Federal  Reserve Kartel: de Rondetafel & de Illuminati

 

Deel 3, juni 2011
Lees ook deel 1 en deel 2

Het is Mayer Amschel Rotschild aan wie de twijfelachtige eer toekomt de basis te hebben gelegd voor de ombuiging van de oude macht der aristocratie naar een nieuw soort overheersing door economische afhankelijkheid. Zijn meest bekende citaat is: “Geef mij controle over de nationale munt en het kan me niet schelen wie de wetten maakt.”

De ‘Bank of England’, de nationale bank van Engeland, een privaat bedrijf bestuurd door de rijkste particuliere bankiers, moest model staan voor een wereld waarin zogenaamde ‘nationale’ banken regeringen zodanig afhankelijk konden maken door inflatie dat hun regeringen was zouden zijn in hun handen.

 John Ruskin

Rond 1870 geeft John Ruskin les aan de universiteit van Oxford. Zijn passie: "Ik heb altijd gestreefd de superioriteit van sommigen boven anderen aan te tonen en soms zelfs van EEN man boven ons allen." Hij wordt belangrijk voor het heropleven van de utopie van de onzichtbare heersende klasse door de in het geheim ‘geïnitieerden’.

Cecil Rhodes (1853 - 1902) zou het zijn levensdoel maken om naar zijn voorbeeld het superieure  Britse imperialisme de hele wereld over te sturen. Hij spendeert een groot deel van zijn vermogen aan het verspreiden van de ideeën van Ruskin. In 1891 richt hij met behulp van Lord Milner en de Rothschilds daartoe zo een geheim genootschap op: The Round Table.

Tot de  ‘Roundtable inner Circle of Initiates’  behoorden naast Cecil Rhodes, Lord Milner, Arthur Balfour, Albert Grey en Lord Nathan Rothschild. De naam  Roundtable was overgenomen van de legendarische rondetafel legende van koning Arthur, wiens zoektocht naar de heilige graal cruciaal is voor de Illuminati, sangreal of heilig/koninklijk bloed.  

Deze rondetafelgroep had immens veel geld, verdiend met monopolieposities in de goudhandel en diamantenindustrie. Met dit geld werd de politiek in alle landen waarin zij zaten door hun eigen mannetjes onder controle gebracht. Financiën en belastingwetten werden in hun voordeel aangepast.   

Volgens het boek van de Britse oudspion John Coleman, The Committee of 300, trekken de Rothshilds sinds de heimelijke oprichting van de ‘Business Roundtable’  aan de touwtjes van de mondiale politiek. De Business Roundtable is in de Verenigde Staten nog steeds de krachtigste organisatie.Cecil John Rhodes had met medefinanciering van de Rothschilds eerst De Beers Diamanten en de Standard Chartered Bank opgericht. Rhodes is meest bekend geworden als de Britse imperialist die zichzelf enorm verrijkte met de natuurlijke grondstoffen van zuidelijk Afrika. Milner, een bankier onder de hoede van de Rothshilds,  financierde met behulp van Jacob Schiff and Max Warburg de bolsjewieken tijdens de Russische Revolutie .

De Balfour-verklaring betrof een brief, geschreven op 2 november 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour aan Lord Rothschild, de leider van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië, waarin hij voorstelde een Joods thuisland te creëren in het Palestijnse Midden Oosten.

Israel zou kunnen dienen, niet als hoogwaardig Joods Thuisland, maar als spil voor de Rothshild familie/8 families voor de controle over de oliehandel in de hele wereld.

Baron Edmond de Rothschild bouwde de eerste oliepijplijn van de Rode Zee naar de Middellandse Zee, om Iranese olie naar Israel te vervoeren.  Hij zette de Israeli General Bank en Paz Oil op.

Terwijl Cecil Rhodes en de Oppenheimers naar Zuid Afrika gingen, reisden de Kuhn Loebs  af naar Amerika. Rudyard Kipling werd naar India gestuurd. De Schiffs en Warburgs namen Rusland voor hun rekening. De Rothschilds, Lazards en Israel Moses Seifs trokken naar het Midden Oosten.

In Princeton werd door de New Jersey Round Table het Institute for Advanced Study (IAS) opgericht als partner van het All Souls College in Oxford, Groot-Brittannië. IAS werd gefinancierd door Rockefeller’s General Education Board. IAS leden waren Robert Oppenheimer, Neils Bohr en Albert Einstein, die de atoombom creëerden. 

In 1919 werd uit Rothschild’s Business Roundtable  het Royal Institute of International Affairs (RIIA) opgericht in London. The RIIA zou spoedig zusterorganisaties in de hele wereld opzetten, waaronder het Council on Foreign Relations (CFR) in Amerika, Aziatische Institute of Pacific Relations, Canadese Institute of International Affairs, Institute des Relations Internationales in Brussel, het Danish Foreign Policy Society in Denemarken, het Indian Council of World Affairs in India en het  Australische Institute of International Affairs. Ook in Frankrijk, Turkije, Italië en Griekenland ontpopten zusterorganisaties.The RIIA wordt gesponsord door Koningin Elizabeth.  Binnen de RIIA worden de hoogste plaatsen gedomineerd door ridders van St. John Jerusalem, ridders van Malta, Knights Templar en Scottish Rite Vrijmetselaars van de 33ste graad. De ‘Knights of St. John’ werden in 1070 opgericht en zijn ondergeschikt aan huis van Windsor. Hun bloedlijn is die van de Villiers dynastie, door huwelijk verbonden met de Mathesons uit Hong Kong en de Lyttons.

Bulwer- Lytton was de spirituele vader van de RIIA en het Nazi fascisme. Hij publiceerde het boek, Vril: The Power of the Coming Race. Bulwer-Lytton schrijft over een superieur ras dat afstamt van een godenras dat vóór de zondvloed leefde. Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van het superras, waarvan de vrouwen met hun geest een onwaarschijnlijke energie kunnen bedwingen: De Vril, een 'lichtkracht'.

Zeventig jaar later wordt de Vril Society amper genoemd in Adolf Hitler’s Mein Kampf. Lyttons zoon wordt gouverneur in India in 1876, juist voordat de opiumhandel piekte. Lyttons goede vriend Rudyard Kipling werkt voor Lord Beaverbrook als Minister van Propaganda.

James Bruce, voorouder van de Scottish Rite Vrijmetselarij  oprichter Sir Robert the Bruce, was de 8ste Earl of Elgin. Hij overziet als gouverneur van Jamaica de slavenhandel. Hij wordt ambassadeur van China gedurende de tweede Opiumoorlog.  Zijn broer Frederick is koloniaal secretaris van Hong Kong tijdens beide Opiumoorlogen. Beiden zijn prominente vrijmetselaars. De Britse Lord Palmerston, die de oorlogen voert, is een bloedverwant van de Bruce monarchie, net zoals zijn minister van Buitenlandse Zaken John Russell, de grootvader van  Bertrand Russell.

Kinderen van de elite van de Roundtable zijn deelnemer aan een Dionysische cult genoemd Children of the Sun. Geïnitieerden zijn o.a.  Aldous Huxley, T. S. Eliot, D. H. Lawrence en H. G. Wells. Wells is het hoofd van de Engelse geheime dienst gedurende WOI. Zijn boeken gaan over ‘een-wereld-brein’  en ‘de mindpolitie’. William Butler Yeats, nog een Sun lid, was bevriend met Aleister Crowley.  Samen vormden zij de Isis Cult gebaseerd op een manuscript van Madam Blavatsky. De Britse aristocratie moest zichzelf vormen naar het priesterschap van de Isis-Ariërs. Bijna alle beroemde Engelse schrijvers komen uit de Roundtable scene.  Allen promoten de uitbreiding van het Britse Rijk, soms op zeer subtiele wijze. Blavatsky’s Theosophische Society en de Rozekruisers van Bulwer-Lytton’s bundelden hun krachten in de Thule Society, waaruit de Nazi ideologie zich ontpopte.

Aleister Crowley vormt een parallelle club, de Isis-Urania Hermetic Order of the Golden Dawn. Hij geeft les aan LSD goeroe Aldus Huxley, die in Amerika aankomt in 1952, hetzelfde jaar dat de CIA begint aan MK-ULTRA, een programma voor mind controle. Geholpen door de Zwitserse Sandoz Laboratories (van de Warburgs) en neef van de Rockefellers Allen Dulles, hoofd van geheime dienst van Amerika gestationeerd in Bern. Dulles ontvangt informatie over gecreëerde mindcontrole moordenaars  van de Moslim Broederschap van het Huis van Saoedi. De assistent van Dulles is James Warburg.De Atlantic Union (AU) was een RIIA zusterorganisatie. Rhodes passie was immers een Amerika dat zou terugkeren tot de Britse Kroon. In 1939 werden door Rockefeller gefinancierde kantoren ingericht in 10 E 40th St in New York City. Ieder jaar tussen 1949-1976 werd een AU resolutie ingediend voor een herroeping Declaration of Independence en een “nieuwe wereldorde”.

United World Federalists (UWF) is een andere RIIA zusterorganisatie, opgericht door Norman Cousins en de assistent van Dulles: James P. Warburg. UWF’s motto is “One world or none” (een wereld of geen). Diens eerste directeur neemt ontslag om een sleutelrol te gaan spelen in Allen Dulles’ CIA. Meyer blijft spreekbuis voor de missie van het UWF,  “Once having joined the One-World Federated Government, no nation could secede or revolt…with the atom bomb in its possession the Federal Government would blow that nation off the face of the earth.” Vrij vertaald: wanneer we een wereldregering hebben durft geen land daar tegen te protesteren,… daarvoor zorgt de atoombom wel, die hen van de aardbodem zal vegen.  

