Nieuws en achtergonden in het Gazaconflict

 

Redactie wijwordenwakker: Er is geen goed woord voor de acties die plaatsvinden in Gaza, laat dat helder zijn maar er is ook geen reden de gewone joodse mensen te veroordelen of negatief te benaderen. We moeten in deze zaak de blik helder houden en kijken naar de zionistische grondslag van dit plan. Het zionisme heeft zijn wortels ver in het verleden en daarvoor is het noodzakelijk de geschiedenis te raadplegen en Khazaria te kennen. De Khazaren (zionisten) verspreidden zich over de hele wereld en nemen momenteel sleutelposities in op financieel , economisch en bestuurlijk gebied.

Wilt u hier meer over weten lees dan:

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&l=NL

Video Khazaria:


 

Hamas

‘Tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat Hamas een creatie van Israël is’, zegt mijnheer Cohen die een joodse Tunesiër is van geboorte en tientallen jaren in Gaza werkzaam was. Hij was verantwoordelijk voor religieuze zaken in de Gaza streek tot 1994. Mijnheer Cohen zag de islamitische Hamas beweging vorm aannemen en uitgroeien tot een militante beweging die uit is op de vernietiging van Israël.

‘Israël ageerde niet tegen de islamitische groeperingen vanaf het begin, ze tolereerden hen en moedigeden hen soms zelfs aan als tegenwicht tegen de nationalistische burgerbeweging PLO met Yasser Arafat als leider’, verteld mijnheer Cohen. Israel werkte zelfs samen met de half blinde godsdienstige Sjeik Ahmed Yassin, zelfs toen Hamas al vorm aannam. Nu noemt Hamas zijn granaat-raketten ‘Yassins’,naar deze oprichter.

Bronnen: http://www.globalresearch.ca/beware-israel-the-eager-provocateur/5395268 en 
How Israel helped to spawn Hamas

Op 2 augustus 2014 legde advocaat Dr. Joanne Maria McNally een aanklacht neer bij het internationaal strafrechtelijke gerechtshof (ICC) om verdere genocide en etnische zuivering van de Palestijnse bevolking tegen te gaan en onderzoek te doen naar ‘toenemende genocide’ (term die door Prof. Ilan Pappé’s beschreven werd) sinds 1948-1949.

Deze aanklacht werd gedaan in naam van 3 kinderen uit Rafah, 6 jaar, 5 jaar en 4 maanden oud, die op 1 augustus de dood vonden en namens de familie Khan Younis waarvan 25 familieleden op 20 juli 2014 vermoord werden, waaronder 19 kinderen en 3 zwangere vrouwen.

Eiser/Petitioner/Representative/Claimant:Dr JM McNally, British Lawyer

Het ICC heeft nog geen bevestiging van de eis gegeven

Bron: claim-lodged-with-icc-for-israels-cumulative-crimes-against-humanity/5395121

Eran Efrati spreekt zich uit en wordt opgepakt

Voormalig militair in de Israëlische defensie, sergeant Eran Efrati (28 jaar) is de Edward Snowdon van Israel geworden. Deze klokkenluider is opgepakt en ondervraagd door de Israëlische autoriteiten omdat hij zich uitsprak over het gebruik van illegale wapens in Gaza en de vrijbrief die gegeven werd aan solitair opererende militairen om Buregers van Gaza te doden.

 Eran Efrati

Vorige week, 29 juli, maakte Efrati op facebook bekend dat vertrouwelijke bronnen binnen het Israelische leger hem informatie verschaften over de ‘werkelijke reden’ voor de in Gaza plaatsvindende ‘Shuja’iyya’ massaslachting. Soldaten schoten opzettelijk op burgers om hem te ‘straffen’ en als vergelding voor de doden die in hun eenheden te betreuren waren.

