Het huis op de rots gebouwd, Marcel Messing 
Altamira, ISBN 9789069639185, Prijs 22,50 Euro, 263 pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd. 

In Het huis op de rots gebouwd is dezelfde werkwijze gevolgd. Vier parabels van Jezus, die verrassend actueel blijken te zijn, worden toegelicht. De auteur voert de lezer mee naar het oude Palestina, waar Jezus de weg tot bevrijding onderrichtte. Van daaruit spant hij een tijdsboog naar het heden. Zijn onderzoek heeft geleid tot een demasqué van de macht van de staat, de wereldeconomie en met name de rooms-katholieke kerk. Godsdienst is een instrument van macht, manipulatie en uitbuiting in de handen der ‘goden’ en van hen die deze goden dienen. Duistere krachten blijken de mens te willen afhouden van zijn pad tot bevrijding. Jezus wees daar herhaaldelijk op. De penwortel van het kwaad, oorzaak van alle lijden, wordt blootgelegd. Om te ontsnappen aan de vernietiging van onze planeet, dient de mensheid zich met de grootste spoed bewust te worden van haar ware oorsprong, spirituele kracht en liefde. Alle wijsheidsleraren hebben gewezen op ons immense spirituele potentieel.

In deze stormachtige tijd worden we uitgenodigd ons huis te bouwen op de rots. De rots van waarheid, licht en liefde, waardoor ons stoffelijk lichaam kan transformeren in een lichtlichaam en wij kunnen terugkeren in de oceaan van bewustzijn, licht en liefde.
Minder bekende legenden en Het Hooglied van Maria Magdalena krijgen speciale aandacht. Tevens wordt ingegaan op Maria Magdalena als levensgezellin van Jezus.
 
Ook dit deel is geïllustreerd met afbeeldingen uit schilderkunst, alchemie, prentenbijbels en volkskunst.
 
 

Worden Wij Wakker? 

Worden Wij Wakker?, Over de verborgen krachten achter het wereldtonaal, Marcel Messing 
Ankh-Hermes BV, ISBN 9789020284119, Prijs 17,50 Euro, 264 pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd. 

Recente onderzoeken naar de ware toedracht van 9/11 doen velen vermoeden dat er meer aan de hand is in de wereld dan wij door de politiek en de media krijgen voorgeschoteld. Steeds vaker worden we geconfronteerd met berichtgeving die niet alleen de waarheid verhult, maar ons ook in de angstgreep houdt van de war on terror. Voor onze veiligheid worden er vergaande technieken ontwikkeld waarmee ons hele doen en laten precies kan worden nagegaan. ‘Big brother is watching you’ via camera’s, internet, telefoon, bank, et cetera. Word teen totale controle en bewustzijnsmanipulatie uiteindelijk mogelijk door de implantatie van de onderhuidse microchip?

In plaats van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, verbonden met de ascensie van onze planeet rond 2012, pogen tegenkrachten een nieuwe wereldorde te vestigen, waarin de mens tot slaaf geworden is.

Doemdenken? Complottheorie? Aan de hand van choquerende feiten worden de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd, maar door inzicht, bewustwording en liefde kunnen wij een tegenwicht vormen.

Een onthullend en uitstekend gedocumenteerd boek, waarin tevens positieve en praktische mogelijkheden worden aangereikt voor deze beslissende overgangstijd.

Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij verbindt al jaren de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, kunst en poëzie door middel van voordrachten en het schrijven van boeken, artikelen en poëzie. 



vaccineren of niet.jpg 

Vaccineren OF NIET?, Marcel Messing 
Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze
Frontier Publishing, ISBN 9789078070238, Prijs 4,90 Euro, 544 pagina’s, Paperback. 

Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.


zangen van stilte.jpg   

Zangen van stilte,  Marcel Messing
Ankh Hermes,   ISBN 9069638754,   Prijs 9,90 Euro,   75 pagina’s,
Gebonden, Geïllustreerd.

Eerder schreef antropoloog-filosoof Marcel Messing De stilte die tot ons spreekt; balanceren tussen tijd en tijdloosheid. Kern van dit boek was de teloorgang van stilte en wijsheid. In Zangen van stilte wordt de diepte en kracht van de stilte bezongen. In deze tijd, waarin een ontwaarding van waarden plaatsvindt en verruwing van de taal aan de orde van de dag is, hoopt dit boekje een stiltekompas te zijn.

Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij verbindt al jaren de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, kunst en poëzie door middel van voordrachten en het schrijven van boeken, artikelen en poëzie.


 

Over de VriendschapMarcel & Marijke Messing 
Altemira-Becht, ISBN 9789369638355, Prijs 9,90 Euro, 67 pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd.

Van persoonlijke naar edele vriendschap
In een tijd waarin relaties snel verbroken worden, gaat de auteur in op de essentie van vriendschap. Mensen kruisen elkaars pad, verwachten van alles van elkaar, experimenteren met relaties, hopen op genegenheid, huiselijkheid of seks, maar hebben weinig aandacht voor vriendschap. In dit boekje beschrijft antropoloog-filosoof Marcel Messing hoe persoonlijke vriendschap kan leiden tot edele vriendschap – iets om bij stil te staan in deze maatschappij vol haast en stress. 


zangen van stilte.jpg   

Spirit in finance, Over een pleidooi voor de liefde als wettig betaalmiddel,
Ivo Valkenburg

Ank-Hermes,   ISBN 9789020203646,   Prijs 19,50 Euro,   204 Pagina's.

 

Geld. Sommigen lusten er wel pap van. Anderen zien het als verderfelijk voedsel. Vele mensen, rijk, arm of ergens er tussenin, worstelen met geld en materie. Economen en niet-economen. We hobbelen al eeuwen van de ene financiële crisis naar de andere. Zowel als individu en als samenleving. Het is de hoogste tijd om ons te genezen van oude starre denkwijzen en gevoelens over geld. Goed Nieuws! Het zijn juist onze worstelingen met geld die ons vrij kunnen maken. Wat een zegening dat zoveel mensen denken een probleem met geld te hebben. Omhels je geldproblemen en leer ze lief te hebben. Begrijp waarvoor ze staan. Leer hoe jij je Licht kan laten schijnen op de financiële problemen in jouw wereld. Doe het niet alleen, maar samen met je Spirit! De aarde zal je dankbaar zijn!
 
Ivo Valkenburg (1966) is al meer dan 20 jaar een spirituele ridder in de wereld van de financiële dienstverlening. Eerst als pensioenadviseur, later als business coach, spreker, schrijver en organisator van workshops, retreats en een beroepsopleiding voor financiële dienstverleners. Hij is vooral een man met een missie. 'Als geld en materie ergens toe kunnen bijdragen, dan is het wel aan de creatie van de Hemel op Aarde'.


zangen van stilte.jpg   

De goede mensen en de honden van God, Een Kathaarse liefdesroman, Karel Wellinghoff.

Aspekt B.V.,   ISBN 9789059118843,   Prijs 19,95 Euro,   299 Pagina's.

In deze roman lopen twee verhaallijnen, die in verschillende tijden spelen, door elkaar. Plaats van handeling is de Languedoc, waar in de 13e eeuw de Katharen leefden. Ivo en Mirjam trekken door dit gebied, beiden de gevolgen van een scheiding verwerkend, bijna 800 jaar na Amiel en Blanca, die als Kathaarse predikers hetzelfde gebied doorkruisten. Al reizend raken onze tijdgenoten bekend met het Kathaarse gedachtegoed. Een ontmoeting met de geheimzinnige Rolf zet gebeurtenissen in gang die hun levens volkomen overhoop halen.

De boeken van Karel Wellinghof hebben een spirituele thematiek. De hoofdfiguren raken door allerlei omstandigheden losgeslagen van de reguliere samenleving en gaan op zoek naar 'de weg naar huis'. Wellinghof schreef eerder de roman Montségur.



zangen van stilte.jpg   

Wat is er mis met vis, Over de veranderingen onder de zeespiegel, Dos Winkel

Elmar,   ISBN 9789038918570,   Prijs 14,95 Euro,   239 pagina's

 

Vandaag krijgen we als consument overal te horen dat we regelmatig vis en visolie moeten consumeren. Dat zou ons behoeden voor allerlei allergieën, maag- en darmproblemen, en vooral voor hart- en vaatziekten en vormen van hersendegeneratie, inclusief de ziekte van Alzheimer. Zelfs vegetariërs gaan onder druk van artsen aan de visoliecapsules of eten dan toch maar een visje. Als onderwaterfotograaf heeft Dos Winkel in de afgelopen 25 jaar de wereld onder de zeespiegel dramatisch zien veranderen. Mangrovebossen en koraalriffen, dé kraamkamers voor honderden vissoorten, verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Per jaar wordt momenteel officieel zo'n 80 miljard kilogram vis gevangen (dit is zonder de illegaal gevangen vis gerekend die op ongeveer 30 miljard kilo wordt geschat en zonder de bijvangst die ook op 30-35 miljard kilo wordt geschat. Bijvangst betreft de ongewenste vangst die dood of ernstig verminkt weer overboord gegooid wordt als zijnde waardeloos. Van alle visbestanden is ongeveer 75% ernstig overbevist en de soorten krijgen geen kans meer om zich voort te planten. Tel hierbij de wereldwijde slachting van haaien (ten opzichte van de jaren 80 is het haaienbestand 90% minder) die voor een enorme verstoring van het biologisch evenwicht zorgt en ook nog de visoliehype (afhankelijk van de soort vis is 20-100 kilogram wilde vis nodig voor 1 liter visolie waarvan per jaar ruim 1 miljard liter gemaakt wordt), en je begrijpt dat het niet lang meer duurt voordat de prognose van de Britse wetenschapsjournalist Charles Clover uitkomt: de zeeën zullen leeg zijn.
Het werd tijd voor een objectief onderzoek naar de gezondheidsaspecten van vis en visolie en vooral ook de alternatieven.


zangen van stilte.jpg   

Creatieve evolutie, Over een nieuwe visie op het samengaan van Intelligent Design en evolutie, Amit Goswami

Ank-Hermes,   ISBN 9789020203486,   Prijs 29,50 Euro,   295 Pagina's

Amit Goswami heeft zijn carrière gewijd aan het integreren van wetenschap en spiritualiteit. In Creatieve evolutie wordt duidelijk dat zuiver bewustzijn en niet materie, de primaire kracht in het universum is. Dit inzicht is totaal anders dan de algemeen aanvaarde theorieën waarin evolutie gezien wordt als het resultaat van simpele natuurwetenschappelijke reacties. Volgens dr. Goswami zal de biologie moeten integreren met gevoel, betekenis en de doelgerichtheid van het leven. De belangrijkste gedachte in dit boek is het idee van een scheppend principe achter de biologische ontwikkeling, waarbij evolutie met intelligent design wordt verenigd met neo-Darwinisme. Hierdoor zullen andere biologische problemen opgelost worden. Het resultaat is een paradigmaverschuiving in de biologie en in de visie van een samenhangend geheel. De auteur noemt dit 'wetenschap in bewustzijn'.
 
Amit Goswami is professor aan de universiteit van Oregon, waar hij van 1968 tot 2003 les gaf in natuurkunde. Zijn boek over kwantummechanica wordt in vele universiteiten gebruikt. Hij is een veelgevraagd spreker en is te zien in de films: What the Bleep Do We (K)now!? en Down the Rabbit Hole. Bij Ankh-Hermes verscheen eerder: Het visionaire venster. www.amitgoswami.org


Worden Wij Wakker? 

Oorsprong en bestemming van de mens; Over inzicht in bewustzijn en gezondheid, Johan Oldenkamp 
Pateo, ISBN 9789081387170, Prijs 29,50 Euro, 388 pagina’s,

Gelovigen komen per definitie nooit achter de Waarheid over God of Allah of welke naam dan ook, want door te geloven gaan ze mee in de waarheid van een ander. Alleen via onze eigen Waarheid, en dus via eigen waarneming, waarweten en waarvoelen kunnen we dit allergrootste mysterie (voor onszelf) oplossen. Niemand anders kan dit daarom voor ons doen. Aan het napraten van voorgekauwde waarheid (lees: geloof) hebben we dan ook minder dan niets. Alle gelovigen zijn gehersenspoelden die in volle overtuiging precies de verkeerde kant oplopen. Stop per direct met blind geloven (en met klakkeloos napraten). Ga via eigen waarneming, weten en voelen na wat voor u waar is, en wat niet. Lees ook gerust dit boek - graag zelfs - maar geloof er geen woord van! En dat is absoluut geen grapje!

