Mind Controle – Deel 1                    Ultimate Brave New World


Moderne technologieën kunnen ons brein beïnvloeden - geheime diensten en militaire organisaties hebben deze technologieën al decennia lang misbruikt

Samenvatting van: "Controlling the Human Mind” 2006

Het is mogelijk om hifi spraak in het menselijke lichaam te creëren, waardoor mensen door suggestie en psychologische beïnvloeding gestuurd kunnen worden, zonder dat zij dit weten... Dus kan het mogelijk zijn met speciaal geselecteerde tegenstanders “te praten”, op een manier die erg storend zou zijn voor hen. [1]
V.S. Luchtmacht, Nieuwe Wereld Visie: Macht over Lucht en Ruimte in de 21ste Eeuw

Het idee dat het menselijke brein gestuurd kan worden, is al jarenlang het onderwerp van onderzoek voor vele wetenschappers en psychologen. In het laatste decennium heeft dit onderzoek beduidende resultaten opgeleverd. De resultaten van het onderzoek dagen uit, zijn verrassend en worden, indien zij misbruikt worden, beangstigend.

Mensen kunnen positief worden beïnvloed door pulserende elektromagnetische velden, licht en geluidsignalen. Experimenteel onderzoek dat gedaan is met leerstoornissen, concentratiestoornissen, revalidatie technieken, drugs/alcoholverslaving en prestatieverhoging, zijn voorbeelden van een positieve aanwending ervan.

Binnen de militaire organisatie heeft men geëxperimenteerd om de prestaties van de eigen soldaten te verhogen. De mogelijkheid om de prestaties van vijandelijke troepen te ondermijnen is eveneens uitgebreid onderzocht. Het potentiële gebruik van ‘mind control’ tijdens oorlog en vrede creëert de vraag om een open discussie over het gebruik van deze revolutionaire technologieën.

Vijftien jaar geleden begon ik met het onderzoek naar prestatie verbetering van het menselijke brein. Vergeleken met nu waren de mogelijkheden die toen beschikbaar waren minimaal. Nu is het mogelijk met licht en geluid electrocraniale- en biofeedback technologie hersenonderzoek te doen.

Een Zen monnik had vroeger twintig jaar meditatie nodig, waar nu met behulp van licht, geluid en biofeedback technologie hetzelfde in korte tijd bereikt wordt.
Het is bewezen dat sommige kinderen die concentratiestoornissen hebben, door middel van deze nieuwe technologieën hun eigen geest kunnen reguleren zonder dat zij medicijnen nodig hebben. En mensen die een hersenbloeding hebben gehad revalideren sneller dan ooit met behulp van biofeedback technologie.

Onderzoek leert ons veel over beïnvloedbaarheid en de gedragsverandering die dat bij ons teweeg brengt. Vandaar dat we onszelf moeten beschermen tegen misbruik van de nieuwe technologie. De suggestibiliteit van mensen is uitgebuit door sekten, terroristen en andere mensen die hun eigen doelen willen bereiken. We worden gebombardeerd met suggestieve radio en televisie boodschappen, zonder dat wij de gevolgen daarvan bewust zijn. De kunst van suggestieve beïnvloeding van ons denken, ons gedrag en prestatievermogen is een tweesnijdend zwaard. Wordt het ten goede of ten kwade aangewend?

In de jaren ’80 en ’90 werd veel onderzoek gedaan naar de fysieke gesteldheid van de mens: het lichaam. In de 21ste eeuw zal de focus van onderzoek liggen op de geestelijke en mentale prestatie van de mens.

De nieuwe onderzoekstechnieken zijn veelbelovend wanneer zij worden aangewend voor positieve zaken, zoals scholing. Maar wie beslist wat er wordt geleerd? De controle over onze mentale functies is niet anders dan de controle over onze spieren. Leren zelf controle te hebben over onze geest zal kunnen leiden naar een productiever en voller leven. De nieuwe technologieën kunnen daarvoor zorgen. Aan de andere kant is het gevaar van misbruik net zo aanwezig. Militaire plannenmakers en justitiële beleidsadviseurs willen deze technologie in het geheim aanwenden om de ultieme ‘informatie processor’ te beïnvloeden: de mens.

