Roemenen protesteren tegen biometrisch paspoort


Op 1 februari 2009 protesteerden honderden Roemenen tegen de invoering van het biometrisch paspoort, dat sinds 1 januari 2009 een verplichting is.

De eerste paspoorten met biometrische gegevens (waaronder de vingerafdruk) werden uitgegeven in het stadje Ilfov. De implementatie van biometrische paspoorten stuitte op veel tegenstand van prominente leden van de orthodoxe kerk in Roemenië. Zij zien de invoering van het biometrisch paspoort als een eerste stap naar de introductie van biometrische kenmerken op alle ID kaarten. Dit druist in tegen vrijheid van religie en het recht op privacy.

Een paar pro-orthodoxe groeperingen hebben zich verzameld onder de naam “Coalitie tegen de Politiestaat”. Zij begonnen een online petitie en verzamelden 15.000 handtekeningen tegen de invoering van het biometrisch paspoort en rijbewijs. In ieder geval totdat dit door de autoriteiten met goede redenen onderbouwd en uitgelegd was. De coalitie organiseerde de bijeenkomst van 1 februari j.l. voor het Paleis van de Patriach. Zij lieten weten dat een advocaat namens hen een rechtszaak begonnen was tegen de regering van Roemenië, om de beslissing voor uitgave van biometrische paspoorten aan te vechten.

Mensen hielden spandoeken in de lucht met teksten als “Laat ons kiezen” en “Steun de kerk! Geen ID-implantaten”. Verschillende sprekers uitten hun zorgen over de verplichte biometrische gegevens op ID’s. Volgens hen is het een poging om mensen net als het vee onder totale controle te brengen van de Staat. Anderen noemen de chip, waarop het nummer 666 te lezen is, een eerste stap op weg naar de Apocalyps. De ultra rechtse politieke beweging ‘Noua Dreapta’ had zich met hun vlaggen bij de demonstranten gevoegd.

De Patriarch van de Roemeense Orthodoxe Kerk heeft zich niet openlijk uitgesproken over de demonstratie, maar heeft wel om meer informatie over de biometrische paspoorten gevraagd aan de regering. Na een vergadering op 27 en 28 februari zal een officieel standpunt worden bekend gemaakt.

Op 4 februari 2009 organiseerde de Coalitie tegen de Politiestaat een nieuwe demonstratie. Meer dan 100 betogers liepen met borden van politici, die als schaap afgebeeld werden. De organisatoren van deze actie protesteerden tegen het feit dat er geen publiek debat aan voorafgegaan was en dat de sociale, economische en religieuze gevolgen van de invoering niet onderzocht waren.

Bij beide demonstraties werd ook geprotesteerd tegen de nieuwe wet die de regering het recht geeft data van elektronische communicatie te bewaren. Deze wet staat toe dat de regering “alle elektronische communicatie tussen de burgers van Roemenië opneemt en opslaat”.

Een andere organisatie in Roemenië, de “Civil Society Commissariat”, heeft laten weten een rechtszaak aangespannen te hebben tegen Telecom provider Orange om hen te dwingen de contractueel vastgelegde vertrouwelijkheid wat betreft de communicatie gegevens, na te komen. De organisatie wil bij het Constitutionele Hof van Roemenië de aangenomen wet aanvechten om het recht op privacy te waarborgen.

Protest van verschillende NGO’s tegen de introductie van chips in ID’s (Romanian,
01- 02-2009). Zie Mediafax

Regering beschuldigd door honderden Christenen van het beginnen van de Apocalyps door de chip in het paspoort (Romanian, 01-02-2009). Zie Gandul

Foto’s van de demonstratie van 01-02-2009 (02-02-2009). Zie Victor-Roncea

Roemeense petitie tegen biometrisch paspoort. Zie Petition-online.

Het ‘Civil Society Commisariat’ vraagt om afschaffing van de wet die communicatiegegevens mag bewaren (Romanian, 04-02-2009). Zie Frontnews.

Edri Romania: Is privacy een item in het publieke debat? (28-01-2009). Zie Edri.
© ‘t Vertalerscollectief