Over de VriendschapMarcel & Marijke Messing 
Altemira-Becht, ISBN 9789369638355, Prijs 9,90 Euro, 67 pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd.

Van persoonlijke naar edele vriendschap
In een tijd waarin relaties snel verbroken worden, gaat de auteur in op de essentie van vriendschap. Mensen kruisen elkaars pad, verwachten van alles van elkaar, experimenteren met relaties, hopen op genegenheid, huiselijkheid of seks, maar hebben weinig aandacht voor vriendschap.
In dit boekje beschrijft antropoloog-filosoof Marcel Messing hoe persoonlijke vriendschap kan leiden tot edele vriendschap – iets om bij stil te staan in deze maatschappij vol haast en stress.
 

 Worden wij wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel, Marcel Messing 
Ankh Hermes, ISBN 9789020284119, Prijs 17,50 Euro, 264 pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd.

Velen vermoeden dat er meer aan de hand is in de wereld dan wij door de politiek en de media krijgen voorgeschoteld. Steeds vaker worden we geconfronteerd met berichtgeving die niet alleen de waarheid verhult, maar ons ook in de angstgreep houdt van de ‘war on terror’. Voor onze ‘veiligheid’ worden er vergaande technieken ontwikkeld waarmee ons hele doen en laten precies kan worden nagegaan. ‘Big brother is watching you’ via camera’s, internet, telefoon, bank, et cetera.
Wordt een totale controle en bewustzijnsmanipulatie uiteindelijk mogelijk door implantatie van de onderhuids microchip?
In plaats van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, verbonden met de ascensie van onze planeet rond 2012, pogen tegenkrachten een nieuwe wereldorde te vestigen, waarin de mens tot slaaf geworden is.
Doemdenken? Complottheorie? Sciencefiction? Aan de hand van choquerende feiten worden de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd, maar door inzicht,  bewustwording en liefde kunnen wij een tegenwicht vormen.
Een onthullend en uitstekend gedocumenteerd boek, waarin tevens positieve praktische mogelijkheden worden aangereikt voor deze beslissende overgangstijd.

Door de inzet van Wim Debruyne is dit boek nu ook opvraagbaar bij:
 
Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek (VKBB)
Oudenburgweg 40,8490 Varsenare,België
Telefonisch bereikbaar op 0032-(0)50 40 60 10 mevrouw Ann Voet
 
Het boek is ook geschikt voor bejaarden die wat minder goed zien en is afspeelbaar via Daisy-speler of te beluisteren via CD-speler.
 

 

Tussen licht en duisternis, Marcel Messing 
Altamira Becht, ISBN 9789069636078, Prijs 29,90 Euro, 319 Pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd.

Nu allerlei ziektes bij mens en dier samen met velerlei vormen van geweld en klimaatverschuivingen ons dagelijks nieuws beginnen te worden, wil dit boek ons allen aansporen het roer radicaal om te gooien. 

In de vorm van een sprookje waarin dieren een hoofdrol spelen, beschrijft Marcel Messing de beslissende overgangssituatie waarin onze aarde en alle levende wezens zich bevinden. De planeet is de laatste cyclus van een lang evolutieproces ingegaan en maakt zich gereed voor een indrukwekkende sprong naar herwonnen harmonie, vrede en liefde. Hierbij zal dwars door de chaos heen een nieuw bewustzijn worden geboren. In dit proces spelen echter ook tegenkrachten. In een laatste poging om de mens bewust te maken van de ernst van deze situatie, vindt in de dierenwereld de ‘Grote Bijeenkomst’ plaats. De dieren besluiten tot actie over te gaan, in een poging de magische hand die het wereldgebeuren manipuleert krachteloos te maken. Humor, ernst en spanning wisselen elkaar af in dit boek. 

Worden wij wakker? DVD,  Marcel Messing 
Prijs 3,50 Euro, Speelduur 1uur en 30 minuten + Extra’s.

