Zit er bewerkt video materiaal in de TV Reportage van 9-11?

Voorwoord door vertaler Paul Peters:
Dit artikel heb ik speciaal vertaald voor iedereen die de Engelse taal niet beheerst en toch de waarheid wil vinden over wat er allemaal gebeurt direct onder onze neus.
Niet alles wat u ziet op de televisie is ook daadwerkelijk wat u ziet. Destijds werkend in Nieuw Vennep bij Delta Daily food ; een bedrijf dat op wekelijkse basis miljoenen maaltijden produceerde voor de passagiers vliegtuig industrie, met als een van zijn grootste opdrachtgevers American Airlines, hoorde ik na mijn werk op 11 september 2001 voor het eerst via de radio in mijn auto onderweg naar huis over de aanvallen op het World Trade Center in New York en ik bleef de hele weg rijdend naar huis aan de radio gekluisterd om toch vooral niets te missen van de verslaggeving. Een toestel van American Airlines was in het World Trade Center gevlogen! Onze grootste opdrachtgever!
Ik begreep onmiddellijk dat dit grote gevolgen zou hebben voor mijn werk. Ik kreeg gelijk. Op 21 december 2001 werd Delta Daily Food definitief gesloten en stonden er ruim 200 mensen op straat, vanwege het plotseling lage aanbod van vliegtuig passagiers. De schrik zat er goed in.
Bij thuiskomst die dag heb ik direct de televisie aangezet; het nieuws was op alle kanalen. De allereerste keer dat ik de beelden zag van de instortende torens was mijn reactie meteen: controled demolition. Explosieven in het gebouw!
Een vliegtuig alleen kon deze gevolgen niet te weeg brengen. Dat was mij meteen al duidelijk. Wat ik echter die dag niet zag, was dat hetgeen ons op tv werd getoond, niet was wat er werkelijk gebeurde.
Een jongeman die dat wél zag en er uitgebreid onderzoek naar deed, doet hieronder zijn verhaal, en deelt met u voor het eerst zijn schokkende bevindingen.
Paul Peters is auteur van: Als het leger HAARP speelt 2010 en Opnieuw Holocaust aan de Horizon 2012
Beide boeken zijn uitsluitend verkrijgbaar bij
www.pumbo.nl/boek/haarp en ww.pumbo.nl/boek/holocaust

Zit er bewerkt video materiaal in de TV Reportage van 9-11?

Door Eliot Este, 22 maart, 2013
Nog voordat ik begin wil ik graag tot uitdrukking brengen dat ik diep mee voel met alle slachtoffers, families, familieleden van de slachtoffers en allen die door deze verschrikkelijke gebeurtenissen op 9-11 zijn betroffen, of op enigerlei wijze hierdoor hun leven volledig veranderd zagen. Mijn bedoeling is het altijd slechts geweest de waarheid boven tafel te krijgen omtrent wat er werkelijk op die zwarte dag in de geschiedenis plaatsvond. Hoe het plaats heeft kunnen vinden, en indien dit zelfs überhaupt maar mogelijk is, het “waarom”? achter deze tragedie.

Het is beslist een van de meest gruwelijke dagen in de moderne historie en velen van ons zullen zich deze dag blijven herinneren alsof het pas gisteren gebeurde. Ik was zelf pas 21 jaar oud toen het gebeurde en kon destijds onmogelijk de betekenis van dit gebeuren bevatten, en zeker niet de impact die het zou hebben op de rest van mijn leven. Pas meer dan 5 jaar later, nadat ik een 9-11 documentaire zag die bij mij de nodige vraagtekens opriep omtrent het waarheidsgehalte in de officiële versie van het verhaal, begon ik dit gebeuren meer diepgaand te onderzoeken.

Het werd de voedingsbodem voor een bewustwordingsproces waarin ik me meer en meer realiseerde dat: Als een complete regering in samenwerking met de media konden liegen over een gebeurtenis zo schokkend en ingrijpend als deze, dat er dan naar alle waarschijnlijkheid veel meer “nieuws” aan de bevolking getoond wordt dat opzettelijk vervalst wordt en met sinistere dekmantels omgeven is.

Ik kan nog steeds niet met zekerheid zeggen wat er die dag is voorgevallen, maar door langzaam door het bijgevoegde bewijsmateriaal te gaan, kom je toch tot de schrikbarende conclusie dat het een mogelijkheid is die niet te ver gezocht is.