Dit boek gaat over het fenomeen van '2012'. Volgens velen stopt de Maya-kalender op 21 december 2012. De Maya's hadden echter 17 verschillende kalenders, en niet één stopt op deze datum! Ook hierbij weer het indringende advies: STOP A.U.B. MET GELOVEN! Wanneer iemand weer begint over 2012 (of welke (eind-) datum dan ook), vraag dan eens welke Maya-kalender deze persoon precies bedoelt. Als domme schapen gaan we allemaal mee in een verhaal dat (vrijwel) niemand van ons heeft gecontroleerd (met eigen waarneming, weten of voelen). Daarom worden we keer of keer voor de gek gehouden. Blijkbaar willen we dat graag. U niet meer? Nee, ik ook al heel lang niet meer! Daarom heb ik ook dit boek geschreven. Ik wilde zelf nu wel eens weten hoe het allemaal echt zat. En zo zit het dus voor mij. Misschien komt het in de buurt van uw waarheid.
 


zangen van stilte.jpg   

Natuurlijk werkt het zo! Wetenschap is kinderspel, Johan Oldenkamp
Pateo,   ISBN 9789081387187,   Prijs 5,00 Euro,   28 pagina's.

Alles in de natuur werkt verbluffend eenvoudig. Maar de theorieën hierover zijn vreselijk complex. Deze ingewikkelde verklaringen kloppen dus gewoon niet. Ze zijn ontstaan door een verkeerde bril.
Het boekje 'Natuurlijk werkt het zo!' laat zien dat wetenschap kinderspel wordt wanneer we door een andere bril kijken. Iedereen kan alle ‘moeilijke’ vraagstukken oplossen, wanneer we de nieuwe bril opzetten. We begrijpen dan gelijk hoe kanker te genezen, of hoe te voorkomen dat we er steeds ouder uit gaan zien. Dit dunne boekje (van slechts 28 bladzijden) is bedoeld om de wetenschap weer terug te geven aan iedereen (vanaf dertien jaar). We hebben immers allemaal het recht om te weten hoe we zelf werken, zodat we onze gezondheid en toekomst zelf kunnen waarborgen.


Worden Wij Wakker? 

Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. 


Bekentenissen van een ex-topman farmaceutische industrie, Dr. John Virapen

Succesboeken.nl,   ISBN 9789079872138,   Prijs 19,95 Euro,   272 pagina's,   paperback.

 

Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn, is een bekentenis van een ex-topman uit de farmaceutische industrie. Nadat hij met pensioen ging heeft hij jaren gezwegen. Na een hevige en onethische advertentie-campagne gericht op kinderen, die door zijn ex-werkgever enkele jaren geleden gelanceerd werd in Duitsland - waar hij woont - verbrak hij zijn stilzwijgen. Hij vertelt in dit boek dat hij een van de criminelen was, die o.a. het medicijn Prozac op de markt heeft geholpen; het medicijn dat de meeste zelfdodingen teweeg heeft gebracht.

Hij heeft zelfs getuigd in processen van slachtoffers van dit medicijn tegen de producent. Hij vertelt hoe hij ambtenaren heeft omgekocht om nieuwe medicijnen goedgekeurd te krijgen. We weten allemaal dat de farmaceutische industrie er geen belang bij heeft dat wij gezond zijn; ze hebben er belang bij dat we hun producten gebruiken en ze zijn uit op winst, veel winst. Maar dat er corruptie, omkoping, fraude en belangenverstrengeling plaatsvindt om die winst veilig te stellen, zal voor vele lezers een nieuw feit zijn. Het zijn schokkende bekentenissen. Dr. John Virapen geeft aan het eind van dit boek een lijst van zaken die de consument kan doen om deze praktijken te helpen stoppen.

Wist je dat:
- grote farmaceutische bedrijven ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts besteden om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven?
- meer dan 75 procent van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie?
- er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen kortetermijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest van hun leven gebruiken?
- de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten?
- er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelde bij het goedkeuringsproces?

Over de auteur:
Met voorouders uit India is hij geboren in Brits Guyana. Daar bracht hij zijn jeugd door. Zijn familie had geld gespaard zodat hij in Amerika en Engeland medicijnen en psychologie kon studeren. In 1968 begon zijn carrière in de farmaceutische industrie. Hij werkte zich op tot directeur van een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die functie heeft hij meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon hij zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn van omzet. Hij wilde deze praktijken kwijt aan de wereld. Dit boek is een "wake-up call" voor diegenen die het verhaal willen horen.
 


Worden Wij Wakker? 

Reis der Zielen. Over een reis door de zielenwereld, Michael Newton
Charish Foundation, ISBN 9789080891517, Prijs 23,00 Euro, 274 pagina’s,  

Aan de hand van 29 cases krijgt de lezer een reis door de zielenwereld. Hierdoor krijg je een beter inzicht in wat wij kunnen verwachten na de dood en waarom wij op aarde zijn. Een internationale bestseller waarvan reeds een half miljoen exemplaren zijn verkocht en die reeds in 26 verschillende talen is vertaald.

NBD|Biblion recensie
Deze internationale bestseller is een verslag van de spirituele groeimogelijkheden van de menselijke ziel tussen zijn verschillende reïncarnaties, aan de hand van bijna dertig cases. Deze werden verkregen gedurende een tiental jaren door een door de psycholoogauteur zelf ontworpen variant van regressieve hypnose, die een meer verantwoorde opbouw en volgorde van de vraagstelling waarborgt, met als resultaat een meer diepgaande en bredere bespreking van het onderwerp. Doordat ze via deze methode contact kunnen maken met hun metabewustzijn (het deel dat medieert tussen de aardse realiteit en de spirituele dimensie en tijdens de zielenreis van continue vorm van identiteit vertegenwoordigt) verkrijgen de cliënten ingrijpende ervaringen over hun leerproces als ziel hier op Aarde en op hun plaats in het grotere geheel. Thema"s die onder andere aan de orde komen zijn gidsen, zielenpoorten, spirituele studiegroepen en de scheppingskracht van de ziel. Cruciaal en verhelderend werkt een classificatiemodel voor de ontwikkeling van de ziel (onderverdeeld in leerfase, bewegingskleurcode en gidsfase).


Worden Wij Wakker? 

De komst van de Transitie,
Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht?
Robin de Ruiter’s auteurscollectief
Mayra Publications, ISBN 9789079680061, Prijs 15,95 Euro, 128 pagina’s,  
  
In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die in het verleden gekend hebben om ons heen afbrokkelen. We leven in een verscheurde samenleving waarin gemeenschappelijke waarden en normen vervagen of niet meer aanwezig zijn.

Velen vragen zich af:
“Hoe zijn we in deze chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?”
Men krijgt geen hoogte van wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Dit unieke boek probeert hierin wat inzichten te verschaffen.
Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die diep in ons eigen leven zullen ingrijpen. Spoedig zal het gedaan zijn met onze vrijheid.

Een totale integratie van mens en techniek is gepland. Het moment dat deze ontwikkelingen onomkeerbaar zullen worden, wordt de ‘Transitie’ of ‘Paradigma-verandering’ genoemd; een technocratische dictatuur waarin geen individuele keuzemogelijkheid meer bestaat.
De aanloop naar de Transitie, waarover diverse leidinggevenden in de politiek en media al langer melding maken, is al eeuwen geleden begonnen. De schokgolven die voortkomen uit de drastische veranderingen van de Transitie zullen geen regio, geen samenleving onberoerd laten. De ontreddering veroorzaakt een complete verbreking met de tot dan toe geldende stelsels van intermenselijke relaties en geloofsovertuigingen. Nederland is het land waar de ‘Transitie’ zal aanvangen!

In dit boek wordt op een rij gezet en geanalyseerd hoe de Transitie tot stand gekomen is en hoe het feitelijk werkt. Wie er aan de knoppen zitten en wie belang hebben bij deze totale integratie. Ook op de vraag over wat voor toekomst ons te wachten staat, krijgt de lezer antwoord.
Deze publicatie is een betoog; het resultaat van een serie gesprekken gevoerd met een ‘ingewijde’. Het spreekt vanzelf dat deze bron anoniem blijft om deze ‘insider’ te beschermen tegen mogelijke wraakacties en wreedheden van degenen die de meedogenloze onderdrukking van de mensheid ten doel hebben.

Dit unieke boek gaat niet over personen, politiek, ras of geloof. Het boek probeert de situatie duidelijk te maken waarin wij allemaal terechtgekomen zijn.
Aangezien er in deze publicatie een werkelijkheid beschreven wordt die men niet gemakkelijk onder ogen ziet of wil zien, kan het voor sommigen af en toe confronterend zijn.

Ook verkrijgbaar in het Duits.
 



Worden Wij Wakker? 

Venus is geen vamp, Annine van der Meer
het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst
A3 boeken, ISBN 9789077408674, Prijs 49,95 Euro, 456 pagina’s

In dit boek maakt Annine van der Meer een eind aan het geseksualiseerde, gedemoniseerde en patriarchale beeld van de oervrouwe. Ze rekent af met het vrouwloze beeld van de prehistorie zoals de vaderlandse geschiedenis ons voorschotelt. Als een ware pionier brengt Annine van der Meer orde in de chaos van de venuskunst, de sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. Aan de hand van zo'n 1000 afbeeldingen laat ze zien dat er geen sprake is van chaos, maar van een coherente symbooltaal die universeel en mondiaal is. Dat vrouwelijke kunst - in tegenstelling tot mannelijke kunst - in grote hoeveelheden is vervaardigd volgens een uniform standaardmodel, dat over vele millennia is overgeleverd. Het bewijs wordt geleverd dat vrouwelijkheid gerespecteerd is en centraal heeft gestaan zonder daarbij de balans met het mannelijke in de oude egalitaire samenlevingen te verstoren.
Dit boek bestaat uit twee delen. In deel 1 brengt Annine van der Meer de venuskunst in kaart met een typologie en classificatie van soorten en stijlen. Varianten en lichaamshoudingen plaatst ze in een chronologisch kader tegen de achtergrond van een complexer wordende samenleving. De kunst spiegelt de cultuur en de man-vrouwverhouding in die cultuur. Over de hele linie laat de venuskunst een verharding en militarisering van de samenleving zien, waarin de positie van de vrouw en dus het vrouwbeeld verslechtert.

Deel 1 behandelt de periode 35.000 tot 10.000 v. Chr. - vanaf het moment dat de vroeg-moderne mens zich in Europa verspreidt tot het moment dat de laatste ijstijd afloopt en de overgang van jagen en voedselverzamelen naar landbouw inzet.

Deel 2 behandelt verschillende thema's en de bijbehorende symbolen per cultuur en chronologisch vanaf 10.000 v. Chr. tot het jaar 0 aan de orde. Thema's die aan de orde komen zijn Venus' vormen en getallen, haar lievelingsplekken, haar partnerdieren, geliefde bomen en planten, opvallendste lichaamsdelen, favoriete kleding, hoofdtooi en uitrusting, en kenmerkende lichaamshoudingen. Tot slot is er aandacht voor de christelijke Maria, die veel van Venus' symbooltaal meeneemt naar de christelijke periode.

Met 'Venus is geen vamp, het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst' krijgen we een verloren deel van onze geschiedenis terug.

Dr. Annine van der Meer (1953) is godsdiensthistoricus en theoloog. Zij promoveerde in 1989 bij professor Gilles Quispel. Zij is oprichter, voorzitter en docent van Academie PanSophia, kenniscentrum matriarchaat en eenheidsbewustzijn, die zich onder meer richt op het herontdekken van de vrouwelijke god, de vrouwelijke waarden en de bijdrage van vrouwen in oude en eigentijdse culturen. Zij schreef eerder 'Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis' en 'Van Sophia tot Maria, de wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21e eeuw'.
 


Worden Wij Wakker? 