In 1950 zal James Warburg (wiens voorouders Max en Paul Warburg een stoel hadden bij de raad van bestuur van Nazi IG Farben) getuigen voor de senaat, we zullen een wereldregering krijgen, of jullie willen of niet, vrijwillig of bevochten.  De AU en UAF staan dichtbij de Council on Foreign Relations (CFR) en de Trilaterale Commissie (TC), opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski in 1974.

De Illuminati

De Illuminati fungeren als bovenliggend bestuur voor alle geheime genootschappen. Banden gaan terug tot de Guardians of Light in Atlantis, de Broederschap van de Slang in Soemerië, de Roshaniya (of de Illuminated ones, de verlichten) in de bergen van Afghanistan en de Mysterie Scholen in Egypte. 

Brits premier Benjamin Disraeli waarschuwt in 1856 de senaat “There is in Italy a power which we seldom mention. I mean the secret societies. Europe…is covered with a network of secret societies just as the surfaces of the earth are covered with a network of railroads.” Vertaald: In Italië is een macht waarover we zelden spreken. Ik bedoel hiermee de geheime genootschappen. Europa is bezaaid met een netwerk van geheime genootschappen net zoals de wereld een spoornetwerk kent. 

De Illuminati zijn voor deze geheime genootschappen wat de Bank of International Settlements voor de 8 families van de centrale banken is.

De voorlopers van de Vrijmetselaars, de Knights Templar of de Tempeliers, hadden een bank- en schuldbrievensysteem opgezet om daarmee de oorlogen van de adellijke geslachten  te kunnen financieren. In de 13de eeuw hadden de Tempeliers met het gestolen goud van de kruistochten in heel Europa 9000 kastelen aangekocht. Ze vroegen 60% rente voor hun leningen en introduceerden zelfs een soort creditcard voor pelgrims die naar het Heilige Land wilden reizen.

Ze inden belasting, bouwden kathedralen (met de ontwerpen die ze samen met goud van Salomon onder zijn oude tempel vonden).  De Tempeliers hadden een  eigen vloot in de Franse havenstad La Rochelle. Op vrijdag de 13de 1307 werden de Tempeliers door Franse koning Philip IV en Paus Clement V bijeen gedreven op beschuldiging van zwarte magie.

 Pierre Plantard

De Priorij van Sion (Jeruzalem) kwam in juli 1956 aan het licht: 121 leden, bankiers, leden van het koningshuis, notabelen en de internationale politieke jetset. Pierre Plantard is de Grootmeester. Plantard schijnt een directe afstammeling van koning Dagobert II en het geslacht der Merovingiers te zijn. Plantard woont  in Rennes-le-Chateau,  waar de Priorij van Sion is gevestigd. Hij beweert in het bezit te zijn van schatten van Salomon en dat in de toekomst Frankrijk weer een monarchie zal kennen.  De Tempeliers hebben wetenschap van het feit dat Jezus en Maria samen een kind hebben voortgebracht en dat Jezus de zoon was van Jozef van Arimathea.

Jozef is de zoon van koning Salomon. De tempel van Salomon staat model voor alle Vrijmetselarij tempels ter wereld. Tijdens de kruistochten zijn er enorm veel kostbaarheden en artefacten (van de Annunaki en de tijd van Soemerië) gevonden. Salomon was de zoon van koning David, die tijdens zijn bewind in 1015 v. Chr. duizenden mensen ter dood bracht.

David Icke noemt koning David een slager. Koning David schreef een groot deel van de bijbel. Zijn zoon Salomon vermoord zijn eigen broer om koning te kunnen worden.  Hij was adviseur van Farao Shiskak I, en trouwde met diens dochter. Salomon studeerde bij de mysteriescholen  van Akhenaton. Mindcontrole vierde hoogtij. De loge in Cairo bracht een netwerk van assassins, kabalisten en Afghaanse Roshaniya voort.  Degenen die alle testen doorstaan worden Illuminati.

Icke claimt dat de Broederschap der Kanaanieten werd bestuurd door god/koning Melchizedek, die wellicht een Annunaki was. De Orde van Melchizedek werd een geheim genootschap me t kennis van de Kabbala. Koning Salomon ontwikkelde veel wijsheid door zijn studie in de Soemerische kleitabletten. Deze waren daarvoor van Abraham geweest. Was Abraham van Annunaki origine?

Abraham en  Melchizedek werden beiden geschoold door de orde van de Broederschap van de slang in Soemerië. Wanneer in de bijbel staat dat Eva van het verboden fruit eet, wordt dan bedoeld dat Eva zwanger is geworden van de slang, een Annunaki? Een van de nephilim  uit het verhaal Genesis? Is daardoor de mensheid gedoemd door de bloedlijn van een slangenkoning?

