Bilderberg, Google en G8: nieuw mondiaal belastingstelsel in de maak

 

Global Research, 28 mei 2013
De jaarlijkse Bilderberg Conferentie zal dit jaar van 6 tot 9 juni plaatsvinden, ten noorden van Londen in Groot-Brittannië. 's Werelds politieke en zakelijke elite ontmoet elkaar daar achter gesloten deuren, bespreekt het toekomstig mondiaal beleid en de daaruit voortvloeiende strategie.

Sommige agendapunten zijn inmiddels duidelijk geworden. Iedereen krijgt ermee te maken, niet alleen de grote multinationals, zoals Google, maar elk bedrijf op deze planeet.

De Bilderberg Conferenties zijn de afgelopen jaren geleidelijk gedwongen om meer in de openbaarheid te treden. De alternatieve media kwam begin 2013 naar buiten met het verkeerde bericht dat de Bilderberg Conferentie zou worden gehouden in het Westfield Marriot Hotel in Chantilly, Virginia.

Twee maanden na deze aankondiging werd bekend gemaakt dat de bijeenkomst zou plaatsvinden op zo’n 30 minuten rijden van Londen, in het Grove Hotel te Hertfordshire.

Men verwacht een mediacircus. Vorig jaar werd aangekondigd dat naast de officiële bijeenkomst een 'Bilderberg Fringe' festival zou worden georganiseerd. Hier zullen zeker duizenden feestvierders, gewone pers en alternatieve media op af komen.  

Correspondent van de American Free Press, Jim Tucker, de man die de Bilderbergclub bekend heeft gemaakt bij het grotere publiek, zal er niet bij zijn; Tucker is op 24 april j.l. overleden.

 Foto: Grove Hotel in Hertfordshire, Noord London

Wat zijn eigenlijk de agendapunten dit jaar? Welke onderwerpen gaat de geheime trans-Atlantische stuurgroep bespreken?

Google is op dit moment in Engeland in een strijd verwikkeld over achterstallige belastingen en  politieke commentatoren pleiten voor een nieuw systeem van mondiale belastingen. Dit onderwerp is uitgegroeid tot het belangrijkste onderwerp van discussie in tal van mondiale topconferenties die plaatsvinden in mei en juni van dit jaar.

Conferentie Google: Google nodigt de slimste mensen uit in de ‘Big Tent ‘

Afgelopen week werd door Google een mondiale conferentie gehouden op precies dezelfde locatie, waar de Bilderberg Conferentie moet gaan plaatsvinden, het Grove Hotel in Hertfordshire. De parallellen met Bilderberg zijn opvallend, ze hebben dezelfde gasten, dezelfde locatie, dezelfde huisregels en dezelfde belangen.

 Big Tent bijeenkomst

Google's 'Zeitgeist' mondiale topconferentie of het 'Big Tent’ evenement, is een soort van digitale versie van het Wereld Economisch Forum te Davos, waarbij de slimste mensen worden uitgenodigd om nieuwe grootse ideeën te delen, waar debatten worden gevoerd en waar men naar speeches kan luisteren van coryfeeën als Bill Clinton (Bilderberg lid), de Britse minister George Osborne, de Britse Labour Party partijleider Ed Miliband en andere beroemdheden, waaronder Stephen Hawking.

Zowel Osborne als Miliband zijn als politici de publieke tegenstanders van de (belastingperikelen van) Google.  Gedurende de conferentie van Google zijn zij VIP gasten.

De deelnemers van de Big Tent bijeenkomst van Google moeten zich aan de ‘Chatham House Rules’ (huisregels) houden, d.w.z. wat wordt besproken en wat wordt gezegd moet geheim blijven.

Andere gasten van het Google evenement zijn voormalige Amerikaanse procureur-generaal en juridisch brein van Bush: Alberto Gonzales, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken: Hillary Clinton, Alec Ross: “innovatie adviseur”, de belangrijkste adviseur van Poetin: Arkady Dvorkovich en de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken: Carl Bildt (Bilderberg Conferentie deelnemer 2006-2012).

Het gastenprofiel van de internationale bijeenkomst van Google en die van Bilderberg heeft een ongelooflijk grote overlap. Daaruit blijkt dat het menens is met de uitgesproken ambitie van Google, wereldwijd nummer één worden, niet alleen wat betreft de eigen plaats in het eigen marktsegment, maar ook wat betreft het culturele en politieke leven. De realiteit is, dat Google bijna klaar is om bijna elk aspect van ons leven te beheersen - onze communicatie, ons werk, ons sociale leven en zelfs onze geschiedenis.