De auteur spreekt open over de machten en krachten op en achter het wereldtoneel en gaat daarbij ook terug naar de oorsprong daarvan.
Hij acht het van groot belang dat de mens de geheime machtsagenda, welke leidt tot een alsmaar groeiende wereldheerschappij, gaat doorzien.
Een agenda, waarbij technologie en allerhande controle-mechanismen een belangrijke rol spelen. In de huidige transformerende overgangsfase van de planeet en mensheid kan nu nog veel lijden worden afgewend, wanneer wij tijdig ontwaken.
Vraag en antwoord over de ware spirituele bestemming van de mens en hoe wij daar naar toe kunnen groeien in dit cruciaal tijdsgewricht.

Het is raadzaam eerst het boek te lezen. Het boek bevat andere en extra en informatie.
De dvd is slechts een aanvulling op het boek. 
 

Het woud der inwijding, Marcel Messing
Altamira Becht, ISBN 9789069636771, Prijs 15,90 Euro, 144 Pagina’s, Paperback, Geïllustreerd.


Marcel Messing vertelt het verhaal van Djaiana, bij wie steeds meer levensvragen opkomen.

'Afscheid wilde hij nemen. Afscheid van al hetgeen hem tot nu toe aan het leven had gebonden en dat steeds meer zijn glans verloren had.' Dus neemt hij afscheid van het leven dat hij leidde om op zoek te gaan naar het Ene. Het onnoembare. De werkelijkheid. De waarheid.

Zijn tocht voert hem door het woud, waar hij kennismaakt met Anananda 'hij die overal en nergens is - het wezen van ieder mens zelf'. Anananda vergezelt Djaiana op zijn zoektocht en draagt aan hem wijsheid over in woord, stilte, licht en vooral liefde. Zo leert Djaiana het padloze Pad kennen, de leerloze Leer, maar ook de betekenis van gebed en denken, goed en kwaad, geboorte en dood, om ten slotte de kracht van de liefde te ervaren. Aan het einde van de inwijding wacht Djaiana de ultieme test. Hij verlaat het woud in het besef dat het pad dat naar de waarheid leidt het zelfloze Zelf is.
 
 

Een land zonder pad - Stromend als water, Marcel Messing 
Altamira Becht, ISBN 9789069634524, Prijs 15,90 Euro, 144 Pagina’s, Paperback, Geïllustreerd

’Alles wat zichtbaar is, wat naam en vorm heeft, is in beweging, verandert. Zich aan niets hechten, is wijs zijn als de wind die steeds zijn weg vervolgt in zachte bries en storm en door niets gehinderd wordt.’
’Een land zonder pad’ bestaat uit een verzameling teksten die inspireren of prikkelen tot bezinning en het gaan van een eigen weg, los van de gebaande of voorgeschreven paden. Elke tekst opent met een citaat uit de wijsheidstraditie en wordt afgesloten met een kort verhaal, een gedachte of spreuk.
De auteur koos deze teksten daar hij deze herkende als woorden die de geest ’weg’ van de gebaande weg voeren. Zij werden als bladeren uit de tuinen van de vele tradities bijeengeharkt en verwijzen alle naar de stroom die leven heet.
In dit boek wordt duidelijk dat een ieder op geheel eigen wijze de waarheid in zichzelf bewust wordt en dat iedere aanwijzing slechts een wegwijzer is op een pad dat men zelf gaat.
  

Er is geen dag, er is geen nacht. Gedichten, gedachten en mijmeringen, Marcel Messing 
Altamira Becht, ISBN 9789069635613, Prijs 16,90 Euro, 192 Pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd

In turbulente tijden van het leven kan het zinvol zijn verstilling te zoeken. Het zilverwitte strand, het geurende bos of de stilte van het samenzijn met geliefde mensen kunnen zulke momenten brengen, maar ook een enkele zin of gedicht kan de verwondering over het mysterie van het bestaan in ons oproepen.
Deze bundel bevat een keuze aan gedichten en teksten waarin thema‘s als geboorte en dood, tijd en eeuwigheid, de elementen, de stilte, loslaten, zijn en worden, rust en beweging, leegte en vorm centraal staan. Soms diepzinnig en serieus van aard, dan weer licht, sprankelend en twinkelend, nodigen de teksten de lezer uit tot nadenken, meditatie en verwondering.
 

