer tussen 1978 en 1983 toen met militaire regime verdreven werd. (National Security Archive,  23 maart 2006).

 Nuncius Pio Laghi en generaal Jorge Videla

De rol van het Vaticaan

Onder bewind van Paulus VI en Johannes Paulus II heeft het Vaticaan de Junta gesteund. Pio Laghi, de nuncius voor Argentinië heft toegegeven ‘een oogje dichtgeknepen te hebben’.met betrekking tot martelingen en moorden. Laghi had persoonlijke banden  met leden van de Junta inclusief general Videla en admiraal Emilio Eduardo Massera. Deze admiraal werkte nauw samen met de handlangers uit de VS en was de bedenker van de  “La Guerra Sucia” (vuile oorlog). Onder het regime richtte hij het ondervragings en martelingscentrum op in de Naval School of Mechanics, ESMA [bij Buenos Aires], … Dat was een multifunctioneel en vooruitstrevend instituut dat van vital belang was in het militaire plan de (30.000) staatsvijanden te elimineren. Vele duizenden van de gevangenen van het instituut warden zonder genade gemarteld voordat ze of gedood of uit een vliegtuig geworpen werden boven de rivier de Plata (zoals twee Franse nonnen).

Massera, het gewelddadigste lid van het driemanschap heeft altijd zijn connectie met Washington behouden. Zijn plan ‘Condor’ was een samenspel dat de terroristische praktijken van de Zuid-Amerikaanse regimes coördineerde. (Hugh O’Shaughnessy, Admiral Emilio Massera: Naval officer who took part in the 1976 coup in Argentina and was later jailed for his part in the junta’s crimes, The Independent, 10 november 2010)
Het is bevestigd dat de Vatcicaanse nuncius Pio Laghi en admiraal Emilio Massera vrienden waren.

 Admiraal Emilio Massera bij paus Paulus VI

Chili in vergelijking tot Argentinië

De coup die in Chili plaatsvond op 11 september 1973 verliep anders doordat de kardinaal van Santiago Raul Silva Henriquez openlijk openly de Junta van generaal Pinochet veroordeelde. Dat had grote gevolgen, de politieke moorden en martelingen werden hierdoor sterk verminderd.  Kardinaal Silva nam posititie in  en kwam op voor de voorstanders van Allende die groot gevaar liepen. Zijn vredes committee ‘Pro-Paz’ maakte hem tot iemand die opstond tegen onrecht en nam daarbij groot persoonlijk risico. Dit betekende een ommekeer voor de Chileense geestelijkheid. Kerkelijke leiders daar publiceerden een ‘declaratie tegen bloedvergieten’, de kardinaal bezocht zelf het stadion waar de gevangenen verbleven en maakte zich sterk voor het verzamelen van informatie voor en over de mensen.

Silva’s akties leiden tot een openlijk conflict met general Pinochet die de kerk en het Pro Paz committee bedreigde. (Taking a Stand Against Pinochet: The Catholic Church and the Disappeared pdf)

Als in Argentinië de geestelijkheid en ook Jorge Mario Bergoglio een soortgelijke houding aangenmen hadden waren duizenden levens gespaard gebleven.

Jorge Mario Bergoglio was geen toeschouwer, hij was medeplichtig  aan de misdaden tegen de mensheid.

Paus Franciscus I  is ook geen ‘gewone man’ die de armen bijstaat zoals Franciscus van Assisi. De westerse media zetten hem zo neer maar zijn samenwerking met de Junta bewijst het tegendeel. Progressieve geestelijken werden door hem aangepakt en hij deed niets om leed en armoede onder de bevolking tegen te gaan.

Meewerken aan de vuile oorlog in Argentinië maakt Jorge Mario Bergoglio tot iemand die de menselijke waarden niet hoog in het vaandel heeft staan.

Gevolgen voor de rechtsgang

De verkiezing van deze man tot Paus heeft gevolgen voor de rechtszaken die lopen aangaande ‘Operatie Condor’ in Buenos Aires. De kerk was wel degelijk betrokken bij de Junta. Dat zal uit de rechtszaak tevoorschijn komen maar zonder twijfel zal de rol van de kerk verdoezeld worden als altijd. Paus Franciscus is en blijft echter de topman van de Jezuïten in de tijd van de dictatoriale Junta.

Jorge Mario Bergoglio: Paus voor de macht in Washington?

Deze pausverkiezing heeft grote gevolgen voor de geopolitieke verhoudingen in Latijns-Amerika. Aangezien ‘Operatie Condor’ door de VS opgezet en gesteund werd en de kerk daar deel aan nam zijn er betrekkingen tussen deze paus en Washington. Dan was er ook nog Wall Street’s handlanger, minister van economie Jose Alfredo Martinez de Hoz’.

De kerk heeft in Latijns-Amerika een grote invloed op de politieke gebeurtenissen. Ook de publieke opinie wordt door hen sterk beïnvloed. De architecten van de buitenlandse politiek van de VS en de geheime diensten zijn hier goed van op de hoogte.

Momenteel betwisten een aantal landen de macht van de VS in Latijns-Amerika. Het leid geen twijfel dat deze paus, gezien zijn verleden, een ‘discrete’ politieke rol gaat spelen die Washington zal behagen. Dit kan opnieuw de progressieve linkse bewegingen ondermijnen, niet alleen in Argentinië maar ook in Venezuela, Ecuador en Bolivia. Een week na de dood van president Hugo Chavez heeft een pro-VS Paus zeker gevolgen.

Machtswisseling in het Vaticaan

De VS oefent systematisch druk uit op propaganda systemen en op verkiezingen over de gehele wereld. Daarbij moet men in het oog houden dat de CIA een verborgen maar diepe en langdurige relatie heeft met het Vaticaan.  

Heeft de VS de hand gehad in de uitslag van deze pausverkiezing? In ieder geval is deze paus een goede uitkomst voor de politieke zaken van de VS in Latijns-Amerika.

Zou het kunnen dat via verborgen kanalen, direct of indirect, door Washington invloed uitgeoefend is op de 115 kardinalen die lid van het conclaaf waren?

Over de auteur
Vanaf de start van het regime in 1976 was ik gastprofessor aan the Social Policy Institute of the Universidad Nacional de Cordoba in Argentinië. Mijn onderzoek richtte zich destijds op de sociale gevolgen van de macroeconomische maatregelen die de Junta nam.

Het noorden van Cordoba, een industriestad, was de kern van het verzet. Ik ag met eigen ogen hoe de katholieke geestelijkheid de Junta steunde en meewerkte aan een atmosfeer van intimidatie en angst in het gehele land. Het overheersende gevoel was dat de Argentijnen zich verraden voelden door de top van de geestelijkheid in hun land.

Drie jaar eerder gaf ik gastcolleges in Santiago, Chili, ten tijde van de militaire coup op 11 september 1973. Daar zag ik kardinaal Raul Silva Henriquez positie innemen vóór het volk en tegen de dictatoriale regering.

Door Prof Michel Chossudovsky, Global Research, March 16, 2013
Copyright © 2013 Global Research

Bronnen:
http://www.globalresearch.ca/washingtons-pope-who-is-francis-i-cardinal-jorge-mario-bergoglio-and-argentinas-dirty-war/5326675

http://www.globalresearch.ca/the-truth-behind-pope-francis-breaking-the-silence-the-catholic-church-in-argentina-and-the-dirty-war/5327049