Gebeurtenissen Japan en het geldsysteemBij het zien van de aangrijpende beelden uit Japan dringt bij mij het besef  door van de volstrekte betrekkelijkheid van ons bestaan. Alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, water, voeding, kleding, huis, auto, goede wegen, en nog veel meer, blijkt binnen zeer korte tijd weggeveegd te kunnen worden, alsof een kunstenaar de tekening die hem niet bevalt uitgumt.  En alsof dat nog niet genoeg is, komt daar de radioactieve gifwolk nog bovenop.  De angst en onrust die overal in de wereld zijn ontstaan lijken echter vooral betrekking te hebben op het eigen bestaan. Ze leiden vooralsnog niet tot een heroriëntatie op het leven maar meer op zoeken naar veiligheid, gebaseerd op angst. En die veiligheid is niet te vinden, dat hebben de gebeurtenissen in Japan bewezen. Het is opnieuw pijnlijk duidelijk geworden hoe weinig wij begrijpen van de aarde en de ons omringende kosmos. Een aardbeving van deze kracht en omvang was niet voorzien. Evenmin was er rekening gehouden met een tsunami van deze verwoestende sterkte, waardoor de beveiliging van de kerncentrales zwaar onvoldoende bleek te zijn. De ramp, die zich met een verbijsterende snelheid voltrok had overal kunnen gebeuren. Het is geen geïsoleerde onheilssituatie. De mensen die daar zijn getroffen en in een klap alles zijn kwijtgeraakt, vooral hun ouders, echtgenoten, kinderen, familie, vrienden en bekenden, zijn zoals u en ik.  De resonanties in de aarde, onder andere veroorzaakt door de eerdere bevingen,  zullen ongetwijfeld op meer plaatsen het fragiele evenwicht verstoren. Dit is geen doemdenken, maar slechts een voor de hand liggende conclusie.

Vergelijkbaar met wat er in de aarde gebeurt, trekken er ook enorme resonanties door het geldsysteem. De spanningen die  er zich in hebben opgehoopt door verkeerd en onzuiver handelen, komen in steeds sneller tempo aan de oppervlakte. De overheidsschuld van onder andere de V.S., Japan, en de U.K., de enorme inkomens en vermogensverschillen overal op de wereld, de toenemende werkloosheid, de voortgaande verrijking van enkelen ten koste van de meeste mensen, het laten prevaleren van eigenbelang, hebzucht en machtsinstinct boven menselijkheid.
Het onzuivere handelen, ingegeven door deze motieven heeft er toe geleid dat we geen betere oplossing hebben kunnen vinden voor het energievraagstuk dan olie en kernenergie. Als eigenbelang, hebzucht en machtsinstinct niet de belangrijkste drijfveren zouden zijn van ons handelen, dan zou er al lang energie worden opgewekt op een manier die niet schadelijk is voor mens en aarde. Want de gigantische winsten die zijn behaald met de exploitatie van deze energievormen werden door de ontvangers ervan niet besteed aan de ontwikkeling van onschadelijke energie.
Door dit onzuivere handelen kan het gebeuren dat het Irakese en Libische volk bijvoorbeeld onderdrukt worden in hun verlangen naar vrijheid, omdat de olie in de grond belangrijker wordt gevonden dan de mensen die op die grond leven. En dat het leven en de gezondheid van talloze mensen in Japan en elders op de wereld op het spel worden gezet, omdat uit geldzucht is gekozen voor kernenergie.

De Indianen wisten dat alles bezield en met elkaar verbonden is. Er is geen scheiding ook al beleven we dat wel in ons ego. Als u dit besef met mij kunt en wilt delen, dan weet u ook dat het echt de allerhoogste tijd is om onze levenshouding grondig te herzien. Tijd dus voor een echt menselijke economie, waarin de keuzes die worden gemaakt gericht zijn op het welzijn van het geheel en niet dat van enkelen. En ook tijd om finaal te breken met de absurde hersenkronkel dat geld waarde heeft in zichzelf. Geld heeft dat niet! Mensen creëren waarde. De gedachte dat geld waarde heeft is er slechts in gebracht om het belang te dienen van hen die al eeuwen geld uit het niets hebben mogen scheppen. Om ons vervolgens met onze eigen bewuste of onbewuste  toestemming tot schuldenaar te maken door het aan ons uit te lenen met rente.


Ad Broere