Voedselcrisis, opzet in het spel?


Wereldwijd stijgen de prijzen van rijst en granen, wat resulteert in grote tekorten, protest en opstand. In Azië is de prijs van rijst in 2 maanden meer dan verdubbeld.

Waardoor ontstaan deze tekorten?
Commentatoren zeggen dat de bevolkingsgroei, het weer, verbouwen van voedsel voor dieren en biobrandstof de oorzaak kunnen zijn.
CFR-man L.H. Teslik spreekt over de toenemende inflatie en de stijgende olieprijzen.

Hoe zit het met speculanten?
Investeerders die de onroerendgoed- en hypotheekmarkt zien instorten gaan over tot investeringen in de grondstoffenmarkt. Goud- en olieprijzen rijzen tot recordhoogten.
Om hogere winsten te behalen houden investeerders grondstoffen als rijst en sojabonen in opslag, een tekort drijft de prijs op.

Marcia Merry Baker schreef een studierapport met de titel:‘To defeat Famine: Kill the WTO’ ( wil je hongersnood bestrijden, maak een eind aan de Wereld Handels Organisatie) .
In haar rapport zegt zij dat de wereldvoedselproductie al jarenlang afneemt. In de afgelopen 20 jaar is er steeds minder graan, zoals rijst, tarwe, mais en dergelijke, verbouwd en in de handel gekomen. In twaalf van die jaren is er minder verbouwd dan er geconsumeerd werd door mensen, dieren, industrie enzovoort en zijn er niet alleen geen voorraden aangelegd, maar sterker nog: die zijn juist geslonken.
Volgens haar is de verbouw van producten voor biobrandstof de nagel aan de doodskist.
Voor dit jaar wordt er 405 miljoen ton aan granen verwacht als opbrengst, 21 miljoen ton minder dan vorig jaar en toen was er al minder dan ooit.

Hoe komt het zover?
De verbouw van deze producten is vrijwel geheel in handen van multinationals, die onder de paraplu van de WTO gedijen. Kleine bedrijven zijn er vrijwel niet meer en diversiteit in gewassen ook niet. Op het moment dat landen niet meer in hun eigen voedsel kunnen voorzien wordt het agrarische bestel tot een monopoliemarkt.
Hele landen werden gedwongen door het Internationaal Monetaire fonds met zijn leningensysteem hun zelfvoorziening op te geven om over te gaan op grootschalige verbouw van exportpoducten. Zo is, bv in Nigeria, het platteland leeggelopen, de mensen trokken naar krottenwijken in de grote steden en nu zijn zij de groep die lijdt onder de tekorten en hoge prijzen.

Wie hebben hier voordeel van?
De markteconomie is gebouwd op vraag en aanbod, dat is geen wet maar een beleid.
De verkoper kan zijn waar tegen de hoogst mogelijke prijs aanbieden maar het is ook mogelijk niet hoger te gaan dan een redelijke prijs.
We kunnen ons in dit geval afvragen of er sprake is van een misdrijf. Is het genocide als de prijzen opgedreven worden, mensen het voedsel niet langer kunnen krijgen of betalen en sterven van de honger? Is dit alles gepland?
De overmacht van de financiële elite die de wereld in handen heeft, heeft nu het lot in handen van al diegenen die momenteel met sterven bedreigd worden.
Is dit alles onderdeel van een strategie om nog meer land in handen van de internationale financiers te krijgen en de natuurlijke bronnen van de aarde te beheersen?
Op dit moment verliezen miljoenen mensen hun huizen en goederen door oplopende inflatie terwijl de handel in grondstoffen recordprijzen oplevert voor de financieel machtigen.

Wat doen de regeringen?
Wiens werk is het eigenlijk om het welzijn van de mensen te bewaken en te garanderen?
Heb jij al een van de presidentskandidaten in de VS horen spreken over het voedselprobleem dat velen op deze aarde bedreigt? McCain, Clinton, Obama, ze hebben geen van allen gesproken over de voedselprijzen terwijl in sommige delen van de wereld gewoon geen voedsel meer is.
We gaan er altijd vanuit dat er is wat we nodig hebben, maar is dat wel zo? Kunnen we daar zeker van zijn?

De grote kans voor de biotechnologie?
Inmiddels is het voor de voedselindustrie goedkoper om genetisch gemanipuleerde granen en dergelijke te kopen om te verwerken in hun producten. De prijzen van gewone maïs en dergelijke zijn de afgelopen jaren verdriedubbeld. Waar voorheen de druk van de consument hen weerhield genetisch gemanipuleerde grondstoffen te gebruiken, is de huidige prijsstijging van natuurlijkere producten aanleiding om alsnog overstag te gaan.
Op dit moment wordt er niet langer gewaarschuwd tegen de gevaren van gemanipuleerde producten maar worden deze grondstoffen juist gepromoot op de wereldmarkt.
De voorzitter van het Europees Agrarisch comité, Neil Parrish, zegt dat Europeanen, gezien de huidige prijsstijgingen, realistischer moeten worden aangaande genetisch gemanipuleerde producten. ‘Hun hart mag dan wel op de goede plaats zitten maar de portemonnee telt ook zwaar mee’.
Het moge duidelijk zijn dat de biotechnologische bedrijven als Monsanto hun kans schoon zien. Zij geven aan dat ze de wereld kunnen helpen in de vraag naar voedsel en biobrandstoffen. De nieuwe visie op genetisch gemanipuleerde gewassen is een geweldige stimulans voor de Amerikaanse biotechnologische exportbedrijven. De VS produceerde vorig jaar de helft van de wereldopbrengst aan gen-gemanipuleerde gewassen.

Is genetisch gemanipuleerd voedsel de oplossing?
Splitsing van de genen zorgt voor bacteriële weerstand tegen insecten en sterke onkruid verdelgingsmiddelen bij maïs, katoen en sojabonen. Men werkt ook aan gewassen die minder kunstmest en water nodig hebben om te groeien.
China heeft intussen een rijstsoort ontwikkeld, die niet langer gevoelig is voor insecten.
In deze tijd is de druk hoog om dit soort producten versneld toe te laten op de markt.
Wonderlijk in dit geheel is dat nieuwe studies bewezen hebben dat de gemodificeerde versie van soja 10 procent minder opbrengst heeft dan normale sojaplanten.
Studie aan de universiteit van Kansas: Genetisch gemanipuleerde Monsanto-soja bracht op een veld 70 schepels op terwijl de normale soja op een vergelijkbaar veld 77 schepels opbracht.
Studie aan de universiteit van Nebraska: Monsanto-soja leverde 6 procent minder op dan de meest gelijkende normale variëteit en zelfs 11 procent minder dan de beste sojavariëteit.
Ook gentech katoen heeft de afgelopen jaren beduidend minder opgeleverd dan de gewone katoenplant.
Duidelijk is dat gemanipuleerde gewassen niet de oplossing zijn voor het wereldvoedsel- probleem.

De wereldeconomie draait enkel om geld en gewin.
Is het mogelijk redelijk te handelen zodat veel van de nood alsnog gelenigd kan worden?
Aan ieder van ons de vraag: Wat doen we, stelen of delen?
Lees meer:
Global Research
Rense.com
The Scotsman
Nysun News
The Independent
BBC
Nytimes