Bilderbergs digitale tycoons

Bij de Bilderberg Conferentie worden de laatste jaren steeds vaker digitale tycoons en kopstukken uit de wereld van de sociale media uitgenodigd. Microsoft-topman Craig Mundie (aanwezig bij Bilderberg Conferenties 2006-2012) en CEO van Google Eric Schmidt (aanwezig bij Bilderberg Conferenties 2007-2011)  hebben belangrijke posities ingenomen in  bepaalde stuurgroepen van Bilderberg.

 Peter Thiel 

Een van de sleutelfiguren is Peter Thiel, directeur van investeringsfonds Clarium Capital. Thiel maakte zijn fortuin als oprichter van Paypal dat werd verkocht aan Ebay en als een van de eerste investeerders in Facebook, LinkedIn en Friendster. Momenteel heeft hij een belang van 2,5 procent in Facebook. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 3 miljard dollar. Thiel werd in 2011 gepromoveerd tot voorzitter van een Bilderberg comité. Zijn invloed is uitgebreid van de digitale online industrieën tot de politiek in de VS. Hij steunt o.a. Senator Rand Paul.

Nieuwe ‘Google belastingregels’ in de maak

Google’s strijd over belastingregels, Google’s conferentie en de komende Bilderberg Conferentie komen allemaal samen en dat is geen toeval. De leiders in Engeland hebben in de media openlijk flink uitgepakt tegen de zonden die Google zou hebben begaan.  

Twee weken geleden brak een grote ruzie uit tussen Downing Street Nr. 10 en Google. Google's Matt Brittin werd flink aangepakt door het Commons Accounts Committee en haar voorzitter Margaret Hodge, die Google beschuldigde van criminele belastingontduiking, door middel van een doolhof aan offshore-entiteiten. Zowel premier David Cameron als kanselier George Osborne beschuldigden Google luidkeels “immoreel bezig te zijn”.

Google heeft in 2011 in Engeland maar € 6 miljoen aan belasting betaald, van een omzet van € 3 miljard. Google's Peter Baron laat weten dat het volledig in overeenstemming is met de Britse wetgeving. Google heeft niets illegaals gedaan.

Google is zeer machtig. Iedereen maakt op de een of andere manier gebruik van diensten van Google. Hun naamsbekendheid en geld koopt invloed in Groot-Brittannië en overal in de wereld. Het is dus twijfelachtig te geloven dat de arm van de Britse politiek sterker is dan die van Google.

Achter de schermen zitten de top van zowel Google als de politieke elite van Groot-Brittannië aan dezelfde ronde tafel. Als lid van de Bilderberggroep worden daar de 'grote ideeën' niet alleen besproken, maar ook uitgewerkt en voorgekauwd  in uit te voeren beleid.

Terwijl in het openbaar wordt geruzied zitten Brits politicus George Osborne en Google CEO Eric Schmidt – beiden gecommitteerde Bilderberg leden vanaf 2006 – naast elkaar tijdens de bijeenkomsten van Google en Bilderberg.

  George Osborne

George Osborne valt Google publiekelijk aan, maar is privé VIP gast van Google CEO Schmidt.

Dus, drie weken voor het begin van de Bilderberg conferentie, vier weken voor de Groep van Acht of G8, het intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande staten die jaarlijks bijeenkomen, wordt in Engeland een publiekelijke poppenkast-ruzie gehouden, waaruit blijkt dat de wereld behoefte heeft aan een nieuw wereldwijd belastingsysteem voor multinationals en andere bedrijven.

In een Britse krant (UK’s Independent newspaper ) beschrijft politiek commentator Ben Chu het als volgt:

De waterval aan onthullingen over belastingontduiking in de afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat multinationals heel veel zaken doen in Engeland en toch bijna geen vennootschapsbelasting betalen en bijdragen aan de staatskas. Dat heeft wijdverspreid protest uitgelokt.

Nationale overheden zouden moeten proberen een einde te maken aan deze schandelijke manier van “schuiven met winsten”, maar een meer mondiale benadering is een goede tweede oplossing.

Een overeenkomst tussen alle regeringen van de wereld, waarna de winsten van de multinationale ondernemingen gezamenlijk belast gaan worden en de opbrengst verdeeld, zou een “natuurlijke” oplossing zijn. Het binnengekomen geld zal eerlijk  verdeeld moeten worden, gebaseerd op de hoeveelheid zaken die een bedrijf in ieder land heeft gedaan, wat moet blijken uit de omzet en het aantal werknemers.

Mondiale belasting betekent een mondiale regering

Is de belastingontduiking van Google het Paard van Troje waardoor de wereld mondiale belastingwetten door de maag krijgt gesplitst? Misschien.

Zal de Bilderberg elite dit moment van “crisis” gebruiken om een systeem van mondiale  belastingen op te tuigen? Waarschijnlijk.

Als het idee bijval vindt gedurende de Bilderberg Conferentie van juni, zal het plan dan worden goedgekeurd gedurende het intergouvernementeel forum van acht, de G8? Heel waarschijnlijk!

