De globale opwarming van de aarde en de toekomst van de planeet


Schets van een nabije catastrofe?

Door professor Peter Khomyakov, Dr. Technical Science, PhD in Geography.

Inleiding
De wereldwijde klimaatverandering is een onderwerp van deze tijd. We willen in dit artikel niet diep ingaan op de hypothesen van de oorzaak hiervan, of op de mogelijke eindscenario’s. Het feit dat belangrijke politici aandacht schenken aan dit onderwerp, spreekt voor zich. We zijn in dit opzicht blij met de toekenning van de Nobelprijs aan Al Gore.

We  willen echter wel verder kijken dan de algemeen voor waar aangenomen ‘bevroren’ denkbeelden. We denken dat onze wetenschappelijke expertise garant staat voor een eerlijk onderzoek dat rekening houdt met meer dan de algemeen voor waar gehouden factoren. Het oorspronkelijke artikel is gepubliceerd in het Russisch: Velesova-Sloboda.org/actual/homyakov-global-warning.html in april 2007.
De Duitse vertaling werd kort hierna gepubliceerd:
Velesova-Sloboda.org/misc/chomjakow-die-globale-erwaermung.html.
De Engelse versie werd met enkele aanpassingen gepubliceerd op 26 april 2007. Laat ons beginnen.

Afgelopen winter konden wij ervaren dat het klimaat werkelijk aan het veranderen is. Wij hebben niet alleen het gevoel dat het warmer wordt, de klimatologen geven ons gelijk hierin. In de polaire regio van Rusland, het Dal van Taymir, is de temperatuur in de laatste tientallen jaren 16 graden Celsius gestegen. Rusland breed was de winter in 2006-2007 gemiddeld vier graden Celsius warmer.
Sinds het begin van tachtiger jaren is de temperatuur wereldwijd gemiddeld 1 graad Celsius warmer geworden. De ene regio warmt meer op dan de andere. Vooral in gebieden die hoger gelegen zijn is de temperatuurstijging goed voelbaar.

Wetenschappers voeren hete debatten over dit fenomeen. Zij focussen zich op vier onderwerpen:
1) Wat is de oorzaak van de wereldwijde klimaatverandering?
2) Hoe zal de opwarming van de aarde zich ontwikkelen?
3) Hoe zal dit de rest van de aarde beïnvloeden? De grond, de flora, grondwaterpeil etc?
4) Hoe zullen de opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen de economische situatie in de verschillende regio’s op aarde beïnvloeden?

Ook in de wetenschap zijn er mensen die alles simplificeren en de koolstofdioxide uitstoot als oorzaak aanwijzen van de opwarming. Zij zeggen dat de gevolgen desastreus zijn. Zij zeggen dat de gletsjers in Groenland zullen smelten en daardoor grote delen van het vaste land onder water zullen komen te staan. Maar vele onbevooroordeelde teams van wetenschappers leverden het bewijs dat de waarheid anders is. De uitstoot van koolstofdioxide is een factor die hoogstens voor 15% verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Bovendien zal de opwarming zelf niet tot zulke drastische gevolgen leiden als algemeen wordt aangenomen. Binnen 100 tot 200 jaar zal een einde zijn gekomen aan de opwarming en een nieuwe balans met een gestabiliseerd klimaat zal zijn ontstaan. Uiteindelijk zal de aarde waarschijnlijk een gemiddelde temperatuurstijging kennen van 2 -2 1/2 graad Celsius. Er zal een zekere stijging zijn van het zee niveau, maar niet al het ijs van Groenland en de Zuidpool zal zijn gesmolten. Voor sommige gebieden levert dit problemen op.

Andere gebieden zullen hiervan profiteren. Rusland heeft na een jarenlange studie: “Studies of the global environment and climate changes influencing the economy of Russia” een officieel rapport gepubliceerd. Het rapport werd bevestigd door het Rosgidromet (Voorspellingen Dienst van de Russische Federatie). Sommige problemen werden herkend, maar de catastrofale nieuwe ‘vloed’ niet!
Experts hebben gemeld dat we algemeen gesproken nog in de IJstijd leven, die 800.000 jaar geleden begon. We zijn, eenvoudig gesproken, nu in een interglaciaal tijdperk, dat onvermijdelijk weer opgevolgd zal worden door nieuwe ijsvorming en koelere tijden.

