Adolf Hitlers, kroniek van Hitlers vlucht uit Berlijn
door Robin de Ruiter


 
“Mijn politieke tegenstanders mogen niet weten waar ik vandaan kom en wat mijn familiegeschiedenis is.” Adolf Hitler

Uit DNA onderzoek bij verwanten van Adolf Hitler is gebleken dat de voormalige Nazi-leider tot de zogenoemde haplogroep E1b1b hoort. Deze groep is in West-Europa zeer zeldzaam en komt onder anderen voor bij Asjkenazische joden. Komt hiermee een einde aan jarenlang speculeren over Hitlers´ eventuele Joodse achtergrond?

Van januari 1911 tot en met 24 mei 1913 ontbreekt ieder spoor van Hitler. Historici staan nog steeds voor een raadsel. Aan de hand van exclusief bronnenmateriaal wordt aangetoond dat Hitler een speciale training volgde aan de door de Rothschilds gecontroleerde Britse Military Psych-Ops War School in Tavistock. Hier begon Hitlers´ voorbereiding op zijn toekomstige rol als dictator.

Bovendien wordt in een minutieuze beschrijving aangetoond dat Hitlers´ opmars naar de macht, dat hij daarin veel minder door de Duitse industriëlen werd geholpen dan algemeen verondersteld wordt. Het bleken met name de buitenlandse geldschieters te zijn zoals de Rothschilds, de Rockefellers en de familie Bush, zíj zijn het geweest die Hitler op grote schaal ondersteund hebben. Ook grote multinationals als IBM, General Motors, Standard Oil en Shell speelden hierbij een belangrijke rol.

Er waren verschillende personen naar wie Hitler luisterde. Het waren diezelfde individuen, die hem in eerste instantie opgeleid hebben en aan de macht hebben geholpen. Hitler´s  “Derde Rijk” is een kruispunt in de geschiedenis met gevolgen tot “voorbij vandaag”.

Dit boek reconstrueert daarenboven de gebeurtenissen rond de dood van Hitler. De feiten bewijzen dat Hitler geen zelfmoord pleegde. Met hulp van de Britse geheime dienst wist de Führer te ontsnappen. Zijn echtgenote Eva Braun werd opgeofferd en vermoord.

Dit opzienbarende boek schetst nooit eerder geopenbaarde feiten en oorlogsrapporten. Onder anderen uit het archief van het Amerikaanse Bureau voor Strategische Ondersteuning (OSS), de voorloper van de CIA en uit het archief van de voormalige Stasi. Daarnaast interviews met ooggetuigen in Duitsland en Spanje, waaronder twee naaste medewerkers van Hitler. Zij maakten Hitlers´ laatste dagen in de Führerbunker van nabij mee.


©
Robin de Ruiter.
Te bestellen via: mayrapublications@home.nl