Project/dossier Biometrie in reisdocumenten


Korte omschrijving
Op grond van de Europese Verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht om de vingerafdrukken in de chip in te voeren. Hiervoor krijgen de lidstaten 36 maanden de tijd nadat de beschikking hieromtrent is vastgesteld. Het doel van de opname van biometrie in de reisdocumenten is het beter beveiligen tegen vervalsingen en frauduleus gebruik (zie ook de brief aan de TK van 18 april 2006).

Op 26 augustus 2006 is de chip met de gezichtsopname ingevoerd. Het Agentschap BPR had hiervoor de coördinerende verantwoordelijkheid.

Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat nodig is voor succesvolle invoering. Een eerste brainstormsessie vond plaats op 15 maart met de NVVB en een aantal klankbordgemeenten. De brainstormbijeenkomst was een eerste voorzichtige inventarisatie van standpunten van gemeenten en uitleg van de geplande activiteiten vanuit het Agentschap BPR. Het is de bedoeling dat de vingerafdruk vanaf 28 juni 2009 in de chip wordt opgenomen.

Het vullen van chip en reisdocument behelst twee grote activiteiten voor gemeenten:

Opname livescan bij loketten;
Opname vingerafdrukken bij loketten.
In organisatorische zin overweegt BPR loketmedewerkers te certificeren voor deze activiteiten.

Voorzover wij nu kunnen inschatten betekent het eveneens dat gemeenten hun loketten moeten verbouwen (plaatsing opnameapparatuur livescan).


Datum invoering
Tussen 1 januari 2009 en 28 juni 2009


Wat is er tot nu toe gebeurd
Eerste uitleg door BPR gegeven.


Verwachting komende periode
Initiatieven nauwgezet volgen op de aspecten:

Verbetering identiteitsinfrastructuur;
Referentiemodellen burgerzaken;
Geld;
ICT;
Opleiding;
Communicatie;
Evaluatie.
Een voorzien knelpunt zal het aspect ‘dienstverlening’ zijn. BPR heeft dit aspect vooralsnog niet meegenomen in hun calculatie.


Impact op burgerzaken
De afdelingen burgerzaken zijn verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen en uitgiften van reisdocumenten (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) van burgers.

Burgerzaken moet straks vingerafdruk gaan opnemen en documenten gaan uitreiken.


Knelpunten / aandachtspunten
Aanpassingen in fysieke loketten burger- en publiekszaken;
Nadrukkelijke aandacht in onderhandelingen met BPR voor Dienstverleningsaspecten.


Opdrachtgever/contactpersoon/website
Formele opdrachtgever:
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevrouw A. Bijleveld.
Contactpersoon voor de gemeente mevrouw M. Gonzales.

 

 

Bron: nvvb.nl