Eindspel: De technocratie via het Global Smart Grid

De grote onbekende in de nieuwe wereldorde is niet het communisme,
het socialisme of het fascisme:
het is de technocratie die overal zijn intrede doet.

 Door Patrick Wood,  woensdag 22 juni 2011
“Er wordt een nieuw world wide web gespannen voor onze ogen. Het is een wereldwijd energienetwerk en, net als internet, gaat het onze cultuur, onze maatschappij en de manier waarop we zaken doen veranderen. En belangrijker nog, het gaat de manier waarop we energie verbruiken, opwekken en uitwisselen veranderen” - Terrawatts.com homepage

Inleiding
De grote onbekende in de Nieuwe Wereldorde is niet het Communisme, het Socialisme of het Fascisme: het is de Technocratie
De ontwikkeling en implementatie van Smart Grid technologie in de V.S. - die het elektriciteitsnetwerk met WiFi gestuurde digitale energiemeters – verloopt razend snel. Hoewel het Smart Grid het resultaat is van jaren overheidsplanning, werd de recente kickoff mogelijk door enorme “groene” subsidies die stilletjes in President Obama’s economisch stimulanspakket van 2009 zijn weggemoffeld.
Deze lucratieve subsidies hebben een hele serie corporate spelers aangetrokken, van nutsbedrijven tot fabrikanten van digitale meters tot control software verkopers. Wereldwijde bedrijven zoals IBM, GE en Siemens werken met alle macht aan de ‘build-out’ die heel Amerika tot een enkel, geïntegreerd, communicerend electriciteitsleverings- en monitoringsysteem bundelt, collectief genaamd Smart Grid.
Voorstanders van het Smart Grid beweren dat de consument zo zijn energieverbruik kan beheren en daarmee de kosten. De nutsbedrijven worden zo efficiënter in het evenwichtig maken van vraag en aanbod op diverse markten.
Maar deze Smart Grid leugenaars vertellen nooit waar of hoe het idee voor het Smart Grid is ontstaan, of wat ze er uiteindelijk mee willen bereiken; misschien weten de meeste dat ook niet, maar herhalen ze gewoon de mantra alsof ze weten waar ze het over hebben.

In Smart Grid: The Implementation of Technocracy?, licht ik een tipje de sluier op over de achtergrond van zowel Technocratie als Smart Grid, en, zeer belangrijk, het verband tussen beide. Het Smart Grid komt voort uit de Technocratie en niet andersom.
De Technocratie is een totalitair overheidssysteem waarbij wetenschappers, ingenieurs en technici alle facetten van het privé- en het openbare leven monitoren en beheersen - economisch, sociaal en politiek. Hierin schuilt het ware gevaar: wie zijn deze niet gekozen controllers en waarom zouden we moeten geloven dat zijn goedwillende dictatoren zijn in plaats van tirannen? Amerikanen zijn vrijheidslievend en zouden de sluikse machtsovername door de Technocratie beslist verwerpen, als ze het wisten. De Amerikanen hebben inderdaad de Technocratie in de jaren 30 scherp afgewezen!
Dertig jaar geleden was de mantra van een onderzoeker “Volg het geld, volg de macht.” Dit moet nu opnieuw verwoord: “Volg de energie, volg de macht.”

Vereisten
In 1932 vereiste Technocracy, Inc. de vernietiging van economische systemen gebaseerd op prijzen en de creatie van een rekensysteem gebaseerd op energie  dat de input en output van de menselijke activiteiten in termen van energieproductie, -distributie en -verbruik zou meten. De vereisten voor een succesvol systeem waren mede-afkomstig van M. King Hubbert, een jonge geofysicus die later  “Hubbert’s Peak Oil Theory” ontwikkelde, de intellectuele ondersteuning van de moderne milieu- of groene beweging.
Hubbert werkte met name de eisen uit voor een succesvolle implementatie van de Technocratie:

