'Politie bij database vingerafdrukken'
 
  
Plan mogelijk in strijd met mensenrechtenverdrag

 
De Nederlander levert, als het aan het kabinet ligt, opnieuw privacy in; dit keer is het de vingerafdruk.

Wetsvoorstel
Het kabinet wil politie en justitie toegang geven tot de vingerafdrukken van alle Nederlanders. Vanaf medio volgend moet iedereen die een ID-kaart of een paspoort moet halen, naast een gezichtsscan ook zijn vingerafdrukken afstaan. RTL Nieuws heeft nu ontdekt dat het kabinet de databank met de vingerafdrukken wil openstellen voor politie en justitie.

Openstellen
Het kabinetsplan zou moeten leiden tot een veel groter aantal opgeloste misdrijven. In het bestaande systeem mogen alleen de vingerafdrukken van criminelen en asielzoekers worden opgeslagen.

Bij voorbaat verdachte
Het wetsvoorstel betekent een ingrijpende stap in de Nederlandse juridische regelgeving. Het fundament onder het Nederlandse strafrecht is dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Door de vingerafdrukken van iedereen op te slaan voor misdaadonderzoek, wordt in feite elke Nederlander bij voorbaat verdachte. Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt dat te ver gaan, en zegt dat het kabinet in strijd handelt met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Uniek in Europa

Binnen Europa is er geen enkel land dat justitie toegang geeft tot de vingerafdrukken van alle inwoners. Toch lijkt in de Nederlandse Tweede Kamer op dit moment een meerderheid voorstander te zijn van het wetsvoorstel.

Video
 
 
 
 
Bron: © RTLNieuws.nl, 15-02-2008