Bron: -whistleblower-who-posted-israeli-troops-killed-gaza-civilians-in-revenge-now-under-arrest/

 

Aanvallen op Palestijnse burgers door joodse burgers

Terwijl alle ogen op Gaza gericht zijn  werd de 16-jarige Muhammad Abu Khudair levend in brand gestoken in een wraakactie door Israëlische burgers. Extreem rechtse groeperingen kammen de straten uit op zoek naar Arabieren die ze aan kunnen pakken. Daarbij vinden muishandelingen plaats en worden mensen in elkaar geslagen met honkbalknuppels en ijzeren staven. Politie die arriveerde belde geen ambulances dus moesten de slachtoffers door omstanders naar een ziekehuis vervoerd worden. Er zijn geen arrestaties verricht. De politie heeft de gewoonte misdaden tegen Palestijnen te negeren en nemen soms zelfs deel aan de haatacties.


 

Israëls militaire strategie: vernietig Palestina 

Overweldigend bewijs van genocide, nauwkeurige gegevens over dood en vernietiging in Gaza 

De tegen de Palestijnen gerichte genocide is tot de "nieuwe standaard" uitgegroeid, aldus de Times of Israel. 

De regering Netanyahu verwoordt het als volgt: 

“Onder bepaalde omstandigheden is genocide toegestaan, omdat het is gericht tegen Palestijnen, alias "terroristen" en die moeten worden uitgewist.

Het implementeren van beleid van volkerenmoord tegen terroristen en onschuldige burgers is toegestaan ​​om verantwoorde doelen te kunnen bereiken.

Wat kunnen we anders doen, wanneer we te maken hebben met een vijand van zo’n aard, dan hen volledig uit te roeien”. 

Als politieke leiders en militaire deskundigen bepalen dat de enige manier om ‘aanhoudende stilte’ te bereiken volkerenmoord is, is het dan toelaatbaar dat dit doel wordt nagestreefd? Zie The Times of Israel: Genocide is Permissible “to Achieve Responsible Goals?”  Global Research, 1-8-2014. 

De gegevens onderaan dit artikel zijn met zorg samengesteld door Lesley Bravery. Ze bevestigen het doel achter de militaire strategie van Israël: “volkerenmoord" en "een strategie van volledige vernietiging". 

De moord op burgers lijkt het belangrijkste doel, maar de vernietiging van de Palestijnse economie en instellingen van het maatschappelijk middenveld, alsmede het leven ondraaglijk maken voor diegenen die de bombardementen overleven, zijn een integraal onderdeel van de militaire campagne. 

Het zijn vooral woonwijken die worden gebombardeerd en beschoten. Er wordt ook gericht op scholen, ziekenhuizen en klinieken. Elektriciteitscentrales, water en afvalwater infrastructuren worden met opzet vernietigd. Er is niets meer voor de burgers, geen huizen, geen wegen, geen telefoon of elektriciteit. 

Het onuitgesproken doel is genocide, gericht tegen het volk van Palestina. 

De Palestijnen moeten uit hun thuisland worden verdreven 

De centrale doelstelling van de zionistische staat is territoriale expansie. Krachtige stemmen in het Israëlische  Knesset (het parlement) hebben een beroep gedaan om de Palestijnse bevolking te verdrijven en het Palestijnse grondgebied met Joden te vullen. 

De onderliggende gedachte is een "Groot-Israël": "Gaza is een onderdeel van ons land en we zullen er altijd blijven" 

Medeplichtigheid van het Westen 

Westerse leiders zijn niet alleen medeplichtig, ze hebben ook bloed aan hun handen. Deze zorgvuldig geplande Israëlische militaire onderneming werd gecoördineerd met behulp van het Pentagon en de NAVO en heeft grote geopolitieke en economische gevolgen (die buiten het bestek van dit artikel vallen). 

De militaire acties van Israël passen bij de Midden-Oosten strategie van Washington om de omringende staten van Israel te destabiliseren en fragmenteren. Het is ook onderdeel van de routekaart (VS-NAVO-Israël) op weg naar de oorlog tegen Iran. De timing van de aanval op Gaza valt niet toevallig samen met de militarisering van Oost-Europa en de meedogenloze oorlogsdreiging tegen Rusland. 

