Is Europa op weg naar een catastrofe?

1 augustus 2012,
Het is niet één land in Europa dat problemen heeft, alle landen zitten in de narigheid. De zwakte van het ene land zorgt ervoor dat een ander land minder kan exporteren. De schuld van het ene land, zorgt ervoor dat een ander land bankroet gaat. Het onderling vertrouwen wankelt meer en meer.

Is Europa op weg naar een catastrofe? Hoe dichterbij deze lijkt te komen, hoe meer ze ons verzekeren dat het nooit zal gebeuren. “We weten wat we doen”, zeggen ze, “De volgende Europese topconferentie zal oplossingen brengen”. “Nog maar tien of vijftien jaar, dan is het ergste voorbij” en “Het is niet onze schuld”.
 
Omdat niemand zich verantwoordelijk voelt, gaat iedereen op de oude voet door. Inmiddels kent Europa een werkeloosheidpercentage van 11%, het percentage onder jongeren is 20%. De schulden zijn zo hoog dat dit nooit kan worden terugbetaald. Toch beweert men: meer schuld is een goed idee, nog meer geld lenen is de oplossing.

Ze raden een land aan om een eiland te verkopen, of een telecombedrijf. Zonder erbij te vertellen wie hiervan de vruchten plukt. Zij zelf. Ze vertellen dat alle uitkeringen omlaag moeten. Ze zeggen niet wat ze hiermee eigenlijk bedoelen: de armste verdienen het niet te leven. 

Er wordt wel geld bijgedrukt, maar dat  is alleen voor de banken, niet voor de burgers. Men roept ook, dat er een einde moet komen aan de nationale soevereiniteit van de Europese landen. Dat zal hen in staat stellen protestgeluiden de mond te snoeren en iedereen onder controle te houden. We zullen allemaal voor de rest van ons leven met schulden moeten leven.

Wie zijn “ze” eigenlijk? Dat zijn de elitebankiers en de omgekochte politici die worden geholpen door volgzame academici. De macht van de banken wordt door hen in stand gehouden, in de hoop dat ze er zelf ook van zullen profiteren. Ze hebben alles onder controle en vinden het tijd geworden om verdere stappen te zetten.

Jean-Claude Juncker vindt dat er geen tijd te verliezen is en dat de Europese Centrale Bank alle middelen moet inzetten. Hiermee bedoelt hij het onbeperkt bijdrukken van geld voor de banken. Het zijn de banken die zullen profiteren van het voor hen goedkope geld dat ze voor een hoge rente kunnen uitlenen. De banken profiteren al jaren van de stijgende prijzen van al hun eigendommen en activa. 

De  burgers zullen daarentegen te maken krijgen met steeds minder banen, lagere pensioenen, minder welvaart en meer inflatie. De nieuwe geldstroom wordt namelijk gecreëerd als een schuld, die moet worden terugbetaald door de bevolking.  

Sommige bankiers gebruiken andere woorden voor de plannen: Robert Zoellick, oud directeur van de Wereldbank, noemt het “structurele hervormingen”. Dat betekent gewoon: meer werkeloosheid, meer schulden, minder welvaart op een grotere schaal dan ooit. Deze mensen zijn monsters. 

De voorgestelde maatregelen blijven niet beperkt tot de EU. Ook Engeland en Japan hebben enorme schulden, niet alleen de regering, ook de burgers en bedrijven.  Max Keiser, de economische analist van Press TV, denkt dat de elite deze landen daarom zal vernietigen.  

Keiser is van mening dat het bijdrukken van geld door de strot wordt geduwd. Er wordt haast mee gemaakt. Bijna failliete banken kunnen opnieuw gekapitaliseerd worden, terwijl de bevolking steeds armer wordt. 

Het lijkt alsof we weer terug zijn in 1929 - 1930. Er bestaat een afkeer tegen de “gewone mensen”, originele ideeën en oplossingen worden niet geuit. Bankiers worden niet aan banden gelegd, ze krijgen vrij spel. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de ware oorzaken. 

Waarom wordt er geen wet opgesteld à la Glass Steagall Act? Deze wet van Roosevelt werd in 1998 werd afgeschaft. Voor die tijd mochten de spaargelden van burgers niet gebruikt worden om te speculeren op de beurzen. Het was verboden om tegelijkertijd zakenbank en particuliere bank te zijn.

Waarom worden er geen rentevrije leningen uitgeschreven door onze nationale banken, voor kleine bedrijfjes, boerderijen, voor publieke werken als wegen, bruggen en schone duurzame energie opwekking?  

Straks is het weer “1931”. Spanje heeft met 25% het hoogste percentage werkeloosheid in Europa,  53% onder hun jongeren! Is dat ons voorland? Denk aan Griekenland en de misère in Ierland. Hoe lang zal het duren voordat in Spanje ook opstanden uitbreken?

Het zal niet veel uitmaken in welk land de catastrofe begint. Uiteindelijk zal een balletje gaan rollen dat andere landen meeneemt. Een Europese diplomaat zei: “Twee jaar lang hebben we ons reddingsvlot juist drijvende kunnen houden, ook al zat er een lek in. Het lek is inmiddels zo groot geworden, dat we niet snel genoeg kunnen pompen om het vlot drijvende te houden.”

“In de afgelopen 20 jaar hebben we in de EU nog nooit met zo een groot probleem te maken gehad. Ik weet niet of we wel een oplossing kunnen vinden voor de huidige situatie”.

 

Door Rodney Shakespeare, RS/PKH
Bron: http://www.presstv.com/detail/2012/08/01/253813/europe-catastrophe-in-the-making/ 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief