Een hoop getop…

Van Den Haag tot Mexico

 

 

Van 30 maart tot en met eind april werd er heel wat ‘afgetopt’.
Waar echter topconferenties plaatsvinden, wordt de basis niet uitgenodigd. De basis, het volk, krijgt nooit het fijne te weten van hetgeen de top uitspookt. En zo hoort het ook. Reeds de Caesars keken met minachting neer op het vulgus (het gepeupel, het schuim). De duim van de Romeinse heersers was oppermachtig. Richting hemel: de kop van een gladiator mocht op de hals blijven. Richting aarde: kop eraf. Zo hielden de imperators iedereen onder de duim. De huidige heersers maken speelsere handgebaren. Met de V van victory of het duveltje-uit-de-doos-gebaar bepalen zij het lot der horigen. Lauwerkrans en purperen toga zijn ingewisseld voor modern pak met kleurige das. Volgens samenzweringstheoretici bevatten kleur en vorm van de das een geheime code. Misschien hebben ze gelijk, want het volk werd de afgelopen tijd stevig de das omgedaan, gewoon ‘beduveld’. Via topconferenties.  Een terugblik op al dat getop.

De eerste top in Den Haag, gouvernementele hoofdstad van Nederland. Stad waar namen van statige lanen nog herinneren aan het koloniale verleden van Nederland in
Nederlands-Indië. Stad waar buitenissige dametjes met vruchtenhoedjes met kanten randje in deftige lunchrooms Haagse hopjes nuttigen met een goudgeoord kopje koffie of thee. Hen is het zeker ontgaan dat de binnenstad veranderd was in een vesting waarbinnen de Afghanistan-top bijeenkwam onder inspirerende leiding van minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. ‘Welcome everyone!’ Secretaris-generaal van de Navo, Jaap de Hoop Scheffer, die na zijn vervroegd pensioen vast lijstduwer gaat worden van een nieuwe partij onder leiding van de huidige burgemeester van Nijmegen, D66’er Thom de Graaf, stond trots naast een andere secretaris-generaal, Ban Ki-moon van de VN, democratisch gekozen door de elitaire CRF en de Trilaterale Commissie. Belangrijke wereldleiders bijeen, omringd door heel de Haagse politieke elite. Alle ogen even gericht op Afghanistan. Wie kent niet de prachtige Afghaanse tapijten en windhonden, de rode papavers, het fijne katoen en niet te vergeten de verrukkelijke theeën die door koelies naar India werden gebracht, waar Britse koloniale machthebbers iedere dag intens van hun teatime genoten... Wat spijtig toch, dat Afghanistan al zo lang door de machtigen der aarde beoorloogd wordt. Niet om democratie te brengen, maar vanwege olie, gas, goud, opium en de strategische ligging van Afghanistan ten opzichte van Pakistan en Iran. Dus moet de bevolking bevrijd worden van het juk der religieuze knechting, van Osama bin Laden, de Taliban en andere terroristen.

De Haagse top was volgens de politici geslaagd. Eensluidende beslissingen en verklaringen en… meer soldaten naar Afghanistan. Sommigen hoopten nog op een bliksembezoekje van Obama, maar die was op bezoek bij de Queen in Buckingham Palace. En zo hoort het ook. Het eerste bezoek van een nieuwe president van de VS in Europa is aan de Queen. Prins Charles zal hem ongetwijfeld in Schotse kleding als een trouwe wachter aan de poort ontvangen hebben, vergezeld van zijn King Charles Spaniel-jachthondje, dat Obama misschien wel inspireerde tot de keuze van de Portugese waterhond. Ook een jachthondje en een uitstekend wakertje, dat enkele weken na al die topconferenties trots aan het Amerikaanse volk werd getoond in aanwezigheid van Michelle en de kinderen. Ga maar rustig slapen, Bo waakt! Ondertussen tekende Obama, na zijn goedkeuring van stamcelonderzoek en homohuwelijk, een wetsontwerp waarin op korte termijn alle dieren in Amerika gechipt moeten worden. O, Bo!

