Opwarming van de aarde: 10 feiten en mythen

 

Tien feiten omtrent de klimaatverandering

 

1.       Klimaatverandering is van alle tijden. De veronderstelling dat we vóór de industriële revolutie een stabiel klimaat hadden op aarde is gewoon niet waar. Het enige verstandige dat we kunnen doen in geval van klimaatverandering is onszelf voorbereiden.

2.       Sinds het einde van de jaren 1950 hebben nauwkeurige temperatuurmetingen met weerballonnen en satellieten aangetoond dat we nauwelijks opwarming van de atmosfeer hebben.

3.       Er geen enkel bewijs gevonden voor een wereldwijde temperatuurstijging, ondanks dat we sinds 1990 meer dan 50 miljard Amerikaanse dollars hebben gespendeerd.

4.       Het broeikaseffect zorgt juist voor een gunstige temperatuur op aarde, zodat het leven op aarde zich kan ontwikkelen. Koolstofdioxide is verantwoordelijk voor 26% van het totaal van het broeikaseffect. Waterdamp is verantwoordelijk voor het grootste deel (70%).

5.    Aan veranderingen in atmosferische temperatuur gaan altijd veranderingen in CO2 (kooldioxide, koolstofdioxide of koolzuurgas) vooraf. Koolstofdioxide is dus niet de oorzaak.

6.    Het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’ is een organisatie van de Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico's van klimaatverandering te evalueren. Het IPCC doet zelf geen onderzoek. Het is een politiek orgaan. Het IPCC heeft vooral als angstaanjager gewerkt.

Gepensioneerd directeur van het Nederlandse KNMI Tennekes vindt dat het IPCC fatale fouten heeft gemaakt in hun evaluatieproces en dat het IPCC moedwillig de paradigmaverschuiving negeert van Edward Lorenz, de meest vooraanstaande meteoroloog van de twintigste eeuw.

7.    Het Kyoto-protocol zal de landen die het hebben ondertekend triljoenen euro’s en dollars kosten, maar het verdrag zal niet zorgen voor een significante temperatuurdaling.

Het Russische Wetenschapsbureau is van mening dat Kyoto geen wetenschappelijke basis heeft. Andre Illarianov, senior adviseur van Putin, noemt het “kyoto-isme” een van de meest agressieve, indringende en destructieve ideologieën sinds het communisme en fascisme. Als Kyoto een eerste stap was, dan was het in dezelfde verkeerde richting als de “Bali roadmap” van latere datum.

8.    Klimaatverandering is een non-lineair proces waarvan sommige delen niet bekend  zijn of begrepen worden. Geen enkel deterministisch computer model kan een accurate voorspelling maken.  

9.    Daarom zijn klimaatexperts het met elkaar eens dat geen enkel bestaand klimaatmodelprogramma dat nu wordt gebruikt de correcte temperatuur kan voorspellen.

10.   De grootste leugen is dat de meeste wetenschappers eensgezind achter de bewering staan.

De waarheid is dat over bijna elk aspect van klimaatverandering grote discussie plaatsvindt. Duizenden gekwalificeerde wetenschappers hebben verklaringen ondertekend die grote vragen stellen bij het bewijs voor de hypothetische door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en een rationele wetenschappelijke (geen emotionele) benadering willen binnen de context van een natuurlijke klimaatverandering.

Tien Mythen en feiten bij elkaar gebracht

Mythe 1        De gemiddelde wereldtemperatuur is de laatste jaren gestegen.

Feit 1           Binnen de foutmarges is de gemiddelde wereldtemperatuur sinds 1995 niet gestegen. De temperatuur is gedaald sinds 2002, ondanks een stijging in de atmosferische koolstofdioxide van 8% sinds 1995.

Mythe 2        Gedurende het laatste deel van de 20ste eeuw is de gemiddelde wereldtemperatuur in een gevaarlijk tempo gestegen en heeft een nooit eerder geziene hoogte bereikt.

Feit 2            De gemiddelde wereldtemperatuur steeg in het laatste deel van de 20ste eeuw 1 à 2 °C per eeuw, wat ruim binnen de natuurlijke klimaatverandering van de laatste 10.000 jaar is. De gemiddelde wereldtemperatuur is in het geologische verleden vele malen warmer geweest dan nu.