 “Lippendienst bewijzen” aan Israëlische oorlogsmisdaden

De consensus van Washington bewijst lippendienst aan de oorlogsmisdaden van Israel. Volgens het machtige Council on Foreign Relations (CFR) heeft premier Netanyahu een “hekel aan militaire conflicten”. De omstandigheden gaan de controle van Netanyahu te boven. Netanyahu is “betrouwbaar”, “verlangt vrede” maar “moest politiek handelen”. Hij wordt zowaar als slachtoffer geportretteerd.

Genocide is de “nieuwe standaard”

Ook de media heeft de "nieuwe standaard" omarmd, "moord van een heel volk is onder bepaalde omstandigheden toegestaan​​". Volgens de Wall Street Journal, is de regelrechte eliminatie en/of verdrijving van de Palestijnen uit hun thuisland de oplossing:

Wat dachten de mensen in Gaza dat er zou gebeuren? Zij moeten op de verkiezingsavond toch hebben begrepen dat hun leven zou omslaan in totale chaos. Hun levensverwachting zou jammerlijk laag worden; hun kinderen zouden geen toekomst meer hebben. Alleen in leven blijven zou al een uitdaging worden, als in leven blijven er nog toe deed (Professor Thane Rosenbaum, WSJ, 21 juli 2014). 

Door Prof Michel Chossudovsky, Global Research, 3 augustus 2014

Bron:israels-military-strategyobliterate-them-completely-overwhelming-evidence-of-genocide  

 


Data door Leslie Bravery van de Palestinian Human Rights Campaign
 

Cijfers aantal doden en vernietigingen; middernacht 31 juli 2014: 

Palestijnen vermoord: 1372 (315 kinderen, 166 vrouwen en 60 ouderen)
Palestijnen verwond: 7680 (2307 kinderen, 1529 vrouwen en 287 ouderen)
Gebouwen vernietigd: 5238
Gebouwen beschadigd: 4374
Beschadigde ziekenhuizen en gezondheidscentra: 13 hospitalen, 10 klinieken
34 gezondheidscentra gesloten
12 ambulances beschadigd
38 medewerkers in de ziekenhuizen gewond waaronder:
2 Apothekers, 4 paramedici, een assistent apotheker, een laborant en een bloedbank medewerker
Een verpleegster en een administrator zijn vermoord door de bombardementen
De Rooms-katholieke kerk in Gaza met meer dan 800 vluchtelingen en 29 gehandicapte kinderen werd gedreigd te worden gebombardeerd, hoewel de gehandicapte kinderen niet konden worden vervoerd
Opnieuw werden kantoren het doel, die speciaal de internationale en de Palestijnse media van informatie voorzien
Meer dan 245.000 vluchtelingen
1.700.000 mensen (de hele bevolking van de Gazastrook) zijn slachtoffer door de vernietiging van de infrastructuren van water, elektriciteit en afvalvoorzieningen 

Copyright © 2014 Global Research

 

‘Groot Israël ‘ wat is dat en waar komt het vandaan? 

Het concept van een ‘Groot Israël ‘ werd al benoemd door de vader van het zionisme Theodoor Herzl en is een Joodse staat die zich uitstrekt van Egypte tot aan de Eufraat. Hij schreef hierover in 1904. 

Rabbi Fishmann, lid van het Joodse genootschap voor Palestina, sprak op 9 juli 1947 de VN toe met de woorden: ‘Het beloofde land strekt zich uit van de rivier in Egypte tot de Eufraat en omvat delen van Syrië en Libanon’. Van de Nijl dus tot aan de Eufraat.

Het ‘Yinon plan’ uit 1982 was een uitbreiding van het Britse koloniaal idee over hoe het Midden Oosten vorm te geven. 

Het Yinon plan is een strategisch ontwerp waarin de superioriteit van Israël in het Midden Oosten centraal staat. Het is er op gericht en schept de voorwaarden tot het formeren van Israël als grote geopolitieke macht door de balkanisering van de omringende Arabische staten en die op te delen in kleinere, zwakkere staatjes. 

