De klimaattop uitgekleed, Lord Monckton spreekt


Lord Monckton spreekt open over de klimaattop Kopenhagen.
De bijeenkomst is volgens hem enkel show, de beslissingen zijn al lang genomen, tijdens andere bijeenkomsten. Er is, volgens Monckton, helemaal geen opwarming van de aarde.
Het vooropgezette plan is, dat wanneer Obama arriveert men nog een laatste poging zal doen zodat er op het laatste moment nog een verdrag te tevoorschijn komt.
De onderhandelingsdocumenten waren al lang bekend, Monckton kreeg deze eerder na lang aandringen te zien. Daarin zag hij de plannen voor de wereldregering duidelijk uiteengezet.
Men heeft eerst de angst over het klimaat gezaaid, dat gaat alle landen in de wereld aan, dat kan veel geld opbrengen en de VN kan vanuit die positie wereldwetten bepalen met alle gevolgen van dien. Monckton zegt dat de regelgeving richting communistisch wereldbestel gaat. Eén grote macht, geen verkiezingen, alles centraal geregeld.


De Guardian heeft over de uitgelekte Kopenhagentekst geschreven. 
Een tweede relevant artikel: Is the European police state going global?

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4