Mythe 3        De gemiddelde wereldtemperatuur was stabiel voor het industriële tijdperk, steeg enorm na 1900 en zal de komende 100 jaar nog meer stijgen (Mann, Bradley & Hughes “hockeystickcurve” en extrapolatie).

Feit 3          De Mann et al. curve is gebaseerd op gebrekkige gegevens en de statistische uitwerking is onjuist; een slechte methode + een goed resultaat = slechte wetenschap.

Mythe 4        Computermodellen voorspellen dat de gemiddelde wereldtemperatuur in de volgende eeuw 6 °C zal stijgen.

Feit 4           Dat doen deterministische computermodellen. Gelijkwaardige empirische computermodellen voorspellen juist afkoeling.

Mythe 5       Opwarming van meer dan 2 °C zal catastrofale gevolgen hebben op ecosystemen en de mensheid.

Feit 5           Een verandering van 2 °C valt binnen de natuurlijke grenzen. Ecosystemen hebben zich sinds onheuglijke tijden altijd aan zulke veranderingen aangepast. Dat proces noemen we evolutie. De mensheid kan zich aanpassen aan allerlei extreme klimaatomstandigheden.

Mythe 6          Verdere menselijke toevoeging van koolstofdioxide aan de atmosfeer zal gevaarlijke opwarming veroorzaken en is over het algemeen schadelijk.

Feit 6              Opwarming door mensen veroorzaakt kan niet apart worden opgespoord. Atmosferische koolstofdioxide is in tegendeel juist gunstig: als meststof voor planten en graanoogsten en een efficiënte verdamping/ transpiratie.

Mythe 7        Veranderingen in zonneactiviteit kunnen de veranderingen in gemiddelde wereldtemperatuur van de afgelopen tijd niet verklaren.

Feit 7              De output van de zon verandert continue op verschillende manieren en op vele tijdschalen (bijvoorbeeld de 11-, 22- en 80-jarige zonnecycli) met daarbij horende effecten op het klimaat op aarde. Veranderingen in de zichtbare straling zijn niet groot.

Het is bekend dat veranderingen in deeltjesstromen en het magnetisch veld sterke klimaateffecten teweegbrengen. Meer dan de helft van de stijging van 0,8 °C. in gemiddelde wereldtemperatuur in de 20ste eeuw kan worden toegeschreven aan veranderingen van de zon.

Mythe 8        In de noord en zuidpool vindt een ongekend smelten van ijs plaats.

Feit 8              De ijslagen in zowel Groenland als Antarctica groeien in dikte en koelen af op hun toppen. Het zee-ijs rondom Antarctica bereikte een record in 2007. De temperatuur in het Arctische gebied bereikt nu juist het niveau van natuurlijke warmte dat ook werd gevonden tijdens de vroege veertiger jaren. Het gebied was langer daarvoor nog warmer, toen was er helemaal geen zee-ijs.

Mythe 9        Door mensen veroorzaakte opwarming zorgt voor een gevaarlijke stijging van de zeespiegel.

Feit 9              De zeespiegel verschilt altijd van tijd tot tijd en van plaats tot plaats; bijvoorbeeld tussen 1955 en 1996 daalde de zeespiegel op Tuvalu met 105 mm, 2,5 mm per jaar. De gemiddelde zeespiegel is een statistische maat zonder waarde voor milieuplanning. Een wereldwijde gemiddelde stijging van de zeespiegel van 1 tot 2 mm per jaar heeft de laatste 150 jaar op natuurlijke wijze plaatsgevonden. De stijging is geen gevolg van menselijke beïnvloeding.

Mythe 10       De stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur in de late 20e eeuw heeft een stijging in het aantal cyclonen of in stormintensiteit tot gevolg gehad.

Feit 10           Meteorologische experts zijn het erover eens, dat er geen onnatuurlijke stijging van het aantal stormen heeft plaatsgevonden. Alleen een natuurlijke variatie.Door Prof. Robert M. Carter   12 november 2013
Copyright © 2013 Global Research

Over de schrijver: Robert M. Carter is onderzoekprofessor aan de James Cook Universiteit (Queensland) en de Universiteit van Adelaide (Zuid-Australië). Hij is paleontoloog, aardlaagkundige, zee-geoloog en milieuwetenschapper met meer dan 30 jaar beroepservaring.

Bron:
http://www.globalresearch.ca/copenhagen-and-global-warming-ten-facts-and-ten-myths-on-climate-change/16467