 1. “Registreer 24 uur-per-dag de totale netto opwekking van energie.
 2. “Maak door de registratie van opgewekte en verbruikte energie een evenwichtig mogelijk.
 3. “Maak een voortdurende inventaris van alle productie en verbruik.
 4. “Bied specifieke registratie van het type, soort, enz., van alle goederen en diensten, waar geproduceerd en waar verbruikt
 5. “Bied specifieke registratie van het verbruik van elk individu, plus een rapport en beschrijving van het individu.” [Scott, Howard et al, Technocracy Study Source, p. 232]

Natuurlijk bestond de technologie die aan deze eisen voldeed niet in 1932. Maar het is interessant op te merken dat Technocracy Inc.’s leiderschap goed bekend was met het vroege werk van de computertechnologie van IBM (International Business Machine). Ze zagen duidelijk een tijd in de toekomst waarin de voortschrijdende technologie zou voldoen aan het minimale niveau om aan deze eisen te voldoen.
Die tijd van geavanceerde technologie is nu gekomen en het project heet Smart Grid. Het eindspel is een moderne versie van de historische Technocratie te implementeren op nationale, continentale en wereldwijde basis.
De lezer wordt sterk aangeraden Smart Grid: The Implementation of Technocracy en Carbon Currency: A New Beginning for Technocracy? te lezen om een solide inzicht te krijgen in het historische aspect van de Technocratie.
Sommige zeggen dat het gewoon toeval is dat aan deze eisen volledig wordt voldaan met de Smart Grid technologie. De redenen voor het bestaan van Technocratie in de jaren 30 waren echter dezelfde redenen die tegenwoordig worden gegeven: Efficiënt energieverbruik, evenwicht, eerlijkheid, armoede en honger verlichten, enz.
De geveinsde zorg voor armen en hongerleidenden in de onderontwikkelde landen is loos. De Technocratie is zeer amoreel in de praktijk: het doel heiligt de middelen (hun wetenschappelijke methode/proces), ongeacht de afloop.

Wereldwijd gaan
Naast de Verenigde Staten wordt het Smart Grid geïmplementeerd in Canada en Mexico. Planners werken aan standaards waardoor heel Noord-Amerika in één enkel, eenvormig Smart Grid systeem past.
Bovendien is er een serieus initiatief gaande om een Wereldwijd Smart Grid te maken dat alle continenten ter wereld omvat!
Het Global Energy Network Institute (GENI) presenteert deze Dymaxion (tm) Map van de wereld vanuit de Noordpool gezien die het wereldwijde netwerk in aanbouw laat zien. Het enige deel van de planeet aarde dat onaangeroerd blijft is Antarctica. De gele lijnen zijn de hoogvoltage elektrische transmissielinks die in staat zijn grote hoeveelheden energie van continent naar continent over te brengen.

Aanvulling redactie over de Nederlandse ontwikkelingen op dit gebied:
IBM is het bedrijf dat het smart grid over de wereld vorm geeft in samenwerking met diverse energiebedrijven. Op hun website http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smart_grid/ideas/ worden de bedrijven genoemd waarmee ze samenwerken, de Global Intelligent Utility Network Coalition members. In de lijst staat het Nederlandse bedrijf:
Alliander (Arnhem, Netherlands) 
Alliander is het grootste energiebedrijf van Nederland. De onderdelen Liander, Liandon en Endinet vormen samen het netwerkbedrijf Alliander. Wij zorgen voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. Daarnaast zijn wij dé specialist als het gaat om complexe private energienetten en installaties.
Bericht op hun site: http://www.alliander.com/nl/alliander/actualiteit/persberichten/alliander-investeert-5-miljoen-in-locamation.htm  Alliander investeerd in Locamation. Locamation ontwikkelt en verkoopt innovatieve stationsautomatiseringstechnologie voor efficiënt netwerkmanagement en de bewaking, besturing en beveiliging van elektriciteitnetten. Deze geavanceerde stationsautomatisering is een kostenefficiënte oplossing om de levensduur van het huidige net te maximaliseren. Daarnaast is het met de systemen van Locamation mogelijk om de bestaande netten - zonder grootschalige aanpassingen - intelligenter te maken en geschikt te maken voor toekomstige ontwikkelingen.
Lees meer over het  Smart Grids Platform van Nederland  