Het thema van de zogenaamde controlled demolition ( explosieven in het hele gebouw) wordt uitgebreid besproken en gedocumenteerd onder nr.[1] Klik op de link onderaan dit artikel voor meer inzicht hierin.
(Opmerking vertaler.Het is helaas niet mogelijk alle artikelen in de linken ook te vertalen, dus die vindt u allemaal in deoriginele Engelstalige versie. Mijn excuses hiervoor.)

Ik wil mijn aandacht nu vestigen op de 9-11 media verslagen die ons werden getoond op die bewuste dag en in de dagen die direct daar op volgden. Voor de overgrote meerderheid van iedereen die deze gebeurtenissen gevolgd heeft via de televisie,

zijn onze indrukken en herinneringen voornamelijk bepaald door de eindeloze herhalingen van steeds weer dezelfde filmbeelden van de vliegtuigen die in de beide torens vlogen en ons geloof in wat we steeds weer herhaald zien neigt er sterk naar dit ook als vaststaand feit aan te nemen. Inmiddels ruim elf jaar later heeft iedereen die zich hierin interesseert al vele tientallen videos  gezien van vliegtuigen die er de oorzaak van zijn dat de Twin Towers die dag tot op hun fundamenten in de grond verdwenen. Dat zit diepgeworteld in de overtuiging van de meeste mensen.

Maar wat nu, als datgene wat wij zagen op televisie NIET is wat er werkelijk gebeurde? Bestaat er een mogelijk dat de TV beelden werden gemanipuleerd op een zodanige wijze dat u en ik ervan overtuigd raakten dat het echte vliegtuigen waren die in de Twin Towers vlogen?Kan hier hoog gesofisticeerde computertechniek ( waarbij lagen van verschillende films over elkaar worden gefilmd ) gebruikt zijn om deze illusie te creëren? Deze techniek bestaat al lang en Hollywoodproducers maken er al geruime tijd gebruik van. Stel dat de torens in werkelijkheid werden aangevallen met kruisraketten of met zogenaamde drones?

Terwijl dit aanvankelijk wel heel erg ver gezocht lijkt, kom je, opnieuw de opnamen zelf nog eens bekijkend in deze cruciale video tot de onthullende ontdekking dat dit inderdaad vrijwel zeker is wat er gebeurde die dag.

September Clues is een videoproductie van Simon Shack die nog eens grondig en nauwlettend elk beeldje analyseert van alle beelden die door de mainstream media zijn uitgezonden die dag.

Inclusief de “zogenaamde”amateuropnamen die naderhand werden gepubliceerd..

Door gebruik te maken van moderne apparatuur die diepte in films kan analyseren en vergelijken, is men tot de vaste overtuiging gekomen dat zowel de video als de audio opnamen niet authentiek zijn, maar in werkelijkheid zijn bewerkt in een studio.

De vliegtuigen zijn niet meer en niet minder dan een digitaal rekwisiet, compleet met

geluidseffecten dat in de opname gemonteerd werd in een poging een bioscoopfilm -achtig effect te bewerkstelligen, met als enig doel het camoufleren van de straalraketten die WEL in het World Trade Center vlogen.

Ook de “zogenaamde “ amateurbeelden die naderhand werden vrijgegeven zijn digitale vervalsingen gemaakt voor de media en door video professionals die ons tv kijkers ervan moesten zien te overtuigen dat er vele van deze amateurbeelden waren. Dit kan ik niet uitleggen. Dit is iets dat moet iedereen zelf zien en voelen, om zelf te kunnen begrijpen en compleet te bevatten wat hier aan de hand is.

Als criminelen ongelimiteerd toegang hebben tot wapens van massamisleiding, is keihard bewijs van hun daden erg moeilijk boven tafel te krijgen. Op 11 september werden alle stukjes bewijsmateriaal onder strenge bewaking zo snel mogelijk verwijderd. Eigenlijk alles!! Behalve eentje!

Die werd ( alleen in de eerste dagen ! ) over het hoofd gezien en verspreid via de media en prompt op video opgeslagen door honderden, wellicht duizenden mensen wereldwijd. De geest was uit de fles!