MK-Ultra
Dokter Gottlieb, geboren op 3 augustus 1918, was CIA's eigen 'Dr Strangelove'. Hij was een briljante biochemicus en bedenker en leider van project ‘MK ULTRA’. Dit was een mind controle programma met behulp van drugs, ten tijde van de Koude Oorlog. MK Ultra is lang geheim gebleven en het eindigde in 1964. Een gestroomlijnde versie ervan, ook met dokter Gottlieb aan het hoofd, ging door tot 1971: MK Search. [2]

Gedurende deze periode werd veel aandacht besteed aan het Russisch onderzoek met microgolven, doel was ‘mind control’. De Amerikaanse ambassade in Moskou werd 35 jaar lang bestookt met deze golven. De Russen hadden ontdekt dat ze daarmee doelbewuste gedachtegang van mensen verstoorden.

In 1994 kwam een rapport naar buiten over MK Ultra: In de vijftiger en zestiger jaren was de CIA betrokken bij een uitgebreid programma van experimenten en psychologische testen dat de menselijke geest onderzocht onder invloed van drugs. Doel was technieken te vinden om het menselijke gedrag te beïnvloeden. De uitkomsten moesten worden ingezet voor contraspionage en andere geheime operaties.

In 1973 werden vele bestanden over de studie naar het menselijke gedrag van MK Ultra met opzet vernietigd. In 1977 werden andere bestanden over Mk Ultra bij toeval gevonden, omdat zij niet op de goede plek waren gearchiveerd. In deze documenten werden 150 subprojecten van MK Ultra beschreven die gefinancierd waren door de CIA. Ook Amerika onderzocht de gevolgen van microgolven op de mens.

MK Ultra sloot zijn deuren in 1964, maar een gedeelte van de research werd overgenomen door ‘The Office of Research and Development’ (ORD). De CIA werkte nauw samen met het leger en deed experimenten met LSD. Terwijl project MK Ultra startte in 1953, in samenwerking met het leger, schreef Minister van Defensie Wilson ethische richtlijnen uit over menselijke experimenten….

De CIA deed experimenten bij mensen die daarover niet geïnformeerd werden. Zij werden gebruikt als onwetende proefkonijnen. Toen Frank Olson, chemicus van het leger, door zelfdoding overleed, werd pas later duidelijk dat hij een week voor zijn zelfmoord als experiment LSD had geslikt. Daarna werd een waarschuwend intern memo rondgestuurd.

Toen in 1963 de inspecteur generaal in een rapport schreef dat onwetende mensen niet meer gebruikt mochten worden als proefkonijnen, gaf het hoofd van de afdeling planning (later directeur CIA), Richard Helms de directe opdracht door te gaan met geheime drugs experimenten op mensen, om de Russen voor te blijven.
Helms schreef de beoogde beëindiging van de testen op onwetende mensen toe naar het hoge risico van verlegenheid over de hele situatie, evenals het 'morele probleem'. 'Wij hebben geen antwoord op de morele kwestie'." [4]

Ze wisten de antwoorden op de morele kwestie wel, maar ze besloten deze te negeren, de rapporten te vernietigen en de ontdekking ervan te voorkomen door te schermen met de nationale veiligheid. Er is nooit verantwoordelijkheid genomen voor de schade aangedaan aan onwetende burgers.

Mind oorlogen
 “Voor het eerst in 500 jaar is er een wetenschappelijke revolutie mogelijk, vergelijkbaar met de Renaissance en de Verlichting, die de mens in gebieden brengt die veel gevolgen zullen hebben voor de toekomst.” [5] Een van deze gebieden is mind controle.
Het volgende komt uit het militair rapport: “De Informatie Revolutie en de toekomst van de Amerikaanse Luchtmacht”, door kolonel John. A. Warden III, USAF.