Een Menselijke Economie, Ad Broere
Aspekt BV,   ISBN 9789059118782,   Prijs 17,95 Euro,   207 pagina’s

Het huidige geldsysteem vertoont veel overeenkomsten met de zinkende Titanic. Het gat zit al in de romp, het schip is onherstelbaar beschadigd maar het drijft nog steeds. Het orkest speelt vrolijk door en op het dek wordt er gedanst, gegeten en gedronken alsof er niets aan de hand is. In de maalstroom trekt het geldsysteem de echte economie mee de diepte in. Want geldsysteem en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 
In zijn boek ‘Een menselijke economie’ toont Ad Broere aan dat de vergelijking met de zinkende Titanic een realistisch beeld geeft van de momentele financieel-economische situatie. Ad vertaalt economie voor niet-economen in directe, begrijpelijke taal. Waardoor het ook een leesbaar boek is voor mensen die weinig met financiën en economie hebben.
 
 Er is maar een conclusie mogelijk. Dat het echt de hoogste tijd is om ons los te maken van het financieel-economische systeem. Heel concreet door wakker te worden en ons te bevrijden van alle conditioneringen met betrekking tot geld, schuld en waarde. Om vervolgens tot actie over te gaan en dat niet uit te stellen tot morgen in de veronderstelling, dat het misschien toch allemaal nog wel niet zo’n vaart zal lopen.
Hoe deze verandering zou kunnen worden bewerkstelligd laat Ad Broere zien door middel van voorbeelden uit de praktijk van mensen en bedrijven die al bouwen aan een economie waarin de menselijke maat en menselijkheid centraal staan.
 
‘Een menselijke economie’ is daarom een boek voor praktische idealisten die willen doen wat velen (nog) onmogelijk lijkt. 


 

Verboden wetenschap 
Van oude technologieën tot vrije energie, J. Douglas Kenyon
Ankh Hermes,   ISBN 9789020203066,   Prijs 29,50 Euro,   312 pagina’s

Een introductie in de wereld van alternatieve onderzoeken en nieuwe wetenschap
De materialische en sceptische houding van de conventionele wetenschappers is absoluut nadelig voor een vrije en ombelemmerde ontwikkeling van de wetenschap. De meeste onderzoekers zijn voornamelijk geïnteresseerd in de financiering van hun onderzoeksprojecten, en hebben altijd neergekeken op de opvattingen van o.a. Emoto, Sheldrake, Velikovsky, Eigles en Kettler. In deze bundel artikelen van verschillende auteurs passeren ontdekkingen en technologieën de revue die door de conventionele wetenschap systematisch zijn verguisd of tegengewerkt. Er is sprake van een strijd tussen de aanhangers van een conventionele visie en de wetenschappers die neigen naar een meer spirituele of metafysische werkelijkheidsopvatting. In dit boek geeft de auteur een inleiding in de benadering van de alternatieve en nieuwe wetenschap, van Tesla´s ontdekking van de wisselstroom tot Robert Schoch´s herdatering van de Sphinx.



 

Opvoeding en onderwijs
Over een meer alternatieve benadering van opvoeding en onderwijs,  Purnima Zweers

Boekenmaker.nl,   ISBN 9789088420580,   Prijs  Euro,   338 pagina’s

Kinderen die rustig zijn, aandachtig en geconcentreerd kunnen werken? Kinderen die respect hebben voor elkaar, de natuur, hun ouders en leerkrachten? Kàn en bestaat dat tegenwoordig nog? 
Purnima Zweers heeft zich jarenlang verdiept in een meer alternatieve benadering van opvoeding en onderwijs. In Amerika, Nederland en India bezocht zij verschillende scholen waar het onderwijs gebaseerd is op spirituele waarden. En, zo blijkt, dergelijke kinderen bestaan!
 
De methodes die zij bespreekt, met levendige voorbeelden uit de praktijk, zijn zowel thuis als op school toepasbaar. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van verhalen uit verschillende tradities, mandala’s,  stiltemomenten tussen lessen of lesonderdelen, concentratieoefeningen, en meditaties.
Naast praktische suggesties wordt aandacht besteed aan universele uitgangspunten en inzicht gegeven in de achterliggende theorie. Het centrale thema is de vraag hoe we kunnen bijdragen aan de opvoeding van het kind, zodat de lichamelijke, geestelijke, intellectuele en spirituele aspecten zich in onderlinge harmonie kunnen ontwikkelen.
 
Purnima Zweers is opgeleid als maatschappelijk werkster en leerkracht basisonderwijs. Sinds de zeventiger jaren reist ze regelmatig naar het Midden- en Verre Oosten. Ze maakte vele pelgrimstochten en studeerde er onder andere yoga en Advaita Vedanta. Ervaringen en ontmoetingen in met name India, hebben haar universele visie op opvoeding en onderwijs sterk beïnvloed. Veel van de opgedane ideeën heeft ze kunnen toepassen in haar werk met kinderen. In dit boek neemt ze ons mee op een reis door tijden, landen en culturen langs de originele en vernieuwende methodes van de pioniers uit Oost en West. Pioniers, die met hun spirituele benadering in het begeleiden van kinderen opvallend succesvolle resultaten hebben bereikt.
 
Voor iedereen die interesse heeft in opvoeding gebaseerd op spirituele waarden, is dit boek een waardevolle aanvulling. 
‘Dit boek zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn voor opvoeders die een poging willen doen spiritualiteit te integreren in het dagelijks leven.’
(Life Positive Magazine, april 2003)



 

De Boogeyman
Over globalisering, wereldvrede en de macht over geldstromen, Peter Stuivenberg

Elmar,   ISBN 9789038918877,   Prijs 19,50 Euro,   311 pagina’s

Deze elite predikt globalisering en wereldvrede maar maakt zich ondertussen meester van alle geldstromen; zo kunnen privé-bankiersperioden van inflatie en deflatie introduceren. Ook veroveren zij alle delfstoffen, olie en voedselbronnen om met de prijzen te marchanderen voor eigen belang.

De elite is een groep politici, bankiers en industriëlen die zijn georganiseerd in wat president Bush een ’nieuwe wereldorde‘ noemt. Deze elite manipuleert bij zijn greep naar de wereldmacht de media, zodat u onwetend blijft over wat er daadwerkelijk is gebeurd en nog plaatsvindt. U mag niet weten hoe zij de Russische Revolutie organiseerde, Hitler aan de macht bracht en de Japanse aanval op Pearl Harbor organiseerde en daarbij de Tweede Wereldoorlog inluidde. Of, bijvoorbeeld, op 11 september 2001 twee boeiings in de Twin Towers parkeerde en daarmee de Derde Wereldoorlog tegen het terrorisme startte. U mag niet weten dat de holocaust is gefraudeerd wat de Poolse president Lech Walesa in 1996 zo boos maakte dat hij officieel het dodental van Auschwitz met 2,5 miljoen omlaagbracht. En ook moet voor uw ogen verborgen blijven hoe tijdens de Golfoorlog in Irak nucleaire wapens werden ingezet waarna 500.000 kinderen onder de 5 jaar aan kanker stierven. En hoe nu de aanval op Iran wordt voorbereid.

Dit onthutsende antiglobaliseringboek zet als een donderslag bij heldere hemel de wereldgeschiedenis op zijn kop. Ook klaagt het de ’nieuwe wereldorde‘ aan voor het manipuleren van zowel de aarde en zijn bevolking als de wereldvrede.

Peter Stuivenberg onderbouwt zijn kijk op de wereldgeschiedenis met messcherpe analyses, die door een literatuurlijst van honderden boeken en artikelen worden ondersteund. Aanvullende bronnen, waaronder uitgebreide organisatieschema‘s van de ’nieuwe wereldorde‘ en een spraakmakende 11 september documentaire zijn op een dvd bijgesloten.


 

De gezonde patiënt 
Over missers uit de dagelijkse medische praktijk,  Jannes Koetsier

J.T. Koetsier,   ISBN 9789081207717,   Prijs 13,95 Euro,   151 pagina’s

Jannes Koetsier (1948) kent de medische wereld als geen ander.
Jarenlang werkte hij als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts.
Tegenwoordig zet hij zijn medische ervaring onder meer in als
onafhankelijk adviseur. Regelmatig hoort Koetsier verhalen van mensen
over hun belevenissen in de medische wereld. Aan de hand van deze
verhalen vertelt Koetsier in dit boek over de ‘ziekte’ van het medisch
bedrijf. Wat gaat er mis en hoe kunnen consumenten zich wapenen?

In ‘De gezonde patiënt’ bespreekt Jannes Koetsier missers uit de
dagelijkse medische praktijk en het gebrek aan klantgerichtheid binnen
de gezondheidszorg. Aan de hand van waargebeurde verhalen laat hij
zien wat er mis gaat en hoe u zich als consument hiertegen kunt
beschermen.

Artsen zijn, door hun steeds verdergaande medische specialisaties, vaak
meer geïnteresseerd in een stukje van de patiënt dan in de gehele
mens. Voor sommige artsen bestaan er alleen ziektes, geen zieken. Dit
leidt vaak tot symptoombestrijding, zonder dat er oog is voor de
oorzaak van de klachten.

Koetsier geeft tips om achter de werkelijke oorzaak van uw klachten te
komen. Hij pleit voor het gebruik van gezond verstand en meer geloof
in de geneeskracht van het eigen lichaam. Met ‘De gezonde patiënt’
houdt u de regie over uw gezondheid in eigen hand en maakt u uzelf
minder afhankelijk van huisarts of specialist.


 

BAARMOEDERHALSKANKER 
Over onthullende feiten over de verzwegen bijwerkingen van de HPV-vaccins, Désirée Röver
Ankh Hermes,   ISBN 9789020203271,   Prijs 17,50 Euro,   212 pagina’s

Wanneer je baarmoederhalskanker krijgt, dan is dat afschuwelijk en je zou willen dat er een snelle en veilige manier bestaat om dit te voorkomen. Maar voordat we jonge meisjes inenten met het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is het wel zaak om te weten wat dit voor gevolgen heeft. De producenten van dit vaccin schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren via scholen, universiteiten, kranten, televisie en internet. Ook artsen en ministers nemen deze informatie klakkeloos over en zijn onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden internationale meldingen van 'bijwerkingen' hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen. De auteur geeft opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.
Weet wát je spuit! Lees, vóór je spuit.


 

DE BIOLOGIE VAN DE OVERTUIGING
Over hoe je gedachten je leven bepalen, Dr. Bruce Lipton
Ankh Hermes,   ISBN 9789020284515,   Prijs 19,50 Euro,   254 pagina’s

Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan-en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit of genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.  



 

Van Sophia tot Maria 
Over de wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21e eeuw, Annine van der Meer
A3 boeken,   ISBN 9789077408551,   Prijs 29,50 Euro,   480 pagina’s

Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Altijd al gehad. Haar naam is Sophia. Ooit bouwde zij haar eigen tempel, waar ze mannen en vrouwen voorbereidde op het bewust worden van het goddelijke in zichzelf. Maar Sophia wordt de tempel uitgezet. Gods vrouwelijke wederhelft met haar kosmische kennis wordt weggewerkt. In dit boek maakt theoloog en godsdiensthistoricus Annine van der Meer haar weer zichtbaar. Aan de hand van mythen, symbolen, heilige teksten (canoniek en apocrief) en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad, laat zij zien dat het oudste godsbeeld van de joden manvrouwelijk is. Dit inclusieve monotheïsme is bij Jezus en de eerste joodse christenen bekend, maar zal later uit de traditie verdwijnen.
Momenteel neemt Maria Sophiale vorm aan en ontwikkelt zij zich tot medeverlosseres, middelares en voorspreekster. Zij bouwt een brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden en moslims. Met dit boek kunnen we een verloren gods-, mens- en wereldbeeld herstellen en op basis daarvan een nieuw gods-, mens- en wereldbeeld ontwikkelen.



 

Chemo? Of kan ik zelf kiezen? 
Drs. Henk Trentelman

Succesboeken.nl,   ISBN 9789079872015,   Prijs 29,95 Euro,   344 pagina’s

Wees blij dat de schrijver van dit boek chemotherapie geweigerd heeft. U had anders dit bijzondere boek niet kunnen lezen, want Henk Trentelman had al 12 jaar dood moeten zijn... volgens zijn toenmalige specialist. Schokkende onthullingen in dit boek.