Van levensboom tot kruis, begintijd en eindtijd, Marcel Messing 
Ankh Hermes, ISBN 9789020200669, Prijs 4,95 Euro, 95 Pagina’s, Paperback, Met illustraties

Het meest centrale archetype in het menselijke bewustzijn is de levensboom. In talloze mythen, verhalen en legenden en in alle grote religies komt het symbool van de levensboom voor. Talloos zijn ook de mythen over ’de val van de mens’ in relatie tot de levensboom. Het meest bekend in de christelijke wereld werd het verhaal uit Genesis 2 en 3, waarin sprake is van ’de boom van kennis van goed en kwaad’, symbool van dualiteit.
Aan de hand van de esoterie, gnostische teksten, theologie, psychologie en antropologie worden op verrassende wijze de zondeval en het probleem van goed en kwaad toegelicht.
Het drama van de menselijke val is nog steeds actueel. Onwetendheid en begeerte houden nog altijd het rad van geboorte, ziekte, lijden, ouderdom en dood in stand.
De weg naar bevrijding uit deze kringloop is gelegen in ’de kruisiging’ van de zintuigen. Het kruis wordt zo symbool van het sterven van het ego en de eenwording van de menselijke geest met de geest van het goddelijke universum, het eeuwige licht.  

De weg der Katharen, Dertien zangen van een troubadour, Marcel Messing 
Ankh Hermes, ISBN 9789020254532, Prijs 11,80 Euro, 120 Pagina’s, Paperback, Geïllustreerd

De Katharen (van het Griekse katharoi = reinen), een broederschap uit de 11e tot 13e eeuw, zijn mettertijd synomiem geworden aan "ketters". In de middeleeuwen echter behoedden en praktizeerden zij de christelijke mysterien. "Kathaar"is het mysteriewoord dat betrekking heeft op allen die gezuiverd zijn naar lichaam en ziel. Door deze zuivering, die in het hart begint, kan een verbinding met de kracht van de Heilige geest plaatsvinden.
Het is de wedergeboorte uit water en geest, welke alleen mogelijk is door de Liefde- en Lichtkracht van de Christus. Toen op 16 maart 1244 ten gevolge van de inquisitie de "laatste katharen" werden verbrand, profeteerde een troubadour: "Maar, na 700 jaar zal de laurier weer groen worden op de plaats der crematie van de martelaren!".
Deze profetie heeft jaar vervulling gekregen in de herleving van de belangstelling voor de christelijke mysterien. Onder de universele symbolen van Graal, Kathaar en Kruis met rozen, verbonden met allen die reeds het pad van bevrijding gingen, is deze laurier weer tot wasdom gekomen.
Diverse troubadours waren ingewijd in de leringen van het katharisme. In hun liederen gaven zij in bedekte termen de geheimen van het verborgen christendom door aan de zoekers naar Licht.
De dertien zangen van een troubadour worden voorafgegaan door een inleding, die veel informatie geeft over de gescheidenis en ideeen der Katharen. In dichterlijke taal wordt daarna verhaald "wat met het ware christendom is geschied". na elke zang volgt een verklarende tekst. De zangen ontsluieren het geheim van het katharisme - ze bevatten een aansporing de weg tot het Christusbewustzijn te gaan, zolang het Licht in deze tijd nog schijnen kan.  

Een zaaier ging uit, Over de parabels van Jezus, Marcel Messing 
Altamira Becht, ISBN 9789069634708, Prijs 22,50 Euro, 287 Pagina’s, Gebonden, harde kaft, Geïllustreerd