“We hebben op dit moment te maken met drie revoluties die tegelijkertijd en wereldwijd plaatsvinden. De eerste is de geopolitieke revolutie. Er is maar één wereldmacht, en deze dominante positie geeft vele mogelijkheden, helaas kan dit ook een valstrik betekenen. Niemand kan ons adviseren hierin. Sinds Rome is dit niet meer voorgekomen.

De tweede revolutie is de informatie revolutie. Het is niet alleen de creatie van nieuwe ideeën en technologieën, maar vooral de exponentiële groei in de snelheid van informatieverspreiding die van buitengewoon belang is. Deze informatierevolutie heeft een ontzagwekkende uitwerking op concurrentie. Vroeger kon iemand 5 jaar profiteren van een nieuwe ontdekking, tegenwoordig kun je blij zijn als je vijf weken het monopolie hebt. Succes heeft diegene die een nieuw idee direct kan exploiteren – gebruik het of verlies het.

De derde revolutie is ietwat complexer, het is de militairtechnologische revolutie.
Voor de eerste keer kunnen we op een conceptueel andere manier oorlogvoeren. Wij kunnen nu “parallelle” oorlogen voeren. In het verleden hebben de beperkte communicatie en wapentechnologie, voornamelijk wapennauwkeurigheid, ons beperkt. We zullen in de toekomst op verschillende fronten oorlog kunnen voeren. We zullen te maken krijgen met de (vijandige) bevolking van de landen waar wij gekozen hebben voor de inzet van niet-dodelijke wapens. Tactische oorlogvoering heeft daar onze voorkeur. Agenten kunnen daar akoestische velden, optische velden, elektromagnetische velden en combinaties met elektromagnetische velden en biologische processen gebruiken.

Vóór het midden van de 21ste eeuw zal een feitelijke explosie van kennis in de neurowetenschappen ontstaan. Wij zullen een helder begrip hebben over hoe het menselijke brein werkt, hoe het de verschillende functies van het lichaam controleert en hoe het kan worden gemanipuleerd (zowel positief als negatief).

Men kan zich de ontwikkeling en output van elektromagnetische energiebronnen voorstellen, die men kan koppelen aan het menselijke lichaam. Bewegingen van de spieren en emoties (en dus acties) kunnen worden voorkomen of gestimuleerd, elektromagnetisme kan slaap opwekken, suggesties uitzenden en zowel het korte termijn als lange termijn geheugen beïnvloeden. Deze technologie zal de deur openzetten voor de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen die in een gewapend conflict toegepast kunnen worden, of in situaties van terreur en bij trainingen. Nieuwe wapens zullen de gelegenheid bieden om controle te hebben over tegenstanders zonder toevlucht te hoeven nemen tot het doden van die tegenstanders. Dit zal een beduidende verbetering in de capaciteit van onze speciale operatiemacht betekenen.

Het is mogelijk om hifi spraak in het menselijke lichaam te creëren, waardoor mensen met suggestie en psychologische beïnvloeding gestuurd kunnen worden, zonder dat zij dit door hebben. Wanneer een microgolf in de gigahertz frequentie op het menselijke lichaam afgestuurd wordt, treedt er een heel kleine temperatuurstoring op. Dit wordt met een plotselinge uitbreiding van het enigszins verwarmde weefsel geassocieerd. Deze uitbreiding is snel genoeg om een akoestische golf te produceren. Het zou mogelijk moeten zijn een intern akoestisch veld in het 5–15 kilohertz bereik te creëren, dat hoorbaar is. Dus kan het mogelijk zijn met speciaal geselecteerde tegenstanders “te praten”, op een manier die erg storend zou zijn voor hen.