Het gaat over onderstaande opname die dankbaar gebruikt werd door Simon Shack in zijn reportage September Clues:

Door te kijken naar de eerste 5 tot 10 minuten van deze video, zullen enkele onvolkomenheden opvallen die terug blijven komen als je met de juiste ogen kijkt en weet waar je op letten moet. Zo kunt u zelf met eigen ogen iets zien wat compleet onmogelijk is, het zogenaamde neus in / neus uit film materiaal, waar het vliegtuig ( zogenaamd ) zichzelf in de toren boort waarbij het zichzelf met een snelheid van 580 mijl per uur in een betonnen constructie boort. Een betonnen gewapende constructie die vanaf de grond voorzien is van een zwaar stalen binnenconstructie. Het vliegtuig knalt erin, explosie volgt, en vervolgens komt het er aan de andere kant van het gebouw weer uit
 

MET DE COMPLETE NEUS VAN HET VLIEGTUIG NOG INTACT!

Dit kan alleen als het vliegtuig niet in de toren vloog maar er achter, of zelfs helemaal niet in het originele filmmateriaal aanwezig was, maar er pas later overheen gemonteerd is om de kruisraket die er wel in vloog te camoufleren. Direct na deze “blooper” is het materiaal geretoucheerd in een poging deze digitale blunder te verdoezelen.

Dit was een van de eerste opnamen van het tweede toestel dat in de tweede toren vloog “gefilmd”vanuit de helikopter van de nieuwszender FOX, deze opname werd later niet meer getoond op tv om redenen die nu voor iedereen duidelijk zullen zijn.

Op al het overige filmmateriaal dat wel vanuit allerlei hoeken werd getoond valt ook het nodige op en aan te merken.

Hier een overzicht van slechts enkele van de vele opvallende filmtechnische onvolkomenheden tijdens deze reportages.

• Tijdens een uitzending van CNN toont het valse beeld een vliegtuig dat in de toren verdwijnt, terwijl de reporter ter plaatse geen melding maakt van: een compleet vliegtuig dat het gebouw heeft geraakt. Hij spreekt slechts over een EXPLOSIE.: hij ziet dus geen vliegtuig.
• 17 van de zogenaamde “ooggetuigen” die beweerden het eerste en ook het tweede vliegtuig gezien te hebben met hun eigen ogen, waren ingehuurde acteurs. Ingehuurd door de media. De documentaire September Clues onthult dit schokkende geheim in details.
• Journalist Don Dahler van ABC news doet verslag van het horen van het naderende geluid van een raket en niet van het geluid van een naderend “vliegtuig”.
• Terwijl journalist Dick Oliver van FOX news verslag doet van meerdere getuigen die beweren met eigen ogen een raket gezien te hebben en geen vliegtuig!! Ze werden beiden snel gecorrigeerd en deze getuigen zijn nooit meer in de uitzending teruggekomen.
• De overgrote meerderheid van de getuigen spreken allemaal van een klein vliegtuigje met grote snelheid, en er schijnt niemand te zijn geweest die kans zag om te zien, welk soort, type vliegtuig of enige merktekens te lezen die eventueel te lezen zouden zijn geweest. Het vloog met zo`n hoge snelheid dat men zelfs niet kon zeggen welke kleur het toestel had.
• Afhankelijk van naar welke filmbeelden je kijkt, zie je diverse aanvlieghoeken hetgeen erg tegenstrijdig is. Één aanvlieghoek laat een vliegtuig zien dat met een duikvlucht uit de hoogte in de toren vliegt, hetgeen een absoluut onmogelijke manoeuvre is voor een Boeing 767 die volgens zeggen kwam aanvliegen laag over zee met een snelheid van bijna 600 mph.
• Er lijkt ook een soort van vertraging van 17 seconden te zitten tussen de werkelijke explosies en de uitzending van de “live” beelden. Daarnaast hadden alle belangrijke netwerken een soort van “hoorbare” klik die zich precies 17 seconden voor de explosie in de tweede toren voordeed.
• Het geluid is vervalst en aangepast en verschilt aanmerkelijk afhankelijk van welke klip die je ziet. Compleet andere achtergrondgeluiden op hetzelfde moment op dezelfde locatie. Met name in de zogenaamde amateurbeelden komt dit tot uiting. Zo is er een voorbeeld van een schreeuwende / gillende vrouw die op meerdere opnamen vanaf diverse locaties terugkomt met exact hetzelfde gilletje of schreeuw.
• Meerdere versprekingen aangaande de “kruisrakket” gedurende de dag en later ook van CNN icoon Vince Cellini, Donald Rumsfeld en een lid van de 9-11 commissie Tim Roemer die spreekt over een kruisraket die in het Pentagon verdween, alvorens zich daarna snel te verbeteren door over een vliegtuig te spreken.
• Meerdere technische zaken aangaande de filmbeelden, waaronder stilstaande digitale achtergronden met bewegende beelden die in het filmmateriaal terug te vinden zijn. En omgekeerd, bewegende achtergronden terwijl er op de voorgrond niets veranderd, hetgeen het idee van het filmen en monteren van diverse lagen over elkaar bewijst. Daarnaast het gebruik van acteurs die “vertellen”over wat ze met hun eigen ogen zagen. Ook in filmmateriaal dat werd uitgezonden van interviews die men deed met zogenaamd toevallig voorbijkomende willekeurige mensen op straat.