Het GENI project wint aan kracht en wordt goedgekeurd door de Dalai Lama, Aartsbisschop Desmond Tutu, Sen. James Jeffords (I-VT) en Noel Brown (North American Director, United Nations Environmental Program), de Verenigde Naties en door de regering van o.a. Canada, Nieuw Zeeland, Zwitserland en China.
De aard van het wereldwijde net wordt onthuld op de website van Terrawatts:

 • “Er ontspint zich een nieuw world wide web voor onze ogen. Het is een wereldwijd energienetwerk en, net als internet, gaat het onze cultuur, onze maatschappij en de manier waarop we zaken doen veranderen. En belangrijker nog, het gaat de manier waarop we energie verbruiken, opwekken en uitwisselen veranderen” - Terrawatts.com homepage
 • “Er is geen energieleveringsprobleem, er is een energiedistributieprobleem, en de oplossing die zich aandient is een nieuw wereld wide web voor elektriciteit..”

Het concept van een Network of Things werd gepresenteerd in “Smart Grid: The Implementation of Technocracy?” Terwijl het traditionele Internet mensen verbindt (bijv. Facebook, e-mail, video’s, websites) gaat het Energy Web levenloze objecten verbinden zoals thermostaten, apparaten, meters, stationcontrollers, dataverzameling en beheerscomputersystemen, enz. voor het automatische evenwicht van vraag en aanbod over het target stroomnet. Als de computerprogramma’s en algoritmen eenmaal zijn aangebracht, werkt zo’n net autonoom met minimale menselijke interventie.Genesis van het Global Smart Grid: R. Buckminster Fuller
De GENI website bestempelt wijlen R. Buckminster Fuller (1895-1983) als de conceptuele vader en ontwerper van het wereldwijde energienetwerk. In zijn boek uit 1982, Critical Path, schreef Fuller,

 • “Dit wereldwijde elektriciteitsnet, met het alles omvattend voordeel, levert elektriciteit overal, aan iedereen, altijd en voor één tarief. Zo ontstaat er een wereldwijd gelijk kosten- en tarievensysteem voor alle goederen en diensten dat realistisch gebaseerd is op het tijd-energie metabole rekensysteem van het Universum."
 • “In dit kosmisch uniforme, gemeenschappelijke energiewaardesysteem voor de hele mensheid, worden de kosten uitgedrukt in kilowatturen, watturen en wattseconden werk. Kilowatturen worden de eerste criteria voor de kostenbepaling van de productie van het complex van metabole verwikkelingen per functie of item. Deze uniforme energiewaarderingen vervangen de huidige wereldwijde monetaire systemen die onderling zeer verschillen en manipuleerbaar zijn. Het tijd-energie wereldwijde rekensysteem doet alle ongelijkheid verdwijnen van de arbitrair hanteerbare internationale verzending van goederen en door bankiers bedachte, internationale handelsbalansrekensystemen van de economische machtstructuur. Het doet alle huidige linke bank- en securities-markten exploitaties van alle activiteiten over alle tijdzones verdwijnen, die allemaal onbekend zijn aan de twee miljard mensen die altijd slapen.”

Dit klinkt bekend en dat is het ook: het is een onverbloemde versie van de Technocratie anno jaren 30, maar dan wereldwijd in plaats van continentaal. Elektriciteit wordt gelijkelijk aan iedereen geleverd, en het economische systeem gebaseerd op prijzen vervangen door een “tijd-energie wereldwijde rekensysteem” gebaseerd op kilowatturen, watturen en wattseconden.
Er is geen bewijs dat zo’n systeem zal werken, maar dat weerhoudt mondiale groepen er niet van om zich hals over kop achter het wereldwijde initiatief te scharen. Neem nou bijvoorbeeld het World Economic Forum.