We zullen gaan begrijpen hoe onze vaardigheden ingeprent worden en hoe deze kunnen worden teniet gedaan. Het vooruitzicht om een 'was daar—ken ik al' basiskennis te implanteren, kan een revolutionaire verandering teweegbrengen in onze benadering van gespecialiseerde training. Hoe dit kan worden gedaan of zelfs wanneer het kan worden gedaan zijn onbekend [sic]. Het succes hiermee zou de geest doen terugschrikken"! [6]

Het bovenstaande rapport was een voorspelling voor de jaren 2020. De realiteit is, dat deze technologieën al bestaan en er zijn een aantal patenten in de literatuur bekend die duidelijk de mogelijkheden beschrijven. Dit onderzoek is niet nieuw, maar gaat terug naar de jaren ‘50. "Een nieuwe klasse van wapens, gebaseerd op elektromagnetische velden, is aan het militaire wapenarsenaal toegevoegd. De C3I [Bevel, Controle, Communicatie en Inlichtingen] doctrine groeit en breidt zich uit. Het zou kunnen betekenen dat het leger volledig de geest van de burgerbevolking gaat controleren". [7]

Het mikken op de burgerbevolking door het leger is een beduidende ommekeer. In het verleden probeerde het leger door het geven van echte informatie anderen te overtuigen, in plaats van met opzettelijke misleiding en manipulatie de bevolking voor zich te winnen.
"Door hen aan pulserende microgolven bloot te stellen krijgen mensen te maken met zoemen, klikken of sissen. Men kan ook intelligente spraak creëren. Om deze techniek voor militaire toepassingen te gebruiken, moet er kennis over de basisprincipes worden ontwikkeld. Dan kan deze techniek worden ingezet voor camouflage of misleiding. Ook de veiligheidsfactor van de microgolfblootstelling moet worden bepaald". [8]

Experimenten hebben bewezen "dat door elektrische stimulatie van specifieke gebieden van de hersenen bewegingen, sensaties, emoties, verlangens, ideeën en andere psychologische fenomenen worden gestimuleerd of gewijzigd. Deze feiten hebben het klassieke filosofische idee veranderd dat de geest buiten experimenteel bereik is". [9]

De eerste wijdverspreide belangstelling in het onderwerp ‘mind controle’ in militaire denktanks kwam na de Koreaanse Oorlog, toen teruggekeerde krijgsgevangenen beduidende gedragsveranderingen tentoonstelden. In 1956 werd in het Amerikaanse Record van het congres geschreven: "Rapporten over de behandeling van Amerikaanse krijgsgevangenen in Korea hebben tot enkele populaire misvattingen over hersenspoeling geleid. De eigenlijke "hersenspoeling" is een verlengd psychologisch proces, ontworpen om geloof en concept van het individu uit te vegen en door nieuwe te vervangen. Om succesvol te zijn, is vereist dat, onder andere, het individu volledig van de normale omgeving wordt geïsoleerd. Wij vinden hersenspoeling een onethische praktijk". [10]
 
De positie die het leger innam tegenover ethiek is veranderd toen zij meer capaciteiten kregen op psychologisch gebied. "Psychologische oorlogvoering wordt meer en meer belangrijk voor de VS wanneer zij deelnemen aan vredesoperaties. Militair ontwerper Holmes: 'Het is erg belangrijk dat wij technologisch superieur blijven. ". [11]

"De mensheid staat op de rand van een psychotronische oorlog, met de geest en lichaam als focuspunten” volgens een Russisch artikel. [11a]
Deze "psychotronische" wapens mikken op de menselijke psyche om die te beïnvloeden en te veranderen. Het doel is zintuiglijke verwarring te stichten om de signalen die normaal het lichaam in evenwicht houden te vernietigen.

