Morgenland und Abendland

Deze 7-delige Duitstalige serie vertelt het verhaal van het ontstaan van de moderne wereld. Het verbeeldt hoe allerlei ontdekkingen en invloeden vanuit het Oosten (het “Morgenland”), voor het eerst in de mensengeschiedenis, werden verbreid naar het Westen (het “Avondland”) en de rest van de wereld. 

Wij in het Westen gingen er eeuwenlang van uit dat de diverse Griekse stadstaten het Morgenland omvatte, de bakermat van de westerse beschaving. Voordat hij in de 4e eeuw v.Chr. aan zijn veroveringstocht begon, wist ook Alexander de Grote niet beter dan dat de Grieken hun toenmalige beschaving en cultuur op eigen kracht ontwikkeld hadden.Tijdens zijn tochten door Azië ontdekte hij echter dat zijn volk culturele verworvenheden van elders opnieuw had verpakt: Griekenland bleek oriëntaalse invloeden overgenomen te hebben en aangepast aan de eigen tradities.  

Tijdens en na Alexander’s veroveringen kregen Griekse geleerden bij voorbeeld toegang tot de veel oudere Babylonische geschriften over wetenschap, medicijnkennis, astronomie, tijdsindeling. Dit leidde uiteindelijk tot een wetenschappelijke methodiek die de wereld heeft veranderd.

Aflevering 1 laat zien dat in dat Morgenland de eerste stenen monumenten te vinden zijn die door mensenhand werden gemaakt, dat in het Morgenland de eerste land- en akkerbouw ontstonden, de eerste steden en rijken werden gegrondvest, en hoe deze en andere verworvenheden (bijv. het schrift) in de loop van eeuwen en millennia in het Westen en de rest van de wereld werden overgenomen. 

Elk deel duurt 55 minuten en is in het Duits gesproken.

Deel 1 “Tussen Eufraat en Tigris”Bron: http://www.youtube.com/watch?v=jpsUdowdRnI

Deel 2 “Het geloof in één God”- over het ontstaan van het monotheïsme

Ook dit is een ontwikkeling die vanuit het Morgenland door het grootste deel van de wereld is overgenomen. Bron:  http://www.youtube.com/watch?v=6HjZUnB22Tk&feature=relmfu

Voor de geschiedenisliefhebber hier nog de link naar deel 4 “De Gouden Eeuw van de Islam”:

Toen Europa in de duistere Middeleeuwen gedompeld werd waardoor de meeste uit de oudheid bewaard gebleven kennis hier verloren ging, was vanaf de 7e eeuw Bagdad het kenniscentrum van de wereld. De geleerden daar verzamelden en vertaalden geschriften en wetenschappelijke kennis uit Griekenland, het Romeinse rijk, Egypte, Perzië en India. Die Gouden Eeuw heeft er enorm toe bijgedragen dat de Renaissance en de opbloei naar de wereld van vandaag mogelijk werden – nóg een belangrijk geschenk van het Morgenland aan het Avondland.Bron: http://www.youtube.com/watch?v=imN8JzKLPpc&feature=relmfu