Dus, veel van het gepraat over opwarming is nietszeggend. Deze korte episode van opwarming kan ‘elk moment’ (vanuit het oogpunt van de geologen) stoppen. De auteur van dit stuk heeft een realistische koers gevaren tijdens het onderzoek van bovengenoemde Rosgidromet. Als wetenschappelijk secretaris was de auteur betrokken van 1990 tot 2002. De auteur voelde zich geëerd toen de bevindingen werden overgenomen.

Maar er is in het leven altijd ruimte voor een paradox. Toen de auteur zich verdiepte in de resultaten van het onderzoek van zijn collega’s, vielen bepaalde inconsistenties in de voorspellingenmodellen op. Die konden alleen gecompenseerd worden wanneer zij niet veroorzaakt werden door factoren waar eerder geen rekening mee was gehouden. Zoals de uitleg voor het El Niňo fenomeen. Hierbij wordt de Stille Oceaan tijdelijk fel opgewarmd, wat een invloed heeft op bijna de hele rest van de wereld gedurende het hele jaar dat het plaatsvindt. Ook in de winter van 2006-2007 leek het El Niňo te zijn die leidde tot afwijkingen. Voorspellingen en berekeningen werden gemaakt maar twijfels blijven. De enige uitleg die min of meer hout sneed was, was dat periodieke opwarming vanuit de diepte van de aarde El Niňo aanwakkert.

Welke schijnbaar onafhankelijke fenomenen vonden plaats?
1) De onverwachte aardbeving en tsunami in 2005
2) Verplaatsing geometrische as van de aarde
3) Abnormale solaire activiteit
4) Activatie van de geofysische processen van alle planeten
5) Veranderingen in het aardmagnetische veld

Het aardmagnetische veld is het magnetische veld dat de aarde omringt. Het aardmagnetische veld verwisselt periodiek zijn polen. Het aardmagnetische veld is nu 2,5 maal zwakker geworden en de polen veranderen nu van locatie met een snelheid van 40 km per jaar. Dit illustreert de onstabiliteit van het aardmagnetische veld op dit moment en zal in de volgende decaden leiden tot een poolwisseling.

Gewoonlijk wisselen de polen om de 200.000 à 300.000 jaar. Het is nu al 780.000 geleden sinds de laatste poolwissel, die net voor het begin van de IJstijd plaatsvond. Ten tijde van deze wissel stonden de polen bloot aan extreme kosmische straling. De aarde is vanaf die wissel bij de polen niet beschermd door het aardmagnetische veld. Integendeel. De polen werken als een soort trechter die kosmische straling uit de ruimte aanzuigt. Dat zou de temperatuur in de polen kunnen verhogen. Is het lange uitblijven van een poolwissel de oorzaak van de lange IJstijd? We weten dat een poolwissel in verband staat met de veranderingen in de beweging van de substantie van de mantel en de kern van de aarde. Deze veranderingen kwamen samen voor met de uitstoot van energie en substantie.

Sinds 2005, tegelijkertijd met de plotselinge veranderingen in het aardmagnetische veld, zijn hogere waterstof emissies gemeten in bepaalde gebieden in Rusland: De Russische Vlakte (Van de westelijke grens van Rusland, 1000 km tot aan het Oeral gebergte en van de IJszee tot aan de Kaspische Zee).
Het is lang geleden sinds er een wissel was van de polen. Maar nu lijkt het dat de wissel begonnen is. De laatste IJstijd lijkt aan zijn einde te komen. De wissel lijkt zijn oorzaak te hebben door iets uit de ruimte. Elk onderdeel van het solaire systeem werd hierdoor geactiveerd. De zonnevlekken zijn actief en buitengewoon sterk. In de kern van de aarde zijn veranderingen in de circulatie van de substantie begonnen. We observeerden de krachtigste aardbeving bij Thailand in 2005. De onverwachte El Niňo in 2006. Een abnormale warme winter in 2006-2007. Mysterieuze gevallen van waterstof uitstoot in de Russische Vlakte. Opvallende veranderingen van het aardmagnetische veld….Conclusie: sinds 2005 zijn de normale fluctuaties van een interglaciaal tijdperk door nieuwe ontwikkelingen verstoord. Voor het eerst sinds de poolwissel aan het begin van deze IJstijd. Deze ontwikkelingen zullen de lange IJstijd tot een einde brengen. Op Antarctica zal niet al het ijs smelten. Wel zal in korte tijd veel verdwijnen. Groenland zal al zijn ijs verliezen. Het zeewaterniveau zal tientallen meters stijgen.