World Economic Forum en klimaatverandering
Als een scepticus vraagtekens zou zetten bij de ernst van organisaties als Terrawatts en GENI, zouden ze er rekening mee moeten houden dat het elitaire World Economic Forum (WEF) zich volledig achter het initiatief heeft geschaard. Het is erin geslaagd de voortschrijding van het Smart Grid te linken aan de vermindering van CO2-emissie, een concrete manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Het WEF, dat in 1971 is opgericht, komt jaarlijks bijeen in Davos, Zwitserland. De deelnemers zijn voornamelijk de “who’s who” van de wereldelite.
Het WEF presenteerde een grote voortgangsrapportage in januari 2011 getiteld, “Energy Industry Partnership Programme”:

“Accelerating Successful Smart Grid Pilots, een World Economic Forum rapport ontwikkeld met Accenture en industrie-experts, legt de centrale rol van smart grids uit als de sleutel voor een lage CO2 economie en in antwoord op een steeds sterker groeiende energievraag. Meer dan 60 stakeholders uit de industrie, beleid en regelgeving zijn betrokken geweest bij het rapport Accelerating Successful Smart Grid Pilots, om de factoren die het succes van smartgrids bepalen aan te wijzen… Er is een opportunity om de volgende ontwikkelingsgolf te lanceren naar een lager CO2 energiesysteem, en succesvolle smart grid pilots zijn een sleutel in dit proces.“

Mark Spelman, Global Head strategie bij Accenture, woonde de WEF Smart Grid Workshop in 2010 bij. Toen hem de vraag werd gesteld, “Welke waarde kan het Smart Grid in de volgende 30 jaar toevoegen?”, antwoordde Spelman, “Smart Grids zijn absoluut fundamenteel als we sommige van onze doelstellingen inzake klimaatverandering willen bereiken. Smart Grids zijn de lijm, ze zijn het energie-internet van de toekomst en ze zijn de centrale component die vraag en aanbod samen gaat brengen.“
Spelman noemt zichzelf misschien geen technocraat, maar hij gebruikt beslist technocratietaal als een pro.

De IEEE Standards Association
Het wereldwijde energienetwerk, of Smart Grid, zal werken volgens universeel aanvaarde engineeringstandaards die data en energiestromen compatibel met elkaar maken. Wie bepaalt die standaards? Het eerbiedwaardige Institute of Electrical and Electronics Engineers, of IEEE Standards Association.
Het IEEE beweert dat het “’s wereld’s grootste professionele gezelschap is, gewijd aan geavanceerde technologische innovatie en excellence ten voordele van de mensheid.” Het werd in 1884 opgericht en is bezig met elektriciteitstandaards en -ontwikkeling sinds Thomas Edison de gloeilamp uitvond. Tegenwoordig is het IEEE echter wereldwijd, met 395.000 leden in 160 landen en het onderschrijft ongeveer 900 actieve standaards op diverse gebieden van engineering en wetenschap.
Zoals het zegt op zijn Smart Grid website maakt het IEEE in duidelijke taal aanspraak op het wereldwijde energie-initiatief:

 • “Er is geen wereldwijde organisatie om de energiesysteemtransformatie in alle landen te controleren” Äìit is een grote beweging en maar staat in de kinderschoenen. Met onze 38 instellingen en zeven raden is het IEEE in de positie om het smart grid initiatief te leiden. Via hen en onze 395.000 leden, die in de academische, overheids- en privésector werken over de hele wereld, raakt het IEEE praktisch alle aspecten van het smart grid.
 • “We geven hefboomwerking aan onze sterke stichting en grote samenwerkingsverbanden om standaards te ontwikkelen, best practices te delen, ontwikkelingen te publiceren en opleidingen aan te bieden om het smart grid vooruit te helpen. We lopen voorop in geavanceerde technologie en faciliteren succesvolle implementaties over de hele wereld. Hand in hand werkend met andere leidende organisaties om één enkele set standaards voor het smart grid op te stellen is de manier waarop we succes kunnen bewerkstelligen.”

