President Obama, de meesterbedrieger


James Petras heeft gelijk als hij zegt dat in een land, dat wordt gerund door en voor een zakelijke oligarchie, bedrog en demagogie essentiële elementen zijn. Mensen worden afgeleid en beziggehouden, terwijl ze werken voor de rijken. 

Iedere Amerikaanse president heeft bedrog en demagogie gebruikt. Alle leiders van het Congres. Talloze oorlogsmisdaden die vervolgd zouden moeten worden gaan ondertussen gewoon door. 

Het is toneelspel. Het is dubbelhartigheid. Obama is een meesterbedrieger. Hij heeft werkelijk geen eerlijk bot in zijn lijf. Hij veroordeelt marteling openlijk terwijl dit achter de schermen wordt toegestaan. Hij hekelt de overmaat in Wall Street terwijl hij doorgaat met Wall Street ondersteunen. Hij voert de ene oorlog na de andere, terwijl hij het volk vrede belooft. 

Hij steunt de rechten van het Palestijnse volk, terwijl hij hun recht met voeten betreedt. Hij steunt de ergste zionistische militanten. Hij negeert het geïnstitutionaliseerde Israëlisch racisme. Je kunt hem niet op zijn woord geloven. Hij heeft elke grote belofte die hij heeft gedaan gebroken. Petras verklaart: Obama is de grootste misleider-president uit de Amerikaanse geschiedenis ooit. 

Zijn voorgangers stellen niets voor in vergelijking met hem. De enorme kloof tussen stijl en inhoud, belofte en prestaties, vrede en oorlog, kapitaal en arbeid is nooit groter geweest. Hij belooft voortdurend een ding en doet het andere. Hij verraadt de trouwe kiezers die hem steunden. Zonder scrupules. Hij is racistischer dan de meeste blanke Amerikanen. Hij gebruikt demagogische dubbelhartigheid. Hij verdedigt het onverdedigbare. Hij heeft van Amerika een land gemaakt ongeschikt gemaakt om in te wonen. 

Dit zijn de twee gezichten van een politiestaat: belastingontduikers, financiële oplichters en witwassers onderdak bieden, terwijl het volk te maken heeft met controle en onderdrukking.

Nog nooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten hebben we meegemaakt dat er zoveel misdaden worden gepleegd door private en staatelite. Er is nog nooit zoveel schade berokkend aan zoveel mensen door zo weinig mensen. Er is nog nooit zoveel en zo makkelijk vergaarde rijkdom in handen geweest ten koste van miljoenen anderen. Nog nooit eerder werden door de zogenaamde beschaafde samenlevingen lang gekoesterde waarden zo gemakkelijk in de prullenbak gegooid. 

Diefstal is nog nooit zo geïnstitutionaliseerd geweest. De bedragen waren nog nooit eerder zo enorm. Nooit eerder is plundering uitgegroeid tot een nationaal tijdverdrijf. Zogenaamd democratisch bestuur heeft nooit eerder op deze grote schaal het eigen volk opgelicht of was mega-criminaliteit gewoon en ongestraft. Nooit eerder lag de overheid in bed met het bedrijfsleven en werden zoveel mensen hier de dupe van. 

Het beleid van de VS is “te rijk voor de gevangenis, te groot om te mislukken”. Alleen de gewone man en vrouw worden aangepakt. Als je een brood pikt voor je kinderen omdat zij honger hebben zal je gevangenisstraf krijgen. Doe je het nog een paar keer, dan krijg je misschien levenslang. Als je een biljoen dollars, of twee, of drie achterover drukt, blijf je op vrije voeten. 

Recht en rechtvaardigheid bestaat helemaal niet. Onrechtvaardigheid is het officiële beleid. Jan met de pet maakt geen kans. 


De macht van Israel in de VS
 

Israel koopt het Congres van Amerika en saboteert de vredesbesprekingen tussen Iran en de VS. Oorlog of vrede staat op het spel. Vijfendertig jaar anti-Iran vijandigheden gaan gewoon maar door. De zionisten willen de Republiek van Iran van de Aarde vegen. Israel wil militaire dominantie in de regio. 