Wat zal dit betekenen voor de globale economie en geoplolitiek?
Meer dan de helft van alle mensen wonen aan een kustzone (150 km van de zee).
1. Door een nieuwe grote vloed zal een behoorlijk deel van de mensheid en industriële capaciteit verloren gaan.
2. De globale economie zal wat betreft de water infrastructuur geraakt worden: 80% van alle vracht wordt in schepen vervoerd. De havens zullen vernietigd worden.
3. De landen die nu leiderschap over de wereld hebben: USA, China, Engeland,
Japan zullen sterk verzwakt worden. Stel je voor, de Verenigde Staten die 60-70% van zijn capaciteit kwijt raakt, en al zijn havens. China, die 80% van zijn populatie verliest.

Rusland is een ander verhaal. Rusland verliest alleen Sint Petersburg en West-Siberië. Relatief gezien is dit weinig. Gazprom  beloofde een stijging van gaswinning uit Yamal (Noord-West Siberië), maar dit zal niet mogelijk zijn. Door de globale opwarming smelt daar de grond en is de productie en transport niet haalbaar. Hier is nog geen antwoord opgevonden. De gasvelden zijn dus niet in productie genomen. Er is geen toename van de export. De opwarming zal kunnen leiden tot een verminderde geloofwaardigheid van Gazprom. Nog eerder dan een grote vloed zal de opwarming zorgen voor een ineenstorting van Gazprom. Gazprom wordt beheerd door de Staat, dus de Staat zal getroffen worden. In de rest van Rusland (hoger dan 70 meter) zal niet veel gebeuren behalve dan dat het warmer zal worden.

We kunnen niet voorbij aan de voorspellingen door allerlei culturen: de tijd van de vissen is voorbij, gaat over in die van de waterman. Het einde van de Mayakalender. De Joodse Bijbel doet een voorspelling over het begin van 2000.

Dit is het einde van de wereld voor sommigen, voor anderen is het het begin.

Voor de lezer in het Westen
Update 26 februari 2008:
We willen jullie niet bang maken, maar waarschuwen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee! Al Gore raadde de mensen aan te kijken naar de film: The day after tomorrow. Het beeld dat wij schetsen is minder erg als die film.
Natuurlijk is het niet makkelijk. Onthoud dat de richting die de globale opwarming van de aarde opgaat opgelegd wordt door de 11 jaar lange cyclus van solaire activiteit. De piek van de cyclus is in 2009 -2014. Dan verwachten wij een nog drastischer uitdrukking van de opwarming.

Wat betreft het niveau van het zeewater – dat gebeurt niet in één dag. In 2014 verwachten wij een verhoging van 5 -10 cm. Gedurende de volgende solaire cyclus in 2020 een verhoging van ongeveer een halve tot een meter. Uiteindelijk, tussen 70 tot 200 jaar later, afhankelijk van het scenario van Moeder Natuur, zal Groenland zijn ijs verliezen en in Antartica zal 30 tot 50 % van het ijs smelten. Pas dan is er de zeewaterspiegel verhoging van tientallen meters (200 feet and more = 61 meter en meer) een feit.
Is het beangstigend? Niet echt, als je weet wat er aan zit te komen en wanneer. We geloven dat wij er als mensheid sterker van zullen worden. We geloven dat de toekomst van een sterke mensheid prachtig is.