En daags na de Haagse top, de top van de G20 in Londen, waar de wereldleiders onder luid klokkengelui van de Big Ben werden opgewacht door Gordon Brown, wiens populariteit net zo snel daalt als de koers van het pond sterling. Superbonussen werden tijdens een overvloedig staatsdiner nog eens kritisch doorgenomen. Iedereen was het er snel over eens dat er een nieuwe financiële wereldorde moest komen. In de wandelgangen werd gefluisterd over de val van de Amerikaanse, Japanse, Chinese, Russische en Europese economie, de daaruit voortkomende wereldspanningen, de nieuw in te voeren Amerikaanse munteenheid (de Amero) en vele andere bijkomstigheden. Spijtig genoeg konden Rockefeller en baron Rotschild niet aanwezig zijn. Te druk met de overname van omvallende banken, tot in de Oekraïne toe. Gelukkig lukte het tsaar Nicolas Sarkozy om de volle rit uit te zitten. Obama, die de economische schoonheidsfoutjes van zijn minister Timothy Geithner al in Amerika had gladgestreken met de strijkbout van Wallstreet, zaaide ook op deze top zaden van hoop. Yes we can. Nog meer miljarden pompen in het bijna failliete Amerika. Zo trekt de wereldeconomie pas goed aan. Net als een strakke riem om ons middel. Intussen verloor iedere Nederlander in 2008 gemiddeld 26.000 euro. Je voelt dat het beter gaat. Langer werken, lagere inkomens, hogere premies, minder pensioen, meer ontslagen. Ook deze miljoenen kostende Londense top was geslaagd. Er gloort weer licht voor Wallstreet. En het volk begint te wennen aan de introductie van de nieuwe (financiële) wereldorde. Yes it can! De keffertjes in Buckingham Palace en het Witte Huis ruiken al aangeschoten wild.

En daarna die derde top ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Navo en de 61ste verjaardag van Jaap in Straatsburg. Samen gezellig over de brug van de Rijn, die Duitsland en Frankrijk verbindt. Mooi symbool voor het volk, dat gelukkig ook nog brood en spelen heeft om van te genieten. Ook op deze top weer veel bekende Bilderbergers, CFR-leden en Trilateralen bijeen. Tienduizenden vredelievende Navo-demonstranten waren ook bijeengekomen. Maar de onpartijdige media richtten hun aandacht vooral op gewelddadige bivakmutsers. Ontroerend was de verlegen multimiljardair en mediamagnaat Silvio Berlusconi. Met zijn rug naar Angela Merkel, twitterde hij met premier Erdovan van Turkije. Over de mogelijke nieuwe secretaris-generaal van de Navo, Rasmussen, premier van Denemarken, die volgens sommigen overweegt om islamiet te worden. Beter één rasechte mus in de hand dan tien twitteraars in de lucht, moet Jaap gedacht hebben toen hij zijn opvolger nog net persoonlijk kon verwelkomen. Weer een belangrijke stap op weg naar de nieuwe wereldorde. Nu nog het vredelievende wereldleger als het toefje slagroom op de taart. Als blijk van goede wil werd er in de wandelgangen van deze top ongetwijfeld al gesproken over vermindering van atoomwapens. Insiders weten natuurlijk al jaren dat die hopeloos verouderd zijn, vergeleken bij scalarwapens, Haarp, psychotronische wapens, lasers, satellieten uitgerust met high-tech, en allerlei geluidswapens. Onder luid applaus stelde Obama een dag later op een top in Praag de vermindering van atoomwapens voor. Er zijn er zo’n 20.000. Dus kunnen er best een paar duizend weg. En intussen heben de Navo-landen nog eens vijfduizend soldaten voor Afghanistan toegezegd. En meer hulp voor Pakistan, dat door Hillary al eerder een bedreiging voor heel de wereld werd genoemd.

De Caesars zeiden het al: Si vis pacem, para bellum: ‘Als je vrede wil, bereid je voor op de oorlog.’ Hogere logica. Met andere woorden: als je trek hebt in champignonsoep, moet je boerenkool maken. Wanneer een dag later enkele hulporganisaties verklaren dat meer militairen juist meer slachtoffers onder de burgerbevolking zullen veroorzaken, dan is dit voor de ‘vredestichters’ op aarde te verwaarlozen.

Maar nog was dit niet het einde van al die toppen. Want in diezelfde week hield Obama een toespraak voor het Turkse parlement en liet hij het Turkse volk weten dat de VS niet in oorlog zijn met de islam en dat hij de islamieten goed kan begrijpen.
Wat bijna ieder volk op deze aarde intussen heel goed begrepen heeft, is dat alles volledig buiten het volk om besloten wordt, dat democratie niet meer bestaat. De wakkeren zien haarscherp dat er grote haast gemaakt wordt met een agenda die in parlementen niet besproken wordt. Een zeer riskante situatie. De hybris van de huidige machthebbers gaat totaal voorbij aan de basis. Weer terug in het Witte Huis vroeg Obama op vrijdag 10 april 365 miljard dollar aan het Congres. Want de oorlogen in Irak en Afghanistan vergen nog veel inspanningen en de spanningen tussen Pakistan en Afghanistan lopen verder op. Dat is 1 miljard dollar per dag.
‘Wij weten meer van oorlog dan van vrede, beter hoe te doden, dan hoe te leven’, zei generaal Omar N. Bradley, voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven van het Amerikaanse leger, in een rede te Boston op 10 november 1948.

