Bonus-malus, de recessie en de Maitreya


Misschien hebt u ook zo’n verzekering voor uw auto? U rijdt een heel jaar zonder schade en u krijgt een bonus, een premie, een joker, extra punten. Een aanrijding kost u uw bonus en u krijgt een malus. Bonus is Latijn voor goed en malus is Latijn voor slecht. Eenvoudig, niet? Misschien bent u inmiddels aangesloten bij Vega-polis, omdat u geen vlees eet, niet rookt, geen alcohol drinkt, geen aspartaam in uw (namaak)koffie of (kruiden)thee doet, geen cola zero sugar drinkt en toch geen lid van een sekte bent. Statistisch gezien bent u minder ziek. Dat gedrag wordt beloond. U betaalt minder premie. En dat is goed. Een bonus dus. Terwijl overal de banken instorten, wist u natuurlijk allang dat u voorlopig veilig zit bij Triodos of ASN. Banken die goed draaien, netjes zijn. Wat minder rente, maar uw geld gaat niet naar de wapenindustrie, wordt niet belegd in duistere projecten, chemie, farmacie, UMTS-masten. Het geluk van anderen is uw geluk. U bent tevreden. Bon. Dat is bonus zonder malus.

Maar bij veel banken ligt dat anders. Daar wordt kwistig gestrooid met bonussen. Dat kan ook gemakkelijk. U heeft geld nodig. Tegen een bepaald percentage krijgt u dat. Als u tenminste een waardevol huis koopt, een goede baan heeft en goede vooruitzichten. In bijvoorbeeld dertig jaar lost u de lening af en betaalt dan zo’n tweeënhalf keer het bedrag dat u leende. Natuurlijk, de inflatie. En niet te vergeten de investeringen van de bank én de bonussen. Ú betaalt rente, anderen rentenieren ervan. En als de banken in nood komen, is er nog altijd de staat die hen financieel tegemoetkomt met óns belastinggeld. De Federal Reserve Bank (FED) uit New York heeft het zelfs zo ver gebracht dat ze én niet federaal is én geen reserve heeft, maar toch enorme winst maakt en rijkelijk met bonussen van miljarden strooit. Immers, de FED drukt het geld als particuliere organisatie voor de staat. Menig Amerikaans president trachtte dit systeem te ontmantelen. Maar dat levert een malus op. Oppassen geblazen! De rode kaart voor de president.
Obama kan zonder de steun van de FED geen 700 miljard krijgen om de wankelende economie op te krikken. Iedere week valt er in Amerika een bank om en er zijn al circa 10% werkelozen (30 miljoen). Pikant feit voor hen die nog nadenken: de oorlog in Irak kostte tot nu toe ongeveer 700 miljard dollar.

In de hele wereld rommelt het in het bankwezen. Letterlijk en figuurlijk. Fortis, Dexia, Citybank, ABN, IJslandse Bank, Deutsche Bank, Lehman Brothers, Fannie en Freddie… Gouden schoorstenen worden schoongeveegd of ontmanteld. Nog vlug worden bonussen uitgedeeld. De run op de gouden en zilveren mammon is begonnen, want na 9/11 en de gemanipuleerde ‘war on terror’, die over de hele wereld tallozen in een soort angstpsychose gevangen hield, zit men nu in angst voor een financieel bankroet. Tallozen zien hun spaarcenten verdampen. Zelfs de manen van de ING-leeuw lijken minder fors. Als het misgaat in de Oekraïne gaat niet alleen de ING-leeuw angstig brullen, maar ook de leeuw van de Nederlandse staat. Het kon allemaal niet op. Pronkerige gebouwen, superbonussen, oncontroleerbare beleggingen, automatisering, digitalisering, internetbankieren. Meedoen of afvallen. De bolhoedbankiers in streepjespakken hebben de mensheid lang geregeerd: investeren, kopen wat je maar wilt, of je nu kredietwaardig bent of niet. En regeringen bogen diep, nemen nog steeds hun petje voor hen af. Want ze weten dat wie controle op het geld uitoefent, controle uitoefent over de hele wereld. Rotschild zei het ooit openlijk. De feitelijke macht ligt nog steeds bij de superbankiers van Wallstreet, Londen, Tokio, Peking, Parijs en Amsterdam, bij de beurzen die portemonnees leegmaken. Buigen dus voor de bankwereld. Een wereld apart. Kleine zelfstandigen en middenstanders mogen ernaar kijken, kunstenaars staan straks brodeloos aan de kant. Nederland moet (voorlopig) zo’n 20 miljard bezuinigen. Begrijpelijk, want er werd al ongeveer 18 miljard aan banken en bedrijven geleend. Om hun al te wijde broek op te houden, terwijl velen al half in hun nakie staan. Malus heet zoiets, maar het wordt verkocht als bonus. Kritiek? Dan denkt u al te simplistisch, een ander woord voor gezond verstand.
De machtige bankier J.P. Morgan formuleerde het eens als volgt: ‘Een man in wie ik geen vertrouwen heb, krijgt van mij geen geld, zelfs niet in ruil voor alle schuldbekentenissen in heel het christendom.’ Vertrouwen ja. Daarom is er ook sprake van een kredietcrisis. Krediet betekent primair: vertrouwen. Maar vertrouwen waarin? Vertrouwen in wie?

