Welke zeespiegelstijging?


April 2012,
Hoe vaak horen we, Pak je spullen en zoek het hogerop!, door alarmisten als James extreme Hansen van het GISS (NASA Goddard Institute for Space Studies) en Stefan Rahmstorf van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)? Terwijl uit wetenschappelijke studies blijkt dat er niets aan de hand is, alle  fluctuaties van de zeespiegel blijven binnen de normale grenzen.


Port of Hamburg, Germany – Photo by Sebastian (Wikipedia)

Er wordt al jaren verteld, dat door klimaatverandering het smeltende ijs in in het noordpoolgebied een grote rol zal spelen bij de stijging van de zeespiegel.

De nieuwste studie is van  Albrecht et al uit 2011, Determining sea level change in the German Bight appearing in the journal Ocean Dynamics 61: 2037-2050 (Link: http://www.co2science.org) laat iets anders zien.

De studie focust zich op het regionale zeespiegelniveau (RMSL) in de Noordzee bij Duitsland. De auteurs schrijven dat de hoogte op dit moment relatief hoog is, maar dat dit niets alarmerends is. Dat komt met regelmaat voor en maakt deel uit van een natuurlijke cyclus.

Dezelfde conclusie trekken de onderzoekers van het Institute of Coastal Research van het Helmholtz Centrum. Ze hebben in 2009 hebben een stijging gemeten van 20 centimeter in de laatste tientallen jaren. Gelijksoortige stijgingen van de zeespiegel vonden ook plaats in de eerste helft van de 20ste eeuw. Het is niet ongewoon.

Vreemd, alle computermodellen laten een versnelde alarmerenende stijging van de zeewaterspiegel zien, terwijl de feiten het tegendeel bewijzen.

Door P Gosselin

Bron: http://notrickszone.com/2012/04/11/no-sea-level-rise-acceleration-study-shows-similar-rates-could-also-be-identified-earlier-in-the-record/