Iran aanvallen betekent een regionale of mondiale oorlog. Sinds WO II heeft Israël in het Midden Oosten en Afrika meer landen gebombardeerd, binnengevallen en bezet dan alle koloniale machten, met uitzondering van de VS, zegt Petras. Slachtoffers zijn Palestina, Syrië, Libanon, Egypte, Irak, Jordanië, Soedan en Jemen. In tal van andere landen zijn terroristische aanslagen en gerichte moordaanslagen geweest. Ongestraft. Amerika is de bondgenoot-in crime. De VS geeft jaarlijks miljarden dollars steun aan Israel.

Rode lijnen, tijdlijnen, deadlines, sancties, sabotage, subversie, cyberaanvallen, moorden, wapengekletter, oorlogszuchtige valse beschuldigingen, allemaal gemanipuleerd om de P5 +1 gesprekken te laten falen, de ronde van gesprekken met Iran over het nucleaire programma van het land. 

Voorwendsels kunnen gemakkelijk worden verzonnen. Valse vlag operaties evenzo. Terreuraanslagen worden in scene gezet. Politieke macht wordt door zionisten gekocht in het Amerikaans Congres. Ze krijgen meestal wat ze willen. 

De berichtgeving in de mainstream media volgt in hun voetstappen. De waarheid wordt systematisch begraven. Tweeënvijftig Amerikaanse zionistische organisaties leggen Amerika hun wil op en politiek Washington buigt. 


Obama met Israël tegen de rest van de wereld
 

Amerika kent nu een dictatorschap, zegt Petras. Er zijn geen constitutionele wetten. Presidentieel toiletpapier!

Illegale uitvoeringsbesluiten worden goedgekeurd om “legitiem” oorlog te kunnen voeren en fundamentele vrijheden te vernietigen. Het is puur machtsmisbruik.


Uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (4 juli 1776): 

Wanneer een lange reeks van misbruiken en machtsoverschrijdingen door de regering, onveranderlijk gericht op hetzelfde doel, duidelijk wijst op de intentie het volk onder volstrekte dwingelandij te brengen, is het het recht van het volk, ja zelfs hun plicht, zo'n regering omver te werpen en te zorgen voor nieuwe waarborgen voor hun toekomstige veiligheid. 

Obama heeft zodra hij president was meteen zijn volk verraden. Hij is schuldig aan zware misdaden en misdrijven. Hij wijst de fundamentele burger- en mensenrechten af. Hij spot met de democratische waarden. Hij bedreigt de mensheid. Hij leidt Amerika naar WW III. Hem verwijderen zou de hoogste prioriteit moeten zijn. 


De eerste vijftien minuten van zijn presidentschap
 

In de inauguratierede van 2009 beloofde Obama een buitenland beleid met “een nieuwe benadering, met nadruk op respect en dialoog”. Daarna teisterde Amerika het ene na het andere land en bracht overal democratisch gekozen leiders ten val. Talloze andere zware ondefinieerbare misdaden volgden in zijn eerste ambtstermijn.

Hij is een wolf in schaapskleren. 

Beginselen van de rechtsstaat doen er niet meer toe. De mensheid is meer dan ooit in gevaar. Amerika is het echte rijk van het Kwaad. De meedogenloosheid is ongeëvenaard. 


Israels gewillige beulen: AIPAC neemt Washington in
 

De ‘American Israel Public Affairs Committee’ (AIPAC) is een belangengroep die lobbyt bij het Amerikaans Congres en de Amerikaanse uitvoerende macht. Doel is een relatie te onderhouden tussen de Verenigde Staten en Israel. De organisatie beschrijft zichzelf als Amerika's pro-Israel lobby en omvat een groot aantal leden van zowel joodse als niet-joodse achtergrond uit alle politieke stromingen. 