Het gebruik van kruisraketten op 9-11 is op zich wel te begrijpen als je weet dat b.v. de JASSM AGM-158 kruisraket in de lucht bedrieglijk veel lijkt op een vliegtuig. Een knapzak die het verschil ziet.[2]

Logisch beredeneerd is bovenstaand verhaal veel aannemelijker als een dom verhaal over 19 Arabische kapers die het voor elkaar krijgen om s`werelds best beveiligde luchtruim te doorkruisen zonder neergeschoten te worden of direct een militaire escorte op hun hals te halen. En dat niet slechts éénmaal, maar vier keer op één en dezelfde dag?

Het is zeer waarschijnlijk veel makkelijker te simuleren dat er twee vliegtuigen in de lucht verschijnen en vervolgens in de Twin Towers te laten vliegen , waarna elke millimeter vliegtuig verdwijnt, omdat het een simulatie betrof, want waarom denken wij dat er vliegtuigen in het World Trade Center gevlogen zijn?

Omdat we het op televisie zagen!

Dagenlang, honderden herhalingen achter elkaar, totdat het niet meer uit ons geheugen gewist kon worden, met een laserstraal niet meer van ons netvlies te branden was, want wij moesten geloven wat wij zagen.

Dit is wellicht de grootste leugen en grootste psychologische operatie in de geschiedenis van de moderne mens, die alleen mogelijk was doordat we zo ver gekomen zijn dat er onder elke palmboom wel een tv en een mobieltje is, maar nog steeds geen drinkwater en toilet.

Een historisch meesterwerk van list, bedrog en manipulatie dat wereldwijd zo`n impact had, dat de naschokken ervan nog lang te voelen zullen zijn.

Op diezelfde dag vond ook de aanslag op het Pentagon plaats onder exact dezelfde omstandigheden, ieder kind snapt dat een Boeing 767 met een spanwijdte van ruim 50 meter niet spoorloos verdwijnen kan in een gat met een doorsnee van 6 meter.

Een gebouw als het Pentagon bestaat niet uit gipsplaat tussenwandjes.

Toch boorde deze Boeing 767 zich door vijf lagen van het gebouw alvorens hij spoorloos verdween. Het ontstane gat is nergens ook maar in de buurt van groot genoeg om een compleet vliegtuig te verzwelgen ( wat men ons wil doen geloven )

Op de plaats waar het vliegtuig zou zijn neergestort zijn geen stoelen, geen bagage, geen motoren, geen wielen, geen ledematen, geen restanten van een vliegtuig gevonden,niets. Ook hier is een kruisraket gebruikt.

Zelfs CNN journalist ter plaatse Jaimie McIntyre zegt vlak na het gebeuren:”Geen enkel bewijs van een vliegtuig te vinden dat zou zijn neergestort op of ergens in de buurt van het Pentagon. Het lijkt er veel meer op dat hier een raket gebruikt is net zoals bij het World Trade Center”. Later kwam de officiële verklaring van de regering dat alle lichamen waren geïdentificeerd van deze ( totaal niet bestaande ) vliegtuigen. Hier is weer zo,n punt om eens diep over na te denken.

Hoe ver kun je gaan in je bedrog?

Nou, ze gingen heel ver.