Meer dan één op de drie mensen krijgt kanker.
Vrijwel iedereen wordt daar dus direct of indirect mee geconfronteerd.
Dat maakt dit boek lezenswaard, want wanneer u de specialist hoort zeggen: 'Indien u geen chemotherapie ondergaat, dan zult u het ziekenhuis binnen zes maanden horizontaal verlaten', zoals in 1996 tegen Henk Trentelman werd gezegd, dan wacht u een zware keuze. Henk heeft gekozen voor andere mogelijkheden en geen chemo, toentertijd...

Zou hij dat wél gedaan hebben, dan zou dit boek nu waarschijnlijk niet verschenen zijn.
In dit boek vertelt hij u wat u niet behoort te weten en hoe het komt dat u geen andere
keus dan chemo of bestraling wordt voorgelegd en de terminale patiënt geen
therapievrijheid heeft.

Wat u zou moeten weten over de gezondheid van u en uw dierbaren.
- 80% van de ondervraagde oncologen in Amerika wijst chemotherapie af als kanker
bij henzelf of hun familie zou worden vastgesteld.
- 75% van diezelfde ondervraagde oncologen beveelt chemotherapie ten zeerste aan bij patiënten! De bijwerkingen en kans op genezing zijn in dit boek beschreven.

Voor mij als arts is het beschamend, dat dit boek niet door een arts is geschreven, maar door een kankerpatiënt. Eigenlijk is het boek één grote schreeuw, die de gevoelens van tienduizenden patiënten vertolkt: 'Zou er eindelijk eens iemand willen luisteren naar wat wij, patiënten, zélf willen?' Dit boek brengt u op andere ideeën.
-Dr. H.C. Moolenburgh, arts en schrijver

Henk laat in zijn boek zien hoe de politiek en de farmaceutische industrie bepalen hoe een patiënt behandeld dient te worden. Ik hoop en wens, dat het lezen van dit boek een nieuwe vrijheid zal brengen: de vrijheid om zélf te beslissen voor welke behandeling je kiest.
- Wieger Rekker, Heilpraktiker te Gronau, Duitsland



 

De 13 Satanische Bloedlijnen
De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, Robin de Ruiter
Mayra Publications,   ISBN 9789080162396,   Prijs 24,95 Euro,   320 pagina's

Dit boek gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en is onlangs in Frankrijk verboden.

We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen, en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af.

De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. Circa driehonderd mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.
Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook van een geheime regering achter de schermen van de wereldpolitiek: "Wij worden over de hele wereld tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering."
We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waarvan we nog nooit hebben gehoord. In praktisch elke handeling in het dagelijkse leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen.

Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.



 

Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk
Over het effect van het gebruik van draadloze apparatuur, Karel & Carolien van Huffelen

The Cross in thr Circle of Light,   ISBN 9789080753334,   Prijs 24,50 Euro,   360 pagina's

Karel & Caroline doen op grond van diepgaand onderzoek een boekje open over de effecten van het gebruik van draadloze apparatuur. Dit boek is geschreven voor de leek: gecompliceerde technische informatie is omgezet in voor eenieder begrijpelijke taal, gemakkelijk te lezen en met humor gebracht. Met vele handige tips om de gezondheidsrisico’s van mobieltjes en draadloos internet in te dammen. En praktijkinformatie over zendmasten en antennes in je woonwijk en de schadelijkheid ervan voor de volksgezondheid. Voorts wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderwerpen als elektronsensibiliteit en draadloos internet (WLAN/WiFi) thuis en op school.

Als je dit boek uit hebt, weet je alles over de onzichtbare risico’s van mobieltjes, de snoerloze DECT-telefoon, draadloos internet en de magnetron. We hoeven ons mobieltje niet in te leveren, maar wakker worden is het parool. Wie zich niet informeert, heeft grote kans dat hij draadloze technologie in huis haalt met op termijn schadelijke gevolgen voor lichaam en geest. Wij hebben dit boek geschreven om de ongerustheid over de gezondheidseffecten van straling weg te nemen door inzicht en bewustzijn te creëren over de explosieve toename van draadloze apparatuur in ons dagelijkse leven.

In dit boek vind je alles over de risico’s van:
bellen met je mobieltje, draadloos internet (WLAN/WiFi), het gebruik van mobieltjes door kinderen, WiFi op school: kinderen als proefkonijn, zendmasten en antennes in je woonwijk, de snoerloze huistelefoon (DECT), de magnetron of microgolfoven, hoogspanningslijnen en elektrische toepassingen thuis.


Thema’s als:
DNA-schade door gepulste straling, verband tussen hersenkanker en mobiel bellen, verband tussen autisme en elektromagnetische straling, bouw- en woonbiologie en woningsanering, mysterieuze verdwijnziekte van bijenvolken door straling en doorbraken in wetenschappelijk onderzoek.


En praktische tips voor je gezondheid betreffende:
het gebruik van mobieltjes, draadloos internetten, bescherming tegen straling, elektrostress in je woning en leven onder hoogspanning



 

Ontheemde Zielen Ontwaken,
Over een samengaan van wetenschap en spiritualiteit,
Jan Wicherink
ISBN 9789081304719,   prijs 19,95 Euro,   229 pagina’s

Dit boek brengt wetenschap en spiritualiteit weer samen nadat 300 jaar geleden de wegen zich scheiden. Steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat beide disciplines slechts verschillende kanten van dezelfde medaille zijn. We staan aan de vooravond van een grote paradigma verschuiving in de wetenschap, waarbij de immateriële subjectieve wereld van de geest niet langer afgescheiden gezien kan worden van de objectieve materiële werkelijkheid. Deze “omslag” in het menselijke bewustzijn werd al voorzien door de Ouden maar ook de Amerikaanse inheemsen, de Maya, Hopi en Azteken voorzagen dat deze transformatie zou plaatsvinden in onze tijd. Dit boek neemt u mee van de wijsheid van de Ouden naar de meest moderne wetenschappelijke inzichten en laat zien hoe beiden verenigbaar zijn.



 

Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst,
Over de sublieme werking van de homeopathische geneeskunde, Tinus Smits 
Altamira-Becht,   ISBN 9789069637747,   Prijs 14,90 Euro,   256 pagina’s

Tinus Smits is een gerenommeerd homeopathisch arts met meer dan twintig jaar ervaring.
Door de gedegen achtergrondinformatie en een schat aan sprekende voorbeelden uit zijn eigen praktijk schreef hij met dit boek een getuigenis van de sublieme werking van de homeopathische geneeskunde. Daarnaast wil hij met Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst ook tegenwicht bieden aan de negatieve publiciteit die de homeopathie de laatste jaren heeft ondervonden. Vanuit zijn alternatieve zienswijze en ervaring laat Smits zien dat de huidige reguliere geneeskunde voor verbetering vatbaar is en biedt hij een visie voor de toekomst.

De specialisaties van homeopaat Tinus Smits zijn: vaccinatieproblematiek, niet-toxische tumortherapie en autisme. Hij geeft regelmatig les in binnen- en buitenland, voor zowel niet-arts-homeopaten als zijn collega's. Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder het spraakmakende Vaccineren, niet zonder risico (met Heidy van Beurden).
 


 

Wat zit er in uw eten?
De gids die ervoor zorgt dat u zich niet langer vergiftigt, Corinne Gouget
Bouillon Bilthoven,   ISBN 9789077788288,   Prijs € 9,90,    96 Pagina's

Beschrijving:
Wat zit er in uw eten?
De gifgids "Wat zit er in uw eten?" is een bewerking van Will Jansen uit het Frans gidsje van Corinne Couget.

Schokkende feiten over de e-nummers in onze voeding passeren de revue. De onschuldige consument in de supermarkt lijkt door gifmengers te worden misleid. Aspartaam (E951) dat veel in lightproducten wordt gebruikt is de grootste boosdoener. "Het is puur gif met een lijst van bijwerkingen die variëert van
lichte hoofdpijn tot hersentumoren" aldus de auteur. Het gidsje is handzaam opgemaakt in pocketformaat zodat iedereen het bij zich kan hebben tijdens het boodschappen doen. De E-nummers staan opgesomd met een uitleg en wat ze in het menselijk lichaam kunnen veroorzaken. Groen is ok, oranje is oppassen en rood is absoluut vermijden. De meeste E-nummers staan in het rood. Men verwacht niet dat giftige ingrediënten door de autoriteiten toegestaan worden. Het bestuderen van etiketten en verpakkingen levert pas een schat aan informatie zodra men kan opzoeken wat de toevoegingen betekenen.

Couget bestudeert al meer dan veertien jaar de giftigheid van voedseladditieven en heeft tientallen internationale onderzoeken naast elkaar gelegd. Van haar hand kwam het gidsje "Additifs Allimentaires". Will Jansen is als auteur van de Culinaire Almanak en uitgever van het tijdschrift Bouillon "culinair expert". Hij liep in Frankrijk tegen dit gidsje op en werd er zo door gegrepen dat hij besloot het te vertalen voor de Nederlandse markt. Er is geen gids als deze in ons land. Het is klein genoeg om in je tas te steken en overal mee naar toe te nemen.



 

Vitaminen en mineralen, Spiegels van de ziel, Truus Hartsink en André Schaap
Altamira Becht,   ISBN 9789069634593,   Prijs € 24,95,   501 Pagina's  

Beschrijving:
Dit boek bevat het meest complete overzicht van de betekenis en de uitwerking van vitaminen en mineralen in het lichaam. Geheel nieuw en zeer aantrekkelijk is in dit boek dat de werking van deze stoffen op de psychische gesteldheid van de mens is blootgelegd. Duidelijk en herkenbaar worden de verbanden weergegeven tussen de psychologische gesteldheid van de mens en lichamelijke ziekteverschijnselen. Daarbij worden de mogelijke tekorten aan vitale stoffen met elkaar in verband gebracht. Dit geeft de lezer de mogelijkheid tot een ruimer begrip te komen van oorzaken van ziekte en tevens worden er mogelijkheden aangedragen tot het vinden van oplossingen waarbij de gehele mens centraal staan.
De verdiepende inzichten in dit boek zijn een wegwijzer naar oplossingen waarbij de mens en zijn ontwikkelingsweg altijd centraal staat. De twee Nederlandse paranormale genezers die dit werk samenstelden, hebben geput uit een jarenlange praktijkervaring. Hun research voor dit boek is gebaseerd op de vele ontmoetingen met de zieke mens in geestelijk en/of lichamelijk opzicht.
De vitaminen en mineralen zijn in dit boek paarsgewijs beschreven als manifestaties van yin en yang en brengen ons op deze manier in contact met het zoeken naar evenwicht tussen lichaam en geest. Dit boek is een waardevolle bron voor allen die zich bezighouden niet gezondheid in de meest brede betekenis.
De auteurs komen beiden uit de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en hebben hun interesse voor deze zorg uitgebreid tot een eigen praktijk als natuurgeneeskundig therapeut en doen van daaruit veel research naar de samenhang tussen lichaam en geest.

Met dezelfde titel zijn inmiddels ook de delen twee, drie en vier uitgebracht.
 


 

100 Jaar medische leugens.
Over medicijnen, voeding en gezondheid, Randall Fitzgerald

Ankh Hermes,   ISBN 9789020201123,   Prijs 29,50 Euro,   320 pagina’s

Beschrijving:
We hebben voedsel en medicijnen nodig om gezond te blijven. Maar hoe gezond zijn ons huidige voedsel en medicijnen eigenlijk? Staat bij fabricage en gebruik ervan de gezondheid wel voorop, of spelen hele andere motieven een hoofdrol? Randall Fitzgerald neemt de lezer mee naar de verbijsterende wereld van de synthetische stoffen in onze voeding en medicijnen. De conclusies van zijn bevindingen zijn shockerend. Onze pogingen het leven te verbeteren met behulp van synthetische chemicaliën tasten de gezondheid van onszelf en van al het andere leven op aarde op een alarmerende manier aan. Ons lichaam wordt steeds zwaarder belast door vreemde chemicaliën, terwijl dieren steeds vaker muteren door de aanwezigheid van deze stoffen. Fitzgerald onthult in dit boek de enorme omvang van het probleem en de risico's die we als mensheid nemen, en geeft aan wat we zelf tegen deze belasting door synthetische stoffen kunnen doen.