De recessie is er inmiddels. De depressie volgt vanzelf. De Verenigde Staten en Europa beginnen te wankelen op hun geldbenen. Het financiële systeem van Japan, China en Rusland kraakt. De machtselite gaat natuurlijk niet meteen zeggen dat het hele geldsysteem wereldwijd gaat instorten en er dus een totaal nieuwe orde nodig is. Toch liet Nobelprijswinnaar van de vrede Henry A. Kissinger zich in de International Herald Tribune van 12 januari 2009 ontvallen, dat alle veranderingen die zich nu wereldwijd voordoen en die allemaal ‘toevallig’ bij elkaar komen een uitstekende kans vormen voor een internationale nieuwe wereldorde. Waar hoorden we dat eerder? Als we niet alert zijn en ons opnieuw laten manipuleren door angst, wordt de weg vrijgemaakt voor een fascistische wereldorde, een soort ‘vierde rijk’.

Het zal wel niet lang meer duren of het Grote Spel barst los en Maitreya, de lang verwachtte wereldleraar, zal ons worden voorgespiegeld: de ‘wedergekomen Christus’ van de christenen, de Messias van de joodse mensen, de Imam Mahdi van de moslims, Maitreya Boeddha van de boeddhisten, Krishna van de hindoes. Op 12 december 2008 stond er op de website van Dow Jones & Company’s Market Watch een artikel van Share International, die zich al jaren sterk maakt voor de introductie van de Maitreya. Dow Jones & Company is eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch, bevriend met de Rockefellers, Sir Alan Greeenspan (voormalig president van de FED) en J.P. Morgan. Murdoch is tevens eigenaar van The Wallstreet Journal, die dit artikel ook publiceerde..
Maar eindelijk is het dan zover. Maitreya de Christus gaat straks de hele wereldeconomie hervormen en onderdompelen in een exquis spiritueel sausje. Een soort ster van Bethlehem zou aan zijn komst voorafgaan. Sommigen menen deze ster al gezien te hebben. Anderen zagen gewoon sterretjes. Had Jezus dit alles zo’n 2000 jaar geleden al niet voorzien? Valse profeten en Christussen die grote tekenen in de lucht zullen veroorzaken, talloze wonderen die verricht zullen worden, de komst van een Messias die zich zal uitroepen als de wedergekomen Christus? De minder bijbelvasten onder u kunnen het nog eens nalezen in hoofdstuk 24 van het evangelie volgens Mattheüs. Met wat indrukwekkende projecties op het hemeldoek, een geënsceneerde ‘invasie’ van buitenaardsen, een flink aantal lichtkruisen en andere wondertekens kunnen straks honderden miljoenen moeiteloos misleid worden. Haarp en Bluebeam beheersen de technologie van holografie tot in de puntjes en met de spraaktechnologie kan straks iedereen op radio of televisie de wereldverlosser horen zeggen dat het allemaal anders kan. Samen delen, samen bouwen en opbouwen. Yes it can! Straks wordt Obama nog de Johannes de Doper genoemd die aan dit hele gebeuren voorafgaat. Een laatste wanhopige poging om de mens gevangen te houden in een gewelddadige en mensonterende matrix, die hoe dan ook verbroken zal worden. Ach, al die vervelende conspiracydenkers toch. Hinderlijk. Hielden ze zich maar bij hun alu-hoedjes.

