Sssst …. We praten niet over IJsland


Het is heel opmerkelijk dat de laatste jaren IJsland van de aardbol lijkt verdwenen te zijn. Toch stond in 2008 dit kleine eiland in het centrum van de belangstelling als slachtoffer van de eerste bankencrisis. Er werd toen bijzonder zware druk uitgeoefend op de bevolking om de banken via een bailout te redden met als gevolg een heel zware schuldenlast.

Maar de bevolking dacht er anders over :

 • de volledige regering werd ontslagen
 • de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank
 • via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen
 • de banken werden genationaliseerd
 • burgers hebben zelf de grondwet herschreven

De toestand nu :

 • stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %
 • voorbeeldige participatieve democratie
 • de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden
  ( hieronder een aantal simpele, maar wezenlijke principes )

Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een

NEEN aan EU en ECB

Waarom ? Zowel de Europese Unie als de Europese Centrale Bank worden volledig gecontroleerd en zijn volledig eigendom van privé-families . Deze dreigden Ijsland ermee dat het niet aanvaarden van de schuldlast om de banken te redden van hen het ‘Cuba van het noorden’ zou maken. Omdat zij het aangedurfd hebben Europa de rug toe te keren hebben ze zichzelf ervan gevrijwaard het ‘Haiti van het noorden’ te worden.

De druk van EU en ECB rust nu op Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en straks nog andere landen .

Waarom lezen we in kranten niets over deze vredelievende structurele Ijslandse oplossing ?

Omzeggens alle mainstream media worden op het hoogtste niveau gecontroleerd en gecensureerd. Gevolg : bepaalde problemen worden verzwegen en leugens blijven schaamteloos herhaald worden. In dit geval : de machthebbers zijn als de dood dat het voorbeeld van IJsland navolging zou krijgen .

De machtigste familie van deze elite zijn de Rothschilds. Hun rijkdom hebben ze opgebouwd via hun banken en hun geldsysteem. Deze familie zit achter alle belangrijke conflicten, oorlogen en revoluties van de laatste twee eeuwen. Enkele cijfers :

 • Hun globaal vermogen wordt geschat op 490.000 triljoen dollar
 • Deze ene familie is dus 490.000.000.000.000.000 dollar rijk

Elementaire wiskundige kennis leert ons dan het volgende :

 • er zijn 7.000.000.000 mensen op deze aarde
 • indien het kapitaal van deze ene familie verdeeld zou worden beschikt iedere mens dus over 70 miljoen dollar

Bij het contempleren van deze cijfers keert de maag van al wie nog een greintje rechtvaardigheidsgevoel heeft : elk van de 35.000 kinderen die iedere dag wereldwijd sterven van honger, dorst & ziekte verlaten deze aarde als potentiële multimiljonair.

Dit is geen complottheorie. Dit zijn feiten en cijfers die aantonen dat het waar is : het lot van 7 miljard wordt bepaald door enkele duizenden, die alle macht en alle rijkdom hebben. Deze toestand is er niet ‘per toeval’ gekomen of omdat zij gewoon handige zakenmannen zijn maar omdat ze daartoe achter de schermen hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren.

Zolang wij als mensheid hiervoor blind bliljven en dit aanvaarden walsen we verder richting afgrond ….  Lees meer

  Met dank aan de Belfort group