Het zogenaamd door Arabische terroristen met opzet neergestortte vliegtuig in Shanksville op diezelfde dag, waarvan ook alleen een inslagkrater van een raket was terug te vinden. Met nog niet een enkel stukje vliegtuig te bekennen in de verre omtrek. Ook hier bedrog! Maar ook hier werden wonderlijk genoeg alle slachtoffers geborgen en geïdentificeerd volgens de berichten in de media.

Wordt er nu werkelijk van ons nuchtere mensen verwacht dat wij geloven dat hier een passagiersvliegtuig is neergestort? Dit is in strijd met elke logica.

Hoe moeilijk dit ook te verwerken zal zijn ziet het er nu naar uit dat er nooit 4 nooit 3 of 2, nee zelfs niet één commercieel passagiersvliegtuig neergehaald werd door Arabische terroristen op die dag.

Als je nog eens goed naar de beelden kijkt, zie je ( nu je met andere ogen kijkt ) een ( hele slechte ) tekenfilm, je ziet iets wat absoluut onmogelijk zou zijn indien dit echte beelden waren zou het vliegtuig uit elkaar spatten tegen het gebouw en niet er volledig in verdwijnen als een scherp mes in een taart.

Het zal voor de meesten van ons moeilijk te bevatten zijn en te accepteren dat zekere elementen in onze samenleving en met name in de top van de piramide zowel in de financiële wereld als bij de media en de regeringen, zich gezamenlijk kunnen inzetten om een openlijk bedrog, waarbij vele levens verloren zijn gegaan van onschuldige burgers, in een draaiboek samen te vatten, uit te voeren zonder enige vorm van emotie en zonder enig inlevingsgevoel voor de traumatische gevolgen voor de vele familieleden en de nabestaanden dit bedrog vervolgens tot een mediacircus te verheffen, waarbij de zieke geesten achter dit complot nota bene ook nog op de sympathie kunnen rekenen van iedereen die deze gruwelijke aanslagen vanuit de Arabische wereld op een toch zo vredelievend Amerika in hun luie stoel onder het genot van een kopje koffie via het grootbeeldscherm konden gadeslaan.

Keer op keer. Opnieuw en opniew. Lang leve de televisie.Ik ben van mening is dat als ze dit één keer klaar gespeeld hebben, dat ze het nog vaker zullen doen en in het verleden wellicht al vele malen gedaan hebben op veel sluwe wijzen die ons bevattingsvermogen ver te boven gaan.

Door bestudering van de onderliggende agenda ( het onzichtbare draaiboek ) van de wereldwijde elite in machtsposities, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat 9-11 de spil was van alle kwaad dat wereldwijd voor steeds meer oorlogen zorgt.

Het lijkt mij dat deze complexe operatie alleen mogelijk was door in strikt gescheiden “vakjes ” te werken waarin iedereen net precies die informatie kreeg die hij of zij voor het doen van zijn “ding” noodzakelijkerwijs moest weten. Vrijwel niemand kende het totaalbeeld van deze complexe puzzel.

Naar alle waarschijnlijkheid waren hier nog minder dan 100 mensen bij betrokken die allen door omkoping, chantage en bedreiging tot eeuwig stilzwijgen werden gedwongen over wat er werkelijk speelde.

De ellende en nooit besproken doden en het lijden wereldwijd , als direct gevolg van 9-11 is nooit gestopt en gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. Daarom is het belangrijk dat we er even bij stilstaan dat het meest verraderlijke wapen dat werd

gebruikt op die dag, er een was van massa misleiding. Namelijk de Televisie.

Niet de impulsieve daad van 19 fanatieke Arabische kapers. ( velen van de destijds als daders aangewezen Arabieren zijn volgens berichten nu nog steeds in leven). [3]

Dit is de waarheid over wat er zich daadwerkelijk afspeelde op 11 september 2001.

Wat de overgrote meerderheid aan waarheidszoekers achter de aanslagen van 9-11 niet vertellen is dat van de misleidende beelden op televisie, bewerkte filmbeelden om net iets anders te laten zien dan dat wat er werkelijk gebeurde. 9-11 was een groot complot, dat het zelfs zo ver ging weten maar weinigen.

Zelfs een van de meest bekende documentaires over 9-11 destijds : Loose Change [4] kleingeld) was in werkelijkheid een in het geheim gesponsorde film om de waarheid te verdoezelen die opzettelijk het verkeerde idee dat het vliegtuigen waren die in de Twin Towers vlogen verspreidde.