Als een land zoals de Verenigde Staten in verval raakt, dan is dat niet vanwege concurrentie van buitenaf: het is slechts een symptoom, zegt Petras. Verval en een verminderde concurrentiepositie komen van binnenuit. De binnenkant is rot. De natie wordt verraden door laffe leiders, die kruipen voor een buitenlandse staat zonder scrupules of morele integriteit. AIPAC is het meest prominente gezicht van de Amerikaanse zionistische macht. Het is een front voor Israel. Amerika's pro-Israel lobby. 

Niemand uit het Congres benoemt dit. Het zou het einde van je carrière betekenen. De AIPAC heeft zo’n beetje het alleenrecht om over oorlog en vrede te beslissen, over handel en investeringen, multi miljarden dollars aan wapenhandel, het Amerikaanse Midden Oostenbeleid, of de regering van Democraten of Republikeinen is, dat maakt niets uit. De jaarlijkse vergaderingen van AIPAC zijn de meest schandalige uitingen van zionistisch-joodse macht, zegt Petras, zij zijn het die het buitenlandbeleid van Amerika vormgeven. Het enige doel van AIPAC is Israels onbetwiste militaire en politieke macht garanderen over het gebied van Noord-Afrika tot aan de Perzische Golf. Presidenten, topambtenaren, leiders van Congres, zij buigen allen voor de macht van AIPAC. Zij lopen in hun maat mee en collaboreren. Zij verraden het Amerikaanse volk. 


De grote transformatie van joodse liefdadigheidsorganisaties in Amerika
 

Het begon allemaal met welzijnshulp voor arme werkende joodse immigranten, bejaarden en slachtoffers van de Holocaust. Het verschoof in de richting van politieke beïnvloeding ten gunste van de militaire staat Israel. Er werd ‘afgestemd’ (veel geld betaald) op de invloedrijke mensen van het Congres. Iedere vorst, gekozen president of dictator in het Midden Oosten, die het niet eens was met Israels annexatie van het Palestijnse land was een ‘gevaar voor de vrede’ in het Midden Oosten. 

AIPAC-leden vertegenwoordigen niet langer de joodse gemeenschap. Veel leden zijn uitgetreden. Anderen werden gedwongen te vertrekken. Ze vertegenwoordigen nu de wetteloze Israëlische macht. Zonder enige integriteit. 


Imperialistische zionistische oorlog en terreur in het Midden Oosten: Palestina, Iran, Syria en Yemen
 

De Eindoplossing voor de Palestina kwestie. Het officiële beleid van de politiek in Israel bestaat uit etnische zuiveringen. Palestijnen worden systematisch van hun geboortegrond gestuurd. Hun land wordt onteigend, huizen vernietigd, boomgaarden met bulldozers platgereden. Joodse nederzettingen in Palestina worden bediend met snelwegen, netwerken voor elektriciteit en water, dat exclusief voor het gebruik van kolonisten en de bezettende soldaten is. 

Israël is het enige land ter wereld zonder grenzen. Groot Israel is het doel. In 1982 schreef Oded Yinon ”The Zionist Plan for the Middle East”. De Arabische-Amerikaanse University Graduates noemen het “de meest expliciete, gedetailleerde en directe verklaring omtrent de zionistische strategie in het Midden Oosten”. Het is niet zozeer de historische waarde, maar de nachtmerrie die zij vertegenwoordigt. Het verklaart de wil van Israel om te overleven en om dat te kunnen moet de Staat dominant zijn. Israel moet een wereldmacht worden. Arabische landen moeten dus langs etnische en sektarische lijnen gescheiden worden en zo Israëlische satellietstaten worden. 

Israel wil het Palestijnse land innemen en niet-joden worden uitgezet. Palestijnen worden niet erkend. Israel begaat iedere dag ernstige misdaden en het land komt er mee weg. Palestijnen zijn grotendeels op zichzelf aangewezen om te overleven. De inwoners van Gaza lijden het meest van allemaal. Israel houdt ze geïsoleerd. 