Binnen het Ministerie van Defensie van de VS (S-3600.1, 9 december 1996), wordt gesproken over de "informatie oorlog". Het menselijke lichaam is een soort data processor, dat ingezet kan worden door manipulatie met verkeerde informatie. De "gegevens" die het lichaam ontvangt van uiterlijke bronnen, zoals elektromagnetische of akoestische energiegolven, of creëert door interne eigen elektrische of chemische stimuli, kan worden gemanipuleerd. [12]

In 1969 werd al op een veel grotere schaal over geestcontrole nagedacht, door de wetenschapadviseur van President Johnson: Gordon J.F. Macdonald, een geofysicus die zich gespecialiseerd had in oorlogvoering. Hij schreef dat nauwkeurige en regelmatige, kunstmatig opgewekte slagen 'konden leiden tot betrekkelijk grote macht over gebieden van de aarde waar men op mikte ... Op deze manier kon men een systeem ontwikkelen dat de prestaties van een groot gedeelte van de bevolking in van te voren bepaalde gebieden over een lange periode schade kon toebrengen. [13]

Vandaag de dag kan men door het gebruik van bepaalde systemen die de ionosfeer stimuleren, een pulserend signaal produceren dat, normale hersenfuncties zal opheffen. Door de opheffing van de natuurlijke hersengolven kunnen chemische reacties optreden die de emotionele staat van de mensen in het getriggerde gebied zal veranderen.
 
Verborgen boodschappen en het commerciële gebruik
Een van de gebieden waar deze nieuwe technologie wordt gebruikt, is de detailhandel. Japanse winkeliers spelen CD'S met verborgen berichten om de impulsen van het groeiende aantal winkeldieven in te tomen. De Geest Controle CD’S bevatten een soundtrack van populaire muziek, met onhoorbare gecodeerde boodschappen in zeven talen, die ze waarschuwen dat diefstal aan de politie zal worden gerapporteerd". [14]

Een aantal ingewikkelde apparaten zijn al ontwikkeld om gedrag te beïnvloeden en patenten zijn ervoor toegekend. [15,16,17,18] Ze kunnen als volgt worden samengevat: ze zijn ontwikkeld om verborgen boodschappen in videobeelden of geluidsbanden over te brengen. De bewuste geest zal niet weten wat er aan de hand is, en de ontvanger zal handelen naar wat hij onbewust hoort. Hoewel deze technologieën voor persoonlijk gebruik worden ontwikkeld en als veiligheidsmaatregel worden verkocht, zijn de mogelijkheden voor misbruik door de commerciële wereld waar de berichten "koop, koop, koop", "drink meer, maak je geen zorgen" of een ander zelfverrijkende leuze kunnen zijn. Zouden deze systemen moeten worden gereguleerd? Door wie en onder welke condities?

Nieuwe standaarden voor een herinnering
Het is alleen in Nevada mogelijk om als getuige hypnose te ondergaan en daarna een verklaring af te leggen. Vanaf 1 oktober 1997 kunnen civiele en strafzaak rechtbanken een hypnotisch opgefriste getuigenis aanhoren, zolang de getuige, indien een minderjarige, de toestemming heeft van zijn verzorgers. De persoon die de hypnose verricht moet een ‘in overeenstemming met 641B van Nevada Statuut’ hypnotiseur zijn. [19]

Deze kwestie zal zeker complex worden wanneer de dag komt dat het mogelijk is een herinnering volledig te veranderen, wat dan? Hoe zullen wij dan kunnen scheiden wat echt gebeurd is en wat niet? De nieuwe technologie zal eerst moeten worden onderzocht voor er wetten kunnen worden aangenomen die misbruik kunnen tegengaan. Hoe lang heeft het de rechtbank niet gekost om hypnotherapie te herkennen als geldige wetenschap? Wij zijn hoopvol dat wij niet zo lang zullen moeten wachten op justitie om het initiatief te nemen om deze kwesties aan te spreken.

Effecten op het gehoor
De vragen die in dit onderdeel naar voren komen reiken ver. Is het echt mogelijk om een signaal naar het hoofd van een ander persoon te zenden, van een afstand, die specifieke geluiden, stem of andere informatie overbrengt? Is het echt mogelijk een geluid over te brengen op een aangewezen persoon, en dat die persoon een "stem in het hoofd" hoort die niemand anders kan horen? Is het mogelijk de emoties van een persoon te veranderen door verre elektromagnetische apparaten? Het antwoord op elk van deze vragen is een welluidend "Ja"!

