Het Grote Complot
 
Een zeer bekijkenswaardige serie van zes aan elkaar gemonteerde documentaires waarin verschillend aspecten van onze Nederlandse maatschappij aan de orde komen. 
Totaaltijd 2 uur 20 min. (Intromuziek is erg hard)
 
Twee ‘moraalridders’, Paul–Jan van de Wint en Rob Muntz, interviewen juristen, professoren, een historicus, een uitgever, oud politici (Dries van Agt, Onno Ruding, Hans van den Broek, Bram Peper e.a.) economen enz. over:
 
1 De media
Geven de media een vertekend beeld van wat er omgaat in de wereld?
 
2 De politiek
Is de Nederlandse democratie een illusie?
 
3 Geld
Betstaat er een geld- en machtselite?
Wordt de armoede in de wereld welbewust in stand gehouden?
 
4 Oorlog
Gaat oorlog over olie, grondstoffen, strategische doelen, drugsroutes of geldelijk gewin?
Is angst een middel om het volk te knechten?
Waarom zijn de meeste slachtoffers weerloze ongewapende mensen?
 
5 Recht
Is de Nederlandse rechterlijke macht onafhankelijk?
Is Nederland nog wel een rechtsstaat?
Is hier sprake van klassenjustitie?
 
6 Macht
Waarom is macht zo aantrekkelijk?
Waarom laten we ons leiden door de elite?
Zijn we in staat zelf ons geweten te vormen?