De Palestijnse president Mahmoud Abbas is een Israëlische collaborateur. Ook andere ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit. Het zijn Israëlische handhavers. Ze verraden hun eigen volk voor genereuze uitkeringen. Ze zijn medeplichtig aan het veroorzaken van enorm menselijk leed. 


Obama bij de Algemene Vergadering van de VN: Palestina wordt opgeofferd voor zionistische fondsen voor zijn campagne
 

Petras heeft het over de uitspraken die Obama deed op 21 september 2011, tijdens de toespraak in de Verenigde Naties. Hij verbindt zich openlijk met Israel en steunt de wetteloze Israëlische politiek. De vitale behoeften van het Palestijnse volk worden genegeerd. Obama steunt de Amerikaanse zionistische macht en stelt daarmee zijn financiële steun voor herverkiezing veilig.


Israëlische bommen
 

In de geschiedenis van Israel zijn vele oorlogsmisdaden tegen de mensheid gepleegd. Ook langzame genocide. De leiders gedijen op oorlog. Het buitenlandbeleid is afhankelijk van eeuwigdurende regionale oorlogen en politieke instabiliteit, aldus Petras. Tweeënvijftig grote Amerikaanse zionistische organisaties onderschrijven de wetteloosheid van Israel. 

Israël is een partnerschap aangegaan met Obama in de oorlog tegen Syrië. Syrië moet als regionale rivaal worden verwijderd. Iran moet de volgende worden. In de begroting van 2014 van Israël staat een bedrag van $ 3.000.000.000 dollar klaar voor oorlog tegen de Islamitische Republiek Iran. Deze oorlog beginnen zou waanzin zijn. 

Als Israel een daad van oorlog tegen zijn buurman begaat, hoe onrechtvaardig en wreed ook, zullen de zionisten in Amerika, van de meest religieuze tot de meest seculiere, de 'peaceniks'  tot de neo-cons, allemaal verenigd de 'joodse bommen' rechtvaardigen, zelfs als ze vandaag op de belegerde bevolking van Syrië vallen en morgen op Iran.

 
De bloedige weg naar Damascus 

De strijd in Syrië is Obama's oorlog. Stromannen worden gebruikt als doodseskaders. Obama plant waarschijnlijk Libië 2.0. Een volledige oorlog tegen Assad kan door een grote in scene gezette terreuraanslag op weg worden geholpen. De weg naar Teheran loopt via Damascus. En deze weg is geplaveid met leugens, verklaart Petras.


Saoedi Arabië: dictatorschap en wereldwijd terrorisme
 

Saoedi Arabië wordt geregeerd door een familiedictatuur, tegenstand wordt er niet getolereerd. Mensenrechtenactivisten en politieke dissidenten worden streng gestraft. Saoedi Arabië financiert de meest fanatieke, retrograde, vrouwenhater-versie van de islam, de Wahhabi sekte van de soennitische islam.

Saoedi Arabië is ‘n gewaardeerd bondgenoot van de VS. 

Amerika ondersteunt een aantal van 's werelds meest meedogenloze despoten. Amerika richt zich op onafhankelijke regeringen in het buitenland en wil daar regimeveranderingen bewerkstelligen. Een dienstbare prowesterse marionettenleiding moet de onafhankelijke leiders vervangen. De VS spendeert miljarden dollars aan deze queeste.

Iran-VS interim-overeenkomst: historische doorbraak of verraad? 

Amerikaanse deals zijn het papier niet waard waarop ze zijn geschreven. Kijk maar eens naar de geschiedenis. De inheemse Indianen hebben eeuwenlang geleden. Vanaf 1492 tot aan vandaag zijn beloften gemaakt en gebroken. Het ene na het andere Amerikaanse verdrag werd geschonden. Imperialisme werkt op deze manier. Dingen zijn niet veranderd. Vandaag zijn ze erger dan ooit. Vroeger wilde Amerika dominantie op zee, nu willen ze de hele wereld. 