 

Osteoporose
Over de meest gestelde vragen bij osteoporose,  Elly Korzelius

Ankh-Hermes,   ISBN 9789020201901   Prijs € 4,95,   96 Pagina's

Beschrijving:
Osteoporose (botontkalking) is een botaandoening waarbij niet alleen de hoeveelheid maar ook de stevigheid van het botweefsel afneemt. Osteoporose laat zich pas zien als het te laat is. Door de vergrijzing komt het steeds meer voor. Vooral vrouwen na de overgang krijgen te maken met een snel verlies van botmassa, alhoewel ook bij mannen op hogere leeftijd wel botontkalking voorkomt. In dit boekje wordt ingegaan op de meest gestelde vragen. Wat is osteoporose? Welke risicofactoren zijn er? Wat moeten we doen om het te voorkomen? Welke diagnostische methoden zijn er? Welke behandelingen zijn er? Is melk echt wel zo goed? Wat kun je doen bij artrose? De nieuwste inzichten uit de natuurgeneeskunde worden beschreven. Preventie is het sleutelwoord bij osteoporose. Doel van dit boekje is dan ook vooral het voorkomen van osteoporose, maar ook worden er adviezen gegeven wanneer de ziekte al is vastgesteld.



 

Water Klank Beelden
De geometrie van geluid, Robert Boerman

Ankh-Hermes,   ISBN 9789020202144,   Prijs € 19,50,   96 Pagina's

Beschrijving:
Stel je voor dat je een methode tot je beschikking hebt waarmee het mogelijk is om geluid zichtbaar te maken. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat er dan uit zou zien? De foto's in dit boek zijn het resultaat van het in trilling brengen van een wateroppervlak door middel van geluid. Hieruit valt te leren dat elke trilling een eigen vorm heeft. Precies wat de 'nieuwe wetenschap' van de kwantummechanica ons duidelijk wil maken: de wereld om ons heen bestaat uit niets anders dan een trillend energieveld. Materie is niets anders dan trillende moleculen in een bepaalde vorm. Met behulp van waterklankbeelden is het mogelijk om de onzichtbare wereld van geluid (trillingen) zichtbaar te maken. Een uniek en rijk geïllustreerd boek.
 


 

‘CHEMOTHERAPIE GENEEST KANKER EN DE WERELD IS PLAT’
Door Lothar Hirneise
In de toekomst zullen er twee groepen kankerpatiënten zijn: zij, die dit boek hebben gelezen en zij, die dat niet hebben gedaan.
Het volgende is een passage uit het boek ‘Chemotherapie heals cancer and the world is flat’ van de eminente onderzoeker Lothar Hirneise, waarin het gaat over de holistische behandeling van kanker. Het boek, dat voorzien is van een uitgebreide inhoudsopgave, is gepubliceerd in het najaar van 2005.  In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is het boek een op een encyclopedie gelijkend werk, een soort gids waarin tevens een fascinerende kijk wordt geboden op zowel de holistische ‘alternatieve’ behandeling van kanker alsook op de conventionele of orthodoxe, allopathische behandeling van de bonte vormen van deze ziekte. Het boek wordt sterk aanbevolen door Healing Cancer Naturally aan al diegenen die willen lezen over een holistische methode van DIY-genezing. Het biedt tal van gedetailleerde inzichten in het veelzijdige onderwerp: het genezen van kanker.

“Gedurende vele jaren reist Lothar Hirneise over de hele wereld op zoek naar de meest succesvolle therapieën tegen kanker en legt hij aan de mensen uit dat er veel meer mogelijk is dan de beschikbare chemotherapie en bestraling. Internationaal bekend als Europa’s toonaangevende specialist op dit gebied beschrijft hij de resultaten van zijn jaar van onderzoek in deze encyclopedie van de niet-conventionele therapieën. De lezer zal ook meer in detail geïnformeerd worden waarom zogenaamde deskundigen in werkelijkheid weinig weten over kanker. Er worden meer dan honderd therapieën beschreven en stoffen genoemd die bij behandeling van kanker een rol kunnen spelen. Ook legt de auteur uit welke therapieën (allopathische) worden gebruikt voor welk soort kanker en wat absoluut noodzakelijk is voor een patiënt te weten voordat hij zich onderwerpt aan dergelijke therapieën. Het 3E-programma, dat is gebaseerd op de analyse van de anamnese van de duizenden mensen die een laat stadium van kanker hebben overleefd, wordt voor de eerste keer in dit boek beschreven.  Ontdek in dit boek waarom zoveel mensen sterven aan kanker en waarom zoveel anderen niet. Dit boek levert niet alleen een ongelooflijke hoeveelheid informatie, maar helpt ook de kankerpatiënt zijn eigen manier om te genezen te vinden door middel van de actieve oefeningen van het 3E-programma. "

Het boek is herdrukt door Healing Cancer, uiteraard met speciale toestemming van de uitgever. 
 


Eindeloos bewustzijn 

EINDELOOS BEWUSTZIJN 
Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring, Pim van Lommel
Ten have,   ISBN 9789025957780,   Prijs 24,90 Euro,   403 pagina’s

Een paar jaar geleden publiceerde cardioloog Pim van Lommel een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift 'The Lancet' over zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt.
Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel 'bijna-doodervaring' heen. Het is een authentieke ervaring die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert en mensen blijvend.
Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de BDE. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.
Kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren.

Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sindsdien houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE, en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.
 


OMSLAG BLOODLINES.jpg
 

WORLDWIDE EVIL AND MISERY
Nieuw Engels boek van Robin de Ruiter geschreven in samenwerking met Fritz Springmeier
Mayra Productions,   ISBN 9789080162389,  Prijs 34,90 Euro,   368 pagina’s

The Legacy Of The 13 Satanic Bloodlines
This book is about the development of a New World Order that aims to suppress the whole of humanity. We are raised, by tradition, to trust our governments, and convinced that they care about us. This, however, is a big mistake. Below the surface of official politics lies a complicated social and intellectual process that is taking place. 
We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas-suggested, largely by men, that we have never heard of. In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conductor or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons.
This book is a very unique book and reading it will undoubtedly change the way you look at both history and the world today. Reading this book may be shocking at first, but the shock will pass once you have finished reading the book.   

Also available in Spanish, Brazilian, Czechoslovakian, Turkish, French and German. De Nederlandse vertaling verschijnt in april 2008.
 


De shockdoctrine 

DE SHOCK DOCTRINE,
Een boek over shocks, en de manier waarop die worden toegepast op landen en mensen, Naomi Klein
De Geus,   ISBN 9044509187,   Prijs 24,90 Euro,   669 pagina’s

Dit is een boek over shocks, en de manier waarop die worden toegepast op landen en mensen. Het is het onofficiële verhaal over de manier waarop de 'vrije markt' de wereld is gaan domineren. Het is een verhaal dat radicaal anders is dan wat ons altijd is voorgehouden.
Gebaseerd op baanbrekend historisch onderzoek en vier jaar verslaggeving blaast Naomi Klein de mythe op dat de 'vrije markt' voor 'vrije mensen' zorgt. Ze onthult dat onze wereld in toenemende mate de slaaf is van een weinig begrepen maar geweldig invloedrijke ideologie: de shockdoctrine.
'Alleen een crisis leidt tot werkelijke verandering. Wanneer die crisis zich voordoet, hangen de acteis die worden genomen af van de ideeën die voorhandn zijn.'
-Milton Frienman, een van de eerste shockdoctors. 
 


 

NO LOGO, Naomi Klein
De strijd tegen de dwang van de wereldmerken
Lemniscaat,   ISBN 9056373889,  Prijs 16,95 Euro,  554 pagina’s

'Kunnen wij ons de luxe veroorloven geen activist te zijn?' Naomi Klein

In 'No Logo' vertelt Naomi Klein het verhaal van globalisering, vervlakking, massacultuur en uitbuiting, maar ook dat van mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, voor kunst, cultuur en milieu, kortom voor een samenleving waarin de mens weer centraal staat. Het gaat om een groep die geen groep is, een beweging zonder leider, zonder macht. Maar deze beweging is alom aanwezig op alle niveaus van de samenleving en niet uit te roeien, omdat zij gedragen wordt door mensen die worden gedreven door hun idealen.
'In korte tijd is Naomi Kleins boek 'No Logo' uitgegroeid tot de handbijbel van een nieuwe generatie activisten tegen globalisering, commercie en merkengekte. Het is al bijna zèlf een merk geworden. De paradoxen van het protest in Seattle, Praag en Davos.' - NRC Handelsblad 
 


The David Icke Guide to the Global Conspiracy 

GLOBAL CONSPIRACY, David Icke
The David Icke Guide to the Global Conspiracy (and how to end it)
David Icke Books,   ISBN  0953881083, Prijs  26,99 Euro, 619 Pagina's

David Icke is the world's best-known writer and researcher into the global conspiracy in which a network of interbreeding families going back to the ancient world are manipulating events to impose a centrally-controlled Orwellian global state. His latest book is an extraordinary and unique compilation of his 20 years of research in more than 40 countries, as he connects the dots between apparently unconnected people, events and subjects to show how everything fits together -- and to what end. The interest all over the world in David Icke's work is simply exploding and, with this book, the world's most controversial man is destinated to reach a still greater audience. 
 


 REGEREN VANUIT HET DUISTER,  Jim Marrs
Tirion,   ISBN 9789043907347,   Prijs 12,50 Euro,   462 pagina's    

“Regeren vanuit het duister” is een gedegen onderzoek naar samenzweringsvormen en geheime genootschappen, een relaas met verbijsterende resultaten. Geheime organisaties behoren niet tot een ver verleden, zij bestaan nog steeds. De invloed van groepen als de Trilateral Commission en de Bilderberg Conferentie valt niet te ontkennen. Zo was de voormalige Amerikaanse president George Bush sr. lid van de Trilateral Commission en van de geheime organisatie Skull and Bones. Wat voor Bush gold, geldt voor veel wereldleiders. Belangrijke beslissingen worden vaak binnen geheime genootschappen genomen. Vaak hebben deze organisaties hun wortels in oudere genootschappen, zoals de Vrijmetselarij. Schrijver/onderzoeker Jim Marrs ontdekte verbanden en ging terug tot de oorsprong van dit verschijnsel. Hij vermoedt dat er sprake is van oeroude mysteriescholen en genootschappen. Marrs onderzocht een groot aantal geheimzinnige stromingen en organisaties, zoals die van  fascisten, communisten, de Kennedy-clan en zelfs de CIA. Hij beschrijft in dit boek hun rol bij wereldschokkende gebeurtenissen, zoals de Franse en Russische revolutie, de twee Wereldoorlogen, de Vietnamoorlog en de Golfoorlog. Een boeiend en onthullend onderzoek naar de werkelijke macht achter de schermen.

Van deze schrijver zijn in het Engels ook de volgende boeken verschenen:
- The Terror Conspiracy, Deception, 9/11 and the Loss of Liberty 
- Inside job, Unmasking the 9/11 Conspiracies 
- Alien Agenda, Investigating the Extraterrestrial Presence Among Us
- PSI spies
- Crossfire, the plot that killed Kennedy
 

 DE WARE GESCHIEDENIS VAN DE BILDERBERG CONFERENTIE, Daniel Estulin 
Kosmos,   ISBN: 902158266X,   Prijs 17,95 Euro,   285 pagina’s

Al meer dan vijftig jaar komt een selecte groep politici, diplomaten, bankiers en topzakenlieden één keer per jaar in het geheim bijeen om wereldzaken te bespreken.
Dit ogenschijnlijk onschuldige genootschap neemt tijdens deze informele bijeenkomsten beslissingen met verstrekkende gevolgen.
De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie vertelt niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van deze groep onder leiding van prins Bernhard, maar ook over de enorme invloed die de Bilderberg-club inmiddels heeft en de gevolgen hiervan voor de wereldpolitiek.
Daniel Estulin volgt het gedachtegoed van de Bilderberg-club en haar streven naar een politie-staat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, financiëel gesteund door een wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij geïmplanteerde microchips.