Voorstanders van mondiale belastingen hebben het er niet over dat een globaal fiscaal systeem een wereldregering nodig heeft om het in te stellen en te beheren. Ja, je hoort het goed: wereldwijde belastingheffing = een wereldregering.

Het zou naïef zijn te denken dat belasting kan worden geheven zonder dat er een regering achter zou staan. De realiteit is dat mondiaal erkende bestuursorganen lang geleden al hun stappen hebben gezet.

UK Column redacteur Mike Robinson: "Ik denk dat de embryonale mondiale instituten al bestaan, we zullen zien dat naarmate de tijd vordert zij meer en meer echt 'werk' te doen krijgen. De vennootschapsbelasting innen zal duidelijk maar een van deze taken zijn".

Uit de geschiedenis blijkt een ding: dat de rijkste mensen/corporaties consequent alle internationale fiscale achterdeurtjes benutten, ze doen niet anders.

Wat commentatoren als Ben Chu en anderen voorstellen zal uiteraard gemakkelijker te handhaven zijn bij kleine en middelgrote bedrijven en bij individuele zakenmensen – die hebben allemaal significant minder politieke invloed (en krijgen geen uitnodigingen voor een Google Big Tent of Bilderberg Conferentie) dan de Googles en Facebooks van deze wereld.

Na de Bilderberg Conferentie: de G8 Summit

Na de bekrachtiging van Bilderberg's 2013 agenda van 6 – 9 juni, is de volgende stap deze dezelfde agenda te verspreiden onder de staatshoofden van de G8. Dit jaar wordt de G8-top gehouden op 17 en 18 juni op het golfresort Lough Erme in Fermanagh in Noord-Ierland.

Het nieuwe plan voor Google zal al hoog op de agenda staan voor David Cameron en George Osborne bij de G8-top, waar ook wereldleiders als Barack Obama en Vladimir Poetin hun opwachting doen. Van de Britse regering wordt verwacht dat zij een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het nieuwe mondiale belastingstelsel. Zij dienen publiekelijk te pleiten voor nieuwe  internationale belastingnormen, die ervoor zorgen dat multinationals de belasting betalen die zij verschuldigd zijn.

De G8 bijeenkomst in Noord-Ierland zal de grootste politieoperatie uit de geschiedenis zijn, met 8.000 mannen en vrouwen uit de omliggende provincies, Engeland en Wales, allen opgesteld om de veiligheid te garanderen van een top, die is uitgegroeid tot een bijeenkomst voor de wereldwijde regering.

Eerdere pogingen om een wereldwijd belastingstelsel in te voeren

Het instituut dat de inning van mondiale belasting zou kunnen uitvoeren bestaat al, de Wereldbank. In 2009 werd tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen al een werkmodel onthuld. Afgevaardigden spraken over een plan voor een wereldwijde koolstofbelasting die zou worden ingenomen en verdeeld door de Wereldbank. De armere ontwikkelingslanden zouden het grootste deel van de rekening voor dit plan op hun bord krijgen, terwijl de rijkere landen niets hoefden te betalen. Op het laatste moment werd het plan verijdeld, dankzij een lek van de tekst in Denemarken . Nog zo’n voorstel voor wereldwijde belasting werd in 2011 geuit door de Occupy Beweging, met de oproep tot belasting op financiële transacties, of een globale "Robin Hood Belasting".

Een zeer reëel gevaar bestaat dat het internationale bankwezen met de uitwerking van dit soort plannen steeds meer macht krijgt. Dat brengt ons terug naar dit nieuwe wereldwijde voorstel voor de “Google” belasting, wat uiteindelijk leidt tot de vraag: wanneer zullen hun zij hun structuur voor de wereldwijde regering onthullen?

Het wereldwijde collectief dienen

Iedereen die nationale soevereiniteit belangrijk vindt moet zich zorgen maken over het mogelijke plan voor een mondiaal belastingsysteem. Wanneer het geld collectief wordt geïnd en op een eerlijke manier moet worden verdeeld over alle landen is er sprake van mondiaal collectivisme, is er sprake van communisme.

Net als door de creatie van de EU worden er dan nieuwe rekeningen uitgeschreven; en zijn het de EU lidstaten die deze moeten betalen, voor de burgers is er gewoon weer een meester bijgekomen die moet worden gediend.

Dit soort onderwerpen worden achter gesloten deuren besproken en uitgewerkt.

Hierover kan door de inwoners van soevereine landen niet worden gestemd, democratie kan men het niet noemen. En dat is een van de meest fundamentele mankementen die hoort bij het ultra liberale utopische idee dat een wereldregering wordt genoemd.  

 

Door Patrick Henningsen, copyright © 2013 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/the-bilderberg-google-and-the-g8-new-global-tax-regime-already-in-the-works/5336719

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief