De Rokerskerk


Misschien hebt u er al tabak van. Al dat gedoe om de onlangs opgerichte Rokerskerk, die zich mocht verheugen op een brede publiciteit in de media.
Michiel Eijsbouts, dj, presentator en ‘ideeënman’ kreeg een lumineuze ingeving. Mogelijk rechtstreeks geïnspireerd door de heilige rokersgeest richtte hij de Rokerskerk op. Zo werd tegemoetgekomen aan talloze ontheemde rokers die sinds het rookverbod van 1 juli nergens meer een onderkomen kunnen vinden in publieke ruimtes, zoals het café, om hun rook de lucht in te blazen. Hun geestelijke nood is hoog. En het is de Rokerskerk die deze nood ledigt. Waarom een Rokerskerk? Omdat volgens de gelovigen van deze kerk God zelf van rook houdt. En inderdaad, in het Oude Testament is niet alleen sprake van reukoffers, vredesoffers, zoenoffers en spijsoffers om de Here te behagen, maar ook van rook- en brandoffers. En waarom zou voor een reukoffer alleen maar wierook, sandelhout of eucalyptus gebruikt mogen worden? Heden ten dage is er de heerlijk geurende nicotine en zijn er duizend en één andere bekoorlijke gifstoffen om de Here te behagen. De Here houdt immers van rook en vuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het boek Exodus, hoofdstuk 19. Als de Here ‘afdaalt’ op de berg Sinaï, lijkt er wel sprake van de landing van een buitenaardse ufo. De berg schudt en trilt en overal is er rook en vuur. Alle klassieke denkers, vooral Heracleitos, beschreven het vuur als van goddelijke oorsprong. Als dus iemand in onze moderne tijd om een vuurtje vraagt, moet men daar niet te licht over denken. Het kan een religieuze achtergrond hebben, die om een ritueel gebaar vraagt. Vuur komt van de goden. Prometheus stal het zonder toestemming. Dat bleek riskant te zijn. Vuur is het kernbeginsel van alle leven, brandt in de zon, is aanwezig in het binnenste van de aarde en als warm bloed klopt het in onze aderen. Inderdaad, de Rokerskerk heeft het vuurprincipe goed begrepen.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat binnenkort in smoking een kijkje nemen in de Rokerskerk. Misschien meldt iemand van hen zich wel aan als lid. Je weet maar nooit. Er is immers vrijheid van godsdienst, al maakt godsdienst je niet altijd vrij.
Het idee van Eijsbouts is in ieder geval niet in rook opgegaan. Vele horecabazen doopten hun café inmiddels om tot ‘Enige en Universele Rokerskerk van God’, voorzien van het certificaat ORT, ‘Onder Rokerskerker Toezicht’. VUUR, ROOK en AS vormen de drie-eenheid van deze kerk. Met hoofdletters geschreven natuurlijk, want het gaat om heilige zaken. In hun kerk geen wijwaterbakken, wel asbakken. Geen aartsbisschoppen, maar asbisschoppen, geen aalmoezeniers, maar asmoezeniers. As-jeblieft…
Zal wel niet lang meer duren of aswoensdag wordt wekelijks gevierd, terwijl Pinksteren minstens twaalf keer per jaar wordt herdacht vanwege de vurige tongen en nevel.
In de Rokerskerk wordt de Here dus vooral door vuur, rook en as geprezen en gedankt. Niet alleen met tamboerijn en trompet, maar ook met pijp, sigaar en sigaret. Niet alleen met de geur van ambrozijn, maar ook met een heel rookgordijn.
Het levensmysterie wordt zorgzaam in nevelen gehuld, rookgordijnen worden opgetrokken om het ware gelaat van de Here te verbergen en de steeds volle asbakken moeten de gelovigen eraan herinneren dat ze eens tot as zullen vergaan. Uiteraard is cremeren verplicht als men lid wordt van deze kerk. Er is ook een paus, de rookpaus, die de rookpauzes regelt. Zij die afwijken van de rookleer worden gebrandmerkt als ketter. De brandstapel dreigt terug te keren. Het ceremonieel afleggen van de rokerseed is verplicht als men lid wordt. ‘Ik Zweer Trouw aan de Kerk, Haar Gezag en Haar God, in het Heilig Verbond van de Rokers.’ God mag tevreden zijn. Velen maken hun rookgerei al testamentair over aan deze kerk, bestaande uit Verkade-achtige sigarendozen, handgesneden pijpen met zilveren mondstuk, buffelleren opberghoezen, antieke pijpenrekjes met de zeven kopjes van de menselijke ondeugden, aanstekers uit de tijd van Bonanza en zilveren lucifersdoosjes uit de tijd dat roken nog de algemene religie der onwetenden was. Ons bereikten trouwens berichten dat orgaantransplantatie verplicht is als men lid wordt van de Rokerskerk. Vooral longen zijn in.

Niet-rokers kunnen sinds 1 juli voortaan genieten van rook op zonnige terrasjes. Daar bloeit de rokersreligie nu openlijk en verdrijft niet-gelovigen die snakken naar frisse lucht en het rokersmysterie nog niet goed begrijpen, naar binnen.
We mogen blij zijn dat Bill Gates, oprichter van Microsoft, en Michael Bloomberg, burgemeester van New York en mediamagnaat, onlangs samen 375 miljoen dollar in een wereldwijde antirookcampagne staken. Voor deze miljardairs slechts een zakcentje. Maar het roept wel extra goodwill op naast de vele activiteiten van hun Foundations. Filantropie heet dat. Soms werkt dat als een rookgordijn. Billy en Michael denken vast ‘waar rook is, is vuur’. Dus weg met al die rook én de rokers. Barack Obama  heeft dat ook in de gaten en zal dus nooit lid worden van de Rokerskerk. Toen er rook verscheen bij zíjn drie-eenheidskerk, de Trinity Church, en er brand dreigde te ontstaan, zei hij zijn lidmaatschap onmiddellijk op. De Rokerskerk hoeft dus niet op Obama te rekenen en ook niet op een speciale toespraak waarin het woordje ‘change’ centraal staat. Barack Obama hult zich liever in rook, zodat we straks, als hij president van de Verenigde Staten wordt, heel wat onverwacht vuurwerk gaan zien. Grappige naam trouwens Barack, afkomstig van ‘Barak’, dat ‘bliksemflits’ betekent. Barak was een Israëlische veldoverste die ruim 3000 jaar geleden een blitzveldslag won. Heeft Obama dan toch iets met vuur of speelt hij er alleen maar mee?
 
Ik denk dat ik lid word van de Rokerskerk. Als ik me aanmeld neem ik mijn eeuwenoude indiaanse vredespijp mee. In de hoop dat alle zogenaamde goden die nog van een opsteker houden eens in rook mogen opgaan. Een eed zal ik niet afleggen, want ik vermoed dat de Rokerskerk zich zelf wel uitrookt. Soms overvalt mij de gedachte dat als de goede schepper gewild had dat de mens zou roken, hij/zij toch wel een schoorsteen in de hersenpan van de mens gebouwd zou hebben. Wat zou de agnost Charles Darwin hiervan vinden?
Auteur:© Aes Flavum