‘Sommige mensen geloven dat onze familie deel uitmaakt van een geheim kartel dat zich zelfs tegen de belangen van de VS keert. Ze zeggen dat we globalisten zijn en samenspannen om te werken aan een geïntegreerde politieke en economische structuur in de wereld. Als dat de aanklacht is, dan verklaar ik me schuldig en ben ik er zelfs trots op’. (John Rockefeller, lid van de Raad van Bestuur van de Bilderberg-club)

Reactie van een lezer:
Op onze site vindt u onder het thema ‘mind-control’ twee artikelen van Daniel Estulin. Voor degenen, die door het lezen van deze artikelen nieuwsgierig worden naar meer informatie over dit onderwerp, is dit boek een aanrader. 
 
 


 

De Bilderberg-conferenties
Organisatie en werkwijze van een geheim Trans-Atlantisch netwerk. Gerard Aalders 

Van Praag,   ISBN 9789049024017,  Prijs 22,50 Euro,   246 pagina's 

De Bilderberg-conferenties is een onthullende studie naar het functioneren van een van de meest intrigerende geheime organisaties ter wereld. Ieder jaar komt in een voor de gelegenheid hermetisch afgesloten luxehotel of resort een stel machtige politici, bankiers, captains of industry, mediamagnaten en royalty bijeen. In het diepste geheim praat dit gezelschap over vraagstukken van politieke, economisch en militaire aard, van global warming tot aan terrorisme en van biotechnologie tot aan peak oil.
 


 

HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL
Verloren lichtader uit een ver verleden, van haar bedekking ontdaan, Benita Kleiberg
De Rozenkruis Pers,   ISBN 9789067323284,   Prijs 27,50 Euro,   288 pagina’s

De auteur ontvouwt de vele aspecten van dit machtige epos, en laat zien hoe zij alle het menselijk innerlijk spiegelen. Onze chaotische tijd vraagt om een actuele ontsluiering van het mysterie-weten dat met de graal verbonden is, en dit boek maakt de verborgen spirituele kracht zichtbaar.
Vanuit deze optiek worden vergelijkingen gemaakt met het gnostieke gedachtegoed van Katharen en Manicheeën en wordt er aan de hand van het graalverhaal een inwijdingsweg geschetst, die haar wortels heeft in de oeroude, Egyptische, Hermetische Gnosis, die momenteel zo in de belangstelling staat. 
De lezer wordt uitgenodigd het graalverhaal op te vatten als een zuurdesem die de ontluisterde maatschappij kan omvormen tot een samenleving met sociale én spirituele kwaliteiten.


 WATER WEET HET ANTWOORD, Masaru Emoto
Ankh-Hermes,   ISBN  9789020283707,   Prijs 14,50 Euro, 159 pagina's

“Water weet het antwoord” laat zien hoe water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en hij stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau.

Door water positief te beïnvloeden, hebben we de sleutel in handen voor het genezen van onszelf en de aarde.

Masaru Emoto (Yokohama, 1943) maakte wereldwijd naam met zijn opzienbarende experimenten en ontdekkingen. De film “What the bleep do we know?”, waarin o.m. de waterkristallen van dr. Emoto aan bod komen, trekt in Amerika volle zalen en draait in februari/maart 2005 ook in Europa.


 HET IS DE GEDACHTE DIE TELT, Dr. David Hamilton
Ankh-Hermes,    ISBN  9789020284436,   Prijs 16,50 Euro,   185 pagina's    

De kracht van denken, voelen en vertrouwen.
Op alle mogelijke levensterreinen spelen ons gedachte- en gevoelsleven een belangrijke rol. Via biochemische processen, maar ook op energetisch niveau werken gedachten en gevoelens door in ons lichaam, tot zelfs in onze genen en de structuur van ons DNA. Dat is de gedurfde, maar niettemin door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek onderbouwde boodschap van dit boek. Onderwerpen die aan bod komen: genezende werking van gedachtekracht, heling door aanraking, goede vibraties, geheugen van water, liefde en angst, de macht van collectieve intenties, in- en uitschakeling van genen enzovoort. Hamilton schrijft toegankelijk en praktisch. Veel van wat hij beschrijft, kunnen we zelf ervaren of toepassen in ons dagelijks leven. Hij moedigt de lezer aan bewust en verantwoordelijk met de kracht van de intentie om te gaan, want we creëren daarmee immers onze eigen werkelijkheid.

Hoe gedachten, gevoelens en overtuigingen onze werkelijkheid bepalen.

Dr. David Hamilton, biochemicus, was aanvankelijk werkzaam in de farmaceutische industrie. Enkele jaren geleden nam hij ontslag en nu houdt hij zich vooral bezig met schrijven, lezingen geven en workshops leiden.


 

THE WAVE, KOSMOS IN BEWEGING,  Dr. Jude Currivan
Ankh-Hermes,   ISBN  9789020284669,   Prijs 24,50 Euro,   256 pagina's   


De wetenschappelijke avant-garde en de oude wijsheidstradities zijn het erover eens:  bewust-zijn drukt zich uit in energie, die zich weer manifesteert als golven. Uit de oneindige wisselwerking van golven wordt de gehele kosmos continu geschapen.
The Wave verklaart de allesdoordringende harmonie en onderlinge verbondenheid in de kosmos en onthult de daaraan ten grondslag liggende wetmatigheden.
Door de nieuwste inzichten van de wetenschap te koppelen aan tijdloze wijsheid uit alle eeuwen verzoent dit boek wetenschap en spiritualiteit tot een universeel bewustzijnsmiddel. Wij zijn de scheppers van onze eigen werkelijkheid en de kosmos heeft invloed op alle leven op aarde. De betekenis van esoterische kennis en de principes van energetisch genezen  worden in dit boek verklaard. Maar “the Wave” gaat ook over de vraag hoe we in harmonie met onszelf en de kosmos kunnen leven en over de macht van de liefde. Alleen een goed huwelijk tussen hart en verstand verleent ons een creatieve en krachtige spiritualiteit, die we juist in deze tijd zo nodig hebben .

Spiritualiteit en wetenschap ontmoeten elkaar in een nieuw bewustzijnsmodel.

Dr. Jude Currivan, afgestudeerd in natuurkunde en archeologie interesseert zich van jongs af aan voor bewustzijn en metafysica. Midden jaren ’90 gaf ze een zeer succesvolle internationale loopbaan als zakenvrouw op en ging ze zich verdiepen in sjamanisme en oude wijsheidstradities.


 NULPUNTREVOLUTIE
Hoe tachyon-energie en verticaal bewustzijn de 2012-droom kunnen waarmaken,   Benjamin Adamah
Ankh Hermes,   ISBN: 9020284355,   Prijs 19,50 Euro,  291 pagina’s

Nikola Tesla wist in 1898 al dat tachyonenergie alle fossiele brandstoffen kon vervangen vanuit één onuitputtelijke krachtbron, volledig milieuvriendelijk en overal ter wereld vrijwel kosteloos aan te boren. Derde Wereld, het correlaat olieoorlogen en terrorismedreiging en het broeikaseffect blijken volstrekt overbodig. Tachyonen bieden voorts revolutionaire mogelijkheden voor de geneeskunde en de ontstoring van elektrosmog, de hoofdoorzaak van stress en een pandemie aan modeziektes. Tot slot behandelt Nulpuntrevolutie tachyonen als ‘intelligente energievorm’. De interactie met ons bewustzijn maakt een upgrade mogelijk, vergelijkbaar met onze overgang van prehistorie naar beschaving. In een tijd van chronisch dreigende energietekorten, een uitgeputte Aarde en een volledig uit de hand lopende innerlijke crisis van de mensheid pareert Nulpuntrevolutie het ‘boiled frog syndroom’ met onverwachte inzichten en een schat aan ongecensureerde kennis.

BENJAMIN ADAMAH (1964) werkt als internet-communicatiespecialist en astroloog en is gefascineerd door het nut van metafysica in het leven van alledag. Hij is klassiek geschoold en getraind in de westerse esoterische traditie en volgde lessen bij Dr. David Goddard en de kabbalist Z’ev ben Shimon Halevi.

Reactie van een lezer:
Benjamin Adamah legt mooie verbanden tussen wetenschappelijke zaken en esoterische begrippen. Hij laat ons zien wat nulpuntenergie is en hoe wij die kunnen gebruiken.
Hij beziet de wereld van nu met alle regeltjes en zaken die ons leven binnendringen als het verhaal van de kikker: Een kikker die je in een pot met kokend water zet, springt er meteen uit. Een kikker die in een pot zit met koud water, dat je langzaam aan de kook brengt, laat zich koken.


 

KOSMOS VAN DE ZIEL
Een wake-up call aan de mensheid,   Patricia Cori
Ankh Hermes,   ISBN: 9020284371,   Prijs 17,50 Euro,   191 pagina’s

De meeste spirituele tradities in de wereld zeggen dat we in deze tijd op een keerpunt zijn aangekomen in de evolutie van de mensheid. Velen verwachten dat de gevestigde orde de komende veranderingen zal proberen tegen te houden. Kosmos van de Ziel onthult de verborgen krachten die achter de schermen werkzaam zijn. Het boek roept ons mensen op eindelijk onze ware bestemming als bewoners van de kosmos te vervullen. Het wordt een spannende tijd waarin we voor vele uitdagingen komen te staan. Maar we krijgen hulp vanuit andere dimensies om onze obsessie met het materiële los te laten en ons open te stellen voor ons werkelijke potentieel: dat van bewuste medespelers in een multidimensioneel universum. 
Een oproep om eindelijk onze ware kosmische bestemming te vervullen. 

Reactie van een lezer:
Patricia Cori schrijft boeken die voor iedereen toegankelijk zijn.
In dit boek komen onderwerpen aan de orde zoals: wat is ware heling?, wat is de ware aard van de hogere dimensies?, waar ligt onze toekomst?, hoe werkt het lichtlichaam?, hoe houden religieuze doctrines ons in de ban?, hoe perken de machtigen onze vrijheid in?, wat is er werkelijk op het plateau van Gizeh? en wat is de ware aard van de tijd zoals wij die ervaren?


 

HET INTENTIE EXPERIMENT
Kunnen je gedachten de wereld veranderen?,   Lynne McTaggart
Ankh Hermes,   ISBN: 9020284568,   Prijs 29,50 Euro,   339 pagina’s

Wetenschappers uit de gehele wereld hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen dat gedachten en intenties een tastbare energie zijn met het verbazingwekkende vermogen onze wereld te beïnvloeden. Met gedachten en intenties kunnen we ons leven focussen, ziekten genezen, steden reinigen en de aarde vernieuwen. Dit is het eerste boek dat niet alleen het wetenschappelijk bewijs van menselijke intentie naar voren brengt, maar ook het eerste dat uitlegt hoe je de kracht van de intentie kunt gebruiken, op individueel en op collectief niveau.

Het intentie-experiment is revolutionair: het is het eerste ‘levende’ driedimensionale boek, waarbij de lezers onderdeel zijn van het experiment en waarbij een boek en een website onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het boek vormt zo het middelpunt van een levend en permanent onderzoek.

LYNNE McTAGGART is een ‘award-winning`-journaliste en auteur van vijf boeken. Ze treedt op in het vervolg van de film  What the Bleep Do We Know? : Down the Rabbit Hole.

Reactie van een lezer:
Al eerder verschenen van deze schrijfster drie boeken waarvan er twee in mijn boekenkast staan. WAT ARTSEN JE NIET VERTELLEN was voor velen een eye-opener over de medische wetenschap, ingrepen en  medicijnen met al hun bijwerkingen. HET VELD lijkt hierop een logisch vervolg. In dit boek beschrijft zij talloze proeven en onderzoeken die aantonen dat de wereld bestaat uit vibraties die alles verbinden. Wanneer wij ons verbinden met deze trillingen worden we deel van een grote, collectief helende kracht.
In dit laatste boek, HET INTENTIE EXPERIMENT, bespreekt zij hoe wij met onze gedachten en visies de wereld maken, onze eigen wereld maken.