In deze zelfde documentaire komen ook de onwaarschijnlijkheden als de Pentagon raket aan het licht en controlled demolition van de Twin Towers en gebouw nummer 7 dat helemaal nergens door geraakt werd en toch in zijn eigen fundamenten als een kaarthuisje in elkaar zakte, waarvoor ook geen enkele aannemelijke verklaring te geven is en ook nooit gegeven is.

Diverse van deze zogenaamde waarheidszoekers hebben het idee dat er helemaal geen vliegtuigen bij de aanslagen betrokken waren volledig naar het rijk der fabelen verbannen, en weigeren zelfs maar in overweging te nemen dat de media een belangrijke rol gespeeld hebben bij deze allergrootste zwendel, deze grootste massamisleiding aller tijden.

Dit is op zich een erg onthullend gegeven aangaande de integriteit van deze “waarheids”zoekers, die niet zelden zelf een rol spelen in de opzettelijke verspreiding van foute informatie waar je toch wel een erg geoefend oog voor moet hebben om daar doorheen te kunnen zien.

Wat nooit aan de grote klok gehangen is, is dat alle elektronica in New York verstoord was op de ochtend van 9-11. Veel elektrische klokken in de stad stopten om precies 08.45 uur die dag. Mobiele telefoons, video cameras, de radioverbinding van de NYFD ( brandweer van New York ) het interne communicatie centrum van het WTC en de apparatuur van de haven autoriteiten werkten allemaal allerbelabberst of in het geheel niet.[5]

De mogelijkheid dat er gebruik gemaakt is van EMP/HERF energievelden die moedwillig aangestuurd werden om het elektriciteitsnet plat te gooien, mag men in deze niet als een onmogelijkheid betrachten.

Het plotseling ontstane magnetische veld van EMP induceert spanning in stroomkringen. Zowel die optredende spanning, als de stroom die daardoor ontstaat, kan schade veroorzaken aan elektronische apparatuur of, indien de puls sterk genoeg is, deze volledig uitschakelen. Dit om er zeker van te zijn dat de security cameras die overal aanwezig zijn geen echte beelden konden vastleggen van wat er werkelijk gebeurde op dat moment zodat men er veilig van uit kon gaan dat geen enkele opname het grote publiek ooit zou bereiken, simpelweg omdat deze opnamen er niet zijn.

Een andere zorgwekkende anomaliteit werd ontdekt door Shack tijdens zijn onderzoek naar de foto`s van de ( volgens de officiële lijst ) overleden slachtoffers van deze terroristische daad. Er bleken nogal wat personages tussen te zitten die in verschillende outfits niet één maar wel tweemaal voorkwamen op deze lijst.[6]

Naar de reden van deze digitale oplichting kun je alleen maar raden, het zou kunnen zijn dat men hiermee het dodental kunstmatig heeft opgevoerd, en bovendien zijn er grote tegenstrijdigheden in de aantallen slachtoffers die bij herdenkingen genoemd werden. Variërend van meerdere honderden tot drieduizend slachtoffers van deze dag. Dit versterkt de vermoedens dat het werkelijke dodental eerder in de buurt van enkele honderden dan in de buurt van enkele duizenden ligt.

Meer over de fotos:


Bron: http://youtu.be/PoZEuj1VPv0 

Ik ben er vrijwel zeker van dat ( als deze reportage vandaag nog eens op televisie vertoont zou worden zoals destijds in 2001 ) niemand er nog omheen kan kijken dat deze vliegtuigen niet echt waren. Destijds waren we nog niet gewend aan zulk dramatisch filmmateriaal dat tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is in vrijwel elke bioscoopfilm. Onze zienswijze is sindsdien drastisch veranderd, maar toch gelooft nog steeds de overgrote meerderheid dat er werkelijk vliegtuigen in beide torens vlogen, omdat men dat destijds met eigen ogen zag gebeuren, recht voor z’n eigen neus op televisie.

Ik moedig iedereen aan om te kijken naar September Clues of om een bezoekje te brengen aan het officiële 9-11 TV archief[7] en deze feiten zelf te controleren.

