EU wil water tot handelswaar maken

Door Nikolaus Steiner, Stephan Stuchlik
Georg Restle: "De belangrijkste politieke veranderingen zitten soms verborgen in de kleine lettertjes, goed verstopt in een richtlijn probeert de EU nu een project door te drukken dat zijn gelijke niet kent.
Het gaat daarbij om niets minder als de privatisering van het leidingwater in HEEL Europa!
Als de EU commissie haar zin doordrijft kan het gebeuren dat een voorziening die gemeengoed betreft, straks geprivatiseerd word en daardoor een object dat voor speculanten toegankelijk word, waar in heel Europa ( dus ook in Nederland ) miljarden aan verdient gaan worden. Het zou een overwinning zijn voor grote multinationals die al jarenlang hun best doen om deze privatisering erdoor te drukken. De gevolgen daarvan voor ons “verbruikers “ kunnen heel ingrijpend zijn.Bron: http://youtu.be/L095rO94VlY

Wat komt er volgens Stephan Stuchlik und Nikolaus Steiner op on af?

Water is niet slechts H2O. Water is leven!
Toegang tot water is door de Verenigde Naties tot een mensenrecht uitgeroepen. ( noot van de vertaler: deze tekst is uit de Duitse taal vertaald, vandaar dat veel achtergronden in dit stuk uitgaan van de situatie in Duitsland, hetgeen niet wil zeggen dat de Nederlandse positie in deze er veel rooskleuriger uitziet.)

In Duitsland behoort het water merendeels toe aan de steden en gemeenten. Dus ons allen! Nog wel! Deze situatie kan echter al binnenkort een aangrijpende verandering ondergaan, met drastische gevolgen ook voor Nederland.

Als de EU commissie hun zin doordrijven, zal het hier beginnen. In Portugal. Brussel  eist dat het land zijn waterverzorging verkoopt. Hier, in Pacos de Ferreira is de water privatisering al begonnen. Tegen de wil van de burgers, zoals zij ons desgevraagd mededeelden. Enige commentaren van de geïnterviewde mensen op straat:
`Vroeger kon je het water gewoon drinken, het was goed, fris water! Nu niet meer!`
`Ik ben 66 jaar en heb het water altijd gewoon gedronken`
`Nu is het water uit openbare bron niet eens meer te drinken`
`Het water in de bron is nu ook niet langer drinkbaar`

De gemeente van Pacos de Ferreira heeft aan deze verkoop zegge en schrijven één keer winst gemaakt.
Nu moeten de burgers verder leven met de ingrijpende gevolgen. De mensen tonen ons hun rekeningen, de maandtermijnen zijn schrikbarend! Veel burgers hebben moeite om hun water rekening te betalen.

Humberto Brito, woordvoerder voor de burgers: “De gevolgen van de privatisering hier in Pacos de Ferreira waren verschrikkelijk! In enige jaren tijd hebben wij nu 400% prijsstijging meegemaakt, maar daar komt nog elk jaar 6% prijsverhoging bovenop. Dit is voor vrijwel iedereen een regelrechte ramp”.

 Humberto Brito

Crisislanden zoals Portugal en Griekenland hebben dringend geld nodig, daarom dwingt de Trojka in Brussel hen nu onder grote druk om hun watervoorziening te verkopen. In stukken die ons getoond zijn ( aanhangsels van de trojka verdragen ) zagen we dat ( onder druk van de trojka ) in Griekenland de grote watervoorzieningen van Athene en Thessaloniki verkocht moeten worden!

De boodschap voor Portugal is ook duidelijk. De privatisering van „Aguas de Portugal“ moet met voorrang doorgevoerd worden. Steeds meer mensen protesteren in Portugal openlijk tegen deze privatisering, omdat de schrik er goed inzit nadat de prijzen schrikbarend hard omhoog gingen en net zo schrikbarend hard ging de kwaliteit van het water achteruit. Deze crisisstaten vormen echter slechts het begin van het grote plan. De EU bereid zich voor op de grote klapper!

Aan de nieuwe richtlijnen voor handelsverdragen (zoals het geniepig genoemd wordt) zit een gemeen kantje. Er is een verborgen eis in verwerkt, die er geen twijfel over laat bestaan dat men: ‘binnen het kader van de waterverzorging een marktopening moet creëren’.

Wat betekent dat?
Heide Rühle, de water expert van de Europese Groenen heeft dit “voorstel”goed bestudeerd en is van mening dat de commissie erg dicht de streep genaderd is haar doel te bereiken.

Privatisering van het water.

Voor heel Europa wel te verstaan!
De richtlijnen maken het niet direct mogelijk om al zaken te doen via de voordeur, maar aan de achterdeur staat de deur al op een kier en kunnen alle geïnteresseerde potentiële bieders zich alvast aanmelden. 
De machtige EU Commisaris Barnier zegt:” Deze richtlijnen ordenen slechts de markt opnieuw”.
Hij zegt verder:'” Alles blijft zoals het is”. Maar waarom hebben we dan die nieuwe richtlijnen nodig?
Michel Barnier:”Omdat we regels nodig hebben. 

