(Belasting) Druk op ons inkomen Hoe groot is de druk op het bruto inkomen van Nederlanders van belastingen, premies en rente? Er wordt om te beginnen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte belastingen. Tot de directe belastingen behoren inkomstenbelasting, sociale lasten, dividendbelasting, gemeentebelasting en overige lasten zoals waterschapsheffingen. Indirecte belastingen, zoals BTW en accijnzen zitten verstopt in de prijzen van producten en diensten die we kopen. 

En dan zijn er nog de ziekte- en  pensioenverzekeringspremies en de rente over privé schulden die Nederlanders zijn aangegaan, zoals hypotheken, persoonlijke leningen en andere vormen van privé kredieten.

In totaal verdienden we in 2009 in Nederland € 406 miljard. Hieruit werd in totaal voor Eur.296 miljard aan bovengenoemde lasten betaald, waardoor er netto niet meer dan € 110 miljard over bleef.

Laten we kijken naar het inkomen van een ‘gemiddelde’  Nederlander, meneer Z, die € 3.000 bruto verdient. Wat gaat er van dit inkomen af?

Om te beginnen loonheffing en sociale premies, totaal 30,5% of € 915, waardoor er € 2.085 over blijft. Aan ziektekosten en pensioenverzekering betaalt Z 14,3% van zijn bruto inkomen, of € 429, waardoor er nog € 1.656 is. Aan dividendbelasting, gemeentebelasting en andere lasten draagt Z per maand 2,5% af of € 75. Er blijft nog € 1.581 over.

Nu komt het moeilijke stuk. In alles wat Z koopt, eten, kleding, bioscoopbezoek zit indirecte belasting. BTW gemiddeld 10,1%, accijnzen gemiddeld 2,7% , overige indirecte lasten zoals Bijzondere Verbruiksbelasting en Motorrijtuigenbelasting nemen nog eens  2,4% voor hun rekening. Totaal is dat 15,2% of € 456.

De ‘Gemiddelde Nederlander’ meneer Z heeft een schuld van € 60.000 (inclusief hypotheekschuld). Hierop betaalt Z maandelijks € 300 rente.

Overheid, ziektekosten – en pensioenverzekeraars en banken leggen dus een gezamenlijke claim van € 2.175 op het inkomen van meneer Z.

Over de indirecte belastingen zou u kunnen zeggen, dat daarvan niets gemerkt wordt. Dat is echter wel het geval, want de prijzen van producten en diensten worden er hoger door. U zou meer kunnen doen met uw euro als er geen indirecte belastingen waren.

Trouwens hetzelfde geldt ook voor rente. Er is de directe rente, die u betaalt op uw hypotheek, persoonlijke lening enz. Maar er is ook de indirecte rente, die in de producten die u koopt zit verpakt. De schoenenzaak die u een paar schoenen verkoopt berekent u de rentekosten door die men over de zakelijke lening heeft en de producent van de schoenen heeft ook een lening bij de bank waarover men rente betaalt. De Duitse wetenschapper Prof. Dr. Margrit Kennedy heeft uitgezocht dat er gemiddeld 40% rente in de prijzen van alle producten en diensten die u koopt verstopt zit. Als meneer Z per maand voor € 1.000 zou kopen, dan zit hierin dus  € 400 indirecte rente verstopt. Hiervoor geldt hetzelfde als voor indirecte belastingen. Alles zou 40% goedkoper zijn als er geen rente zou worden berekend.© Ad Broere ,14 september 2010.