 

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION ONTSLUIERD,   Robin de Ruiter
Mayraproductions,   ISBN: 9789080162372   Prijs 22,00 Euro   316 pagina’s

De protocollen van de Wijzen van Sion ontsluierd is het langverwachte vervolg op de internationale bestseller De 13 Satanische Bloedlijnen.
De Protocollen zijn de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis. Volgens extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde joodse samenzwering om de wereld te veroveren. Zij hebben als excuus gediend om het joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor het Derde Rijk, waarmee de deur naar de Holocaust werd geopend.
In dit boek rekent de auteur voor eens en voor altijd af met de valse beschuldigingen tegen de Joden als zouden zij de auteurs van De Protocollen van de Wijzen van Sion zijn. Volgens Robin de Ruiter heeft het joodse volk part noch deel aan het ontstaan van dit zwarte geschrift. Ook hebben zij niets met een joodse samenzwering te maken.
De algemeen heersende opvatting onder de antagonisten van de Protocollen is dat deze een mystificatie zijn van de tsaristische geheime politie Ochrana. De Ruiter weet ook deze opvatting met overtuiging te weerleggen. Volgens hem een onvermijdelijkheid. Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden. In dit boek ontsluiert de auteur de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion. Hij toont aan dat de Protocollen een fabricage zijn uit de koker van de illuminati.

In dit boek is in de bijlage een Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

ROBIN DE RUITER staat al jaren internationaal bekend om zijn buitengewone vermogen tot onderzoek. Hij werd geboren op 6 maart 1951 te Enschede. In Spanje studeerde hij onder meer theologie, geschiedenis en Spaans. Tegenwoordig leeft hij een teruggetrokken leven in Ecuador. Zijn boeken zijn in vele talen en in meer dan veertig landen gepubliceerd. In Nederland werd zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001 bekroond met de jaarlijkse “Frontier Award 2005”.

Reactie van een lezer:
Wanneer wij kennis nemen van de Protocollen en vanuit dat oogpunt de ontwikkelingen in de wereld gaan bekijken, zal onze visie op het grote spel nooit meer hetzelfde zijn.
Robin de Ruiter brengt belangrijke zaken in de openbaarheid. Een lange inleiding over de herkomst van de Protocollen leidt uiteindelijk tot een bespreking van de stellingen. Vooral de linken naar wat wij kunnen waarnemen van deze Protocollen in ons dagelijkse leven, kan ons de ogen openen en leren eigen keuzes te maken, los van uitgezette lijnen.

 

GEEN GEHEIMEN EN GEEN LEUGENS MEER   
De beslissende fase in de evolutie van mens en kosmos,  Patricia Cori
Ankh Hermes,   ISBN 9020283790,   Prijs 19,50 Euro,   229 pagina’s

Naarmate we steeds dichter bij de einddatum (2012) van de Mayakalender komen, gaan de profetieën van de Ouden in vervulling. We zien grote veranderingen op alle terreinen van het leven op aarde, in de politiek en op klimatologisch en geologisch gebied. We zijn op een keerpunt aangekomen in de evolutie van de menselijke soort en het is een spannende tijd waarin we voor vele uitdagingen komen te staan. Dit boek onthult de verborgen krachten die werkzaam zijn op het wereldse strijdtoneel. Het roept ons op het licht van de waarheid te laten schijnen op onze grootste angsten om er glorieus uit te voorschijn te komen. Mutaties in ons DNA bereiden ons voor op de kosmische reis, een climax in de evolutie van mens en wereld.

Patricia Cori is medium en helderziende. Geboren en opgegroeid in Californië woont ze sinds 1983 in Italië. Na een bezoek aan de graancirkels in 1996 kreeg ze doorgevingen. Daarover verschenen twee eerdere boeken: “The Cosmos of Soul” en “Atlantis Rising”. Cori houdt wereldwijd lezingen en seminars en geeft spirituele consulten.

 

BEKENTENISSEN VAN EEN ECONOMISCHE HUURMOORDENAAR,
John Perkins

Arbeiderspers,   ISBN 9029563591,   Prijs 18,95 Euro,   325 pagina’s

Economische huurmoordenaars (EHM’s) zijn dikbetaalde professionals die landen over de hele wereld miljarden dollars afhandig maken. Ze zorgen ervoor dat geld van de Wereldbank en ontwikkelingshulporganisaties verdwijnt in de safes van grote ondernemingen en de zakken van een paar rijke families. Ze bedienen zich daarbij van instrumenten als valse financiële rapporten, gemanipuleerde verkiezingen, steekpenningen, afpersing, seks en moord.
In deze wereldwijde bestseller, die leest als een waargebeurde John Le Carré, leidt John Perkins, die zelf veertig jaar lang undercover opereerde als economisch huurmoordenaar, de lezer binnen in een schier onvoorstelbare wereld van internationale intriges en corruptie. Als EHM was hij betrokken bij of getuige van enkele van de meest dramatische gebeurtenissen in de moderne geschiedenis waaronder de Saoedi/Arabische witwasdeal, de val van de sjah van Perzië en de dood van de Panamese president Omar Torrijos. Als Perkins als EHM niet in zijn opzet slaagde, maakten huurmoordenaars van een ander type, de jakhalzen van de CIA, hun opwachting.

John Perkins (1946) was economisch huurmoordenaar (EHM) en directeur van het succesvolle alternatieve energiebedrijf IPS. Hij is auteur en hij richtte diverse vooraanstaande non-profitorganisaties op, zoals Dream Change. Zie ook:  www.economichitman.com en de website van de auteur: www.JohnPerkins.org
 


 

DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN
Wegbereiders van de antichrist,  Robin de Ruiter
Mayra productions,   ISBN 9080162345,   Prijs 22 Euro,   316 pagina’s

Bestsellers zoals The Da Vinci Code veroveren de wereld en leiden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn die teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan. Vanaf de stamvader van de stam Dan uit het Oude Testament tot aan de huidige politieke wereldleiders ontsluiert Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de wegbereiders van de antichrist.
Dit internationaal bekroonde boek – uitgegeven in meer dan veertig landen – is een van de meest onthullende publicaties over de antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst.

Gelooft u in het bestaan van de duivel? Of denkt u dat de duivel slechts een product is van bijgeloof en menselijke fantasie? Wanneer u niet gelooft in het bestaan van de duivel, dan mag het u verbazen dat de dertien machtigste families van deze wereld dat wel doen. De leden van deze exclusieve familiedynastieën, ook wel de 13 satanische bloedlijnen genaamd, behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld. Zij beschouwen de duivel als hun enige en ware “god”.
De basis van deze satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen en zolang onze machtselite de duivel als haar goed beschouwt en gelooft dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een satanische dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan.
Zijn heerschappij en macht kan de duivel niet zelf als “zichtbare persoon” uitoefenen: voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Hij bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. In de loop der tijden heeft Satan zijn net over de gehele aarde gespannen en reiken zijn vangarmen tot in elk bereik van het menselijk bestaan. Zijn duivelse praktijken raken ieder van ons. Satan heeft een immense organisatie opgebouwd waarin de mensheid met succes gemanipuleerd wordt en wordt voorbereid op zijn op handen zijnde wereldheerschappij. Deze geplande satanische werelddictatuur is het rijk van de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de antichrist.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in dit boek zal niemand ooit vergeten. Gelukkig bestaat er een oplossing ….

Ook verkrijgbaar in het Duits, Turks, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.

Robin de Ruiter studeerde in Spanje theologie, Spaans en geschiedenis. Zijn carrière begon hij als freelance schrijver voor Spaanstalige tijdschriften. Voor zijn boek “George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001” ontving hij de FRONTIER AWARD 2005.


 

APOCALYPS 2012
Wordt 2012 het voorspelde vernietigende rampjaar?,   Lawrence E. Joseph
Kosmos,  ISBN: 9021582082,  Prijs 16,95 Euro,   319 pagina’s

Wetenschappers, religieuze leiders en astrologen weten het al lang: het einde van de wereld nadert. Het is geen toeval dat zowel in de Maya-geschriften, de Bijbel en de I Tjing het jaar 2012 is aangewezen als een allesomvattend, vernietigend rampjaar.
In dit fascinerende boek wordt deze unieke overeenkomst beschreven en in een wetenschappelijke context geplaatst. Ook fenomenen als de toenemende zonne-activiteit en groeiende ozongaten vinden hun climax in 2012, met alle desastreuze gevolgen van dien.

Lawrence E. Joseph neemt de lezer mee op zijn zoektocht naar de grootste bedreigingen van de aarde en het leven daarop. Hij weet een intrigerend en objectief beeld te schetsen van zowel de speculatieve als de zuiver wetenschappelijke theorieën en beantwoordt daarbij de vraag: gaat de wereld ten onder in 2012?

Reactie van een lezer:
Wetenschappelijke zaken worden helder en in luchtige toon neergezet. Het boek geeft een goed beeld over wat er gaande is in de wereld van geologen, vulkanologen, zonnedeskundigen en ruimtevorsers. Het bezoek van de schrijver aan de Maya-sjamanen geeft het verhaal een totaalbeeld. Ik houd van de humor die erin verwerkt is. Al komen er mogelijke rampen in aan de orde, je kunt dit boek lezen voor het slapen gaan.


 

NAG HAMMADI GESCHRIFTEN,  J. Slavenburg en W. Glaudemans
Ankh Hermes,  ISBN  9020219499,   Prijs  59,50 Euro,   1240 pagina’s 

In december 1945 ontdekte een Arabische boer bij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi een kruik met een vijfigtal zeer oude geschriften. Toen deze na vele omzwervingen terecht kwamen in het Koptisch Museum in Caïro, waar ze nog steeds zijn, konden wetenschappers aan de gang met het ontcijferen ervan.
Voor hun verbaasde ogen verschenen teksten als het Evangelie van de Waarheid, het Geheime boek van Johannes en het Gebed van de apostel Paulus.  Maar ook “verslagen”van gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen, zoals het oude Gesprek met de verlosser en het Geheime boek van Jacobus. Van het in de kruik teruggevonden Evangelie van Thomas staat vrijwel zeker vast dat het ouder is dan de nieuwtestamentische evangeliën. Het bevat uitspraken van Jezus die nog niet bekend waren en die een ander christendom laten zien dan de door de kerken overgeleverde traditie. Opvallend in deze vondst is dat niet alle geschriften christelijk zijn. Zo zijn er joodse geschriften en hermetische geschriften bij. In bijna alle teksten is er sprake van “gnosis” in de betekenis van “diepere kennis”, uitzonderlijke wijsheidsleringen uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling.
Voor het eerst zal nu in een integrale Nederlandse vertaling van alle geschriften tegemoet worden gekomen aan de behoefte van velen om deze teksten te bestuderen, ze te gebruiken bij theologische studies, cursussen, therapieën en gespreksgroepen, meditatie enzovoort. Alle teksten (verdeeld over twee delen) zijn voorzien van duidelijke inleidingen en verhelderend commentaar. In dit eerste deel zijn alle christelijke teksten en de openbaringen van Hermes Trismegistos opgenomen; in het tweede deel staan uiterst boeiende gnostische verhandelingen.
De Nag Hammadi-geschriften tonen ons de vergeten wortels van onze christelijke cultuur. Na “Nag Hammadi” dient de westerse cultuurgeschiedenis herschreven te worden.
Het boek is een standaardwerk waar niemand, die serieus over christendom en oude wijsheid wil spreken, meer omheen zal kunnen.

 

INFINITE LOVE IS THE ONLY TRUTH
Everything else is illusion,  David Icke
Bridge of Love publications,   ISBN 0953881067,  Prijs 25,50 Euro,   217 pagina’s

Why the “world” is a virtual-reality game that only exists because we believe it does.

Quite simply, the cutting edge just moved! Never before has a book explained with such clarity shy “physical” reality is merely an illusion that only exists in our brain.

Fantastic? Sure it is. But David Icke’s information, presented in a way that everyone can understand, is a life-changing exposure of both the illusion we believe to be “real” and the way this illusion is generated and manipulated to imprison us in a false reality.