Het lef van het IEEE is niet ongerechtvaardigd: het is werkelijke de enige wereldwijde organisatie die tot een dergelijk taak in staat is. Voor de uitdagende bundeling het wereldwijde energienetwerk moeten 395.000 ingenieurs voldoende zijn!
De IEEE Student Branch aan Northern Illinois University noteert in hun About Page, “IEEE heeft het klaargespeeld technocraten van over de hele wereld samen te brengen op een enkel platform.” Inderdaad.

Conclusie
Dit rapport benadrukt het volgende:

 1. Technocratie is de wieg van het economische model gebaseerd op energie achter nationale, regionale, continentale en wereldwijde Smart Grid initiatieven
 2. R. Buckminster Fuller, een Technocraat in hart en nieren, pionierde het ontwerp voor een wereldwijd energienetwerk, nu genaamd “het nieuwe World Wide Web elektriciteit.”
  • Aan alle oorspronkelijke eisen van Technocracy, Inc.’s voor een systeem gebaseerd op energie wordt voldaan. World Economic Forum en de IEEE Standards Organization staan volledig achter het wereldwijde Smart Grid
 1. Het wereldwijde Smart Grid en bewegingen tegen de opwarming van de aarde zijn onderling afhankelijk

Het is niet duidelijk wie toezicht zal houden op enige of alle facetten van het wereldwijde Smart Grid. De geïmpliceerde suggestie is dat het dezelfde ingenieurs en wereldwijde corporaties zijn als die het ontwikkelen. Er wordt nergens in de literatuur gerept over een plan voor het van de hand doen van het resulterende systeem aan een politieke structuur die het volk dient.
De negatieve kant van het Smart Grid wordt zelden genoemd. Neem bijvoorbeeld cyber-veiligheid. Stel je een technisch aangelegde, slimme misdadiger die in de data van uw plaatselijke substation inbreekt: aan de hand van uw stroomprofiel weet hij wanneer u wel of niet thuis bent, wanneer u wakker bent of slaapt, of uw beveiliging aan staat of niet, enz. Zo’n misdadiger kan het hele gebied veranderen in één grote misdaadorgie.
Met de wereldwijde vloedgolf van activiteiten voor de creatie van het wereldwijde Smart Grid valt het te betwijfelen of het initiatief kan worden gestopt, vooral daar het zo nauw verbonden is met de beweging tegen de opwarming van de aarde en dus, duurzame ontwikkeling en zelfs Agenda 21.
In de Verenigde Staten gaat het Smart Grid tekeer zonder enige legislatieve controle of inmenging; met andere woorden. het wordt geïmplementeerd met het fiat van de Executive Branch.
De oorspronkelijke Technocracy, Inc. was succesvol gedurende een seizoen dankzij de verpletterende druk van de Grote Depressie. De Grote Depressie II die er momenteel aan zit te komen zal vrijwel zeker leiden tot hernieuwd gejoel dat “Het kapitalisme dood is” en pleit voor een nieuw systeem ter vervanging. Het enige systeem dat in de coulissen staat te wachten om het zo maar eens te zeggen is de Technocratie, en de infrastructuur waarmee dat kan, is het nieuwe World Wide Web energie.Patrick Wood Meest recente columns
Patrick M. Wood is de samensteller van The August Review, een exclusieve publicatie op Internet en focust op de Trilaterale Commissie, de leden en activiteiten.
Patrick is te bereiken via:pwood@augustreview.com

Bibliografie en bronnen:
Explaining Smart Grid, World Economic Forum video, 2011
IEEE & Smart Grid
Smart Grid News
Global Energy Network: Emergence of the Next “World Wide Web presentation”, TerraWatts
The Enernet videopresentatie, Bob Metcalfe, oprichter van 3Com en mede-uitvinder van Ethernet
Terrawatts
Global Energy Network Institute

NB: Bij het schrijven van dit rapport wil de samensteller graag zijn speciale dank uitspreken aan Dr. Martin Erdmann, Carl Teichrib en Dr. Michael Coffman, voor hun aanmoediging, het testen van ideëen en aanvullend ondersteunend onderzoek.

N.B.: Tekst in het blauw is een hyperlink. Voor toegang tot de inhoud achter deze links ga naar augustreview.com, download het betreffende rapport en klik op de link.