Obama wil inhoud persoonlijke emails burgers aan banden leggen

'Vorming eigen mening moet worden tegengegaan' - Taalgebruik in emails zal worden gescreend  

De Amerikaanse professor Cass Sunstein is door president Obama genomineerd om leiding te gaan geven aan het Bureau van Informatie en Regelgeving. Sunstein is net als Obama voorstander van de herinvoering van de zogenaamde 'fairness doctrine', waardoor in de praktijk tegenstanders van de regering monddood worden gemaakt. Sunstein noemt het internet 'anti-democratisch', en wil technologie introduceren, waardoor de persoonlijke emails van de burgers door de overheid worden gefilterd op haatdragende inhoud.

'Cass Sunstein, één van Amerika's toonaangevende constitutionele wetenschappers, heeft zichzelf op een breed aantal terreinen onderscheiden, waaronder administratieve wetgeving en beleid, milieuwetgeving en gedragseconomie. Hij is bijzonder gekwalificeerd om leiding te geven aan de hervormingsagenda van mijn regering op het gebied van regelgeving. Cass is niet alleen een gewaardeerde adviseur, maar ook een goede vriend, en ik ben trots hem in mijn team te hebben,' aldus Obama in een persverklaring van het Witte Huis.

Sunstein mag door Obama dan een 'constitutionele wetenschapper' worden genoemd, zijn ideëen zijn allesbehalve in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. Hij beschouwt het internet als een vijand van de democratie, omdat de gebruikers zelf hun eigen informatie er uit kunnen oppikken. 'Een systeem van grenzeloze individuele keuzes betreffende communicatie (het internet), is niet noodzakelijk in het belang van het burgerschap en het zelfbestuur,' aldus Sunstein. 'Democratische pogingen om de hieruit volgende problemen te reduceren, zouden omwille van de vrijheid niet verworpen moeten worden.'
 
Sunstein, die erkent dat zijn controlesysteem ongrondwettelijk is, wil verplichte 'elektronische trottoirs' op het internet introduceren. Deze 'trottoirs' zouden al even verplichte linken moeten bevatten naar websites met een tegenovergestelde mening, een concept dat door Adam Thierer, directeur van het Centrum voor Digitale Media Vrijheid wordt omschreven als een 'fairness doctrine voor het internet'. 'In de visie van Sunstein hebben de mensen misschien veel rechten, maar het lijkt er op dat hier niet het recht om je eigen mening te vormen, bijzit.'
 
De professor vindt het de taak van de overheid om het internet 'beschaving' op te leggen, niet alleen wat betreft meningsvorming en -uiting, maar ook wat betreft taalgebruik. 'Er bestaat al software om vuil taalgebruik te detecteren. Wat wij voorstellen is subtieler, omdat het heel makkelijk is een vreselijke email te versturen, zonder gebruik te maken van het vier-letterige woord (f*ck).' Als je in de toekomst een 'onbeschaafde' email wil versturen, dan moet er volgens Sunstein automatisch de waarschuwing verschijnen: 'Dit lijkt een onbeschaafde email te zijn. Deze zal niet verzonden worden, tenzij u dit over 24 uur nogmaals probeert.' 
 
Sunstein heeft ook openlijk problemen met het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet, het recht om wapens te bezitten. Hij ziet ruimte in de Grondwet om het vuurwapenbezit in de VS streng aan banden te leggen, wat voor een groot aantal Amerikanen een gevoelig punt is.
 
'Het is nauwelijks voor te stellen dat president Obama een nóg gevaarlijker iemand als Regelgevings'tsaar' had kunnen aanstellen,' aldus Brad O' Leary, auteur van het boek 'Kop houden, Amerika! Het einde van de Vrije Meningsuiting', tegenover World Net Daily. 'Sunstein is niet alleen een radicale dierenactivist (-hij vindt bijvoorbeeld dat dieren een rechtszaak tegen mensen mogen beginnen-), maar heeft eveneens grote problemen met onze grondwettelijke rechten. Hij is voorstander van het reguleren van de inhoud van ieders persoonlijke emails, en wil nonprofit organisaties dwingen om informatie op hun websites te publiceren, die totaal tegen hun eigen doelstelling en visies ingaat. Niet verwonderlijk voor iemand die tegen 'grenzeloze individuele keuzevrijheid' is.'
 
Als het aan Obama en Sunstein ligt, zal dus alles wat we binnenkort op het internet lezen, door de overheid gecontroleerd en goedgekeurd moeten zijn.
 
Natuurlijk is het uiteindelijke doel om het internet te verpletteren, of het, net zoals bij de reguliere tv-kanalen het geval is, totaal door de overheid te laten controleren. Het internet vormt een gevaar, omdat het de enige overgebleven onafhankelijke informatiebron op de hele wereld is, waardoor de propaganda en disinformatie van de overheid kan worden ontmaskerd.
 
De Amerikaanse Conservatie Unie heeft een website geopend, waarop mensen een petitie kunnen tekenen, om de aanstelling van Sunstein door Obama alsnog tegen te houden.
 
Met dank aan: Xandernieuws.punt.nl
 
Bronnen:
Infowars
World Net Daily