Wapenexport voor miljarden: Duitsland bewapent de Perzische Golfstaten

Verleden jaar heeft Duitsland de wapenexport naar de Arabische Golflanden meer dan verdubbeld. Algerije heeft ook meer defensiematerieel ontvangen dan in 2011. Dit blijkt uit een antwoord van het ministerie van Economische Zaken op een vraag in het parlement van de linkse partij, meldde de Süddeutsche Zeitung vorige week.

In 2012 werd voor € 1,42 miljard aan wapens geëxporteerd naar de landen van de Gulf Cooperation Council. Het jaar ervoor bedroeg de export slechts € 570 miljoen. Het grootste deel, € 1,24 miljard, ging naar Saoedi-Arabië, negen maal zoveel als het jaar ervoor. Exportvergunningen voor Bahrein en Katar bedroegen respectievelijk € 4,3 en € 17,6 miljoen.

De wapenexport naar Algerije bedroeg in 2010 rond de € 20 miljoen, en in 2011 was dat gestegen tot € 217 miljoen, in 2012 tot € 287 miljoen.

Volgens de minister van Economische Zaken zijn deze cijfers gebaseerd op een “preliminaire” analyse van de wapenexportvergunningen afgegeven in 2012. Definitieve cijfers worden aan het eind van het jaar gepubliceerd in het regeringsrapport over wapenexport. Die zullen veel hoger liggen.

Eind vorig jaar bleek dat Saoedi-Arabië officieel de aankoop had verzocht van honderden Boxer gepantserde transportvoertuigen en 30 Dingo gepantserde verkenningsvoertuigen uit Duitsland. Recenter meldden de Duitse media dat de Saoedimonarchie ook Duitse patrouilleboten wou kopen voor een waarde van € 1,5 miljard. In 2011 bleek Duitsland 200 Leopard 2 tanks aan Saoedi-Arabië te hebben geleverd.

De massale toename van wapenuitrusting aan de Golfstaten door Duitsland geeft een beeld van de geostrategische belangen van het Duitse imperialisme, wat steeds vaker met militaire agressie handelt om de behoefte aan grondstoffen te bevredigen en de eigen belangen op te leggen tegen die van de rivalen.

Vorige week publiceerde het financiële dagblad Handelsblatt een artikel met als titel “Expeditie grondstoffen: Duitslands nieuwe koers”, waarin uitleg werd gegeven aan de nieuwe doctrine van het Duitse imperialisme. Het artikel zegt dat de Duitse industrie en de overheid het eens zijn dat het “veiligstellen van grondstoffen” een “strategische thema voor het Duitse buitenlandse beleid” is. Dat veiligstellen houdt ook het gebruik in van “veiligheidsinstrumenten en militair beleid”, schreef de krant. Handelsblatt plaatste de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië, dat 's werelds grootste oliereserves heeft, in deze context. “Volgens de kanselier Angela Merkel zijn de Duitse belangen al veilig gesteld door de wapenexport aan strategisch belangrijke regio’s zoals de oliestaten van Saoedi-Arabië”, schreef de krant. “De controversiële export van Leopard 2 en Boxer tanks, en patrouilleboten aan Saoedi-Arabië moet ook worden gezien tegen deze achtergrond. Volgens de ‘Merkel doctrine’ moeten Duitslands ‘strategische partners’ niet alleen politiek worden gesteund maar ook met wapens—voordat ze in een crisis worden gedwongen om de eigen soldaten te sturen.”

Defensie minister Thomas de Maizière, die het Duitse leger herstructureert tot een wereldstrijdmacht, beschrijft deze doctrine cynisch als “versterking in plaats van interventie” In een interview met het nieuwsblad Der Spiegel afgelopen november, zei hij dat het een kwestie was van “versterking de veiligheidsmacht, ook door militaire uitrusting, in zwakke landen met min of meer redelijke regeringen; zodat ze de veiligheid in eigen hand kunnen nemen.”

Wat De Maizière bedoelt is het onderdrukken van protest door overheden die de Duitse bourgeoisie beschouwt als centraal voor de verdediging van de strategische belangen. De Golfstaten zijn niet alleen een belangrijke bron van grondstoffen voor Duitsland; ze spelen ook een sleutelrol in de beheersing van revolutionaire strijd in de Arabische wereld, die begon met de revoluties in Tunesië en Egypte, en in het beschermen van de imperialistische belangen.