De Soemerische kleitabletten van het Lot, die Abraham in zijn bezit had, werden bekend als de Ha Qabala, Hebreeuws voor “licht en kennis”. De kennis kwam met de kruistochten naar Europa. De Tempeliers creëerden in de 11de eeuw de Prieure de Sion op de berg Zion vlakbij Jeruzalem om schatten als de lijkwade van Turijn, de Ark van het Verbond en de speer die Jezus zou hebben gedood moesten bewaken.

Een nog belangrijker taak van de Priorij was de hoeveelheid goud te bewaken en de bloedlijn van Jezus veilig te stellen, de koninklijke Sangreal. Deze werd doorgegeven via de bloedlijn der Franse Bourbon Merovingiers, en de aanverwante Habsburgers. De Franse Lorraine dynastie stamt af van de Merovingiërs en huwde met het Huis van Hapsburg om aanspraak te maken op de troon van het Oostenrijkse Rijk. 

De Hapsburg dynastie heeft geregeerd over het Romeinse Rijk tot  het eind in 1806, met Koning Karel de vijfde e.a. De Hapsburgers zijn verbonden met de Priorij van Sion.  De Hapsburgers zijn verbonden met de Rothschilds door de Romeinse keizer Frederick Barbarossa’s tweede zoon Archibald II.

 Habsburg stamboom

De Rothschilds, kenners van de Kabbala, Vrijmetselarij en Tempeliers, zitten in de top van de Illuminati en de acht families van het bankkartel. De Rothschilds hebben een onmetelijk fortuin vergaard met het lenen van geld tegen oorlogobligaties  aan de Britse Windsors, de Franse Bourbons, de Duitse von Thurn und Taxis, de Italiaanse Savoys en de Oostenrijkse en Spaanse Hapsburgers. De acht families van het bankkartel hebben huwelijken gesloten met deze koninklijke dynastieën.

Auteur David Icke is van mening dat de Rothschilds aan het hoofd staan van de representanten van de Anunnaki slangenkoningen. Ze zijn de rijkste en machtigste  familie ter wereld. Ze hebben ook te maken met inteelt. Meer dan de helft van de laatste generatie is getrouwd binnenin de familie, waarschijnlijk om de bloedlijn te preserveren.

De Illuminati symboliek vind je overal. Piramides: een energie/baken voor de Annunaki? De illuminati bankiers gebruiken de piramide als symbool voor de overheersing over de massa. De bankiers gebruiken ook triades. De Broederschap van de Slang aanbad een triade van Isis, Osiris en Horus. De broederschap hevelde deze drie-eenheid over naar het Christendom: de Vader, de zoon en de heilige geest; naar de Hindoes: Brahma, Shiva en Krishna en naar de boeddhisten: Boeddha, Dharma en Sangha.Het reptielenoog bovenop de piramide van het 1 dollarbiljet is het alziende oog van Roshaniya, ook bekend als De Orde of De order of the Quest, ook namen als  Skull & Bones, Germanorden en de JASON Society werden aangenomen. Als je met een loep kijkt naar de pupil vind je een alien, echt waar!


Door Dean Henderson  www.deanhenderson.wordpress.com
Bron: http://deanhenderson.wordpress.com/2011/06/14/the-federal-reserve-cartel-part-iii-the-roundtable-the-illuminati/

Bronnen:
[1] “The Secret Financial Network Behind ‘Wizard’ George Soros”. William Engdahl. Executive Intelligence Review. 11-1-96
[2] Rule by Secrecy: The Hidden History that Connects the Trilateral Commission, the Freemasons and the Great Pyramids. Jim Marrs. HarperCollins Publishers. New York. 2000. p.83
[3] Ibid. p.89
[4] Fourth Reich of the Rich. Des Griffin. Emissary Publications. Pasadena, CA. 1978. p.77
[5] The Robot’s Rebellion: The Story of the Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. 1994. p.195
[6] Ibid
[7] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review. Washington, DC. 1992. p.264
[8] Ibid. p.538
[9] Dope Inc.
[10] Ibid
[11] Ibid
[12] Marrs
[13] Icke. p.148
[14] Bloodline of the Holy Grail. Laurence Gardner. Element Books, Inc. Rockport, MA. 1996
[15] Holy Blood, Holy Grail. Michael Bagent, Richard Leigh and Henry Lincoln. Dell Publishing Company New York. 1983
[16] Icke.
[17] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Press. Sedona, AZ. 1991. p.79
[18] Children of the Matrix. David Icke. Bridge of Love Publishing. Scottsdale, AZ. 2000.
[19] Marrs. p.71
[20] Icke. 1994. p.42
[21] Ibid. p.71
[22] Cooper