‘Israëlische strategen zagen Irak als hun grootste uitdaging in deze verdeling. Vandaar dat Irak centraal stond in hun verdelingsplan van de Arabische wereld. Het is het Yinon plan dat oproept om Irak te verdelen in 3 staten, een Koerdische staat en 2 aparte Arabische staten waarvan een voor de sjiieten en de andere voor de Soenieten. De eerste stap hier naar toe was de oorlog tussen Iran en Irak die in het Yinon plan opgenomen was’. 

Yinon schref het plan in het tweede jaar van de acht jaar durende Iran Irak oorlog (1980-1988). In deze strijd vielen ongelooflijk veel doden aan beide zijden. Opvallend was dat Irak deze oorlog leek te voeren voor de VS tegen Iran als bedreiging, terwijl in Iran het Islamitische geloof een geheel andere wending nam. Hoe het kon dat men deze oorlog voerde voor een regering in Washington, die duizenden kilometers verder op ligt, blijft een mysterie.

De dag na de beëindiging van deze strijd wijzigde de VS zijn focus en werd Rusland de grootste bedreiging van Amerika.

Daarna kwam de Koeweitkwestie over de oliediefstal en gaf de VS ambassadeur, April Glaspie, Saddam Hoessein toestemming tot invasie. VN embargo’s volgden en in 2003 de bezetting van Irak door de VS. Dit alles bracht het hele gebied in een grote neerwaartse spiraal die duidelijk vooropgezet is. Nu wordt er openlijk gesproken over de opdeling van Irak in kleinere staten.

Opzet geslaagd! De plannen voor de opdeling van het Midden Oosten en Noord Afrika gaan voort – en Israël is via zijn vriendschappelijke banden met de Koerdische autocraten voorstander van een aparte Koerdische staat. Zeventig jaar van manipulatie en strijd vindt zijn voleinding en Israël domineert het gebeid als machtsbolwerk. 

Dit alles werd omschreven door Lt kolonel Ralph Peters in zijn tekst in 1997 in het ‘US Army War College Quarterly’ . Hij is voorstander van een niet eindigende oorlog:

‘Er zal geen vrede zijn. Ieder moment van de rest van ons leven zullen er meerdere conflicten zijn…over de gehele wereld. Gewelddadige strijd zal de krantenkoppen beheersen, maar de culturele en economische strijd zal via een gelijkmatiger plan verlopen maar uiteindelijk de doorslag gevende factor zijn. De (strijdkrachten van de) VS zullen de veiligheid in de wereld bewaren ten behoeve van onze economische en culturele aanval. Om dat te bewerkstelligen zullen we doden zoveel als nodig is’.

‘We zijn een tijdperk van blijvende conflicten binnen gegaan’.

In 2006 werd de kaart gepubliceerd (in ‘the Armed Forces Journal’) die het grondplan vormt voor ‘het Midden Oosten project’:

De arrogantie en wetteloosheid waarmee dit alles georkestreerd wordt gaat voorbij aan de werkelijkheid. De plannen van de Vs gaan geheel voorbij aan de Irakese religieuze- en etnische minderheden die al eeuwen naast elkaar bestaan waaronder: Christenen, Mandeeers, Yazidi’s, Turkmenen, Joden, Zoroastianen, Bahai, Kakai, en Shabaki en al diegenen die niet als religieuze groepering bekend staan.

Oktober 2007: Joe Biden probeert een meerderheid van de senaat in de VS te laten stemmen voor de verdeling van Irak in 3 delen. De washinton Post meldde dat  de stemming 75-23 was, een mijlpaal in de ontwikkeling van Irak.

Biden zegt zelf een overtuigd zionist te zijn en gaf in een speech in 2013 aan dat:

‘Als er geen Israël zou zijn men er een zou moeten creeren zodat onze belangen gewaarborgd zijn. Denk aan olie, gas en strategische doelen’.

‘Amerika’s steun aan Israël is onwankelbaar, geen discussie mogelijk’.

Biden’betrekkingen met Israel dateren al uit de tijd dat hij als student kennis maakte met Golda Meir en nu zijn er de uren die hij doorbrengt met premier Netanyahu zoals na de dienst voor Ariel Sharon waarbij hij aanwezig was.