En terwijl de ‘antiracisme-top’ in Genève ontaarde in ordinair gescheld tussen wereldleiders van verschillende ‘rassen’, brak niet veel later een bijna-kabinetscrisis uit in Nederland over de aanschaf van zo’n 80 JSF’s gevechtsvliegtuigen. Verbijsterend, dat vooral zich christelijk noemende partijen deze technomonsters aanprijzen, die in flagrant contrast zijn met de sacraliteit van het leven. Alle plannen opschuiven richting 2012 geeft even ademruimte. En dan misschien maar meteen de Mayakalender raadplegen?
En terwijl Obama opdracht had gegeven om de Abu Ghraib-gevangenis bij Bagdad en de gevangenis in Guantánamo Bay (Cuba) te sluiten en een paar duizend foto’s over afschuwelijke folteringen begonnen op te duiken, besloot hij om de folteraars niet te vervolgen. Zij voerden immers alleen maar opdrachten uit. Befehl ist Befehl, nietwaar? Opdrachtgevers Bush, Rumsfeld, Cheney en Condoleezza Rice gaan vrijuit, terwijl de kritiek over de rapporten van 9/11 en de folteringen overal toeneemt in Amerika. Obama stelt vlug een nieuwe top voor over het klimaat en geeft tegelijkertijd ruimte voor ‘geo-engineering’ (technisch beïnvloeden van het weer, zoals via chemtrails en Haarp al gebeurt). Tussendoor legt Obama nog een bezoekje af aan Mexico, waar plotseling de ‘varkensgriep’ uitbrak, die zich lijkt te ontwikkelen tot een pandemie (binnenkort fase 6?). Joodse mensen spreken liever over de Mexicaanse griep, want varkens zijn niet kosjer en de EU stelt voor om van de new flu te spreken. Niet veel later verklaart de top van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) dat het griepvirus voortaan H1N1 heet, een bijna onmogelijke mix van een menselijk griepvirus, een vogelgriepvirus uit Noord-Amerika en een varkensgriepvirus uit Europa en Azië. Dat betekent dat een geïnfecteerde ‘vogel’ van Noord-Amerika naar Europa is gevlogen om aldaar een varken te infecteren, waarna deze vogel vervolgens via een paar varkentjes zelf weer werd besmet om daarna naar Azië te vliegen en aldaar enkele varkentjes te besmetten, die op hun beurt het virus zodanig muteerden dat het mensen kon besmetten, waarna plotseling een Mexicaan dit virus van Aziatische varkens opliep en het zich vervolgens over de hele wereld verder verspreidde… Een knap staaltje van transmutatie in de evolutie. Maar in het gedenkjaar van ‘200 jaar Darwin’ en tegen de achtergrond van het bestaan van militaire laboratoria, waar zo nu en dan wel eens per ongeluk een virusje ontsnapt, allemaal zeer wel mogelijk. Weer een hoop toppen. Dit keer over het H1N1-virus. In Genève (stad van de farmacie), Brussel (EU) en New York (WHO). De WHO speelt al met de idee van massale vaccinatie. Sommige virologen hebben verklaard dat het vaccin wel eens schadelijker zou kunnen zijn dan de epidemie zelf.

Gelukkig liep Obama geen virus op in Mexico. Dat er tussen Amerika en Mexico wat spanningen zijn, er zelfs op bepaalde plekken een muur is opgetrokken om immigranten tegen te houden, is nagenoeg bekend, evenals een aantal wederzijdse ontvoeringen.
Tamiflu wordt weer uit de kast gehaald en als virusremmer aangeprezen. Oogstappeltjes voor de farmacie. Had Rumsfeld, voordat hij minister van defensie werd onder G.W. Bush, al miljoenen dollars verdiend aan het giftige aspartaam bij het farmaciebedrijf Searl, vlak voor de Mexicaanse griep uitbrak kon hij nog net op tijd een groot pakket aandelen van Tamiflu kopen. Hij doet nu wat ‘research’ in het Hoover-Instituut, een conservatieve denktank, waar Condoleezza ook lid van werd, nadat ze de pianonoten had ingewisseld voor olienoten. En terwijl op internet allerlei wilde berichten circuleren over uitgezette virussen, oefeningen van de FEMA (Federal Emergency Agency) en Homeland Security, het leger paraat zou zijn, de detentiekampen worden afgestoft, de martial law nog eens wordt doorgelezen, is voor de wakkeren van geest alarmfase 6 al ingegaan. Gelukkig vroeg Obama aan het congres alvast 1 ½ miljard dollar voor het bestrijden van de griep. Dat is zo’n 4 dollar per Amerikaan. Tegenover de pas gevraagde (en toegekende) 365 miljard voor oorlog, natuurlijk een schijntje. Als je gezondheid wilt, bereid je dan voor op oorlog…  ©   Aes Flavum