Icke explains how we “live” in a “holographic internet” in that our brains are connected to a central “computer” that feeds us the same collective reality that we decode from waveforms and electrical signals into the holographic 3D- “world” that we all think we see.

As Icke points out, the various disciplines of mainstream science have already discovered much of this information, but the parts have never been put together. They have focussed on the twigs and not seen the forest because the forces manipulating global society have no wish for us to know the truth that will set us free.

The so-called “mysteries” of life dissolve with every page:  Who are we? What are we doing here? What is the human body and how can it cease to “age”? What is “mind” and “emotion” and why do they control us? Who created religion and what are its advocates really worshipping? These questions and so many more are explained with a coherence and simplicity rarely, if ever seen before.

David Icke’s narrative, supported by Neil Hague’s superb illustrations, will change the reality – the “life”- of everyone who has the courage to read it. So grab a seat – you’ll only need the edge.

Fysieke realiteit bestaat enkel in onze geconditioneerde hersenwereld.
Het houdt ons gevangen in een wereld die als een holografisch internet werkt.
Grensverleggende wetenschappelijke onderzoeken tonen inmiddels aan dat wij bestaan uit trillingsgolven van licht en liefde die door onze gedachten bijeen gebracht zijn en tot stoffelijke realiteit geworden. Dit boek beantwoordt vragen als “Wie zijn wij werkelijk?”, “Waarom raken wij betrokken bij geweld en is er zoveel lijden en spanning?”, “Wie trekt er aan de touwtjes van dit alles?”, “Wat is emotie en hoe werkt de geest?” en “Hoe bevrijden wij ons uit deze matrix?”. Belangrijke vragen die beantwoord worden in David Icke’s eigen onnavolgbare stijl met ernst en humor en vele illustraties die het geheel verduidelijken.


 

TALES FROM THE TIME LOOP,  David Icke  
Bridge of Love publications,   ISBN 0953881040,   Prijs 28,90 Euro,  503 pagina’s.

Tales from the Time Loop is the most comprehensive book yet written about the global conspiracy that emerges more clearly every day. David Icke has been warning for well over a decade of the plan for a world fascist state, a global version of Nazi Germany, in which the people will be prisoners of a Big Brother dictatorship founded on de suppression of the most fundamental freedoms and total control and surveillance. Today there is a gathering awareness that he was right. People are realising that Big Brother is no longer “coming”. He´s here.

Icke pulls together his fantastic wealth of accumulated knowledge to reveal the multi-levels of the conspiracy. He begins in the “five-sense” world with a highly detailed exposure of the forces, methods and agenda behind 9/11, the “war on terrorism”, the invasion of Iraq and the planned conquest of North Africa, the Middle East and elsewhere. Icke goes on to explore the other-dimensional connection to the “human” manipulators and their inter-breeding bloodlines that originate in the ancient world. He then reveals how our sense of reality - what we think is “real” - is being implanted into our minds while we believe we are thinking for ourselves.

In early 2003 Icke had some amazing experiences in the Amazon rainforest of Brazil that revealed to him as never before that the world we think is `real` is only an illusion - a lucid and manipulated dream that he calls the Matrix. In “Tales from the Time Loop” he shares those experiences and details the scientific support for what he learned about the illusion we call daily life. Icke believes that this book is the most important work he has yet published. It is, he says, the knowledge that will set us free and take us home.

“Tales from the time loop” is het zesde boek van deze schrijver waarin hij zijn veelomvattende kennis met ons deelt. Hij brengt naar buiten hoe de “Big Brother”-controle toeneemt op weg naar een fascistische wereldstaat. Hij legt de krachten en de agenda bloot die achter 9/11 werkzaam zijn en gaat nog veel verder. Behalve onze 3D-wereld onderzoekt en beschrijft hij de invloeden die vanuit andere dimensies op ons inwerken en die de wereld proberen te beheersen via inter-dimensionaal gemengde geslachten, bloedlijnen die ons bestaan manipuleren.
Maar we kunnen uit deze matrix loskomen door te gaan zien dat het leven een alledaagse illusie is. Het hangt van onszelf af hoe we deze (gedroomde) wereld zien en vormgeven. Kennis hierover kan de mens bevrijden en thuisbrengen in wat we werkelijk zijn.
Andere boeken van deze schrijver zijn:
-The biggest secret
-Children of the matrix
-And the truth shall set you free
-I am me, I am free
-Alice in wonderland and the world trade center disaster


 

DE TWAALFDE PLANEET,   Zecharia Sitchin
Frontier publishing,   ISBN 9080670073,   Prijs  22,90 Euro,   316 pagina’s

In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft de schrijver oeroude teksten, kosmologieën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht …  om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet.
U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de homo sapiens , de denkende mens, schiepen.
Het Amerikaanse blad “library Journal” schreef over dit boek: “Opwindend … Geloofwaardig … De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer aandacht zal trekken als Von Dänikens’ “Waren de Goden Kosmonauten”.”


Enkele andere Engelstalige boeken van deze schrijver:
-The lost book of Enki
-The earth chronicles expedition
-The cosmic code
-Devine encounters
-The wars of gods and men
-When time began
-Stairway to heaven


 

11 SEPTEMBER
Een onderzoek naar de feiten,  David Ray Griffin

Lemniscaat,   ISBN 9056378562,   Prijs 19,95 Euro,   320 pagina’s


“Een uitstekend overzicht van de verontrustende vragen die nog steeds moeten worden beantwoord, als democratische controle over politieke en militaire leiders tenminste iets te betekenen heeft”, aldus Michael Meacher, Brits parlementslid en voormalig minister van Milieu.

De aanslagen van 11 september 2001 hebben de wereld veranderd, maar er is weinig bekend over wat er die dag werkelijk gebeurde. Een toenemend aantal deskundigen heeft ernstige twijfels bij de officiële onderzoeksrapporten. In dit boek brengt de Californische hoogleraar David Ray Griffin helder en nauwgezet de feiten van 11 september in kaart. Dat levert verontrustende vragen op:
• Waarom reageerde de Amerikaanse overheid niet adequaat op de vele, vaak zeer specifieke waarschuwingen die zij van tevoren had ontvangen?
• Hoe is het mogelijk dat drie vliegtuigen ongehinderd hun doel konden bereiken, terwijl volgens de standaardprocedures verdachte vliegtuigen binnen tien minuten door een straaljager worden onderschept?
• Hoe kan een Boeing 757 met een spanwijdte van 38 meter een gat in het Pentagon slaan van 5,5 meter doorsnee?


Het boek van Griffin, waarvan in de Verenigde Staten meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht, is nog door geen enkele instantie weerlegd. Zijn uiteenzetting is nuchter en wetenschappelijk… en explosief of om het in de woorden van Richard Falk, hoogleraar Internationaal Recht aan Princeton University, te zeggen: “Het komt zelden voor dat een boek zo’n potentie in zich draagt om de geschiedenis te bepalen”.
Achter in het boek bevindt zich een DVD met beeldmateriaal en commentaar die nog eens illustreert wat er werkelijk gebeurde in 2001.

 

ATLANTIS, ALIEN VISITATION AND GENETIC MANIPULATION
Michael Tsarion

Angels at work publishing,   Prijs 48,50 Euro,   438 pagina’s

• How did the phenomena of evil come into our world and into the consciousness of human beings?
• Is Homo Sapiens a hybrid created by beings from another galaxy?
• Are you Homo Sapiens or “Homo Atlantis?”
• Why have women and indigenous races been slaughtered and suppressed through the centuries?
• Who created the religions and governments of power and why?
• Is the “New World Order” really something new?
• Why has our technological expertise far outreached our psychological and spiritual development?
• Is 2012 really the end of our world as the Maya Calendar predicts?


“During the next ten years the human race is destined to finally discover the facts about its true origins and destiny. As part of this discovery we have to address the overwhelmingly important question of how the phenomena of evil came into the world and into the consciousness of the Earth’s human inhabitants. We have left the question of evil in the hands of theologians and scientists for too long. This was surely a mistake or, as the casualty statistics clearly testify, the institutions of religion and science have been the worst purveyors of evil that this planet has ever had to endure. After centuries of prevarications and criminality we can no longer afford to look to these edifices to answer the all-important conundrum of evil. ” (Michael Tsarion, from Preface)
Born in Ireland, Michael Tsarion, an expert on the occult histories of Ireland and America, has made the deepest researches into the comparative mythologies of the world and into his own country’s ancient and mysterious Celtic and Druidic Tradition. In the tradition of Comyns Beaumont, Ignatius Donnelly, Immanuel Velikovsky, William Bramley, Barbara Marciniak, Laurence Garneder and Erich von Daniken, Michael considers the consequences to civilization of extra-terrestrial involvement and clarifies much of the disinformation about Atlantis and prehistory. He also addresses the orchestrated chaos of modern times and reveals how the political and military machinations of the present have their origins in the events of the ancient past. As well as stating the problems, Michael also furnishes us with solutions to the moral and social predicaments that have beset humankind of millennia.

De mens is in deze eindtijd van de Mayakalender toe aan kennis over zijn oorsprong. Michael Tsarion verwerkt vele oude bronnen in zijn betoog die aantonen dat het menselijke ras een hybride ras is, geschapen door wezens, afkomstig van andere sterrenstelsels. Hij onderzoekt de geschiedenis van onze planeet om antwoord te vinden op het ontstaan van het kwaad in de geest van de mens en in de wereld. Het waarom van de stelselmatige onderdrukking van de vrouw en van wijze inheemse volkeren door de hele geschiedenis heen is één van de vragen waarop hij een antwoord tracht te geven. Hij legt linken naar nu en vraagt zich af of de nieuwe wereldorde wel echt iets nieuws is en of onze technologische kennis onze psychologische en spirituele ontwikkeling niet danig in de weg staat.
Achter in het boek verwerkt hij een zeer lezenswaardig overzicht van geschiedkundige gebeurtenissen vanaf 540 n.C. tot 1994. Daarin verweeft hij uitvindingen en medische ‘ontwikkelingen’ die een schokkend beeld geven van hoe het er in onze wereld aan toeging en -gaat en hoe men bijna geruisloos allerlei zaken heeft kunnen invoeren die de mensheid gebracht hebben tot wat wij nu zijn.


 

ENUMA ELISJ
Het babylonische scheppingsverhaal,  Selma Schepel
Ankh Hermes,   ISBN 9020219626,   Prijs 22,50 Euro,   259 pagina’s


Enuma elisj is het centrale liturgische gedicht uit de Babylonische godsdienst. Het werd op nieuwjaar voorgedragen tijdens het grote jaarfeest rond de god Marduk, waarbij alle goden uit het land ter verheerlijking van Marduk vergaderd waren. Enuma elisj wordt ook wel het Babylonische scheppingsepos genoemd, omdat er in beschreven staat hoe Marduk hemel en aarde creëert en de mensheid schept. Het is rond 1100 v.C. opgeschreven in spijkerschrift op kleitabletten, maar de verhalen die eraan ten grondslag liggen, zijn veel ouder. Ook vele van die oudere teksten, die net als Enuma elisj nog niet eerder in het Nederlands werden uitgegeven, staan vertaald in dit boek. Ze werpen licht op tal van passages uit de Bijbel en de Koran, die veel later uit dezelfde bronnen geput hebben.
De drie patriarchale godsdiensten en talloze westerse religieuze randverschijnselen als tarot en astrologie hebben stevige wortels in de antieke culturen van het Nabije Oosten. Babylonische godsbeelden, mythen en verhalen zijn levend gebleven en verweven geraakt met wat nu jodendom, christendom, islam en modern paganisme heet.
Enuma elisj belicht helder een schakel in de ketting die oerbeelden en –begrippen verbindt met het gedachtegoed van de hedendaagse religies.


Selma Schepel studeerde af in klassieke Semitische talen en culturen: Bijbels Hebreeuws, Babylonisch en Sumerisch (spijkerschrift, de oudste geschreven talen). De vragen die haar christelijke opvoeding niet kon beantwoorden, brachten haar ertoe in de grondteksten te gaan spitten. Ze werkte voor diverse landelijke dag- en weekbladen op de redactie of als freelancer o.a. bij het weekblad van de VU, Trouw, Bres en Opzij. Bovendien staat zij bekend als vooraanstaand astrologe.