Is het niet ironisch dat een land dat ghetto’s creëert voor de Palestijnen de spiegel is van het plan dat indertijd door Eichmann, architect van etnische zuivering in WOII, werd gemaakt voor joden: ‘Ghetto’s in de grote steden en reservaten voor joden’. Daarnaast was hij de bedenker van gedwongen uitzetting, een van de aanklachten tegen hem nadat hij in 1960 in Argentinië werd opgepakt. Hij stond in Israel terecht en werd schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en werd in 1962 opgehangen. Voor zijn nazitijd was hij…jawel, oliehandelaar.

De geschiedenis spreekt maar is er iets van geleerd? 

Lees meer in het uitgebreide artikel voorzien van alle bronnen: /the-israeli-dream-the-criminal-roadmap-towards-greater-israel/

 
Israëlische hoger gerechtshof:
Soldaten van Israël gebruikten Palestijnen als menselijk schild

  
 

4 Augustus 2014,

Steeds weer beschuldigde Israël Hamas ervan dat ze burgers gebruikten als schild. Maar al in 2005 was bij het hoger gerechtshof bekend dat in zeker 1200 gevallen de Israëlische militairen zelf Palestijenen ingezet hebben als menselijk schild in de vijf voorgaande jaren.

Lees hier het rapport dat toen verscheen 

In 2009, publiseerde Wikileaks een Israëlische regeringsmemo waarin gezegd werd dat:

‘Individuele Palestijnen een getuigenis aflegden over het Israëlische legerdat misbruik maakte door plundering, mishandeling, vandalisme en het gebruik van de lokale bevolking als menselijk schild.

Het ging nog veel verder toen de Israëlische organisatie ‘Breaking the Silence’, die getuigenissen van 26 militairen zelf vastlegde, openbaar maakte dat tijdens operatie ‘Cast Lead’ gebruik is gemaakt van menselijke schilden door het Israëlische leger. 

Vorige maand maakte The Nation bekend

Israëlische militairen hebben systematisch gebruik gemaakt van Palestijnen als menselijk schild. Tijdens invallen op de ‘West Bank’ in 2002 werden jonge Palestijenen vastgebonden de motorkap van voertuigen of gedwongen als eerste huizen binnen te gaan waarvan gedacht werd dat er militanten aanwezig konden zijn.

The Guardian schreef :

Israel is niet vrij van blaam waar het het gebruik van mensen als schild betreft, nog in 2012 werden 2 militairen veroordeeld via de krijgsraad omdat ze een 11 jaar oud Palestijns jongetje gebruikten als schild tijdens een operatie in 2008-2009 in Gaza. Het kind werd opgedragen tassen te doorzoeken waarvan ze verwachtten dat er ‘booby traps’ in zaten.

Door Washingtons Blog
Bron: http://investmentwatchblog.com/israeli-high-court-israeli-soldiers-used-palestinians-as-human-shields-1200-times/#yFkf6XEoVjdREZsu.99


Video: Speech Rania Masri over: Wat is barbaars mr Obama? 
Beelden uit Gaza:
Australische journalist neemt ontslag omdat hij geen kritiek mag hebben op Israël


Mike Carlton (foto) van de Sydney Morning Herald zegt dat hij weg is bij de krant en het beu is hoe men zijn artikelen behandeld. Dat gebeurde na zijn column waarin hij zich kritisch uitliet over Israel’s handelen in het conflict met Gaza. Daarvoor werd hij zes weken geschorst. In het telefoongesprek aangaande de schorsing gaf Mike te kennen er genoeg van te hebben en bij deze zijn ontslag in te dienen. 

Hij zegt dat er een georganiseerde Likud lobby is die optreed als er kritiek op Israël plaatsvindt. De krant handelt daarnaar. Naar aanleiding van het stujkje dat hij schreef ontving hij dreigementen met omschrijvingen als : ‘Jij nazistische vuile jodenhater’ en dergelijke. Het was dom van hem, zegt hij, dat hij daarop in is gegaan en men zegt dat dat hem de das om heeft gedaan in deze kwestie.