Als een televisie uitzending en video materiaal vrijwel de hele wereld een rad voor de ogen kan draaien, dan stel ik mij de vraag:”waarover heeft men ons nog meer belogen?” Deze vraag is wel een overweging waard terwijl we meer en meer ontwaken en we belangrijke wereldgebeurtenissen steeds duidelijker waarnemen met een scherpere geest en meer achterdocht als ooit tevoren.

Ook al is het niet geheel duidelijk wat er gebeurde op 9-11, de waarheid over wat er juist NIET gebeurde op 9-11 wordt langzaamaan steeds duidelijker. We zullen moeten leren begrijpen dat de televisie wordt ingezet als wapen van massamisleiding, dit kan alleen zolang we blijven denken en onze gedachten aanpassen binnen de toelaatbare grenzen van ons bewustzijn.

Video:


Bron: http://youtu.be/e-wXcJA-et0 

Het is hoog tijd om de televisie uit te zetten en ons kritisch denkvermogen ten volle terug te eisen! In een tijd dat we onszelf en het begrip omtrent wereldse zaken steeds verder ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat we een open visie houden wanneer we geconfronteerd worden met nieuwe en uitdagende soms confronterende informatie.

Als we zaken zien zoals ze werkelijk zijn, kunnen we de rug toekeren naar alle drama en ons weer focussen op de fundamentele zaken zoals de wetenschap dat vrede geen stand houdt zolang oorlogen nog gebruikt worden om “problemen op te lossen.”

Slechts door het beestje bij naam te noemen zullen we uiteindelijk beginnen een tastbare, positieve verandering te zien op een persoonlijke, gemeenschappelijke en wereldwijde schaal. Voor meer informatie kan ik een bezoek aan deze website ten hoogste aan bevelen. SeptemberClues.info  hier vindt u belangrijke informatie over 9-11

O.A.

* Deconstructing 9/11

* Who Did 9/11?

* The Memorial Scams

* Obstacles to the Truth

• FAQs: what about the planes and passengers? The eyewitnesses? All the other video footage?

Bedankt dat u tot hier bij mij gebleven bent en dat u deze belangrijke informatie uw aandacht schonk. Het lijkt me van wezenlijk belang in ons gezamenlijk ontwakingsproces. Moge alle slachtoffers en zij die betroffen raakten door deze tragische gebeurtenissen voor eeuwig in onze herinnering blijven. Jullie bijdrage aan deze mensheid mag niet worden vergeten! Moge de waarheid onthult worden zodat iedereen het weet en ziet.

Met een warme liefdevolle groet,

Eliot Este
Lees over vragen en feiten rond 9/11 op wijwordenwakker:  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P1770&l=NL

Bronnen:
[1] Architects & Engineers for 9/11 Truth - http://www.ae911truth.org/en/evidence.html
2] AGM-158 JASSM Cruise Missile - https://www.youtube.com/watch?v=kJi2K8mKTRM
[3] “Hijack ‘suspects’ alive and well” – BBC News, September 23, 2001 -
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1559151.stm
[4] “Loose Change: The Financiers/Webmasters Exposed” -
http://www.septemberclues.info/loose_change.htm
[5] “Visual Control of 9/11” - http://septemberclues.info/visual_control.htm
[6] “The 9/11 Memorial Scams” - http://septemberclues.info/vicsims_photo-analyses.htm
[7] September 11 Television Archive – http://archive.org/details/sept_11_tv_archive
[8] 9-11 Truth is Limited Hangout – ‘September Clues’ -
http://www.henrymakow.com/september_clues.html

Slotwoord van vertaler:
Waarom ik mij de moeite getroost heb om dit hele stuk te vertalen?
Omdat ik het belangrijk vindt dat iedereen de kans krijgt om meer te weten te komen over wat er zich afspeelt achter de dikke ondoordringbare gordijnen van de schaduwregeringen. Deze aanslagen en nog veel meer sinistere “zaken” van de duistere elite worden uitgebreid beschreven in mijn boek : “Opnieuw Holocaust aan de Horizon”. Het een houdt verband met het ander en in mijn boek heb ik getracht alle puzzelstukjes aan elkaar te leggen tot een overzichtelijk ( afzichtelijk ) geheel.
Als u het boek wilt lezen kunt u dat niet in de boekhandel vinden.
Het is uitsluitend verkrijgbaar bij:
www.pumbo.nl/boek/holocaust

Met dank u voor uw interesse.

Paul Peters.