De wetenschap is de meest optimistisch voorspellingen voorbijgestreefd. Militaire literatuur bewijst dat dit mogelijk is. Een serie van experimenten, patenten en onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat deze technologie bestaat. Toen ik als getuige aanwezig was bij het Europese Parlement in 1998, demonstreerde ik tot verbazing van alle aanwezigen een dergelijk apparaat. Het apparaat vereiste lichamelijk contact en was bijna veertig jaar oud. Dit gebied van onderzoek is erg belangrijk omdat het een ultiem wapen van controle is: de macht om informatie rechtstreeks in de hersenen te plaatsen zonder de normale filterende mechanismen toe te laten.

In 1995 passeerde het door het Amerikaanse Ministerie van Defensie "Communicatie via het Microgolf Auditief Effect; SBIR Contract Nummer: F41624-95-C-9007". De beschrijving van deze technologie, die voor rechtstreekse communicatie met militair personeel zou worden gebruikt, wordt als volgt omschreven: " Een vernieuwende en revolutionaire technologie die Radiofrequentie (RF) communicatie aanbiedt. De haalbaarheid is bevestigd door lage frequentie laboratorium testen en door hoge frequentie radio transmitters. Toepassingen op het gebied van zoektocht en redding, veiligheid en speciale operaties zijn talrijk ". [20]

De haalbaarheid werd niet alleen gedemonstreerd in het laboratorium maar ook in het veld. Tijdens de Golfoorlog hebben wij altijd gedacht dat de Irakezen in massa de strijd opgaven wegens nieuwe "niet dodelijke" systemen, die angst of meer creëerden. Ons onderzoek onthulde rapporten die onze verdenkingen bevestigen. "Samen met gebeden van de Koran werd door een psychologische techniek geweldige angst in de geest van de Irakese soldaat geplant. ” [21]

Het lijkt erop dat dit echt gebeurd is, nu meer en meer bekend wordt over ‘mind-control’ wapens. Volgens verklaringen van gevangengenomen en gedeserteerde Irakese soldaten voelden zij zich gedemoraliseerd. Dit is het eerste bekende militaire gebruik van de nieuwe technologie, met onbewuste boodschappen door ultrahoge frequentie 'Stille Geluiden' of 'Stille Subliminalen'." [22]

Het gebruik van nieuwe technieken bracht meer teweeg dan alleen angst. Misschien zijn er zwaardere generatoren aan te pas gekomen, de wereld kon zien dat er hoofdpijnen, neusbloedingen, misselijkheid en desoriëntatie optraden.
De vraag is ook, gebruiken ze deze techniek nog steeds om de bevolking in een soort van elektronisch concentratiekamp te houden?
Is dit de manier van moderne regeringen om ‘schurk’ naties te onderdrukken?

De ontwikkeling van de technologie volgde een spoor dat rond 1960, op het toppunt van de Koude Oorlog, begon. In 1961 schreef Dr. Allen Frey: "Onze gegevens duiden aan dat het menselijke auditieve systeem elektromagnetische informatie van het radiofrequentie (RF) spectrum kan beantwoorden. De reactie is ogenblikkelijk en gebeurt al met lage frequenties, zonder dat er biologische schade optreedt. [23]

Deze waarneming had ongelofelijke gevolgen omdat het betekende dat een laag RF bereik een geluid binnen de hersenen van een persoon kon creëren, waarvan men eerder dacht dat het ‘te klein om beduidend te zijn’ was. Later dat jaar werd een patent gegeven aan Henry K. Puharich en Joseph L. Lawrence: "De huidige uitvinding wordt gebruikt om hulpmiddelen voor slechthorendheid te ontwikkelen, door de uitzending van gezonde signalen door de dentale structuur te bewerkstelligen en aangezicht zenuwen van de gebruiker te leiden". [24]

Dit apparaat produceerde een signaal dat in de hersenen zou kunnen worden gehoord, door een trilling aan het bot in het binnenoor over te brengen, waar het via de zenuwen aan de hersenen werd doorgegeven. Puharich ging door met onderzoeken langs deze lijn, en ontving een nieuw patent in 1965. [25]
Hier was nog een fysiek contact nodig met de mens.