Verrassende presentatie van de wijsheid van de parabels en de christelijke wijsheidstraditie.
Een zaaier ging uit is een diepgaande studie over de parabels van Jezus. De auteur gaat in op de taal van de parabels en de context waarin zij zijn ontstaan, en onderzoekt de geheimenissen van elf parabels.
Het vertellen van parabels ofwel ’gelijkenissen’, was een van de manieren waarop Jezus in zijn tijd onderricht gaf. Deze gelijkenissen verwijzen regelmatig naar ’het koninkrijk Gods’, ofwel ’het rijk van de Vader’, mystieke termen die synoniem zijn met de realisatie van totaalbewustzijn, ook wel ’godrealisatie’ of ’bevrijding’ genoemd - begrippen waarover alle verlichten en mystici uit de verschillende tradities spreken.
De geschiedenis leert ook dat de wijsheid van de parabels verborgen blijft voor de mens die ’niet horen wil’, omdat die deze teksten veelal te letterlijk opvat en uitlegt; maar voor hen die ’kunnen zien’ zijn de gelijkenissen actueel, sluiten ze aan bij de leringen van alle grote tradities en bevatten ze nog altijd kracht en inspiratie. Als wij bereid zijn deze teksten met open geest tegemoet te treden, worden ’stenen tot brood’.
Marcel Messing licht de parabels toe vanuit canonieke, gnostische en apocriefe teksten en plaatst ze naast de inzichten uit de leringen van Boeddha, de Upanishads, het taoïsme, de rabbijnse vertellingen, de advaita- en de soefitraditie.
Een zaaier ging uit laat de vele concepten van het gevestigde christendom achter zich en geeft dieper inzicht in begrippen als zonde, karma, ziekte, reïncarnatie en bevrijding.
De teksten worden aangevuld met afbeeldingen uit de schilderkunst, alchemie en volkskunst.
 

De laatsten zullen de eersten zijn, Over de parabels van Jezus, Marcel Messing 
Altamira Becht, ISBN 9789069635163, Prijs 22,50 Euro, 343 Pagina’s, Gebonden, Geïllustreerd

Een van de opvallendste manieren van onderricht van Jezus was het vertellen van parabels. In deze parabels ligt een schat aan inzichten verborgen, die niet alleen de tand des tijds hebben doorstaan, maar tevens leidraad en stimulans zijn bij de verdieping van ons bestaan.
De parabels verwijzen naar de rijkdom en de inzichten die gevonden kunnen worden in de akker van de ’eigen‘ geest mystieke inzichten waarnaar velen op zoek zijn.
In zijn eerder verschenen Een zaaier ging uit beschreef de auteur de context waarin de parabels zijn ontstaan en behandelde hij een elftal parabels. In dit nieuwe, aanvullende boek worden op thematische wijze een tiental parabels behandeld en toegelicht vanuit diverse canonieke, gnostische en apocriefe teksten. Tevens plaatst de auteur de essentie van de parabels naast de inzichten uit de leringen van de Boeddha, de Upanishads, het taoïsme, de Rabbijnse vertellingen en de Advaita- en soefitraditie.
Deze inzichten gaan voorbij aan het gevestigde christendom en maken de essentie van de oorspronkelijke (gnostische) christelijke traditie beschikbaar voor al diegenen die op zoek zijn naar een groter inzicht in zichzelf en het bestaan. Het boek is geïllustreerd met afbeeldingen ontleend aan schilderkunst, alchemie en oude prentenbijbels. 

Buigzaam als riet, Beschouwingen over geweldloosheid, Marcel Messing 
Ankh Hermes, ISBN 9020280597, Prijs 13,39 Euro,  186 Pagina’s, Paperback, Geïllustreerd

Kern van alle religies en wijsheid is liefde en geweldloosheid, ook al is de moderne mens dit vergeten en verliest hij zich maar al te vaak in oorlog en geweld.
Buigzaam als riet beoogt vooral een spirituele basis aan te reiken aan al diegenen die zich verbonden voelen met de praktijk van geweldloosheid. Het is een revolutionair boek. Het houdt een revolutie voor op alle gebieden van het menselijke bestaan. Maar een revolutie zonder wapens, zonder geweld, zonder leger en machtsvertoon. Een revolutie die voortkomt uit de stilte van de geest, een vredelievende revolutie die zich wendt tot de ware eigenschappen van de menselijke natuur: goedheid, vrijgevigheid, liefde, geweldloosheid, vrede.
Alle grote spirituele leraren der aarde hebben dit zonder uitzondering onderricht. Een van de grote leraren was Mahatma Gandhi (1869 1948). Zijn basisfilosofie was: ’Waarheid is God. Er is geen andere weg naar de waarheid dan de weg van geweldloosheid.’ Buigzaam als riet toont de stille kracht van geweldloosheid, een kracht die sterker is dan alle atoombommen en andere vernietigingswapens. Een kracht die, net als riet, zowel buigzaam als veerkrachtig is. Geweldloosheid is een absolute noodzaak voor innerlijke vrede en wereldvrede.