Bedrijven zijn van plan een eind te maken aan gratis Internet


Webgebruikers niet op de hoogte van plannen omzetten Internet in gereglementeerd kabel TV model

  
Het Internet is de laatste echte ongereglementeerde buitenpost van de vrijheid van meningsuiting maar er liggen plannen klaar om het world wide web zo als wij het kennen te smoren, de nek om te draaien, te beheersen en uiteindelijk af te schaffen. Deze dreiging is niet verborgen of moeilijk te ontwaren en toch zijn grote aantallen Internet gebruikers niet op de hoogte van de omvang.

Ondanks dat velen de authenticiteit betwijfelen van een rapport waar in stond dat ISP's hadden besloten het Internet tegen 2012 in te dammen tot een TV-achtig abonnement waarbij de gebruikers verplicht zijn te betalen om bepaalde bedrijven websites te bekijken, en anderen worden geblokkeerd, gaan we duidelijk richting reglementering van het web. We waarschuwen al 2 jaar voor het plan om het oude Internet te laten doodbloeden en het te vervangen door een beperkt en beheerst Internet. In 2006 publiceerden we een artikel over hoe de RIAA probeerde het intellectueel eigendom te verruimen tot een punt waarbij alleen al een link naar externe content wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

De reacties op dat artikel waren zeer gemengd. Velen waren bewust van het op handen zijnde gevaar dat het gezicht van het Internet dreigde te veranderen maar anderen stonden vijandiger tegenover de veronderstelling dat het world wide web vernietigd kon worden door historische uitspraken over auteursrechten en plannen voor de ontwikkeling van 'Internet 2’. Sommigen beschuldigden ons van laffe journalistiek en angst zaaien, maar de waarschuwing dat het geval Elektra vs. Barker het mechanisme dat het Internet kenmerkt kon criminaliseren is niet door Alex Jones of Paul Joseph Watson bedacht, maar was een uitspraak van de advocaat die op die zaak zat, Ray Beckerman.

Over dit gevaar werd ook melding gemaakt op een van de grootste websites voor technologisch nieuws van de UK, waar ook de nadruk werd gelegd op de beangstigende ontwikkeling in een artikel getiteld: RIAA wants the Internet shut down.
Het argument van de RIAA was dat de gedaagde Tenise Barker muziek downloadde en beschikbaar maakte voor distributie door ze in een gedeelde map te plaatsen. Hoewel Barker voor de files betaalde en ze legaal downloadde, en de files door niemand werden gekopieerd, stelde de RIAA dat het beschikbaar maken van de files een inbreuk is op het auteursrecht.

Zoals Beckerman zegt is het hele Internet niets anders dan een reuzennetwerk van hyperlinks die files ‘beschikbaar’ maakt voor anderen. Als we naar CNN.com, gaan maken we de file van de homepage van CNN ’beschikbaar’ voor andere gebruikers. We hebben geen copyright op enig materiaal van CNN, en als het argument van de RIAA wordt overgenomen, plegen we dan inbreuk op het auteursrecht doordat we die CNN file beschikbaar maken op onze website, zelfs als er niemand op de link klikt.

We hebben nergens in ons artikel gesuggereerd dat de regeling het Internet definitief zou sluiten, maar legden de nadruk op het feit dat honderden transnationale bedrijven zoals Amazon.com die zuiver op Internet-handel gebaseerd zijn moord en brand zullen schreeuwen. Maar wat de regeling zou versoepelen is de beweging naar een streng gereglementeerd Internet waarbij toestemming van de overheid nodig zou zijn om een website te hebben en die website onderworpen zou zijn aan censuur, en wissen als een ‘gebruiksregel’ zou zijn overtreden.

Dit zou geen groot probleem zijn voor enorme transnationale bedrijven, omdat hun websites voor iedereen toegankelijk zouden blijven. Maar het zou wel het einde betekenen voor duizenden politieke websites en blogs. Na een lang gevecht in de rechtbank werd de zaak Elektra vs. Barker beslecht ten gunste van Elektra, nadat een federale rechter de positie van de RIAA in principe valideerde dat songs beschikbaar hebben in een KaZaA map een inbreuk is op het distributierecht volgens de wet op het auteursrecht.

Het voorbeeld dat we in de discussie over hoe het leven eruit zou zien onder ‘Internet 2’ was dat een blog bijhouden zoiets zou worden als het hebben van een YouTube account - politiek gevoelige of controversiële informatie die de eigenaars niet bevalt kan worden verwijderd, zoals vaak gebeurt op YouTube.
Bovendien kan een verschuiving naar een Internet met vergunning, verkocht met gebruikmaking van angst voor identiteits- en creditcardfraude leiden tot verplicht biometrisch duim- en vingerscannen alleen maar om toegang te krijgen tot het world wide web.