De semi-feodale al-Saud monarchie, waarin executies en marteling haast aan de orde van de dag zijn, onderdrukt alle protesten tegen hun dictatoriale regering met politiegeweld. Het al-Khalifa regiem in Bahrein heeft extreem geweld gebruikt tegen de massaprotesten in de afgelopen twee jaar. Katar ondersteunde eerst de NAVO bombardementen op Libië en speelt nu een sleutelrol in de organisatie van de oorlog tegen het Syrische regiem van Bashar al-Assad, gevoerd door het Westen.

De Golfstaten spelen ook een sleutelrol in de voorbereiding van de oorlog tegen Iran. De Gulf Cooperation Council—Saoedi-Arabië, Katar, Bahrein, Koeweit, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten—werd in 1981 opgericht als directe respons op de Iranese revolutie. Recent zijn de Golfstaten voortdurend voorzien van de nieuwste militaire technologie als onderdeel van de voorbereidingen van het Westen voor de oorlog tegen Iran.

De Duitse overheid rechtvaardigt de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië direct met de voorbereidingen voor oorlog tegen Iran. In een interview met het nieuwsprogramma Tagesthemen, verklaarde Kanselier Merkel op een vraag over Duitse defensie export naar Saoedi-Arabië, dat Duitsland een “strategisch partnership” met een paar Golfstaten had daar het Iranese kernprogramma werd beschouwd als een “zeer ernstige bedreiging”.

Een oorlog tegen Iran zou niet alleen en groot conflict triggeren in de hele regio, maar riskeert een gewapend conflict met Rusland en China, die Teheran steunen.

Dit bevestigt de gevaren van een derde wereldoorlog.

In brede lagen van de Duitse bevolking is men tegen de hernieuwde opkomst van het Duitse militarisme, dat in de vorige eeuw de mensheid in twee wereldoorlogen stortte. Tegen deze achtergrond trachten de oppositiepartijen afstand te scheppen tussen zichzelf en de onpopulaire wapenexport.

De kandidaatkanselier van de SociaalDemocratische Partij in de federale verkiezingen dit jaar, Peer Steinbrück, beweert dat een “SPD-Groenen regering onder mijn leiding de wapenexport stop zou zetten”.

Dit is pure hypocrisie. De vorige SPD-Groenen regering van kanselier Gerhard Schröder (SPD) en BZ minister Joschka Fischer (Groenen) steunde niet alleen de bloederige koloniale oorlogen in Kosovo en Afghanistan. Ze exporteerden net als de Merkel-regering wapens naar het Midden-Oosten, waaronder honderden Leopard tanks naar Turkije, 1200 antitank wapens naar Saoedi-Arabië en onderzeeërsnaar Israël.

Er is niets veranderd in de fundamentele ondersteuning van oorlog bij de SPD en de Groenen. Vorige week nog stemden ze samen met de regeringspartijen voor het sturen van 330 Duitse troepen naar Mali om de Franse invasie te steunen.

De kritiek van links op de wapenexport is een leugenachtige poging om de aandacht af te leiden van hun eigen rol in de ondersteuning van het Duitse oorlogsbeleid.

Net als alle andere partijen van de Duitse bourgeoisie ondersteunden de linkse partijen de moordende oorlog tegen Syrië, waar pro-Westerse milities de afgelopen twee jaar een terroristische oorlog hebben georganiseerd om het regiem van Bashar al-Assad omver te werpen en een pro-Westerse stromannenregering aan te stellen. Eind vorig jaar, ondertekenden leiders van de linkse partij samen een verklaring samen met politici van de Christendemocraten, de SPD en de Groenen ter ondersteuning van de oorlog tegen Syrië. De Syrische oppositiemacht ondersteund door links wordt voornamelijk gefinancierd en bewapend door de Golfstaten.

De samenwerking van alle partijen in de Bundestag (het federale parlement) met de Golfstaten, of met strijdmachten die door hen worden gesteund, is een waarschuwing aan de arbeidersklasse. Zodra er in Duitsland massaprotesten tegen de oorlog en de bezuinigingen uitbreken, zal de regerende klasse die onderdrukken met hetzelfde geweld als de Golf monarchieën die ze tot de tanden toe hebben bewapend.

Door Johannes Stern, Global Research, 26 februari 2013

Url van dit artikel:
 http://www.globalresearch.ca/multibillion-weapons-exports-germany-arms-the-persian-gulf-monarchies/5324343