Obama is Amerika's nieuwste schurkenleider. Hij is een lafaard en een seriële leugenaar. Petras vraagt zich af of de zogenaamde "historische doorbraak" in Genève echt is of een luchtspiegeling. Komt er een einde aan 34 jaar Iran pesten? Of is het Amerikaans verraad vermomd als diplomatieke hocus pocus? 

De grote leugen over de Iraanse nucleaire dreiging gaat maar door. Het is nep. Amerikaanse inlichtingendiensten weten het. Het is algemeen bekend in Washington. Het maakt niet uit. 

Petras zegt dat Genève is gericht op het ondermijnen van het potentieel van Iran om een nucleair programma te hebben. Er zijn helemaal geen wapens om te vernietigen, er zijn geen wapenplannen​​, geen oorlogsplannen. Amerikaanse inlichtingendiensten rapporten zeggen dit steeds weer. Dus de huidige onderhandelingen zijn gericht op het verzwakken van het legale nucleaire programma van Iran. 

Het plan van Amerika/Israel is om de Iraanse onafhankelijkheid te vernietigen. De leiding van Iran moet worden vervangen door een prowesterse marionettenregering. Het is niets anders dan oprukkend imperialisme van de VS en Israel. 

Iran heeft lang gezocht naar genormaliseerde relaties met Washington en andere westerse landen. Heeft grote concessies gedaan. Oprechte inspanningen werden afgewezen. Is het deze keer anders? 


De moord op Anwar Al-Awlaki
 

Vertegenwoordigde de Amerikaan Anwar al Awlaki, een radicale moslimprediker, een onmiddellijke bedreiging voor Amerika? Eén die zo ernstig en acuut was dat de VS de man mochten doden met een drone? Op 30 september 2011 werd Al Awlaki in Jemen door een drone-salvo geraakt, Obama beval het. Hij vermoordde een Amerikaanse burger in het buitenland, pleegde koelbloedige moord. Zeker niet voor het eerst. Of het laatst. Hij negeerde de fundamentele beginselen van een rechtsstaat. Washington-regels tellen alleen. 

Zogenaamde massaopstanden in Oost-Europa met kleurcodes worden geleid door dubieuze populaire leiders, die voor de massa gaan staan en tot onafhankelijkheid en democratie manen. Ze zijn pro-NAVO, prowesters en worden gesteund door neoliberale elites. Moderne oligarchen privatiseren en verkopen lucratieve sectoren van de economie. Miljoenen mensen worden werkeloos en de welvaartstaat wordt ontmanteld. Hun militaire bases worden opengesteld voor NAVOvliegtuigen en buitenlandse troepen. Hun wapens worden gericht op Rusland. 

Hun eigen mensen worden verraden. In de geschiedenis van Washington wemelt het van steun aan regeringen die de behoeften van hun eigen volk negeren. 

Petras eindigt met de conclusie dat voor het begrijpen van imperialistische politiek is vereist: een analyse van de veranderende structuur en operationele code; identificatie van ideologie en technologische innovaties; analyse van de binnenlandse fundamenten van het rijk en de wisselwerking tussen de overzeese expansie en intern verval;  en lokalisatie van de eigenzinnige binnenlandse politieke configuraties die invloed hebben op de specifieke beleidsmaatregelen en strategieën van de imperium-bouwers.

 

By Stephen Lendman, 4 april 2014, Copyright © 2014 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/presidential-rule-by-deception-obama-the-master-con-man-2/5376627


Stephen Lendman lives in Chicago. He can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net.
His new book is titled “Banker Occupation: Waging Financial War on Humanity.”
http://www.claritypress.com/LendmanII.html
Visit his blog site at sjlendman.blogspot.com.
Listen to cutting-edge discussions with distinguished guests on the Progressive Radio News Hour on the Progressive Radio Network.
It airs three times weekly: live on Sundays at 1PM Central time plus two prerecorded archived programs.
http://www.progressiveradionetwork.com/the-progressive-news-hour