Aankondiging nieuwe website


Vandaag, 16 maart 2010, is het precies 3 jaar geleden dat www.wijwordenwakker.org de lucht inging, een initiatief van de werkgroep WijWordenWakker.

Doelstelling van de website was om mensen vanuit een spirituele dimensie te informeren over de grote veranderingen op onze planeet middels thema’s als klimaat, gezondheid, wetenschap, technologie, nieuwe wereldorde, 2012, de chip, big brother, buitenaardse fenomenen, mind control, boekbesprekingen, filmpjes en spirituele teksten. Daarnaast was een belangrijke doelstelling: informatie verschaffen over het opbouwen van het lichtlichaam.

Er werden open brieven geschreven aan de overheid, waarop vriendelijk, maar niet echt inhoudelijk werd gereageerd (o.a. m.b.t. het Elektronisch Patiënten Dossier en de Mexicaanse griep). Via de column werd getracht de humor er in te houden en via spirituele teksten en verhalen het zielenvuur wakker te houden. Uit de tienduizenden bezoekers die de site maandelijks bekijken en uit de vele reacties blijkt waardering. Met diverse vertegenwoordigers van andere websites groeiden vriendschappelijke contacten en ontstonden regelmatig ontmoetingen, nationaal en internationaal.

Toch voelen we ook dat het de komende tijd noodzakelijk is om vooral de spirituele dimensie centraal te stellen. Regelmatig kwamen we bijeen voor een vergadering en evalueerden we de website. De bredere doelstelling, informatie over het wereldgebeuren, is in grote lijnen gerealiseerd. Tegelijkertijd is door de overstelpende hoeveelheid informatie, die steeds zorgvuldig werd geselecteerd, het spirituele gedeelte onderbelicht gebleven. Omdat veel andere websites uitstekend werk doen op het gebied van algemene informatie, groeide bij ons als werkgroep het idee om een nieuwe website op te zetten, waarin vooral de spirituele essentie centraal komt te staan.

www.wijwordenwakker.org blijft op de achtergrond in de lucht.
Graag willen wij als werkgroep alle bezoekers hartelijk bedanken voor hun regelmatig bezoek tot nu toe en vooral voor het mede verspreiden van de aangeboden informatie. We hopen u allen ook als regelmatige bezoeker op de nieuwe website te mogen verwelkomen.

De werkgroep
WijWordenWakker
nodigt u van harte uit
om vanaf 16 maart 2010
te klikken op
www.marcelmessing.nl

De werkgroep WijWordenWakker heeft zich tot nu toe ingespannen om u zo goed mogelijk te informeren over al hetgeen er op onze planeet aan de gang is. In vriendschap met elkaar verbonden gaan we voort, maar op een andere manier. Immers, alles is in verandering, in beweging.

In de komende jaren zal er een groot appèl worden gedaan op de kracht van onze ziel en onze geest en is het belangrijk voldoende ‘olie’ (zielenkracht) in de ‘lamp’ (ons lichaam) te hebben. De nieuwe site hoopt hiertoe een bijdrage te mogen leveren via lezingen, bijeenkomsten en artikelen.