Elke Duitse woongemeenschap kan net zoals voorheen over hun water beslissen, we bieden ze echter nu ook de mogelijkheid om de waterhuishouding uit handen te geven en aan een Privé onderneming toe te vertrouwen. Dat wordt nu dus ook geregeld voor het welzijn van de verbruikers”. Dus toch!

Het idee van deze commissie: Waterlicenties moeten in heel Europa uitgeschreven worden. Daarmee komen echter de multinationals aan zet. Een gemeentelijk bedrijf maakt geen enkele kans hiertegen te kunnen concurreren. Daarnaast is het in Duitsland het geval dat juist 82% van alle Duitsers graag zien dat de steden en de gemeenten zelf hun watervoorziening organiseren. Er zijn zelfs al gemeenten en steden die enkele ( reeds gedane ) privatiseringen weer terugdraaien.

Voorbeeld: Berlijn.
In Berlijn werd al in 1999 gedeeltelijk geprivatiseerd. Na massale protesten is de stad er nu mee begonnen om aandelen terug te kopen. Een dure oplossing, maar een eerste succes voor dit nieuwe burger initiatief. Maar de nieuwe strategie van de EU commissie kan dit initiatief weer ongedaan maken.

Gerlinde Schermer van de Berlijnse Water ‘tafel’: ”De nieuwe richtlijnen van de EU betekenen simpelweg dat men alles onder privatiseringsdruk wil plaatsen. De ervaring opgedaan in Berlijn toont aan dat ook een gedeeltelijke privatisering op de lange duur niet werkt want onder de noemer : transparant partnerschap met privë ondernemingen is het uiteindelijk de privé onderneming die de buit opstrijkt terwijl de bevolking met de te hoge rekeningen geconfronteerd wordt.

Voor privé investeerders is water net zo goed een geldbelegging als elektriciteit of b.v. Goud. Water is economisch aantrekkelijk omdat niemand zonder kan. Schattingen gedaan volgens analyses lopen in de vele miljarden voor de hele Europese watermarkt. En ze willen hem maar al te graag hebben!

Multinationals zoals Thames Water of Veolia, maar ook Duitse ondernemingen zoals RWE en Gelsenwasser zitten in spanning het moment af te wachten, dat de privatisering een feit wordt.

Privatisering heeft echter zelden het beloofde effect.
Een studie uit 2010, gedaan door studenten van de universiteit van Barcelona laat zien dat na de privatisering van het water, met name de kwaliteit van het drinkwater zienderogen was achteruitgegaan. En de voornaamste conclusie: het was er nergens goedkoper op geworden.

Een citaat hier aan toegevoegd: ”wij kunnen na het afronden van onze studie geen effect aantonen dat geprivatiseerde watervoorziening enig financieel voordeel op kan leveren voor de verbruiker.”

Olivier Hoedema van Corporate Europe Observatory zegt hierover: ”De beloftes die onlosmakelijk samengaan met water privatisering  zoals : prijsverlagingen, betere service, worden zo goed als nooit nagekomen. Geheel integendeel is er eerder een tendens van stijgende prijzen, en de beloofde investeringen in het leidingennetwerk worden ook  vrijwel zeker nooit realiteit.”

Want geld uitgeven voor de aanleg van een peperduur leidingennetwerk past niet in het plaatje van ‘snelle winst’. Voorbeelden in Londen en Bordeaux laten zien: Leidingen die wegrotten, vuil dringt het drinkwater binnen, vaak wordt er dan door de verstrekker een flinke dosis chloor toegevoegd om de hygiëne ( zogenaamd ) op peil te houden.

Waarom gaat de Europese Commissie tegen de wensen van de bevolking in? Op welke goedkeuring beroept zij zich? Met wie vinden de gesprekken plaats daar achter die gesloten en geblindeerde ramen in Brussel? Met de stuurgroep? Een groep van experts die door de EU commissie geraadpleegd worden wanneer het over moeilijke vraagstukken gaat die de “waterpolitiek” betreffen?

 Michel Barnier

Michel Barnier, EU commissaris zegt over de samenstelling van deze experts:
‘Deze lijst van experts is niet door mijzelf opgesteld of samengesteld, en als u mij vraagt of onze experts niet meer uit de samenleving zouden moeten komen in plaats van juist uit het kamp van de “vijand”, dan moet ik u helaas gelijk geven’.

Christian Ude, President van de Duitse Stedendag zegt: ” Het is werkelijk betreurenswaardig dat deelnemers alleen nog de belangen van hun bazen herinneren en niet meer de belangen van het volk”

Water – een grondwettelijk menselijk recht – of een Miljardenhandel?
U mag het zeggen. Brussel heeft reeds een besluit genomen. Water zal in de nabije toekomst meer eigendom van de multinationals zijn, en steeds minder vrij toegankelijk voor ons allen.

Er is een EU burger initiatief dat deze privatisering aan de orde stelt  www.right2water.eu/nl 

Bron: http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2012/1213/wasser.php5

 

vertaling : Paul Peters