Dit is nauwelijks meer een uit de hand gelopen fantasie, want talloze openbare diensten en functies van de maatschappij zijn steeds vaker uitsluitend toegankelijk via een vorm van biometrische identificatie. Credit passes voor reizen, ATM terminals en toegang tot pretparken als Disneyland zijn slechts een paar voorbeelden van de vele diensten waar we gebruik van maken die langzaam maar zeker overgaan op verplichte biometrische toegangsbeveiliging. Bovendien hebben Pay By Touch Online en andere bedrijven al keyboard biometrische vingerscanning terminals ontwikkeld en op de markt gebracht waarbij de gebruiker hun biometrische afdruk moeten laten zien voordat ze Internet op kunnen of online kunnen kopen.

Meeliftend op het debat over de neutraliteit van Internet wordt Internet 2 gevormd om het oude Internet te vervangen dat zichzelf ten gronde richt onder de druk van doorgeschoven te worden naar steeds tragere verbindingen zodat de gebruikers uiteindelijk een lastig systeem de rug toekeren.

Meer dan twee jaar geleden in een artikel genaamd The End of the Internet?, meldde The Nation magazine,
“De grootste telefoon- en kabelbedrijven van het land ontwikkelen een alarmerend serie strategieën die het gratis, open en niet-discriminerende Internet van vandaag zal omvormen tot een particulier gerunde merkservice die een tarief vraagt voor vrijwel alles wat we online doen.“

“Verizon, Comcast, Bell South en andere grote communicatiebedrijven ontwikkelen strategieën die informatie over al uw bewegingen in cyberspace opsporen en opslaan in een enorme systeem voor gegevensverzameling en marketing, waarvan  de omvang kan rivaliseren met de National Security Agency. Volgens de ‘white papers’ die nu de ronde doen in de kabel-, telefoon- en telecommunicatie industrie, krijgen zij met de diepste zakken – bedrijven, special-interest groepen en grote adverteerders – een voorkeursbehandeling. Content van deze providers zou prioritair zijn op onze computer en televisieschermen, terwijl informatie die als ongewenst wordt gezien, zoals peer-to-peer communicatie, kan worden verwezen naar de strook voor langzaam verkeer of helemaal uitgesloten.“

Internet 2 wordt aangekondigd als de nieuwe generatie van het world wide web en heeft al wereldwijde snelheidsrecords geslagen in termen van datatransfer die het oude Internet ver overtreffen. Een van de vaders van het Internet, David Clark, die chief protocol architect was voor de ontwikkeling van het internet van de overheid in de jaren 80, kreeg $200.000 van de National Science Foundation om in het geheim te werken aan een  ‘geheel nieuwe infrastructuur ter vervanging van het wereldwijde netwerk van vandaag’,volgens Wired Magazine. Clark heeft beloofd een ‘brave new world’ te creëren met het ontwerp van het nieuwe Internet, en beschrijft ‘een coherente veiligheidsarchitectuur’  zoals hij dat voor het nieuwe netwerk wil.

Ineensluitend met de start van Internet 2 zijn de propagandacampagnes van de overheid om het bestaande Internet te demoniseren als troebele, woeste wateren waar haat, misdaad, kinderporno en terroristenwerving welig tieren. Leidende figuren in de gevestigde orde en hun cheerleaders hebben hun gifspugerij over het Internet de laatste jaren verveelvoudigd, terwijl de wetgeving in zowel de U.S. als Europa voortgaat het Internet te reguleren, te smoren en te voorzien van vergunningen.
De recentelijk vrijgegeven strategie van het Witte Huis om de ‘oorlog tegen het terrorisme te winnen’ richt zich op Internet samenzweringstheorieën als een wervingsgebied voor terroristen en dreigt hun invloed te ‘beknotten’. Bovendien heeft het Pentagon onlangs een poging aangekondigd om het Internet te infiltreren en de oorlog tegen het terrorisme te propageren.

In een speech van oktober 2006 kenmerkte Homeland Security Director Micheal Chertoff het web als een ‘terroristentrainingskamp’ waardoor ‘vervreemde mensen die in de VS wonen radicale ideologieën ontwikkelen en potentieel gewelddadige vaardigheden’.
Chertoff drong erop aan Homeland Security Agents aan de plaatselijke politie toe te voegen om te helpen bij de aanhouding van binnenlandse terroristen die het Internet gebruiken als politiek middel. De Europese Unie geleid door vroegere stalinist en potentiële toekomstige Britse Prime Minister John Reid heeft ook plechtig beloofd ‘terroristen’ af te sluiten die het Internet gebruiken om propaganda te verspreiden.

De gevaren voor de vrijheid en het bestaan van het Internet zoals wij het kennen zijn te groot en de manier om deze ontwikkelingen tegen te gaan is om ons ermee te gaan bemoeien en het rond te vertellen. Ons hoofd in het zand steken en een apathische en naïeve houding over deze dreiging speelt de mensen die deze laatste buitenpost van vrijheid van meningsuiting voorgoed willen sluiten alleen maar in de kaart.
Auteur: © Paul Jozeph Watson
Met dank aan: Prison Planet, juni 2008