Dr. Allan Frey ging verder en hij ontwierp een radiozender die geluid op een afstand kon creëren. "Met bijzonder lage frequenties van elektromagnetische energie, konden geluiden in dove en niet-dove mensen gecreëerd worden. [26]
Wat hier gebeurde was de eerste poging om het brein van een mens "af te stemmen" zoals "afstemmen" op een radiostation gebeurd. Dezelfde energie werd gebruikt; het was alleen een andere frequentie met een kleine trilling (aanpassing) op de golf die het signaal bezorgde.

In 1968 kreeg G. Patrick Flanagan een patent voor een apparaat dat ook lichamelijk contact met de huid van het onderwerp vereiste. "Deze uitvinding heeft betrekking op elektromagnetische prikkeling van het zenuwsysteem van een zoogdier. Het is een apparaat dat het zenuwstelsel opwekt en een persoon zal bewust zijn van de informatie die wordt overgebracht". [27]

Deze uitvinding was verschillend in die zin, dat dit apparaat een helder, hoorbaar signaal door het zenuwstelsel naar de hersenen stuurde. Het apparaat zou overal op het lichaam kunnen worden geplaatst en een heldere stem of muziek zou in het hoofd klinken. Dit bijzondere apparaat was eigenlijk al in de late jaren ‘50 uitgevonden. Het had jaren geduurd om patentinspecteurs te overtuigen dat het werkte. Het patent werd pas toegekend na de demonstratie op een dove werknemer van het Amerikaanse Patent Kantoor.

In 1972, werd een tweede patent toegekend aan G. Patrick Flanagan, nadat hij sinds 1968 door het leger tegengewerkt was. Dit apparaat was nog veel efficiënter in spraak overdracht. [28] Het resultaat was een helder en begrijpelijk geluid.

Einde deel 1

Over de schrijver
Nick Begich, arts, directeur van The Lay Institute on Technologies, Inc., een non profit organisatie in Texas (www.layinstitute.org). Hij is uitgever en mede-eigenaar van Earthpulse Press Inc in Alaska. Hij is twee maal gekozen tot president van de Federatie van Leraren en de federatie van Onderwijs. Hij is een onafhankelijk onderzoeker van wetenschap, techniek en politiek. Hij schreef vele artikelen over wetenschap, politiek, gezondheid en educatie.
Met Jeane Manning heeft hij ‘Angels don’t play with HAARP’ geschreven over de vooruigang van Tesla technologie. Met James Roderick schreef hij ‘Earth Rising I– The revolution’ en ‘Earth Rising II – The betrayal of science’.
Contact zoeken met Dr. Begich kan via zijn website www.earthpulse.com.

Noten
1. US Air Force, New World Vistas: Air and Space Power for the 21st Century – Ancillary
Volume, Scientific Advisory Board (USAF), Washington, DC, Document #19960618040, 1996, pp. 89-90. EPI402
2. Foster, Sarah, "Cold War legend dies at 80: Famed as CIA's real-life 'Dr Strangelove'", Worldnetdaily, March 9, 1999. EPI279
3. Reppert, Barton, "The Zapping of an Embassy: 35 Years Later, The Mystery Lingers", AP, May 22, 1988. EPI1112
4. Advisory Committee Staff, Committee on Human Radiation Experiments, Methodological
Review of Agency Data Collection Efforts: Initial Report on the Central Intelligence
Agency Document Search, June 27, 1994. EPI579
5. Petersen, John L., The Road to 2015: Profiles of the Future, Waite Group Press,
1994, ISBN 1-878739-85-9. EPI849
6. USAF, New World Vistas, ibid.
7. US EPA, Summary and Results of the April 26-27, 1993 Radiofrequency Radiation
Conference, Volume 2: Papers, 402-R-95-011, March 1995. EPI728
8. Oscar, K.J., "Effects of low power microwaves on the local cerebral blood flow
of conscious rats", Army Mobility Equipment Command, June 1, 1980. EPI1195
9. Delgado, José M.R., Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society,
Harper & Row Publishers, New York, 1969. EPI850
10. US Senate, Communist Interrogation, Indoctrination and Exploitation of American
Military and Civilian Prisoners, Committee on Government Operations, Subcommittee on
Investigations, 84th Congress, 2nd Session, December 31, 1956. EPI1131
11. Cooper, Pat, "US Enhances Mind Games", Defense News, April 17-23, 1995. EPI1154
11a. Chernishev, I., "Can Rulers Make 'Zombies' and Control the World?", Orienteer, February 1997, pp. 58-62.
12. Thomas, Timothy L., "The Mind Has No Firewall", Parameters, vol. XXVIII, no. 1,
Spring 1998. EPI525
13. Brzezinski, Zbigniew, Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era,
Viking Press, New York, 1970. EPI787 14. McGill, Peter, "'Mind Control Music'
Stops Shoplifters", The Sydney Morning Herald, February 4, 1995. EPI95
15. US Patent #4,777,529, October 11, 1988, "Auditory Subliminal Programming System";
Inventors: Schultz et al.; Assignee: Richard M. Schultz and Associates, Inc. EPI265
16. US Patent #4,395,600, July 26, 1983, "Auditory Subliminal Message System and
Method"; Inventors: Lundy et al. EPI264
17. US Patent #5,134,484, July 28, 1992, "Superimposing Method and Apparatus Useful
for Subliminal Messages"; Inventor: Willson, Joseph; Assignee: MindsEye Educational
Systems, Inc. EPI290
18. US Patent #5,270,800, December 14, 1993, "Subliminal Message Generator"; Inventor:
Sweet, Robert L. EPI288
19. Hall, E. Gene, "Watch Carefully Now: Solving Crime in the 21st Century", Police,
June 1999, vol. 23, no. 6. Source: NLECTC Law Enforcement & Technology News Summary, June 17, 1999. EPI944
20. US Department of Defense (awarding agency), "Communicating via the Microwave
Auditory Effect", SBIR Contract Number F41624-95-C-9007. EPI277
21. ITV News Bureau, "A Psy-Ops Bonanza On
The Desert", 1991, http://www.mindspring.com/~silent/xx/daisy.htm. EPI568
22. ITV News Bureau, "High Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle
East", 1991, http://www.mindspring.com/~silent/xx/news.htm. EPI567
23. Frey, Allan H., "Auditory System Response to Radio Frequency Energy",
Aerospace Medicine, December 1961, vol. 32, pp. 1140-1142. EPI370
24. US Patent #2,995,633, August 8, 1961, "Means for Aiding Hearing"; Inventors:
Puharich et al. EPI256
25. US Patent #3,170,993, February 23, 1965, "Means for Aiding Hearing by Electrical
Stimulation of the Facial Nerve System"; Inventors: Henry K. Puharich and Joseph L.
Lawrence. EPI1119
26. Frey, Allan H., "Human Auditory System Response to Modulated Electromagnetic
Energy", Journal of Applied Physiology 17(4):689-692, 1962. EPI544
27. US Patent #3,393,279, July 16, 1968,   "Nervous System Excitation Device";
Inventor: Flanagan, Gillis Patrick; Assignee: Listening Incorporated. EPI261
28. US Patent #3,647,970, March 7, 1972, "Method and System of Simplifying Speech
Waveforms"; Inventor: Flanagan, Gillis P.
Auteur: © Nick Begich, arts 


Met dank aan: Nexus Magazine, Jaargang13, Nummer 2