‘We kunnen wel een stootje hebben’, zeiden Wouter en Jan Peter een paar maanden geleden. Geen reden tot onrust dus. Maar sinds het kabinet op 12 februari in spoedzitting bijeenkwam, weten we dat het om een van de ernstigste crises gaat sinds de jaren dertig. Honderdduizenden banen staan op de tocht, pensioenfondsen zijn aan revisie toe, de AOW staat onder druk. Veel bedrijven zitten in grote problemen. Meer ontslagen en minder belastinginkomsten, minder aardgasinkomsten, minder export… Minder en minder. Consu-minderen dus. Alles is straks mogelijk. Pensioengerechtigde leeftijd omhoog, hypotheekrente mogelijk niet meer aftrekbaar… Nood breekt immers wet én regeerakkoord. Over een paar maanden spreekt natuurlijk niemand meer over Irak, over de commissie Davids, over Wilders in Groot-Brittanië, over de malaise in de EU, over de net niet haalbare change van Obama…
Prachtige geste van Jan Peter trouwens om de salarissen van de ministers niet te verhogen. Uiteraard wist hij dat er dan een volksrevolutie zou uitbreken. Een voorbeeldfunctie doet het goed. Bonus! De ministers trekken nu de broekriem aan. Vergeleken bij topbestuurders die 44 keer het modale inkomen verdienen, krijgen zij een hongerloontje. De tijd om een collecte te houden komt dichterbij. Voor hen die in de rij staan voor de voedselbank, wel te verstaan.

Het is trouwens niet zo moeilijk om 20 miljard te bezuinigen. Stop het peperdure project van de Joint Strike Fighters. Onderzoek van een promovendus heeft aangetoond dat tot 2015 de Starfighter gewoon kan doorvliegen. Hup, al enkele miljarden bezuinigd en een forse bijdrage geleverd aan geweldloosheid. Geweld heeft nog nooit iets opgelost. De christelijke partijen, die dit project zo steunen, weten dat maar al te goed. Verder de jaarlijkse financiële steun aan het koningshuis intrekken en de belastingparadijzen (ook van leden van het koningshuis) eens omploegen. Zwitserse banken gaan ons daarbij ongevraagd helpen. Weer een paar miljard. De kosten van de hoeden op koninginnedag terugbrengen tot 50 euro per persoon. Uitzonderingen worden gemaakt voor Ronald Plasterk en prinses Máxima. Zij dragen door hun originele hoeden wezenlijk bij tot de algemene levensvreugde. De gouden koets wordt verkocht. In plaats daarvan een moderne, koperen koninklijke deux-chevaux, gesubsidieerd door Sarkozy. Het omgesmolten goud wordt belegd in de noodlijdende pensioenfondsen. Alweer enkele miljoenen. En natuurlijk gaan de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
En de burger? Die gaat zich eindelijk eens netjes gedragen. Want daar schort ook wat aan. Geen vandalisme en geweld meer in de sport. Geen vernieling meer van openbare gebouwen, geen bedreiging meer van overheidspersoneel, ambulancepersoneel en anderen uit de zorgsector. Dit levert meteen al een paar miljard op. Vanzelfsprekend gaan de media geweldbevorderende uitzendingen stap voor stap uitbannen. De farmacie gaat ook een flinke bijdrage leveren. Als bedrijf dat in deze financieel-economische crisistijd forse winsten blijft maken dankzij de miljoenen zieken die maar niet beter worden, gaat de farmacie spontaan enkele miljarden aan de regering afdragen en annuleert de codex alimentarius wegens gebrek aan vitale onderdanen. En verder natuurlijk stoppen met de uitbreiding van prestigieuze metroprojecten, die miljarden verslinden.
Een gouden handdruk krijgt voortaan een (geweldloze) opdoffer. Zij die nog superbonussen wagen uit te keren boven de 1½ miljoen euro per supermanager of superbankier krijgen een openbare malusberisping. Eén miljoen euro moet toch voldoende zijn voor deze armlastige zielen. De rest gaat gewoon naar ontwikkelingshulp. Hup, weer een miljard. En zo komt uiteindelijk alles nog goed. Bonus! Maar ik heb wel het gevoel dat er achter de schermen van het wereldtoneel een aantal superbankiers met een big smile in hun handen wrijven. Toch maar even mijn alu-hoedje afzetten. Het zweert overal, van oost tot west, van noord tot zuid, dat zweer ik. Maar van samenzwering is natuurlijk geen sprake.
©   Aes Flavum