VS: 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend' is een stupide mythe

 

De VS is vastgeraakt in een zeer gecompliceerd web van belangen en haat.
De 2.400 jaar oude mythe ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ leidde in de VS tot een stupide buitenlandse politiek. Men neemt vaak aan dat deze uitspraak aan de Arabieren toegekend moet worden maar is in werkelijkheid veel ouder. De oorsprong ervan ligt in India. In de vierde eeuw voor Christus was het Kautilya, de Indiase Machiavelli, die dit schreef in zijn militaire boek over oorlogsvoering in het Sanskriet de ‘Arthashastra’.
De VS laat zich al decennia lang leiden door deze uitspraak maar is het zinvol om deze oude Indiase theorie te blijven volgen? Nog belangrijker is, is de uitspraak wel waar?

Onderstaande diagrammen laten zien hoe ridicuul het is om daarop je politiek en militaire strategie te baseren.

De idiotie in het Midden-Oosten:


(Washington Post)

 

De VS zou zich dit moeten herinneren terwijl het zijn militaire rol in Syrië uitspeelt.

Generaal David Petraeus bleek dezelfde menig toegedaan toen hij eerder deze maand tijdens een voordracht zei: ‘De vijand van mijn vijand blijft mijn vijand’.

Diagram van voor- en afkeuren:


(Slate)

 

Verhoudingen tussen landen en organisaties als de NAVO:


(Chochopk)

 

Over Syrië

Als men al die jaren vreedzaam heeft samengeleefd waarom ontstaat er dan in korte tijd zo’n onderlinge twist en haat? Het is belangrijk onderzoek te doen en de lijnen bloot te leggen. Wie of wat gooide de lont in het kruitvat en welke belangen staan er op het spel? Waar komen de wapens vandaan en welk land of welke organisatie leidde de opstandelingen op?

Etnische samenstelling van de Syrische bevolking:

(Gulf/2000 Project via Washington Post)

 

Vrienden en vijanden uiteengezet tijdens een uitzending van de ‘Daily Show’:
Het moet niet gekker worden toch?

 
(The Daily Show)

Ingewijd voormalig directeur van de beoordelingsafdeling van de geheime dienst Anthony Cordesman, die onder het ministerie van defensie valt en eerder andere regringstaken vervulde onder andere in het energieministerie en bovendien directeur was van de internationale staf van de NAVO  – schreef in juli: ‘Het is een spreekwoord dat in het verleden zijn ongelijk heeft bewezen. Het ene voorbeeld na het andere kunnen we aanhalen waarin “de vijand van mijn vijand” bewezen heeft zelf de vijand te zijn al tijdens de handelingen en nog vaker daarna. De Mongolen hebben Europa niet bevrijdt van de Turken en de Sovjetunie bleek geen bondgenoot nadat de tweede wereldoorlog beëindigd was’.

Een ingezonden brief die gepubliceerd werd in de ‘Financial Times’ vorige maand bevatte deze tekst:

‘Mijnheer,  Iran schaart zich achter Assad. De Golfstaten zijn tegen Assad!
Assad is tegen de Moslim Broederschap.
De Moslim Broederschap en Obama zijn tegen generaal Sisi.
De Golfstaten echter zijn voor Sisi. Wat betekent dat ze tegen de Moslim Broederschap zijn.
Iran is pro Hamas maar Hamas steunt de Moslim Broederschap.
Obama zegt voor de Moslim Broederschap te zijn terwijl Hamas tegen de VS is.
De Golfstaten zijn pro VS. Maar Turkije is samen met de Golfstaten tegen Assad terwijl Turkije voor de Moslim Broederschap is en tegen generaal Sisi. Generaal Sisi wordt echter gesteund door de Golfstaten.
Welkom in het Midden-Oosten en een fijne dag nog!’


En nu volgt de VS de oude mythe wat tot gevolg heeft dat ze steun verlenen aan Al Qaida en Neo- Nazis … en nu beide kampen in Syrie bevechten. 

Je zult er maar wonen en gewoonweg in vrede je kinderen willen zien opgroeien, je landje willen bewerken of je zaak willen runnen. 

En wat volgt? Een verandering van regime?

Zo kun je de ene regimeverandering na de andere in een land doorvoeren zonder dat er werkelijk iets verandert.

 

 

Vrij naar  Washington's Blog, Global Research, September 2014  
Bron: 2400-year-old-enemy-of-my-enemy-is-my-friend-myth-has-led-to-insanely-stupid-u-s-foreign-policy/5403674